ԻՄ ԲԱՌԵՐՍ

«Բառերս», Անուշ Պանիքեան

ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ

իմ բառերս կը գողնայ
բառարանէն չէի գտած ես զանոնք
գիր առ գիր քամած էի աղիքէս
հոն շինուած են
անկիւններուն մէջ անոնց
ներքնապատին կծկումներէն
դժուարամարս համերէն
անյայտ ծածուկ ձգտումներէն
կարծրացած իմ ձախաւեր բառերս

շնորհքի պէս չստացայ
որ պահ դնեմ
եւ պէտք եղած ատեն միայն
իբրեւ համեմ գործածեմ
անոնք մարդ են
խառնուածք
ընդունելին ու մերժելին հաշտեցնող գոյներ են
անբռնելի քամիներ
անխմելի անձրեւի ջուրեր են
թափահարում ու դոփիւն
ժամանակի հետ չառընչուող տարերք են
անիմաստ են
աւելորդ
ոչինչ տուող ոչինչ փոխող ոչինչ ըսող
դիակներէ հաւաքուած անդամներ են
բայց իմս են
բառերս
որ կը գողնայ
իր տողին վրայ
հնգագիծէն դուրս մնացած նօթեր են

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s