ՄԵՐ ԽԱՂԵՐԸ

ՅԱՐՈՒԹ ՀԱՄԱԼԵԱՆ
Դամասկոս, Ազգ․ Սրբոց Թարգմանչաց Ճեմարան, 6րդ կարգ

Նախասիրած խաղս ռիսքն է: Ռիսք խաղը կը խաղցուի երեքէն հինգ հոգիով: Խաղին օրէնքը հետեւեալն է․ քարտերը կը բաժնուին խաղցողներուն, ամէն մէկը իր զինուորները իր քաղաքներուն մէջ կը դնէ եւ իր մայրաքաղաքը կը զատէ:

Երկու տեսակ զառ կայ՝ յարձակելու եւ պաշտպանուելու համար․ երեք հատ յարձակելու եւ երկու հատ պաշտպանուելու: Քսան շէնքեր կան, որոնք բաժնուած են քաղաքներուն մէջ: Խաղը քաղաքներ գրաւելն է, եւ ով որ վերջաւորութեան բոլոր քաղաքները գրաւէ, ան յաղթած կ’ըլլայ: Ես ռիսք խաղը ամէն օր մէկ կամ երկու ժամ կը խաղամ ընկերներուս կամ ընտանիքիս հետ։ Տանս մէջ կը խաղամ կամ ընկերներուս  տունը կ’երթամ: Խաղը ունի իր օգուտները. առաջինը՝ որ կը սորվիմ քաղաքներուն անունները եւ տեղերը․ երկրորդը՝ որ խելքս աշխատցնել կը սորվեցնէ: Ես ռիսք խաղը շատ կը սիրեմ:

ՆԱԽԱՍԻՐԱԾ ԽԱՂՍ
ՃՕՆ ՊԱՐՍՈՒՄԵԱՆ

Դամասկոս, Ազգ․ Սրբոց Թարգմանչաց Ճեմարան, 6րդ կարգ

Շատեր կը խաղան՝ «անուն, բոյս, առարկայ» կոչուած խաղը, որպէս զբաղմունք: Բայց ես այս խաղը որպէս գիտելիքներու վերաքաղ կը խաղամ, ան ալ տարբեր լեզուներով՝ հայերէն, արաբերէն եւ քիչ մըն ալ անգլերէն: Այս խաղը նախ բառապաշարս կը զարգացնէ եւ միշտ նոր իրի կամ բոյսի եւ վայրի անուններ սորվիլ կու տայ եւ իմ մէջս նոր գիտելիքներ սորվելու հետաքրքրութեան հոգին կը զարգացնէ: Մենք դասարանով շատ կը սիրենք խաղալ, երբ ազատ պահ մը ունենանք: Ես՝ որպէս հայ պատանի, միշտ կը նախընտրեմ խաղալ հայերէն լեզուով, երբ մենք հայ ընկերներով հաւաքուած ըլլանք:

ՍԱՊՈՒԷՅ ՍՈՒՐՖ
ՖԼՕՐԱ ԽՏԸՐԵԱՆ

Դամասկոս, Ազգ․ Սրբոց Թարգմանչաց Ճեմարան, 6րդ կարգ

Սապուէյ սուրֆ: Այս խաղը շատ փոքրիկներ կը խաղան: Խաղին օրէնքը այն է, որ պէտք է տառեր ու դրամ հաւաքել վազած ատեն, ցատկել շոգեկառքերուն վրայ ու փախչիլ ոստիկաններէն: Այս խաղը մէկ հոգիով կը խաղցուի: Շատ կը սիրուի այս խաղը, բայց եթէ շատ խաղանք՝ մեր աչքերը կը վնասուին: Միւս կողմէ ալ կը ձգէ որ մարդ ուրախ եւ աշխոյժ մնայ: Ես օրական կը խաղամ երկու ժամ, այսինքն շաբաթը կը խաղամ տասնչորս ժամ: Այս խաղը կը խաղամ տունը ամէն օր, երբ դասերս վերջացնեմ:

ԽԱՂՍ
ԼԵՒՈՆ ԻՇԽԱՆԵԱՆ

Դամասկոս, Ազգ․ Սրբոց Թարգմանչաց Ճեմարան, 6րդ կարգ

Ես կը սիրեմ դասէն յետոյ մէկ ժամ խաղալ փապժի խաղը: Այս խաղը այսպէս է, որ պէտք է օդանաւէն իջնեմ եւ տուներուն մէջ փնտռեմ զէնքերով կրակողները, եւ ով որ տեսնեմ առջեւս՝ զէնքովս մեռցնեմ: Այս խաղը կարելի է մէկ կամ երկու կամ չորս հոգիով խաղալ: Կրնամ ընկերներուս կամ ուրիշ օտար մարդոց հետ խաղալ: Այս խաղով կրնամ ժամանց ընել: Բայց եթէ խաղի ընթացքին շատ ջղայնանամ՝ ան ինծի գլխու ցաւ կու տայ: Կրնամ այս խաղը խաղալ ձեռքի հեռաձայնի վրայ կամ փլէյ սթէյշընով եւ կամ ալ համակարգիչով:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s