ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (ՃՀԴ․)

ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ

ՌՉԼԱ․
«Հայաստանի տնտեսությունը համարյա վերականգնվել է. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար»։
Մեզի կը մնայ «համարեա՛»ն ալ վերցնել։

ՌՉԼԲ․
Ռազմասէրը, սեւամորթը, խենթը չընդունեցին ցեղասպանութիւնը, բանիւ բերանով, այսինքն բառը չարտասանեցին, հիմա կարգը եկաւ աս ծերին։ Բոլոր քարտերը պէտք է փորձել։ Մի՛ յուսահատիք։

ՌՉԼԳ․
Սա տղան աջ-ձախ, ասոր-անոր յօդուածը կը կարդայ եւ կ’ընդօրինակէ, մարդիկ գանգատած են, որ բառ առ բառ մէջբերած է իրենց յօդուածներէն, առանց չակերտի, առանց որեւէ նշումի, բայց որովհետեւ «մեր մարդ»ն է եւ մենք գաղափար չունինք իր կատարած հետազօտական աշխատանքին ձեւին ու ոճին մասին, կը հաւաքենք իր բծբծանքը եւ հատորի ալ կը վերածենք, վրան ալ կը հպարտանաք որ լաւ գործ մը ըրած ենք։ Ծերանոցի կամ դպրոցի տնօրէն կամ պահակ ալ կը կարգենք․ պահակ կամ տնօրէն՝ ի՞նչ տարբերութիւն։

ՌՉԼԴ․
«Ուղղափառութեան միջխորհրդարանական վեհաժողովի (ՈՒՄՎ) գլխաւոր քարտուղար, Յունաստանի խորհրդարանի անդամ, ՈՒՄՎ քարտուղարութեան լիազօրուած դոկտոր Մաքսիմոս Խարակոպուլոսը հանդէս եկած է Արցախի մէջ քրիստոնէական յուշարձաններու պաշտպանութեան ուղղուած յայտարարութեամբ: Յայտարարութիւնը հնչեցուած է վեհաժողովի կազմակերպած հեռահար խորհրդաժողովին ժամանակ»:
Մարդուն մականունը «Խարա»յով կը սկսի։ Թերեւս ազդեցութիւն մը ունենայ ըսածը։

ՌՉԼԵ․
Մենք ոռարար մշակոյթի հաւատացող խումբ մըն ենք, բայց բան մը ընելէ առաջ կը ծանուցենք, թէ ի՞նչ պիտի ընենք, ի՞նչ կրնանք ընել, ինչպէ՞ս կրնանք ընել։ Այնքան կը տեւէ մեր ծանուցումը, որ երբ բան մը ընելու ժամանակը գայ, արդէն ցրուած կ’ըլլանք, մեր հետքն անգամ չէք կրնար գտնել։ Ըրածնիս ալ արդէն մեծ մշակոյթ է, պարզ բան մը չէ։ Արեւմտահայերէնն ալ տեղ ունի մեր ըրածներուն մէջ կամ անկէ դուրս՝ շատ կարեւոր չէ։ Հանրութեան ներկայանալու պէտք չունինք, բայց… ունինք։ Մենք մեզի կ’աշխատինք, իբրեւ թէ, բայց յայտարարել կը սիրենք։ Առանց յայտարարութեան ի՞նչ մշակոյթ։ Աս է մեր ոռարարութեան բուն նպատակը։ Հետեւեցէ՛ք մեզի։ Եթէ չհետեւիք՝ չկանք։ Իսկ ծանուցումն ալ գիտէք ինչո՞ւ համար է։ Եթէ ծանուցում չընես՝ ո՞վ փարա կու տայ։

ՌՉԼԶ․
Բայց, ներողութիւն, դուք չէի՞ք ըսողը, որ «պարտութիւնն անգամ ունի հպարտութիւն», էմմի՞ս էր ըսողը, տայը՞ս, եւ դուք ալ կը կրկնէիք, բեմերէն կը պոռայիք, դեռ ալ կը պոռաք ու պիտի պոռաք վաղը, սա քորոնան անցնի ալ, ու ծափահարութիւններով կը թնդացնէիք ձեր․․․ ուղեղը։ Ահա՛, առէ՛ք, համտեսեցէ՛ք այդ պարտութիւնը, այսինքն հը-պարտութիւնը եւ յաջորդ անգամ ալ, երբ պատերազմին վրայէն քանի մը գաւաթ ջուր խմէք, մոռցէ՛ք, նոյն ոգիով շարունակեցէ՛ք պարտութեամբ հպարտանալ։

ՌՉԼԷ․
«Արցախում 3 տարում իրականացվելու է պատմության ընթացքում ամենամեծ բնակարանաշինության ծրագիրը. վարչապետ»։
Թուաբանութիւն գիտէք անպայման․
Յաղթելու ենք․․․ յաղթած ենք․․․ պարտուեցանք։
Իրականացուելու է․․․ իրականացուած է․․․ ․․․

ՌՉԼԸ․
Նոյն խելացին, իր ընտրարշաւին մէջ կը յայտարարէ, թէ «ակադեմիական քաղաք» պիտի կառուցէ։ Աղբէր ջան, նախ շնորհքով թաղ մը կառուցէ՛, յետոյ ակադեմիականին կարգը կու գայ։

ՌՉԼԹ․
Ո՞վ էր որ մեր հիւսիսի մեծ բարեկամին ոտքերը պիտի կապէր, որ ան Թուրքիա այցելութեան չերթար։

ՌՉԽ․
«Յիսուս յարութիւն առաւ ու այդ ձեւով վերջ գտաւ իր չարչարանքը, ու վերջ գտաւ նաեւ իր հետաքրքրական պատմութիւնը. պայծառ, յստակ, սակայն՝ հրաշք-կախարդական պատմութիւնը:
«Գեղեցիկ է, երբ Աստուած կը տանջուի: Անոր համար է, որ կ’ըսեմ` «Երանի երկարէր իր չարչարանքը»:
Ոչ չարչարանքին, ոչ ալ Յարութեան իմաստն ու նպատակը երբ հասկնաս՝ ասպիսի ձաբռտուքը կ’ըլլայ բաժինդ։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s