ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ

ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

ԱՐԲԵՑՈՒԹԻՒՆ

այս գիշեր
պիտի դեգերիմ
քաղաքին փողոցները
մութ ամպեր կը շղթայեն երկինքը
աղօտ լոյսի ճաճանչներ կը կաթկթին
թրջած մայթերու վրայ
կրնկաձայն կը լսուի միայն
փողոցներն են լուռ ու խաւար
նեղ շէնքեր քովէ քով սեղմ
անձրեւէն թրջած կը մսին
պիտի որոնեմ դուռ մը
ներս պիտի շպրտիմ
անկոչ հիւր
գիրկ բացած զոյգ մը թեւեր
թող փարին եւ փակուի դուռը
իմ ետեւ
սենեակին մէջտեղ կանգնիմ
զոյգ մը աչքերու նայուածքը
տաքցնէ թրջած էութիւնս
թեւեր ծածկեն մերկութիւնս
սեւ սաւաններու փաթթուին
մարմնիս ծալքերը սպիտակ
մինչեւ առաւօտ պլլուիմ
եւ այգին յագենամ
թէ կ’ապրիմ հոն
դուն

ՏՐՈՓԻՒՆ

ալիքներ կը ծածանին
երթ ու դարձ
կուլ կու տան խիճերը
կը քշուի աւազը
հեւքոտ տատանումը
կը հասնի ծովափ
մութը պատած է չորս դին
ամպեր կու լան
աստղեր հեռու տեսադաշտէ
ծածկուած խաւարին տակ
փողոցներ կը քնանան
լոյսի երազանքով
ես առանձին շրջուն
քարքարուտ ճամբուն վրայ
աջ ու ձախ թափառկոտ
անձրեւու կաթիլ մը
կ’իյնայ շրթներուս
որոտումով կ’ողողուի
էութիւնս
գոյ եմ
եւ իմ մասնիկ այն պահը
կը թրթռայ հեւքով
դպչիլ ու տատանիլ
ելեւէջը կուրծքին
քու մօտ
պագշոտ արբեցութեամբ
կը տրոփէ

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s