ԿԱՐ ՈՒ ՉԿԱՐ

ՍԵՒԱՆ ԼԱԼԻՔՕՂԼՈՒ

Վտիտ մոմ մը
Վառեցաւ ու մարեցաւ ժամանակէն առաջ:
Ոչ ժամկոչը բան մը հասկցաւ
Այս գործէն,
Ոչ ալ խաւարի միւս մոմերը:
Տակաւին դուն լոյս պիտի սփռէիր,
Թողուցիր գացիր մեզ:
Թրթռուն լոյով
Յայտնի է որ պիտի մարէիր:
Գլխուդ պահպանութեան դատապարտուած էինք,
Ափերովս շրջապատեցի քեզ,
Որպէսզի չմարիս:
Սաստիկ պաղ
Կոպերուդ վրայ ծանրութիւն։
Ո՛չ, պէտք չէ որ քնանաս,
Այո, չքնացար:
Ածխաթթուի եւ ջրաշոգիի վերածուեցար․
Մէյ մը կայի՛ր, հիմա յաւիտեան չկաս:

30 Ապրիլ 2021

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s