ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ԴԱՇՏԱՆԱԴԱԴԱՐԸ

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Եթէ դաշտանադադարի չհասնիս
Ու հոտած նեխած չըլլաս
Մարմնով եւ մանաւանդ հոգւով
Հայագիտութեան մասին չես մտածեր
Ան ալ ինչ հայագիտութիւն
Այբ-բեն-գիմի տարրական ծանօթութիւն իսկ չէ եղածը
Երեք հոգի երեսուն նիւթ կը դասաւանդէ
Մասնագէտի գործ
Միջնադարուն ասպէս չէր
Գոնէ ամէն մէկ նիւթ մասնագէտ ունէր
Բայց հիմա չեղած տեղը բան մը կ’ընենք
Գիտութենէ լեզուէ եւ այբուբենէ չհասկցողը կրնայ
Հայագիտութեամբ զբաղիլ
Արեւելք եւ Արեւմուտք
Հիւսիս եւ հարաւ
Որ ըսենք որ բան մը ըրինք
Դաշտանադադարի հասած կանանց
Հայագիտութիւն դասաւանդեցինք
Որ հայագիտութիւնն ալ հասնի
Իր դաշտանադադարին
Որ կնիկները յետոյ փողոցները թափառին
Եւ ոչինչով զբաղին
Որովհետեւ հայագիտութիւնը
Ոչնչագիտութիւն է
Բոլոր դռները կը փակենք անոր առջեւ
Եւ լայն կը բանանք անտեսումի եւ ծաղրանքի դարպասները
Անցեալ տարուան շրջանաւարտին
Ոչ ասպարէզ կայ ոչ ալ բարեւ
Ոչ իսկ մտածած ունինք անոր մասին
Միայն երթաք բարով
Ուր որ կ’ուզէք հոն գացէք
Ինշալլա ճէհէննէմ կ’երթաք
Հոգերնիս չէ
Մեր հարցը միայն պոռալ կանչել զռալ է
Որ հայագիտութիւն կ’ընենք հոս
Որ ոռն իսկ չէ հայագիտութեան
Աս է մեր սիրած ու յարգած հայագիտութիւնը
Հայագէտիկներուն ալ
Ոռի սրբիչ վկայական մը կու տանք
Մի քանի ծակ տգէտ աւելցնելու համար
Մեր հանճարներուն շարքին
Եթէ դուք կանանց դասընթացք բանալը հայագիտութիւն կը կոչէք
Եւ երիտասարդին ու պատանիին չէք կրնար սիրցնել լեզու եւ մշակոյթ
Ինչո՞ւ ոտքի ելած էք
Աւելի լաւ կ’ըլլայ
Եթէ ձեր քունը շարունակէք

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s