ԽՈԶԵՐՈՒ ՏԱՐԻ

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Մեր ազգային հաւաքական կեանքին մէջ
Անպակաս են խոզերը
Ոմանք իսկապէս խոզ են մարմնով
Բացակայող վիզով
Յաղթանդամ ու յաղթափոր
Ուրիշներ ձայնով են խոզ
Ուրիշներ ախորժակով
Ուրիշներ վարքով բարքով
Առքով փառքով
Ուրիշներ ալ հոգւով
Եւ լրջօրէն դիտեցէք
Մեր կեանքին կեդրոնական մասերը գրաւած
Խոզատիպարները դատարկագլուխ
Աջ խոզ ձախ խոզ
Վեր խոզ վար խոզ
Բայց մեծագոյն բացական
Խոզարածութիւնն է
Եթէ մէկ հատ մը ըլլար մէջերնին
Խոզարած եւ խոզաբոյժ
Հաւաքէր այս խոզերը
Մաքրէր սրբէր չորցնէր
Ան չէ ալ
Ո՞վ խոզերու տարի հռչակած է աս տարին
Կ’երեւի մեզ յիշեր է
Կամ ալ շատ հայասէր է
Մեզի համար խոզերու տասնամեակ իսկ հռչակենք
Քիչ է քիչ
Խոզերու յիսնամեակ եւ հարիւրամեակ
Հա հարիւրամեակները մենք կը սիրենք տարբեր սիրով
Խոզ ու խոճկոր թող հրճուին
Աս տարուընէ սկսեալ հարիւր տարի

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s