ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒՆԵՐ (ԺԷ.)

Ծ․ Թ․ ՊԱԼԵԱՆ

ԿԵ․
Փափուկ, մետաքսեայ,
Փետուր փետուրի վրայ,
Կեանք կեանքի վրայ։

ԿԶ․
Գրէ՛, կարդա՛,
Վտանգուած ցանկէն
Սա լեզուն հանէ՛։

ԿԷ․
Աչքդ բաց-գոցէ՛,
Այսօր մեծ մայր,
Երէկ մանկամարդուհի։

ԿԸ․
Վանի կատուն՝ մէկ հատ ճերմակ մարմին․
Մէկ աչքը կանաչ, միւսը կապոյտ․
Մեր երկու տեսակին պէս։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s