ԱՆՀԵՏԱՑԱԾ ԶԳԱՑՈՒՄԸ

ԱՐԹԻՒՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
Ալֆորվիլ, Գէորգ Արապեան Կրթարան, 8րդ դասարան

14 Փետրուար 2186

Իր արուեստական տան մէջ, Վարդան ժամը եօթին, ջղային եւ մինակ կ՚արթննայ, ինչպէս ամէն առտու։

Այս նոյն վիճակով կը սկսի պատրաստուիլ, իր մեքենայէն կը խնդրէ, որ սուրճ ու նախաճաշ պատրաստէ մինչեւ որ լողաւազանին մէջ լողայ մաքրուելու համար։ Այն պահուն որ ջուրէն կ՚ելլէ, այդ նոյն ջղային վիճակով, իր մեքենան նոր հագուստը արդուկուած կը բերէ իրեն, որ հագնի։ Վերջը կը ցատկէ առանձին շարժող անիւներուն վրայ, որպէսզի զինք տանին մինչեւ խոհանոց, նախաճաշելու համար։

Այսօր մեքենան իրեն համար պատրաստած էր երեք կարմիր քառակուսիներ․ Վարդան կարմիրները շատ չէր սիրեր, Վարդան ընդհանրապէս բան չէր սիրեր, ինչպէս աշխարհի բոլոր բնակիչները։ Արհեստագիտութեան մուտքով աշխարհը դարձեր էր անգոյն ու մանաւանդ անսէր։ Այսօր առաջին անգամ ըլլալով Վարդան մոռցեր էր իր մեքենան բեռնաւորել, հետեւաբար այս մոռացումին պատճառով  ինք պէտք է երթար հաց գնելու։ Կ՚որոշէ քալելով երթալ, մանաւանդ որովհետեւ ինքնաշարժին բանալիները կորսնցուցած էր։ Ճամբան շատ երկար չէր, բայց շատ նեղ էր, հացի խանութէն վերադարձին ճամբան, ինչպէս միշտ, գետին կը նայի։ Կը տեսնէ որ գետինը ոտքեր կան․ մարդ մը կար իր դիմաց… կ՚որոշէ դէմքը բարձարցնել եւ շունչը կը կտրուի, աչքերուն մէջ փայլեր կը լեցուին, ամբողջ մարմնի արիւնը կը տաքնայ։ Վարդան չէր հասկնար, թէ ինչ կը պատահէր իրեն։ Առաջին անգամն էր որ այդպիսի բան կը պատահէր, երբ աղջկան մը կը նայէր։ Հացը կը ձգէ եւ արագ վազելով տուն կ՚երթայ, որպէսզի կարդայ թէ ինչ կը պատահէր իրեն։

Անմիջապէս համացանցը կը բանայ ու կը նայի, բայց՝ ոչ մէկ բան։ Միակ բանը, որ կար, մեծ մայրիկին բժշկական տետրակն էր, հոն կը փնտռէ իր հիւանդութեան նշանը եւ ահա կը գտնէ․ իր հիւանդութիւնը կը կոչուի «սէր»։ Սէ՞ր, ինչպէ՞ս թէ սէր, ի՞նչ է սէրը։ Վարդան սիրահարա՞ծ էր․ եւ այս բառն ու գիրքը ժամեր կ՚ուսումնասիրէ ու կը մտածէ, թէ ինչպէս կ՚ըլլար իր կեանքը, եթէ ճանչցած ըլլար սէրը։

Ան հասկցաւ, որ այս «հիւանդութիւնը» պէտք է ետ բերել։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s