ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (ՃՀԹ․)

ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ

ՌՉՁԱ․
Հանրապետութեան նախագահ Յովսէփ Գեղեցիկը բանի մը ծառայեց ի վերջոյ, պարապի չէ ուրեմն մականունը «Պիտանի»։

ՌՉՁԲ․
«Թէնք եու փրեզիտենթ», ալզհայմեր չեղած գործ մը տեսար։

ՌՉՁԳ․
Մարդը գիշեր-ցերեկ հայրենադարձութեան մասին կը գրէ, կը խօսի ու կը գրէ․ կը խորհիս, որ առաջի՛ն հայրենադարձը ինք պէտք էր եղած ըլլար մինչեւ հիմա ասքան գրելուն, խօսելուն։ Բայց՝ ոչ։ Ան նոյնիսկ ինքզինք չէ կրցած հայրենադարձել։ Դուք կրնա՞ք լուրջի առնել մէկը, որ դուրս նստած է եւ միշտ ներս երթալու մասին կը․․․ խօսի։

ՌՉՁԴ․
«Յունաստանի մէջ իրագործուած Հայոց Ցեղասպանութեան ելոյթներու ծիրէն ներս»…։
Աս ալ ձեզի նորութիւն։ Յոյներուն հետ խնդիր պիտի ունենանք, չի բաւեր որ մեր քերականութեան հետ խնդիր ունինք։

ՌՉՁԵ․
«․․․մեծ աւեր գործած են ընկերային ցանցերը, ուր կեղծ անուններով կամ ուղղակի` յականէ անուանէ գրառումներով զիրար վիրաւորելու եւ արժէքներու կարմիր գիծը շրջանցելու անվերականգնելի քանդումներ տեղի կ’ունենան»:
Իսկ դուն փո՞քր աւեր գործած ես ընկերային կամ անընկեր ցանցերէն ասդին։ Իսկ կարմիր գիծը շրջանցելը ուրիշ բան է, անցնիլը՝ ուրիշ։
«Այսօրուան քանդումներուն եւ աւերակներուն վրայ նոր արժէքներու համակարգ կառուցելն ու մեկնարկ ստեղծելը շատ դժուար պիտի ըլլայ»:
Իսկ դուն ե՞րբ ծրագրած ես «նոր արժէքներու համակարգ», զոր կառուցելը դժուար կամ դիւրին ըլլար։
«Արժէքները կարեւոր են, զանոնք պահպանելը անհրաժեշտութիւն է, արժէքները պէտք է շարունակուին: Այս առումով ալ նոր սկիզբ դնելու պահը եկած է»:
Եթէ նոր սկիզբ դնելու պահը եկած կը համարես՝ վայրկեան մ’իսկ մի՛ կորսնցներ զայն դնելու։ Բայց որովհետեւ ոչինչ կրնաս դնել կամ հանել, յաջորդ յօդուածդ գրելու մասին մտածէ միայն, եւ այսպէս յօդուածէ յօդուած դատարկաբանութիւն դիզէ։

ՌՉՁԶ․
Մեր կուսակցութեան 1300ամեակին առթիւ աշխարհացրիւ մեր մասնաճիւղերուն ներկայացուցիչները խօսք արտասանեցին։ Բոլորն ալ նոյնանման բովանդակութեամբ ճառեր խօսեցան կամ կարդացին, կարճ կամ երկար, ոտքի կամ նստած։ Ոմանք գրածնին անգամ չկրցան կարդալ, գործածուած սխալ բառերը պահ մը մոռնանք։ Այսպիսիներուն կ’արժէ օր մը հարցնել, թէ այդքան տարիներու պատմութեան գոնէ ուրուագծումը ընելու կարողութիւնն ունի՞ն։  

ՌՉՁԷ․
Եթէ ընկերային ցանցերու վրայ աղբը բազմացնես ու քաջալերես, ուրեմն օգտակար դարձած կ’ըլլաս արեւմտահայերէնին զարգացման, ըստ արեւմտահայերէնի ծակ տեսաբանի մը։ Երբ հասնիս արեւմտահայերէնի աղբակոյտին գագաթը, կրնաս Կիւլկիւլեանի դրօշը հոն կանգնեցնել, որուն վրայ գրուած է հաստ տառերով. «Հոս կ’ապրի արեւմտահայերէնը»։

ՌՉՁԸ․
«Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումը իրողութիւն է այսօր, բայց մենք պիտի շարունակենք ճանաչումը պահանջել բոլոր այն երկիրներէն, որոնք այդ քայլին տակաւին չեն դիմած»:
Էհ, շարունակեցէ՛ք, նայինք ո՛ւր պիտի հասնիք։

ՌՉՁԹ․
Նոր թուաբանութիւն`
աղբ + աղբ × աղբ = արժէք։
խնձոր + խնձոր × խնձոր = տանձ։
տգէտ + տգէտ × տգէտ = խելացի։

ՌՉՂ․
Դուն Շուշի ես, սուշի չես,
Մէկ հատիկ ես, հաւիկ չես,
Փուչիկ չես, մուչիկ ես,
Լաւիկ ես, գէշիկ չես․․․
Ասոր կ’ըսեն քերթուած-մերթուած։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s