ԻՆՉՈ՞Ւ, ՏԻԿԻՆ, ՓԱՍՏՆ Է ԱՆՀԵՐՔԵԼԻ

Տիկինը՝ Vittoria Colonna

ՄԻՔԵԼԱՆՃԵԼՕ
(1475 – 1564)

Ինչո՞ւ, Տիկին, – փաստն է անհերքելի, –
Ալպեան ապառաժի մը մէջ ապրող
Պատկերն ստեղծողն իր կը վերապրի,
Ուշ կամ կանուխ մինչ ան կը դառնայ հող:

Այո՜, պատճառն արդիւնքէն կ’ընկճուի,
Երբ Արուեստը կը տիրէ Բնութեան:
Իմ իսկ փորձով՝ որեւէ պատկերի
Ընդդէմ անզօր են ժամանակ ու մահ:

Քարին ու նկարին կեանքըս յանձնած՝
Քու դէմքըդ կը ստեղծեմ, իմ դէմքըս ալ,
Որպէսզի երբ անցնի նոյնիսկ հազար

Տարի մեր մեկնումէն, տեսնեն որքան
Դուն էիր գեղեցիկ ու ես թշուառ,
Բայց ոչ՝ յիմար, քեզ սիրելուս համար:

Իտալերէնէ ու անգլերէնէ թարգմանեց՝
ՈՅԺ

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s