ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (Դ․)

ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ

ԼԱ․
Մենք դեռ գրել չսկսած գ(ր)ող ենք եւ հայ գրողին համար նպաստ կը հաւաքենք՝ դրամահաւաք։ Ասիկա լուրջ հարց է, կատակ չէ, բայց․․․ հանելուկ է։

ԼԲ․
Սուլթան Ապտիւլ Համիտի «քաջ տոհմի զաւակներն ենք» մենք, եւ գրաքննութիւնը չ’արտօներ, որ մեր թերթին մէջ «Հայ Դատ» գրենք․․․ այսօր՝ 21րդ դարուն։

ԼԳ․
Մենք կ’ուզենք, որ սա պատմական Մելքոն-Գասպար-Պաղտասարեան դպրոցը վերաբացուի, անպայման վերաբացուի։ Բայց հայերէնը ոչ կը սիրենք, ոչ ալ կ’ուզենք սորվիլ։

ԼԴ․
Եթէ մեզ Հայաստանէն դուրս դնեն՝ Արցախ կ’երթանք։ Ի՞նչ կայ որ։ Հոն ալ հայկական հող է վերջապէս։

ԼԵ․
Համագումարէ համագումար,
Գումարէ՛ հանրագումար
Ասոր-անոր մեծ խումար։

ԼԶ․
Մատս մինչեւ երկինք կը բարձրանայ, «երկնի աստղեր վկայ են»։

ԼԷ․
Խայտ առակը,
Հակ առակը,
Ան առակը։

ԼԸ․
Կը կարդանք սեւով ճերմակի վրայ՝ Առաջնորդը տուեր է «բազմաբովանդակ քարոզ մը»: Եթէ հանելուկ չէ, ուրեմն բազմութիւնը տակով վրայով տեղ գտած է քարոզին մէջ։

ԼԹ․
Դանիէլ Վարուժանը ֆլամաներէնի եւ թրքերէնի թարգմանեցինք, որ հայերէն չկարդանք։

Խ․
Վերանորոգում ըսելով մենք կը հասկնանք պատ քաշել, ներկ զարնել, շինել ու շտկել՝ քար, փայտ, «փայլակ, կայծակ, հուր, երկաթ» շարել հոն, ուր ոսկին ի կապար եւ հոգին ի նիւթ դառնան։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s