ՍՈՒՐԲ ՅԱԿՈԲ

ՆՈՐԱ ՇԱՀՊԱԶԵԱՆ

Մայրս ունէր երեք եղբայրներ։

Միջնեկ քեռիիս անունը Յակոբ էր, եւ ամէն տարի տասնութ Դեկտեմբերին կը տօնէինք միասին Ս․ Յակոբը։ Քեռիիս տիկինը շատ համով ճաշեր կը պատրաստէր, մեծ սեղան կը շտկէր, մենք ալ սովորաբար միշտ կ’երթայինք Ս. Յակոբը տօնելու միասին:

Շաբաթ օր էր․ առտուն արթնցայ, պատուհանէն դուրս նայեցայ, որ ձիւնը տեղատարափ կ’իջնէր․ ծառերը հովէն աջ-ձախ կը շարժէին, իսկ ծառերուն տեսքը հիանալի էր։ Գաւաթ մը տաքուկ թէյ եփեցի եւ նստայ պատուհանին առջեւ, ներսէն դիտել սկսայ ծառերուն ձիւնը, կէտ-կէտ ճերմակ բամպակի նման, տերեւներուն վրայ։

Այն ատեն ունէինք ճերմակ ֆիաթ ինքնաշարժ մը, որուն մէջ մենք բոլորս հազիւ կը բաւէինք։ Մայրիկիս ըսի․ «Մամ, ինչպէ՞ս պիտ երթանք այս ցուրտին»։ Ըսաւ․ «Ինչու  քալելո՞վ պիտ երթանք»։ Քեռիիս տունն ալ գրեթէ գիւղի պէս տեղ մըն էր, բաւական հեռու մեր տունէն։ Կէսօրէ վերջ պատրաստուեցանք եւ ճամբայ ելանք։ Եղբայրս կամաց-կամաց քշելով հասցուց մեզ քեռիիս տունը։

Ներս մտանք եւ ուղղակի վառարանին քով նստանք տաքնալու։ Տունը լեցուն էր հիւրերով։ Քեռիիս աղջիկը՝ ընտանեօք, տղան նոյնպէս ընտանեօք հոն էին․ նաեւ կային մօտիկ բարեկամները անուան տօնը շնորհաւորելու։ Բաւական նիւթեր խօսեցանք եւ վերջը սկսանք ուտել համով ճաշերը՝ մարթատել, հաւ, սարմա, քէօֆթա, պիստակեղէն եւ այլն։ Կերանք, պարեցինք, խմեցինք, նուէրները տուինք, լուսանկարուեցանք, շատ ուրախ, շատ անուշ գիշեր մը անցուցինք։

Ելանք տուն վերադառնալու, ինքնաշարժ նստանք, մի քանի մեթր հազիւ քալեցինք։ Ճամբան ցեխ եւ մութ էր․ ինքնաշարժնիս սահեցաւ, անիւները ցեխին մէջ մտան․․․։

Ճամբայէն պարապ ինքնաշարժով անցնող մարդ չկար։ Ինքնաշարժը ոչ առջեւ քալեց, ոչ ալ ետեւ․ այն ատեն տակաւին մոպայլ չկար, այսպէս մնացինք ինքնաշարժին մէջ, մինչեւ լոյսը ելաւ, առտու եղաւ, պաղէն սառեցանք․ տեսանք որ մարդ մը քալելով կու գար մեր մօտ, եւ հարցուց․ «Ինչպէ՞ս կրնամ օգնել ձեզի»։

Հայրս խնդրեց, որ երթան վինճ կամ մեծ ինքնաշարժ մը բերեն քաշելու համար։ Գացին, ժամեր վերջ եկան, մեր ինքնաշարժը ցեխէն հանեցին, եւ այսպիսով տուն հասանք սառած եւ շատ յոգնած։ Անմոռանալի եղաւ այդ գիշերը։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s