ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ


ԹԵՍ ԿԱԼԱԿԸՐ

Կ՚երթամ տան լերան կողմը
կտրելու նորատունկ ծառեր,
պարզելու ձիւնի տեսարանը
Լերան։ Բայց երբ վեր կը նայիմ,
սղոցը ձեռքիս, կը տեսնեմ բոյն մը ագուցուած
ամենաբարձր ճիւղերուն։
Այդ մէկը չեմ կտրեր։
Չեմ կտրեր միւսներն ալ։
Յանկարծ, ամէն ծառի մէջ՝
անտեսանելի բոյն մը,
ուր որ լեռ մը
պիտի ըլլար։

Անգլերէնէ թարգմանեց՝
ՏԱԼԻԱ ԱԼ ՍԱՅԻՏ

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s