ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ

ՄԷԿ ՕՐՍ
ՍԱՅԱԹ ՄԱՐՏԻԿԵԱՆ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Ես արձակուրդը շատ կը սիրեմ: Դպրոցներուն գոցուելէն ետք կ’ուրախանամ, որովհետեւ տունը նստիլը, գնդակ խաղալը, պառկիլը կը սիրեմ: 

Արձակուրդին երկրորդ շաբաթը աղուոր օրեր ունեցայ: Մէկ օրս պիտի պատմեմ։ Զարմիկներս մեզի նախաճաշի եկան եւ միասնաբար նախաճաշ ըրինք: Յետոյ անոնց հետ գնդակ խաղցայ: Երկար ատեն հեռաձայնով ալ խաղեր խաղցանք: Անոնց երթալէն ետք դասատու ուսուցչուհիս եկաւ եւ անգլերէնի վարժութիւն ըրինք: Ճաշ կերայ եւ նորէն խաղ խաղալէ ետք պառկեցայ:

Դպրոցը մօտ օրէն պիտի բացուի: Ընկերներս շատ կարօտցայ:

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ
ՄԵԼԻՔ ԱՎՃԸ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Արձակուրդի օր մը արթնցայ եւ քիչ մը հեռատեսիլ դիտեցի: Վերջը ընտանիքիս հետ նախաճաշս ըրի: Որպէսզի դասերս չյետաձգէի քիչ մը դաս ըրի: Յետոյ, ցերեկը,  մայրիկս զիս եւ Տարիան շարժանկարի տարաւ: Քիչ մը պտտեցանք եւ միասին տուն վերադարձանք: Գիրք կարդացի: Արդէն գիշեր եղած էր:

Գիշերը հայրիկս եկաւ, ճաշ կերանք: Հեռատեսիլ դիտեցի: Քունս եկաւ եւ պառկելու գացի:

ՈՒՐԲԱԹ ՕՐԸ
ՆԻՔՈԼ ՆԵՐԼԻ ԻՇԿԻՒԶԱՐ 
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Առտուն արթնցայ, մայրիկիս հետ նախաճաշս ըրի: Վերջը միասին փողոց ելանք: Նախ զարմիկիս, յետոյ շարժանկարի գացինք: Շատ աղուոր էր եւ միեւնոյն ատեն հաճելի: Յետոյ ես խնջոյքի մը գացի, ատ ալ շատ հաճելի էր: Այս օրը իմ ամենէն շատ սիրած օրս եղաւ:

ՆԱԽԱՊԱՇԱՐՈՒՄ
ՆԻՔՈԼ ՆԵՐԼԻ ԻՇԿԻՒԶԱՐ 
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Ամէնքս գիտենք, որ նախապաշարումը աղուոր բան մը չէ: Բայց ամէնքս ալ ունինք այս զգացումը: Միշտ ալ պիտի ըլլայ, կարեւորը ատոր ազդեցութեան տակ չըլլանք:

Գիտէ՞ք․ այս արձակուրդին մեր ազգականներուն տունը գացինք: Անոնք Սինոպ կ’ապրին: Ես երթալէ առաջ նախապաշարում մը ունէի: Բայց երբ գացի հոն եւ պտտեցայ նախապաշարումս փարատեցաւ: Այս միջոցով հասկցայ, թէ նախապաշարում ունենալ գէշ բան մըն է:

Նախապաշարումներ բոլորս ալ ունինք, սակայն անոր ազդեցութեան տակ չմնանք:

ՇԱՐԺԱՆԿԱՐԻ ՕՐԸ
ԱՐԷՍ ԼԻՍԱՆ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Առտուն կանուխ արթնցած էի: Կաթս խմեցի եւ եղբօրս հետ խաղ խաղցայ: Մայրիկս հարցուց.

– Ընկերներուդ հետ բան մը ընել կ’ուզե՞ս:

– Այո,- ըսի:

Շարժանկարի երթալ կ’ուզէի: Հարին, ես, Արասը, Արտէնը, զարմիկս եւ եղբայրս միասին շարժանկարի գացինք: 

Գիշեր ըլլալ սկսած էր: Զարմիկս մեր տունը եկաւ: Միասին խաղցանք ու ճաշեցինք: Օրը վերջացաւ:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s