ԱՌՕՐԵԱՅԷՍ STORY ՄԸ


ՄԱՐԻՆԱ ԿԷՕԶԻՒՔԻՒՉԻՒՔԵԱՆ
 
Օ՜ֆ… Վերջապէս տղաս քնացաւ, ա՛լ հանգիստ կրնամ նստիլ։ Տաք թէյս պատրաստեցի, ոտքերս բազմոցին վերցուցի, «սուրբ գիրք»ս (հեռաձայնս) ձեռքս առի, որ ֆէյսպուքս դիտեմ։
 
Նախ storyները բացի… ի՞նչ տեսնեմ։
 
Ֆա-սուլ-իա…
 
Հա՛, իրա՛ւ կ՚ըսեմ։
 
Երկա՜ր-բարակ սեղան մը նկարեր են՝ սկիզբէն մինչեւ վերջին պնակը։ Պատուոյ ճաշն ալ ֆասուլիան էր։
 
Շիտակը կ՚ուզէ՞ք։ Մատովս կեցուցի videoն, որ նայիմ արդեօք ի՞նչ յատուկ բան կար այդ ֆասուլիային մէջ որ օրուայ storyն եղեր էր։
 
Բան մըն ալ չկար։ Իմ ու ձեր գիտցած լոլիկի թացանով եւ ձէթով պահքի ֆասուլիան էր։ Մատս տակաւին պահած եմ նկարին վրայ՝ չփախի։ Օ՜հ, ասոր քով ճեմակ փիլաւ եւ կանաչ սոխ ի՜նչ համով կ՚երթար…։ Գիշեր ատեն անօթեցայ, քա՛։
 
Մատս վերցուցի՝ տեսնեմ յաջորդ storyն, ի՞նչ կայ սա ֆասուլիային ետեւը։ Օ՜, wow, փափկասուն տիկիններ՝ զուգուած-զարդարուած, մէկը միւսէն ա-նու-շիկ հաւաքուած են ճաշի սեղանին շուրջ։
 
Յաճախ նման ուտելիքներու նկարներ կը դիտեմ։ Ամէնքն ալ հիւնէրլի են (ինչպէս կ՚ըսեն մաքուր հայերէնով)։ Ըսածս խոհարարներու կամ ճաշարաններու նկարներուն մասին չէ, այլ՝ ընկերային հաւաքներու կերուած-խմուածի մասին։ Կ՚երեւի բան մը կը հասկնան, որ «Ճաշակեսցուք»ի չափ կարեւոր է․ նախ նկարել ետքը ուտել։
 
Քա՛ լաւ որ story էր post չէր։ Թէ ոչ վարը նուազագոյնը 50 հատ մեկնութիւն՝ մէջէն 20ը՝ «հազար անուշ ըլլայ», 10ն՝ «ճիկէրներ, ֆսթխներ, շատ անուշիկ ելած էք», 5ը՝ «ձեռքերՈՒդ դալար, շատ համով էր, մէրսի ամէն ինչին համար» եւ անպայման բացակայ մը կ՚ըլլայ նկարէն ու մէկ հոգի մըն ալ mention ընելով կը գրէ․ «ma belle, տեղդ շա՜տ յայտնի էր»։ Եւ այսպէս, մարդամեքենայի նման մէկը միւսին գրածը copy-paste կ՚ընէ կարծէք, անհամ դարձնելով մեկնութիւններու երկար շարքը։ 

Ձանձրացած հեռաղեկը կ՚առնեմ հեռատեսիլ նայելու…։ Կամ գրիչս՝ ձեզի պատմելու (ինչպէս որ ըրի այսօր)։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ:

One thought on “ԱՌՕՐԵԱՅԷՍ STORY ՄԸ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s