ԱԹՈՌԻ ԽԱՂ

ՄԱՐԻՆԱ ՊՈԶԵԱԳԱԼԵԱՆ ՊԱԶԱՐՊԱՇԵԱՆ

Երբ փոքր էինք, «աթոռի խաղ»ը մէկ հասկացողութիւն ունէր մեզի համար, այն ալ՝ հակառակ ուղղութեամբ շարուած յարակից աթոռներու խաղն էր, որուն աւարտին կը մնար մէկ աթոռ եւ մէկ յաղթական։ Աւելի ուշ, երբ մեծցանք, «հասակով եւ խելքով», ծանօթացանք աթոռի խաղերու տարբերակներուն, ինչպէս՝ աթոռի բարձրացում, աթոռէն սահեցնել, աթոռ պահել, աթոռի ոտք, աթոռի օգտագործում, աթոռ ստանալ եւ այլն։ Սակայն այս շարքին ամենադժուարը եւ հիմնականը կը հանդիսանայ վերջինը։ Դժուար է, որովհետեւ խաղը աթոռը քաշելով չէ որ կը ստացուի, այլ դիմելով տարբեր միջոցներու՝ երեւակայութիւն, դերակատարութիւն, բեմադրութիւն, զրպարտութիւն եւ այլն։ Իսկ հիմնական է, որովհետեւ այս խաղը բանալի խաղ է, այսինքն՝ աթոռ ստանալով կարելի կը դառնայ յիշուած մնացեալ խաղերը դիւրաւ խաղալ։ Երբ աթոռ ստանաս, կրնաս աթոռին նստիլ, աթոռը պահել, աթոռի բարձրանալ, աթոռէն սահեցնել, աթոռը օգտագործել ոչ նստելու, այլ անձնական հաշիւներու, բարեկամներու կամ հարազատներու աջակցութիւն ցուցաբերելու համար։

Վերջապէս յաղթական ես եւ իրաւասութիւն ունիս բոլորը կատարելու։

Անիրաւ եւ անարդար խաղ մըն է։ Անարժանաբար ստացուած աթոռ մը։

Ամենացաւալի պատկերը զրպարտութիւններու ենթարկուած եւ զոհաբերուած անմեղ, անտեղեակ մրցակից մարդիկն ու դժբախտ միութիւնը կը ներկայացնեն, որուն ղեկը «աթոռ»ն է։

Մեր երեւակայութիւնը զարգացնելու կարիքը չկայ, նախատեսելու համար միութեան ընթացքն ու ապագան, որ յանձնուած է աթոռին՝ «Ընկեր Փանջունի»ին։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s