ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Ապրիլ – 8 Մայիս 2021

ԱԿՆԱՐԿ
ԱՐԵՒԱԳԱԼ
ԴԱԼԱՐ ԹՈՔԱՃԵԱՆ
10 Ապրիլ 2021

ՓԱՌՔ ԱՍՏՈՒԾՈՅ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
11 Ապրիլ 2021

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (ՃՀԵ․)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
11 Ապրիլ 2021

Ի՞ՆՉ Է ՄՆՈՒՄ ՄԱՐԴՈՒՑ
ՀԱՅԿ ԲԻՒՐԱՏ
13 Ապրիլ 2021

ՀԻՄԱ․․․
ԹԱՄԱՐ ՀԵՐԿԵԼԵԱՆ
17 Ապրիլ 2021

ՈՒՍՈՒՑՉՈՒԹԵԱՆ ԲԵՐԿՐԱՆՔԸ
ՄԵՂՐԻ ՏԷՐ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ
19 Ապրիլ 2021

ԶՈՒՄԸ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
21 Ապրիլ 2021

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (ՃՀԷ․)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
25 Ապրիլ 2021

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (ՃՀԸ․)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
27 Ապրիլ 2021

ԵՐԿՄՏՈՒԹԻՒՆ
ՃԵՍԻ ԱՐԼԷՆ
27 Ապրիլ 2021

ԽԵՑԻՆԵՐԸ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
29 Ապրիլ 2021

ՀԻՆՆ ՈՒ ՆՈՐԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
1 Մայիս 2021

ԲԵՄ
ԼԻԱՆԱ ՊԷՆԼԻ
1 Մայիս 2021

ԶՈՒԱՐՃԱՊԱՏՈՒՄՆԵՐ
ՅԱՐՈՒԹ Գ․
3 Մայիս 2021

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (ՃՀԹ․)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
5 Մայիս 2021

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՏԻՊԱՐ ԱՆՁՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ՄԸ
ԺՊՏՈՒՆ ՉԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆ ԶՈՒՌՆԱՃԸ
12 Ապրիլ 2021

ԱՌԱՋԻՆ ՊԱՐ
ՅԱՍ
16 Ապրիլ 2021

ԶԱՏԻԿ Է, ՄԵԾ ՄԱՅՐԻԿ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
18 Ապրիլ 2021

ԱՒԵՏԵԱՑ ԵՐԿԻՐ
ԱՆԻ ՉԷԼԷՊԵԱՆ
18 Ապրիլ 2021

ՊՈԼՍՈՅ ՀԱՅՈՑ ԿՂԶԻՆ՝ ԳԸՆԱԼԸ
ԺՊՏՈՒՆ ՉԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆ ԶՈՒՌՆԱՃԸ
21 Ապրիլ 2021

ՄԵԾ ՄՕՐՍ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ
ԱՆԻ ՉԷԼԷՊԵԱՆ
24 Ապրիլ 2021

ԽԱՐԱ ԽԱՆՏԻԼ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
24 Ապրիլ 2021

ՇՐՋԱՊՏՈՅՏ ՄԸ ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ
ՍԵԴԱ ԹԵԼԵԱՆ
27 Ապրիլ 2021

ԿԵԱՆՔԻ ԸՆԹԱՑՔԷՆ․ ՄԵՐ ՊԱՏՇԳԱՄԸ (Ա․)
ՍԵՐՈՎԲԷ ՕՏԱՊԱՇԵԱՆ
28 Ապրիլ 2021

ԻՄ ԱՆՆՄԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ԻՄ ՀԱՅՐԵՆԻՔ, ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ԺՊՏՈՒՆ ՉԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆ ԶՈՒՌՆԱՃԸ
1 Մայիս 2021

ՎԱՀԷ ՎԱՀԵԱՆ
ՍԵԴԱ ԹԵԼԵԱՆ
3 Մայիս 2021

ՏԽՈՒՐ ԴԷՊՔ ՄԸ
ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԱՍՈՅԵԱՆ-ԼԻՆՔ
4 Մայիս 2021

ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԲԵԿՈՐՆԵՐ
ԱՆԻ ԹՈՒՃԵԱՆ ՍՈՂՈՅԵԱՆ
4 Մայիս 2021

ՍԿԻՒՏԱՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ
ԱՆԻ ՉԷԼԷՊԵԱՆ
7 Մայիս 2021

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՓԱՐԻԶԵԱՆ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
10 Ապրիլ 2021

ԱՆԼՐՋՈՒԹԻՒՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
12 Ապրիլ 2021

ՈՐԲ Է
ԿԱՐԻՆԷ ՊԱՏԱԼԵԱՆ
12 Ապրիլ 2021

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒՆԵՐ (ԽԷ․)
Ծ․ Թ․ ՊԱԼԵԱՆ
25 Ապրիլ 2021

ՀԱՆԴԱՐՏ
ՇԱՐԼՈԹԷ ՓՖԻՆԿՍԹԵՆ
26 Ապրիլ 2021

ՍԻՐԱՅԻՆ ՀԱՐՈՒԱԾ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
26 Ապրիլ 2021

ՃԱՄԲԱՆ
ՇԱՐԼՈԹԷ ՓՖԻՆԿՍԹԵՆ
3 Մայիս 2021

ԼԱ՛Ց
ԿԱՐԻՆԷ ՊԱՏԱԼԵԱՆ
8 Մայիս 2021

ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆԻ ՈՃՐԱՐԿԱԾՆԵՐԸ (ԺԴ․)
ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԱՐՔԱՅԱԶՆԻՆ ՈՃՐԱՐԿԱԾԸ
1 ՈՃԻՐ՝ ԱՆԲԱՐՈՅՈՒԹԵԱՆ ՈՐՋԻ ՄԸ ՄԷՋ
ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆ
10 Ապրիլ 2021

ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆԻ ՈՃՐԱՐԿԱԾՆԵՐԸ (ԺԵ․)
ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԱՐՔԱՅԱԶՆԻՆ ՈՃՐԱՐԿԱԾԸ
2 ԱՐՔԱՅԱԶՆԸ՝ ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ
ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆ
11 Ապրիլ 2021

ՄՈՌՑՈՒԱԾ ՏԱՊԱՆԸ (Գ.)
ՇՈՒՇԱՆ
12 Ապրիլ 2021

ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆԻ ՈՃՐԱՐԿԱԾՆԵՐԸ (ԺԶ․)
ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԱՐՔԱՅԱԶՆԻՆ ՈՃՐԱՐԿԱԾԸ
3 ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՈՐՈ՞ՒՆ ԿԸ ՎԱՅԼԷ
ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆ
12 Ապրիլ 2021

ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆԻ ՈՃՐԱՐԿԱԾՆԵՐԸ (ԺԷ․)
ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԱՐՔԱՅԱԶՆԻՆ ՈՃՐԱՐԿԱԾԸ
4 ԿԸ ՀԱՆԴԻՊԻՄ ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԱՐՔԱՅԱԶՆԻՆ
ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆ
13 Ապրիլ 2021

ԱՅՏԱ ԵԱԵԱՅԻՆ ՊԱՔՍԻՄԱՏՆԵՐԸ (Ե․)
ՄԵԼԻՍԱ ՖԷՐԱՀԵԱՆ
13 Ապրիլ 2021

ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆԻ ՈՃՐԱՐԿԱԾՆԵՐԸ (ԺԸ․)
ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԱՐՔԱՅԱԶՆԻՆ ՈՃՐԱՐԿԱԾԸ
5 ԶՈՀԸ՝ ՇՈՒԻՔԱՐ ԹԱԼԷԱԹ
ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆ
14 Ապրիլ 2021

ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆԻ ՈՃՐԱՐԿԱԾՆԵՐԸ (ԺԹ․)
ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԱՐՔԱՅԱԶՆԻՆ ՈՃՐԱՐԿԱԾԸ
6 ԶՈՀ ԴԱՌՆԱՅԻ ՊԻՏԻ Ե՛Ս ԱԼ
ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆ
15 Ապրիլ 2021

ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆԻ ՈՃՐԱՐԿԱԾՆԵՐԸ (Ի․)
ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԱՐՔԱՅԱԶՆԻՆ ՈՃՐԱՐԿԱԾԸ
7 ՅԱՐՁԱԿՈՂԸ ԿԸ ՊԱՏՃԱՌԱԲԱՆԷ
ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆ
16 Ապրիլ 2021

