ԱՆ ՀԱՒԱՏ Ա ԼԻ (Ը.)

ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

ԻԱ.
Ակնոց դրած ու սուզուած եմ ծովուն մէջ, դիտելու համար յատակը: Գոյնզգոյն աշխարհ մը բացուած է դէմս, հակառակ որ ան կ’երեւի միայն կապոյտ եւ կապոյտի երանգներ: Ձուկեր, ջրաբոյսեր, մամուռ յատակը կը ծածկեն: Կը տեսնեմ շատ բան, նոյնիսկ անունը ինծի անծանօթ կենդանի կամ անկենդան բաներ: Խեցգետիններ կը քալեն եւ ջուրին մէջ գոյացած շարժումին պատճառով անմիջապէս աւազին մէջ կը խրին: Կը պահուըտին քարերուն ետեւ: Գոյնզգոյն քարեր կը փայլին աւազին մէջ: Ծովուն յատակն ալ այնքան գունաւոր է նման ցամաքին: Շունչս կը հատնի եւ շնչելու համար վեր կը բարձրանամ: Շունչս ամբարելէ ետք դարձեալ կը սուզուիմ, որոշում մը տուած… քարայրին մէջ կ’անհետանամ:

ԻԲ.
Ո՛ւր որ երթայ, ո՛ր կողմ դառնայ՝ միայն զայն կը տեսնէ. անոր պատշգամը կը կարօտնայ, գոյնզգոյն, ծաղկաւէտ: Էլէնիին պատշգամն է, ուր կան թաղարներ ծաղկալից: Կիրակոսն է ան. կը սիրէ դիտել դիմացը: Էլէնին կ’ելլէ պատշգամը լուալու, ծաղիկները ջրելու: Փէշը սոտթած մէջքին. ո՜հ սրունքները սպիտակ, ծաղիկի ցօղունին պէս բարակ: Ծաղիկի չափ գեղեցիկ ու քնքոյշ, մէջքը ծաղիկի մը չափ նուրբ ու նազելի: Ա՜հ, Էլէնի… Կիրակոսին մէկ չէ, բոլոր երազներուն պարիկը: Կը նետես քօղը անդին՝ Կիրակոսը քաշելու համար անուրջներուն ոլորտը: Էլէնին պատշգամ ելած է հիմա. կը ջրէ ծաղիկները հոտաւէտ եւ ծաղիկները բարձրահասակ: Եթէ հեղ մը դպի՝ պիտի բեկանի: Երբ ետեւը կը դառնայ, կը տեսնէ Կիրակոսը եւ կը ժպտի: Ո՜հ, ան կ’արթննայ այն պահուն իր անուշ քունէն եւ երազէն, քրտինքներու մէջ եւ թրջուած. ա՜հ, Էլէնի… կը քնանայ Նիքոյին փաթթուած:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s