ԿԵԱՆՔԸ՝ ԻՐ ՄԸ

ՄԱՆԷ ՄԱՐՏԻՐԵԱՆ 
Ալֆորվիլ, Գէորգ Արապեան Կրթարան, 8րդ դասարան

Երեքշաբթի, 12 Նոյեմբեր 2319

Բարեւ, ես ծնած եմ 22 Դեկտեմբեր 2006ին, Դուին, անունս Մանէ է, արդէն 300 տարիէն աւելի է, որ դեռ ողջ-առողջ եմ: Ա՛լ տարիքս չեմ հաշուեր, միայն գիտեմ, որ տակաւին 224 տարի ունիմ ապրելիք: Կ’ըսեմ՝ միայն, որովհետեւ հիմա մարդիկ կ’ապրին մօտաւորապէս 714 տարի, բայց իմ սիրտս սկսաւ հիննալ, որովհետեւ բնական սիրտով ծնայ: Օրինակ ծոռանս թոռնիկը առանց սիրտի ծնաւ, ինչպէս հիմակուան բոլոր մարդիկը, բացի անոնցմէ, որոնք ինծի պէս 2054ին կորսնցուցին իրենց բնական սիրտը եւ տեղը ստացան ելեկտրոնական սիրտ: Այդ սրտերուն պատճառաւ զգացումները ջնջուեցան: Հիմա մանուկները, առաջուան նման, չեն իջներ բակ եւ իրարու հետ խաղար: Անոնք միայն մէկ ընկեր ունին, իրենց հեռատեսիլ-գործիքը: Բայց կան մանուկներ, որոնք եթէ բախտաւոր են, կը ստանան զգացումներով սիրտ, ինչպէս թոռնիկիս թոռը, որ այսօր այցելեց ինծի: 

Ան քովս եկաւ եւ ըսաւ.

– Մանէ տատիկ, անցեալ օր տարօրինակ թուղթեր գտայ դարակիդ մէջ: 

– Ի՞նչ թուղթեր:

– Նկարներ: Մէկուն վրայ դուն եւ տղայ մը, եւ միւսը կապոյտ էր, մէջտեղն ալ տարօրինակ բան մը:

– Կը յիշե՞ս ուր դրուած էր:

– Այո՛։ 

– Ուրեմն բե՛ր, տեսնե՛մ: 

Թալինը մտաւ սենեակս, բացաւ դարակը եւ գտաւ կապոյտ թուղթը։ «Նայէ՛, այս է»։ Առի ձեռքէն այդ թուղթը եւ ուշադրութեամբ նայեցայ ու արցունք մը կաթեցաւ այտիս վրայ: «Ասիկա սիրտս էր, փոխուելէն առաջ», եւ թուշիս վրայի արցունքը ցուցամատովս մաքրեցի: 

– Բայց իմ սիրտս այսպէս չէ: 

– Գիտեմ, այդ 300 տարի առաջ էր, բոլոր սիրտերը այսպէս ձախի վրայ էին:

– Բայց իմս աջի վրայ է:

– Ատ ալ գիտեմ:

– Գիտես որ իմս կլոր է: 

– Այո՛, գիտեմ, հիմա նոյնը ունինք: Առաջ զգացումներ գոյութիւն ունէին, հիմա միայն դուն ունիս:

Ան շշմած ձեռքը դրաւ իր կուրծքին վրայ՝ «Զգացո՞ւմ»: 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s