ՏԱՆՂԱԼԱԽ ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅԵՐՈՒ ԻՄ ՀԱՅՐԵՆԻՔ

Ա․ ՔԱՐԱՄԵԱՆ

Ա՜խ, հայրենիք․․․
Ե՞րբ պիտի տեսնեմ քեզ,
Հողդ պիտի խմեմ,
Ջուրդ պիտի ուտեմ։
Կը ներէք, շուարեցայ,
Հողն ու ջուրը իրարու խառնեցի․․․
Հայրենասիրութենէս է, վնաս չունի,
Ասանկ իրար կ’անցնիմ
Հայաստան երթալով,
Հայաստանէն գալով,
Ձեռքս-ոտքս չեն բռներ,
Ոտքիս տակէն հողը կը թռի,
Ընելիքս-չընելիքս չեմ գիտնար,
Հայրենիք է, հայրենիք՝
Ամէն ինչի դուռ եւ նիգ․
Ամէն հայաստանցի ալ հայրենասէր է,
Հողին վրայ ապրող, շրջող, ջրող, միզող, աղտոտող
Բոլոր հայերը հայրենասէր են,
Լա՛ւ գիտցէք․
Հայ են, հայ, իսկահայ,
Մեզի պէս կիսահայ, կեղծահայ չեն։
Իսկ մենք սառ ենք, պիտի հալինք,
Մենք պիտի երթանք,
Դուք պիտի մնաք,
Ա՛լ երեւակայէ՛․․․
Գացող-մնացողները ըլլայի,
Հայրենասիրութիւն կոչուածն ալ
Շատ կարեւոր տանղալախութիւն է։
Եթէ տանղալախ ես՝ հրամէ՛ հայրենիք,
Գրկաբաց կը սպասենք։
Իսկ եթէ աւելորդ-պակաս պիտի խօսիս,
Աս պիտի չհաւնիս, ան պիտի չհաւնիս,
Գիտոսիկութիւն պիտի խաղաս,
Չգալդ նախընտրելի է։
Մենք ըսածներդ ու ըսելիքներդ քեզմէ լաւ գիտենք։
Բայց տանղալախները միշտ բարի եկած են։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s