ՍՐՏԲԱՑ ԶՐՈՅՑ ՄԱԱՄՈՒԼԻ ՄԱՍԻՆ

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԿԵԱՆ

– Բարեւ Թէոփիլոս
– Բարեւ Սաւուղ

– Այսօր մաամուլի ցուցահանդէս կայ պիտի երթա՞ս
– Ի՞նչ մաամուլ

– Մաամուլին ինչ ըլլալը չե՞ս գիտեր
– Ատ որ կ’ուտե՞ն

– Այո ուտելիք է
– Է չվերջացա՞նք ատկէ

– Ինչու ուտուելով վերջանալիք բա՞ն կարծեցիր մաամուլը
– Հապա ի՞նչ է որ

– Չէ կը սխալիս
– Հապա ի՞նչ է սա մաամուլը ըսէ նայինք

– Մաամուլը կ’որոճաս մինչեւ յաւիտեան
– Ի՞նչ կ’ըսես եղբայր

– Կ’ուտես կ’ուտես ոչ կը վերջանայ ոչ ալ կը կշտանաս
– Նորէն սկսար վրաս խնդալ

– Լուրջ եմ
– Կը ծամես եւ չի՞ վերջանար

– Այո միշտ որոճալիք որոտալիք ոռատալիք մաամուլ է ասիկա
– Նորէն սկսար ցնդաբանել

– Բոլոր անոնք որոնք անկուշտ են կրնան ուտել որոճալ հա որոճալ
– Որոճալ մինչեւ ե՞րբ

– Անվերջ ըսի
– Լաւ ատքանը հասկցանք

– Լաւ է որ հասկցար
– Բայց որոտալիքն ու ոռատալիքը ուրկէ՞ բերիր

– Քիչ մը թանձրամիտ ես կարծեմ
– Մաամուլ ուտելով մէկը կ’որոտա՞յ

– Այո եւ մաամուլը որոտում կ’արձակէ
– Լաւ ատ ալ սեպենք թէ հասկցանք

– Սեպէ սեպէ
– Ոռատալիք ի՞նչ է

– Ատիկա ամենէն կարեւորն է
– Իրա՞ւ

– Այո
– Ի՞նչ է ըսէ նայինք

– Առանց ատոր մաամուլին ոչ կրնաս մօտենալ ոչ ալ զայն համտեսել
– Հետաքրքրական է

– Շատ հետաքրքրական է իսկապէ՛ս
– Կարծես գլխաւոր նախապայմանը այդ ըլլալու է

– Ստուգիւ
– Ուրեմն ամէն մաամուլ ուտելուս ատոր մասին պէտք է մտածեմ

– Անպայման
– Շնորհակալ եմ յիշեցումիդ համար

– Սիրով
– Երախտապարտ եմ

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s