ՖԵՏԱՅԻՆԵՐԸ ԳԻՐՔ ԿԸ ԿԱՐԴԱՆ

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Հայ ֆետայիները
Աստուած հոգինին լուսաւորէ
Սկսեր են յետ մահու գիրք կարդալ
Սուրբ Գիրք Նարեկ եւ այլ գրականութիւն
Ախորժակնին բացուեր է
Անանկ որ
Հիմա սկսած ենք գերեզմաններուն վրայ
Գիրքեր զետեղել
Որ գիշերը արթննան ու կարդան
Ամէն մէկը իր սիրած գիրքը
Մէկը վէպ կը սիրէ
Միւսը բանաստեղծութիւն
Միւսը սիրային կամ սեռային
Ճաշակները տարբեր են
Հիմա զատ յանձնախումբ մը ունինք
Հայ գիրքը գերեզմաններ հասցնելու կ’աշխատինք
Չի բաւեր հայ գիրքին գերեզմանուիլը
Հիմա գերեզմանազարդ պիտի դառնայ
Դժուար գործ է
Մինչեւ Արցախները Թուրքիաները
Գիրք պիտի հասցնենք
Հայ ֆիտայի ճան ֆիտայի
Եթէ դպրոցներուն մէջ հայերէն չսորվին
Մեր աշակերտները
Մենք ալ ֆետայիներուն կարդալ կու տանք
Յետ մահու
Ձեռքէ ձեռք կը խլեն ֆետայիները
Դուք մի կարդաք
Անոնք կը կարդան
Գիշերները
Նոր պիզնըս է աս
Գիրքեր պիտ հրատարակենք
Գերեզմանները բաժնելու համար
Մոմ տնկելու տեղ
Գիրք պիտի տնկենք

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s