ԿԵԱՆՔԻՆ ՄԷՋ

ՄԵԼԻՔ ԱՎՃԸ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Կեանքին մէջ պէտք է ըլլան
Մարդոց միջեւ սէր,
Անասուններու սէր,
Բնութեան սէր:

Կեանքին մէջ պէտք է ընել
Ծիածանի տակ պտոյտ,
Անձրեւուն տակ քալել,
Արեւածագը դիտել:

Կեանքին մէջ կարեւորները՝
Առողջ ըլլալ,
Առողջ մնալ,
Առողջ ապրիլ:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s