ԿՈՐՍՈՒԱԾ ՊՈԼՍԱՀԱՅՈՒԹԻՒՆ

Մ․Ա․

Տարի՝ երկու հազար քսանինը,
Ասկէ տասը տարի վերջ․
Համեմատութիւնը ոչ թէ տասը,
Այլ երեսուն տոկոս բարձրացած է
Այլազգի հետ ամուսնութիւններուն։
Մոռցուած է որ սոխին քաղցրը չ’ըլլար:
Հիմա 90 տոկոս է հայու ու թուրքի միջեւ ամուսնութիւնը․
Հայու ու հայո՞ւ միջեւ՝
Փոքրամասնութեան մը փոքրամասնութեան վերածուած է:
Կամ մայրը տաճիկ է՜ կամ հայրը:
Այո, գէշ մարդ չեն, բարին ալ բարի է:
Բայց սոխն ալ սոխ է:
Դուն ապերջանիկ ալ ըլլաս,
Հայը ընտրէ՛
Կամ
Բնաւ մի՛ ամուսնանար:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s