ԱՆ ՀԱՒԱՏ Ա ԼԻ (Է.)

ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

ԺԸ.
Գիշերը պիտի երթայ իր վախճանին քայլ առ քայլ: Ես՝ պարտասուն ճամբորդ մը, մոլորած խաւարին մէջ, խարխլած կը քալեմ: Մացառներ կան ճամբուն եզերքը, որոնք կը վիրաւորեն ոտքերս եւ թեւերս, ուրկէ արիւն կը մզի: Արեան գոյնը խաւարին մէջ սեւ չէ. կարմիր է: Կարմիրը կը սիրեմ, որուն ուժն ու ազդեցութիւնը ցուլը կը զգլխէ եւ ան կատաղի կը յարձակի իր նշաւակին վրայ, որ է շարժուն: Մաթատորին վախճանը իր սիրածէն կու գայ: Ան կը մեռնի յանկարծակի հարուածէ մը. ոտքերը կը կտրին գետնէն եւ երբ իյնայ վար, գլխուն վրայ, գանկը կը փշրուի: Ես կը քալեմ պարտասուն խաւարին մէջ: Փուշեր կը ծակծկեն թեւերս, ձեռքերս: Չեմ զգար ցաւը: Ես չեմ մեռնիր: Անկումը հեռու է ինձմէ: Ես կարմիրը կը սիրեմ: Խաւարին մէջ կարմիրը կարմիր է: Երակներուս մէջ կը շրջի. կենսունակ աւիշը գոյնս է:

ԺԹ.
Կը մտնեմ շէնքին դռնէն եւ կը դիմաւորէ զիս քարէ արձանը. կեցած է սանդուխներուն քով: Մետաքսեայ շղարշը, որ է քարէ, կը ծածկէ ուսը, ուր կայ կապարճը եւ մէջը՝ նետ: Հանած է ուրիշ նետ մը, դրած՝ աղեղին, որուն պրկումը երբ թուլնայ… ո՜հ, սարսափը կը բարձրանայ իմ մէջ եւ սիրտս բաբախուն ետ կ’ոստոստեմ: Կը տեսնեմ սարսափը եղնիկին, որ հազիւհազ նշմարելի է աչքերուն մէջ: Ան կ’ուզէ փախչիլ. կը ցատկէ նետէն աւելի արագ, աւելի ցայտուն, փախչելու համար որսորդին զայրոյթէն. արձանէն. քարէն: Ափրոտիթէի գանգուրները թրջուած են Ողիմպիոսի լեռնէն հոսող ջուրով, որ կը թրջէ եղնիկին ոտքերը եւ երակներէն կիսաթափանց, բոսորագոյն արիւն կը մզի: Տխեղծ մարմինը շնչատ արեան լիճի մէջ գետին պիտի փլի. քիչ վերջ… մազ մնացած է, որ նետը հասնի իր նշաւակին եւ որսորդին մէկ նայուածքովը գետին փռուիմ:

Ի.
Ռումբեր կը տեղան: Ճիչը կը հասնի երկինք: Մեղեդին կը հնչէ եւ արցունքի ծովուն մէջ աղին համը կ’այրէ: Սեւազգեստ կիներ կը պարեն: Հարուածներէն ծունկեր կապուտցած են: Մանուկներու լուռ տրտունջքը դաժան սիրտերը դարձուցած է անողոք: Լոյսը չի ժայթքիր խաւարին մէջէն: Ան պահուըտած է անդունդին խորքը եւ դէպ’իր քով կը քաշէ ու կը պահէ ներքեւը, որ ծածկէ աղտը անողոքելի: Ծուխին տակ կը լուացուի մարդկութիւնը, ծիրանի գօտիին տակ կը թրջի: Վերեւը աստղեր կը կայծկլտան անշարժ: Մեր աչքերուն բիբերը կը փայլին ռումբերու կայծիկներուն նման: Պայքարը կ’երգէ: Կը սիրուըտինք կայծերուն ներքեւ. ռումբեր կը տեղան:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s