ՉԻ ԼՍՈՒԻՐ

ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ

սեւ թուղթ մը խուլ
աւելի՛ սեւ մելանի ժպրհութեան
կը բացուի
թարախակալ կոյրի բիբին
պատրանահուն արահետ կը բծագրուի
թաւ մեղեդին կը թփռտայ
չի լսուիր ձայնը դուրսի
ու բառերը
խաւար կանթեղ
բլթակներէն կը ճօճուին

գոցել
բացի զարնող բերանները անխնայ
ու տապալել
խղճաթափուր իրաւունքին
ինքնաբորբոք կտղուցքը
ո՞վ հմայեց սովալլուկ պատերը
բառերուն կիրք բեռցնելով
ու դատարկեց արձագանգը անմեղունակ խաղերէն
ո՞վ լայնութիւնն յստակացուց
նեղուածքներու չափերով
եւ ամրացուց հեղձ հողը երազասայր գամերով

… պիտի խրին ուղեղներուն
խուսափումը նեկտարին
ազատագրում քերթելով
ապրեցնեն
կեանքէն նետուած մարդու ամուլ հաշիւը
պիտի փակուին հաշիւները տեսիլքի ու քաջութեան
ուրիշ բառ մը պիտի գայ
հեռուի լոյսը կապկելու

պարապ ինչպէս սիրտն ուռած
պիտի թափէ իր մեղքը
հաւատքին մէջ
ազատութիւնն արգահատող
սեւ ու բարակ կաշկանդուած գիրերուն

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s