ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆՍ ԽԱՐԲԵՐԴ

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՉՈՒԽԱՃԵԱՆ

Երէկ Պոլսէն գացի Խարբերդ։ Առաջին գացած տեղս ասորական վաղեմի եկեղեցին էր։ Զանգահարեցի․ եկեղեցւոյն պաշտօնէուհին բացաւ դուռը եւ ներս հրամցուց մեզ։ Ըսի, որ հայ եմ ու Պոլսէն եկած եմ։ Այս մէկը լսելով շատ ուրախացաւ։ Ետքը պաշտօնէուհին հարց տուաւ, թէ ինքնաշարժ ունի՞նք թէ ոչ։ Մենք ալ ըսինք. «Այո», եւ կնոջը մեզի տուած տակառները առինք ու աղբիւրէ մը ջուր լեցուցինք։ 

Երբ եկանք, կինը ըսաւ, թէ վարձակառքի շարժավար մը կայ, որ ուրիշներէն աւելի վարձք կ՚ուզէ ջուր լեցնելու համար։ Իսկ Հայր Մուշէ ըսաւ մեզի, թէ ատենօք մահմետական կրօնագիտութեան վարժարանէն (Իմամ-հաթիպ) կ՚ելլէին ու կը քարկոծէին եկեղեցին, բայց հիմա պաշտպանութեան տակ առնուած է։ 

Ասորական այդ եկեղեցիէն ելլելուս պէս Մայր Մարիամ ասորական եկեղեցին գացի, որ վերանորոգման մէջ է։ Փա՜ռք Աստուծոյ, ըստ իս՝ Հայր Մուշէի աղօթքներուն շնորհիւ բանուորները ներս առին մեզ, սակայն բան մը չլուսանկարեցի, որպէսզի չվտանգեմ զանոնք։ 

Մայր Մարիամ ասորական եկեղեցիէն ելայ եւ գացի հայկական-ասորական (յստակ չէ, թէ որո՞ւ կը պատկանի) բողոքական եկեղեցին։ Հայկական կամ ասորական, վերջ ի վերջոյ ան կը պատկանի տաճիկներուն ձեռքէն քաշած ազգի մը։ Ես կառատուն դարձած եկեղեցիին դուռը գացի ու հեռաձայնս հանեցի որ լուսանկարեմ։ Կառատան պահապանը անմիջապէս ըսաւ ինծի, թէ արգիլուած է լուսանկարել։ Ըսի. «Ինչո՞ւ։ Այս եկեղեցին կը պատկանի մշակոյթի նախարարութեան»։ Ինծի նորէն դարձաւ եւ ըսաւ. «Այս տեղը անձնական սեփականութիւն է։ Չես կրնար լուսանկարել»։ 

Հոնկէ հեռացայ եւ հեռաձայնեցի մշակոյթի նախարարութեան եւ պատմեցի ինծի պատահածները։ Ըսին, թէ պահապանին ըսածը ճիշդ է. այն եկեղեցին անձնական սեփականութիւն է։ Ըլլալիք բան չէ։ Բայց ես բաներ մը լուսանկարեցի եկեղեցին շրջապատած ցանկապատին ծակերէն։

Ասանկ է ահա, սիրելինե՛ր։ Մենք ու ասորիները թուրքերուն ձեռքէն շատ քաշած ենք։ Հայերն ու ասորիները սպանեցին, իսկ հիմա մեզմէ մնացածներն ալ աւերել կ՚ուզեն։ Կա՛մ քովէ քով պիտի պայքարինք, կա՛մ այդ սատանաներուն ձեռքէն քաշելիք տակաւին շատ ունինք։

16 Սեպտեմբեր 2022

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s