ԵՐԱԶ

ՀԱՃԵԼԻ ԵՐԱԶ
ԳԱՅԻԱՆԷ ԱՄԻՐԵԱՆ
Փարիզ, Սուրբ Մեսրոպ-Արապեան Կրթարան, 7րդ դասարան

Այս գիշեր երազիս մէջ տարեդարձիս օրն էր:
Ես հայաստան կը գտնուէի իմ դասարանի ընկերներուս եւ ուսուցիչիս հետ:
Ամէն տեղ վարդագոյն գնդակներ կային, իսկ առջեւս՝ կարկանդակ մը, վրան դասընկերներուս նկարը, տասներկու տարեկանս կը տօնէինք, կը գտնուէինք ճաշարանի մը մէջ, ուր բոլորս կը պարէինք եւ կ’երգէինք: Ամէն մարդ նուէր մը տուաւ ինծի։ Բայց ուսուցիչս կ’ուզէր դասարանին նուէր մը ընել, տարեդարձէս ետք ան ըսաւ ինծի․
– Հայաստան կը սիրե՞ս:
– Անշուշտ կը սիրեմ,- պատասխանեցի:
Ուսուցիչս ըսաւ այդ օրուան ամենալաւ խօսքը․
– Ես այս դասարանը շատ կը սիրեմ, ատոր համար դասարանով մէկ ամիս աւելի կը մնանք Հայաստան, ամէնքս շատ ուրախացանք:
Երբ արթնցայ, յիշեցի որ այդ երազին միայն մէկ մասը իրական էր:

ԵՐԱԶԻՍ ՁԻՆ
ԲԱԼԻԿ ԳԱԼՏԱՆԵԱՆ
Փարիզ, Սուրբ Մեսրոպ-Արապեան Կրթարան, 7րդ դասարան

Այս գիշեր երազիս մէջ ձիու մը հետ խօսեցայ։
Շատ անուշիկ, սեւ ու փայլող աչքերով ձի մըն էր։
Ան ինծի ըսաւ, թէ իր մեծ եղբայրը աշխարհի ամենալաւ ու արագ ձին է ու ինքն ալ կ՚ուզէր անոր պէս ըլլալ, բայց դեռ շատ պզտիկ է մրցումներուն մասնակցելու համար։
Յանկարծ անոր ծնողները եկան ու ըսին թէ այդ օրուան մրցումին ինք պէտք է մասնակցի, որովհետեւ իր եղբայրը հիւանդ է։
Վերջապէս անոր երազը իրականացաւ, ինքն ալ մրցումի մասնակցեցաւ ու յաղթեց։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s