ԴՈՒՆ ԼՄԱՆ ԵՍ

ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ

Բազկաթոռին վրայ հանգիստ կը պառկիս: Առանձնանալ կ’ուզես, նոյնիսկ հեռաձայնը պիտի գոցես, բայց չ’ըլլար․ մարդիկ կան, որոնք քեզի պէտք է հասնին: Այս հոգեվիճակը ծանօթ է բոլորիս: Ատեն-ատեն կը պատահի: Նախ տատամսոտ տխրութիւն մը կը զգաս եւ հետզհետէ այդ տխրութեան մէջ կ’իյնաս: Կարծես թէ ետեւէդ մէկը հրելով ծով կը նետէ քեզ: Բայց ոչ, դուն ուզեցիր տխրութեան ծովուն մէջ նետուիլ: Նոյնիսկ լողալ չես գիտեր: Հոգ չէ, տխրելով-տխրելով կը սորվիս:          

Արդեօք ինչո՞ւ կը տխրիս: Որոշ պատճառներ ալ չունիս: Որովհետեւ անձնասէր ես:  Մի՛ կախեր երեսդ: Ճշմարտութիւնը կը խօսիմ: Եւ մի՛ դատեր ինքզինքդ: Միայն թէ հասկցիր՝ ինչո՞ւ անձնասէր ես: Ինչո՞ւ միշտ քու կեանքովդ մտահոգ ես: Ի հարկէ, 24 ժամ դուն քու հետդ ես: Չես կրնար ինքնզինքէդ հեռանալ, գոնէ մէկ ժամ քեզ տեղ մը յանձնել ու երթալ: Այո, մարմինով չենք կրնար հեռանալ, բայց հոգիով, սիրտով ու միտքով կրնանք հեռանալ: Այն ատեն ինքզինքիս հանդէպ ունեցած զգացումներէս ալ պահ մը հրաժեշտ կ’առնեմ: Ճամբորդութիւն մը կը սկսի ինձմէ, որպէսզի մեզի հասնի: Ես ալ այս գրութեամբ մեզի հասնիլ կ’ուզեմ: Որովհետեւ մինակ չենք: Յանկարծ ընկերդ կը հեռաձայնէ, բարեկամդ քեզ տեսնել կ’ուզէ եւ կամ  բարեհամբոյր անձի մը կը հանդիպիս: Նոյնիսկ կատուները, շուները տխուր մարդոց քով կու գան, որպէսզի ուրախացնեն: Բնաւ պատահական չէ, քանի որ բնութիւնը այսպէս կ’աշխատի: Անասունները թէ՛ զիրար կ’ուտեն եւ թէ իրարմով կը կշտանան: 

Մենք մեզ մեզմով կը լրացնենք: Լման աշխարհ, լման երկիր, լման քաղաք, լման արուարձան, լման փողոց, լման տուն, լման անձ: Երբեք պակաս չես դուն: Քու ամբողջութեամբդ միացի՛ր ուրիշներուն: Ես ալ գրելով քեզի կը միանամ:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s