ՀԱՅԵՐԷՆ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ, թիւ 4

Հեղինակ՝ Լեռնա Գարագիւթիւք
Խորագիր՝ Ան է որ կայ
Բանաստեղծութիւններ
Հրատարակութիւն՝ Մութլու տպարան
Իսթանպուլ
2019
Էջ՝ 212 էջ
ISBN: 97 8-605-69615-1-9

ԱՆ Է ՈՐ ԿԱՅ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s