ՀԵԾԱՆԻՒԸ

ԱՆԻ ՍՈՄՈՆԵԱՆ
Ալֆորվիլ, Գէորգ Արապեան Կրթարան, 8րդ դասարան

14 Փետրուար 2222ին, Արտակը հրաւիրուած էր իր տատիկին տունը։ Ճաշէն վերջ ան գետնայարկ իջաւ խաղ մը բերելու։ Քալած ատեն հետաքրքրական բան մը տեսաւ, որ երկու անիւ ունէր։ Բայց չհասկցաւ, թէ ի՛նչ էր, միայն հասկցաւ, որ շատ հին բան մըն էր։ 

Տատիկը անհամբեր կը սպասէր Արտակին, բայց Արտակը կ՚ուշանար, տատիկին համբերութիւնը հատաւ եւ վար իջաւ տեսնելու թոռնիկը։ Ան նկատեց, որ Արտակը անշարժ կեցած կը դիտէր իր մանկութեան հեծանիւը։ Տղան տեսնելով տատիկը անմիջապէս հարցուց․

– Տատի՛կ, ի՞նչ է այս տարօրինակ բանը։   

– Ասի իմ մանկութեան ամենալաւ նուէրս էր, որ շատ կը սիրէի,- ըսաւ տատիկը։
– Ամէն օր կը քշէի ընկերներուս հետ։ Գիտեմ, որ հիմա պիտի հարցնես, թէ ի՞նչ են այս երկու ոտնափոխերը։ Փորձեմ բացատրել, թէ ինչպէս կը գործածէինք այդ երկու ոտնափոխերը։ Առաջ հեծանիւները շարժելու համար պէտք է ոտքով ոտնափոխը դարձնէինք որ շատ աւելի հետաքրքրական էր եւ կրնայինք մրցիլ մեր ընկերներուն հետ։ 

Արտակը ապշած կը նայէր տատիկին, փորձելով հասկնալ, թէ ինչպէ՞ս շինուած էին հեծանիւները։ 

Քանի մը տարի վերջ, ան որոշեց վերաշինել ոտնափոխով հեծանիւներ, որպէսզի մարդիկ գործածեն իրենց ոտքերը, ինչ որ նաեւ աւելի առողջարար է մարդուն համար։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s