ԹԱՂԱԿԱՆԸ

ԹԱՂԱԿԱՆԸ.- Մի՛ մտածեր Պարոն ուսուցիչ, վաղը Զատիկ կու գա[յ], ամսական մը եւս կը վճարենք քեզի…

«Անուշապուր», ֆանթէզի մեծ շաբաթաթերթ, խմբագրապետ՝ Բագարատ Թեւեան, թիւ 7, Բ. տարի, 27 Յունուար, 1927, Պոլիս, էջ 15։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s