ԱՂՔԱՏ ՏՂՈՒՆ ԾԱՄՈՑԸ

(ՀԵՔԻԱԹ)

ԼԱՐԱ  ՍԱԼՊԱՆՕՂԼՈՒ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, Զ. դասարան

Այսօր Ամառին տարեդարձը ըլլալուն պատճառաւ շատ անհամբեր էր։ Ընկերները, բոլորը գիտէին Ամառին տարեդարձին օրը, որովհետեւ ան նախապէս ամէնուն ըսած էր:

Դասարանի աշակերտները հաճելի անակնկալ մը պատրաստած էին իրեն։ Ամառը ընկերներուն հետ անմոռանալի օր մը անցուցած էր։

Երբ դասերը վերջացան, Ամառն ալ բոլոր ընկերներուն պէս դպրոցէն ելաւ ու սկսաւ քալել։ Վերադարձի ճամբուն, աղքատ տղայ մը տեսաւ եւ քովը գնաց.

– Գիտե՞ս, այսօր իմ տարեդարձս է,- ըսաւ ուրախութեամբ։                                                             
– Իրա՞ւ ։Այսօր իմ ալ տարեդարձս է, բայց ծնողքս ինծի միայն ծամոց կրցաւ առնել: Եթէ ուզես՝ քեզի ալ ծամոց մը կրնամ տալ:     

– Կ’ըլլայ,- ըսաւ Ամառը քիչ մը յուզուած:

Ծամոցը առնելէ յետոյ շարունակեց քալել։

Երբ տուն հասաւ, ճամբան պատահածները մէկ-մէկ մայրիկին պատմեց:

Մայրը անձայն մտիկ ըրաւ աղջիկին ու աւելցուց.

– Դուն շատ բախտաւոր ես, աղջիկս, որքան բարի մէկու մը հանդիպեր ես։ Փոքրիկ  տղան մէկ ծամոցով ինչպէս ուրախացեր է։ Այս տղան պէտք է իբրեւ օրինակ առնէք։

Ամառը բան մը չըսաւ ու սենեակը գնաց։

Երկու օր վերջ Ամառը տարեդարձին առթիւ խրախճանք մը պիտի պատրաստէր, եւ ընկերներով միասին պիտի զուարճանային։

Բայց այս գաղափարէն հրաժարեցաւ ու անոր տեղ որոշեց աղքատ տղուն եւ անոր ընտանիքին բոլոր անդամներուն զգեստ առնել:

Քանի որ այդ տղան մէկ ծամոցով ուրախ կրնար ըլլալ, ուրեմն Ամառն ալ առանց խրախճանքի տարի մը կրնար անցընել:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s