ՄԻԱՅՆ ԻՄ ԱՆՁՍ

ՍԵՒԱՆ Ճ․ ԱԲԷԼԵԱՆ

Աշխարհի վրայ մարդ անհատը, անշուշտ ոչ բոլորը, երթալով աւելի անձնասէր եւ անձնակեդրոն կը դառնայ: Այս կէտին մէջ ընդհանդապէս կարգ մը առաջնորդներ կ’իյնան, որովհետեւ իրենք ալ չեն հաւատար, թէ այդ դիրքին ինչպէ՛ս հասան:

Շատեր իրենց դպրոցական տարիներուն այդքան ալ փայլուն աշակերտներ չեն եղած եւ յոյս ալ չեն ունեցած, որ օր մը համալսարան կը հասնին: Բայց, չես գիտեր բախտը ինչպէ՞ս ժպտած է եւ իրենք յանկարծ կրցած են համալսարան հասնիլ:

Սակայն մարդուն արժէքը իր ուսումին մէջ չէ, այլ իր վարուելակերպին, բնաւորութեան եւ ուրիշներուն օգտակար դառնալուն: Շատ է այն անհատներուն թիւը, որոնք իրենց ուսումը չեն կրցած շարունակել, բայց այնքան լաւ անձեր են, իրենց գործին կողքին իրենց փափաքն է դիմացի անհատին հոգ տանիլ, տարբեր ձեւերով, հոգ չէ թէ այդ օգնութիւնը իրենց սուղ արժէ:

Եթէ կ’ուզենք «լաւ» առաջնորդներ ըլլալ, մոռնանք մեր «Ես»ը եւ ժամանակ տանք մեզմէ տկարին եւ բոլոր անոնց, որոնք իսկապէս պէտք ունին մեր առաջնորդութեան: Երբ կ’ուզենք, որ ազգը առջեւ երթայ, օրինակ դառնանք մեզի հետեւողներուն: Ի՞նչ տեսակ լաւ օրինակ պիտի դառնանք, երբ մենք օրինակելի առաջնորդներ չենք: 

Չենք կրնար միայն մտածել մեր անձերուն եւ հարազատներուն մասին, այլ հասնինք բոլորին:

Հաւաքական կեանքը, ըլլայ դպրոց, եկեղեցի կամ ակումբ, առջեւ տանելու համար անկեղծօրէն ծառայենք եւ առաջնորդենք: Պէտք չունինք ուրիշները ճզմելու, որպէսզի մենք բարձրանանք եւ փայլինք:

Դուրս ելլենք մեր անձերէն, տեսնենք մեր շուրջը գտնուողները եւ փորձենք մեր ծառայութեամբ ու հաւատարմութեամբ օրինակ ըլլալ անոնց:

Անձնասիրութիւնը մեզ առջեւ չի տանիր, այլ՝ ետեւ: Եթէ մտահոգ ենք ազգով, հայ դպրոցով, հայ մշակոյթով եւ երիտասարդութեամբ, դուրս ելլենք մեր «Ես»էն եւ փորձենք մեզմէ տկարը վեր բարձրացնել, որպէսզի փրկուինք: 

Բարձրացի՛ր, բարձրացո՛ւր, որպէսզի ապագային խղճի խայթ չունենաս:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s