ԿԱՐՄԻՐ ՀԱՒԿԻԹԸ

ՄԵԼԻՍԱ ՖԷՐԱՀԵԱՆ

Տան մէջ իրարանցում մը կար։ Ամէն մարդ Զատկուան պատրաստութիւններուն մէկ ծայրէն բռնած էր։

Մեծ մայրիկն ալ Պօղոսին կը պատմէր Զատկուան հին օրերը, ուր Պօղոսին համար ամենէն ուշագրաւ նիւթերը տղոց միջեւ կատարուած մրցումներն էին։ 

Իրեն համար մրցում մը շահիլ, առաջնութիւնը ստանալ շատ մեծ կարեւորութիւն ունէին… ։ Թերեւս Զատկուան առթիւ ինք ալ մրցում մը կազմակերպէր… պահ մը խորհեցաւ՝ ինչո՞ւ չընէր։

Աւագ Շաբթուան մէջ էին։ Մեծ մայրիկը վաղը, այսինքն Հինգշաբթի օր երեկոյեան  Պօղոսը Ոտնլուայի արարողութեան պիտի տանէր։

Յաջորդ օր, երբ եկեղեցի երթալու համար դռնէն ելան, երկուքն ալ բաւական յուզում ունէին․ պզտիկը՝ խորան բարձրանալուն, իսկ մեծ մայրիկն ալ՝ թոռնիկին այս արարողութեան մասնակցելու արժանի ըլլալուն պատճառով։ 

Արարողութեան վերջանալէն յետոյ Պօղոսը եւ մեծ մայրիկը տուն վերադարձան. իրարանցումը չէր վերջացած. հաւկիթ ներկելու աշխատանքը կը շարունակուէր․ ուրիշ մէկ անկիւնը, մեծ մայրիկը արցունքոտ աչքերով եկեղեցական արարողութեան մասին կը պատմէր։ 

Պօղոսն ալ կը փափաքէր հաւկիթ ներկել։ Իւրաքանչիւրին միտքը տարբեր բաներով զբաղած էր։ Պօղոսը կամաց մը մօրը քով գնաց, որպէսզի ինքն ալ հաւկիթ ներկէ։

Անցեալ տարուան փորձանքէն վերջ վախկոտ քայլերով մօտեցաւ եւ փսփսալով արտօնութիւն ուզեց։ Երբ հաւկիթին տուփը իր առջեւ քաշելու կը պատրաստուէր…

– Փա՜թ,- այլեւս հաւկիթները գետինն էին։

Պահ մը սառեցաւ․

– Ա՜խ։

– Պօղոս, ի՞նչ ըրիր,- գոչեց մայրը։

Այդ պահուն ներկերն ալ իրարու խառնուած էին… 

– Մայրիկ, բայց տե՛ս որքան գեղեցիկ կ’երեւի պատկերը ճաշասեղանին վրայ, գոյնզգոյն, ծիրանի գօտիի նման։ 

– Հիանալի՜…։ Եթէ ուշադիր չըլլաս, այլեւս հաւկիթ պիտի չներկես,- պատասխանեց մայրիկը աղօտ ձայնով մը։

Պօղոսը գլխահակ մայրիկին մտիկ կ’ընէր ու մէկ կողմէն ալ սեղանին կը նայէր։

Անձայն ետքայլ ըրաւ եւ սեղանէն հեռացաւ։

Մայրիկը իրաւունք ունէր․ նորէն կոտրած էր հաւկիթները, բայց սեղանին վրան իսկապէս ալ սքանչելի կ’երեւէր։ Մայրը բաւական պրկուած էր. պատճառը չհասկցաւ։

Ընթրիքի ժամուն ամէնքը սեղանին շուրջ բոլորուեցան եւ մօրը եփած համով ոսպապուրը կերան։ Ըստ աւանդութեան, Աւագ Հինգշաբթի տուներուն մէջ ոսպ կ’եփուէր։ Պօղոսը, ճաշէն յետոյ քիչ մը զրուցելէ վերջ սենեակ գնաց։ Յաջորդ օր Աւագ Ուրբաթ էր եւ թաղում ըլլալուն պատճառով մեծ մայրիկին հետ գերեզման պիտի երթար․ մեծ հօրը այցելութեան։

Շաբաթ օր Պօղոսին միտքը ինկան մեծ մայրիկին պատմած Զատկուան հին օրերը եւ մանաւանդ մրցումները, եւ որոշեց Զատկուան խաղ մը պատրաստել։ Զարմիկներուն միջեւ մրցում մը պիտի կազմակերպէր…։

Կիրակի օր ծնողքին առած նոր զգեստները հագաւ ու ընտանեօք եկեղեցի գացին, ուր պիտի ըլլային նաեւ զարմիկները։ Արարողութեան վերջանալէն ետք Պօղոսը բակը զարմիկներուն մօտեցաւ եւ պատմեց մրցումին գաղափարին մասին։ Ամէնքն ալ շատ ուրախացան.

– Լաւ գաղափար, հաւնեցայ,- ըսաւ զարմիկներէն մէկը։

Եւ գիշերուան համար ժամադրուեցան։

Երեկոյեան ամբողջ ընտանիքը Պօղոսենց տունը հաւաքուած էր։ Տան մէջ զուարթ մթնոլորտ մը կար։ Բոլորը իրարու հետ կը խօսակցէին, մէկը սեղանին մէկ ծայրէն միւսը խօսակիցին կը ձայնէր։ Հաւկթախաղը շատո՜նց սկսած էր։

Պօղոս, զարմիկները չեկած, խաղին պատրաստութիւնները վերջացուցած էր։

Գոյնզգոյն հաւկիթները մեծ մօրը օգնութեամբ պահած էր տան չորս կողմը։ Եւ ով որ կարմիրը գտնէր, զոր պահելու պաշտօնը մասնաւոր մեծ մայրիկին տուած էր, ան պիտի շահէր։

Երբ մրցումի ժամը եկաւ, չորս զարմիկները՝ Արան, Անին, Պօղոսը եւ Սեսիլը սկսան տան մէջ վազվզել։ Արդեօք կարմիր հաւկիթը ո՞վ պիտի գտնէր…։

Պահ մը յետոյ ամենափոքրը, այսինքն Անին գտաւ կարմիր հաւկիթը եւ վազելով հիւրասենեակ գնաց։ Ամէնքը Անիին ծափահարելով շնորհաւորեցին։ Պերճը անձայն էր։

Անին երբ նշմարեց Պերճին յուզմունքը, անոր քով գնաց եւ հաւկիթը երկնցուց։

Պերճը շուարած շուրջը նայեցաւ եւ յետոյ զարմուհիին փաթթուեցաւ. 

– Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց,- ըսաւ պզտիկը։ 

– Օրհնեալ է Յարութիւնն Քրիստոսի,- պատասխանեց Պերճը ժպտադէմ։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s