ՄՈՌՑՈՒԱԾ ՏԱՊԱՆԸ (Դ.)
ՇՈՒՇԱՆ
17 Ապրիլ 2021

ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆԻ ՈՃՐԱՐԿԱԾՆԵՐԸ (ԻԱ․)
ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԱՐՔԱՅԱԶՆԻՆ ՈՃՐԱՐԿԱԾԸ
8 ՅԱՒԵԼԵԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆ
17 Ապրիլ 2021

ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆԻ ՈՃՐԱՐԿԱԾՆԵՐԸ (ԻԲ․)
ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԱՐՔԱՅԱԶՆԻՆ ՈՃՐԱՐԿԱԾԸ
9 ՍՄԲԱՏ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ՜Ն
ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆ
18 Ապրիլ 2021

ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆԻ ՈՃՐԱՐԿԱԾՆԵՐԸ (ԻԳ․)
ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԱՐՔԱՅԱԶՆԻՆ ՈՃՐԱՐԿԱԾԸ
10 ՇՈՒԻՔԱՐԻ ԳԱՂՏՆԱՊԱՀ ԽՈՍՏՈՎԱՆԱՆՔԸ
ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆ
19 Ապրիլ 2021

ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆԻ ՈՃՐԱՐԿԱԾՆԵՐԸ (ԻԴ․)
ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԱՐՔԱՅԱԶՆԻՆ ՈՃՐԱՐԿԱԾԸ
11 ՀԵՏԱՔՆՆԻՉԻՆ ՅԱՅՏՆԱԲԵՐԱԾՆԵՐԸ
ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆ
20 Ապրիլ 2021

ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆԻ ՈՃՐԱՐԿԱԾՆԵՐԸ (ԻԵ․)
ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԱՐՔԱՅԱԶՆԻՆ ՈՃՐԱՐԿԱԾԸ
12 A եւ Ω
ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆ
21 Ապրիլ 2021

ՄՈՌՑՈՒԱԾ ՏԱՊԱՆԸ (Ե.)
ՇՈՒՇԱՆ
22 Ապրիլ 2021

ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆԻ ՈՃՐԱՐԿԱԾՆԵՐԸ (ԻԶ․)
ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԱՐՔԱՅԱԶՆԻՆ ՈՃՐԱՐԿԱԾԸ
13 ԸՆԴԱՐՁԱԿՈՒՄ ԿԱՍԿԱԾԻ ՇՐՋԱՆԱԿԻՆ
ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆ
22 Ապրիլ 2021

ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆԻ ՈՃՐԱՐԿԱԾՆԵՐԸ (ԻԷ․)
ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԱՐՔԱՅԱԶՆԻՆ ՈՃՐԱՐԿԱԾԸ
14 ՏՈՔԹՈՐ ԵՒ ՏԻԿԻՆ ՓԻԼԻՊՈՍԵԱՆՆԵՐԸ
ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆ
25 Ապրիլ 2021

ՄՈՌՑՈՒԱԾ ՏԱՊԱՆԸ (Զ.)
ՇՈՒՇԱՆ
26 Ապրիլ 2021

ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆԻ ՈՃՐԱՐԿԱԾՆԵՐԸ (ԻԸ․)
ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԱՐՔԱՅԱԶՆԻՆ ՈՃՐԱՐԿԱԾԸ
15 ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻՆ ԱՌԵՂԾՈՒԱԾԱՅԻՆ ԿԻՆԸ
ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆ
26 Ապրիլ 2021

ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆԻ ՈՃՐԱՐԿԱԾՆԵՐԸ (ԻԹ․)
ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԱՐՔԱՅԱԶՆԻՆ ՈՃՐԱՐԿԱԾԸ
16 ՇՈՒԻՔԱՐԻ ՄՕՐ ԲԵՐՆԷՆ
ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆ
27 Ապրիլ 2021

ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆԻ ՈՃՐԱՐԿԱԾՆԵՐԸ (Լ․)
ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԱՐՔԱՅԱԶՆԻՆ ՈՃՐԱՐԿԱԾԸ
17 ԹՈՅԼԲԵՐԱՆ ՏՈՄԱՐՆԵՐ
ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆ
28 Ապրիլ 2021

ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆԻ ՈՃՐԱՐԿԱԾՆԵՐԸ (ԼԱ․)
ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԱՐՔԱՅԱԶՆԻՆ ՈՃՐԱՐԿԱԾԸ
18 ՈՃԻՐԻ ՄԸ ԿԱԶՄԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆԸ
ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆ
29 Ապրիլ 2021

ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆԻ ՈՃՐԱՐԿԱԾՆԵՐԸ (ԼԲ․)
ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԱՐՔԱՅԱԶՆԻՆ ՈՃՐԱՐԿԱԾԸ
19 ՎՃԻՌԸ՝ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻԷՆ
ԲԱԿՈՒՐ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆ
30 Ապրիլ 2021

«ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ»
ՇՈՒՇԱՆ
3 Մայիս 2021

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ԱՆՁՐԵՒՈՏ ՕՐԸ
ՀԷՆՐԻ ՈՒՈՐՏՈՒՈՐՏՍ ԼՈՆԿՖԷԼՕ
Անգլ․ թրգմն․ ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
4 Մայիս 2021

ԲԱՐԲԱՌ
ԹՈԶԼԻԿԻՆՑ ԿԱՅԱՊԵՏԸ
ԶԷՅԹՈՒՆԻ ԲԱՐԲԱՌ
ԳԱՅԻԱՆԷ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ
11 Ապրիլ 2021

ԵՕ՞Յ ԷՔ
ԶԷՅԹՈՒՆԻ ԲԱՐԲԱՌ
ՔՆԱՐ ԳԱՐԱՃԵԱՆ
15 Ապրիլ 2021

«ԴԷՈՒՆ ՍԱՏԱ ՎԻՐԸ ՄԱՐԴՕԸՆ Ա՜ՊԱ՜ՒԻՆԻ»
ՄՈՒՍԱՏԱՂԻ ԲԱՐԲԱՌ
ԵՍԱՅԻ ՀԱՒԱԹԵԱՆ
26 Ապրիլ 2021 

ՀԵՔԻԱԹ
ԳԻՒՂԸ ԴԱԼԱՐ ՄՆԱՅ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
14 Ապրիլ 2021

ՔԱՂՈՒԱԾՈՅ
ԶՈՒԱՐՃԱԼԻ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ (Է․)
Հնձեց՝ ՏԻՐԱՅՐ ԱՐՔԵՊՍ․ ՄԱՐՏԻԿԵԱՆ
16 Ապրիլ 2021

ԶՈՒԱՐՃԱԼԻ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ (Ը․)
Հնձեց՝ ՏԻՐԱՅՐ ԱՐՔԵՊՍ․ ՄԱՐՏԻԿԵԱՆ
8 Մայիս 2021

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏ
ՊՐՈՒՔԼԻՆԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ԱՍՈՐԱԿԱՆ ՔԱՆԴԱԿՆԵՐԸ
ՏԱԼԻԱ ԱԼ ՍԱՅԻՏ
18 Ապրիլ 2021

ՓՈՐՁԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՏԷՄԻՐՃԻՊԱՇԵԱՆԻ ԴՐԱՊԱՇՏ ՊԱՐԲԵՐԱԹԵՐԹԸ՝ «ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ» (Դ․)
ՃԱՆ ԷՐԶՈՒՐՈՒՄԼՈՒՕՂԼՈՒ
22 Ապրիլ 2021

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ԶԱԲՈՒՂՈՆ
ԳՈՀԱՐ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
20 Ապրիլ 2021

ԱՊՐԻՄ, ՉԱՊՐԻՄ, ԱՊՐԻՄ
ԱՒԵՏ ՏԷԿԻՐՄԷՆՃԵԱՆ
20 Ապրիլ 2021

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ. ՄԺԵՂՆԵՐԸ
ՎԻՔԹՈՐԻԱ ՆԱԶԱՐԵԱՆ
6 Մայիս 2021

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ․ ՈՒՐԱԽԱՆԱ՞Լ ԹԷ ՎԱԽՆԱԼ
ՍԱՇԱ ԿԱԼԹԻԷ
6 Մայիս 2021

ԵՐԱԶ․ ՀԱՃԵԼԻ ԵՐԱԶ
ԳԱՅԻԱՆԷ ԱՄԻՐԵԱՆ
6 Մայիս 2021

ԵՐԱԶ․ ԵՐԱԶԻՍ ՁԻՆ
ԲԱԼԻԿ ԳԱԼՏԱՆԵԱՆ
6 Մայիս 2021

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s