ԵՍ ՍԷ՜Ր ՊԻՏԻ ԵՐԳԵՄ ՈՃՈՎ ԱՅՆՔԱՆ ՏԱՐԲԵՐ

ՊԵՏՐԱՐԿ
(1304 – 1374)

Ես սէ՜ր պիտի երգեմ ոճով այնքան տարբեր,
Որ իր դաժան սրտէն հառաչանքներ հազար
Բրտօրէն փրցընեմ, տենչանքներ ալ հազար
Վառեմ սառցակալած իր մտքին մէջ, ու դեռ

Տեսնեմ դիմագիծերն ինչպէս կը փոփոխուին,
Աչքերը կը թրջին, գո՜ւթ կը հոսին հիմա,
Երբ ա՛լ օգուտ չկայ, այլեւս կը զղջայ
Սխալն իր ակամայ ու տանջանքն ուրիշին:

Ու դեռ, ձիւներուն մէջ, վարդեր կարմրաբորբոք
Կը շարժին իր շունչէն, փղոսկրն ի յայտ ահա՝
Անցորդներն զմայլող կը փոխէ մարմարի:

Այս ամէնն ես կ’ընեմ ու կեանքըս կը մարի,
Այլ կ’ափսոսամ ոչինչ, զիս կը նեղէ ո՛չ ոք,
Սպասելով փառքին որ յետոյ պիտի գայ:

Իտալերէնէ եւ անգլերէնէ թարգմանեց՝
ՈՅԺ

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s