ՏԱՍՆՄԷԿԻԿ (Ը․)

ՍԳԱՐԱ ՆԱՈՒՄԱՆ

Ես
Կախեալ վիճակով
Միշտ պիտի չմնամ
Որովհետեւ ես պիտի շահիմ
Ազատութիւնը

Ես
Յոգնեցուցիչ տաժանքը
Ետեւ պիտի թողում
Վերջապէս պիտի գտնեմ ճամբան
Ըլլալու

Այլեւս
Պիտի չըլլամ
Տկար թշուառ բանտարկեալ
Մութ եւ հոգեխոց անցեալով
Երբեք

Ես
Պիտի թռչիմ
Բաւական բարձր երկինք
Հասնելու կապոյտ երկինքին, դառնալու
Ազատ

Իսկ
Եթէ հասնիմ
Լոկ փոքր մասը
Ունենամ այս բոլորին գումարին
Միշտերջանիկպիտիըլլամ

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s