ԼՈՂԱՒԱԶԱՆԻՆ ՄՕՏ՝ ԵՐԵՍՈՒՆ ՔԵՐԹՈՒԱԾ (Թ․)

ՎԱՐՈՒԺԱՆ

ԻԶ.
ԱՆԿԱՐԳԵԼ

Հաշտութեան իբրեւ նշան
Բարիացած աստուծոյ ընծան

Բանաստեղծն իր զարմանքն հրճուագին
Ինք մանուկ տակաւին
Կ’ուզէ որ տեւէ մինչեւ մահ

Սոդոմ-Գոմորէն ազատա՛ծ ալ
Տարբեր հակումով սիրողներն
Արշաւի դրօշակ կ’ընտրեն
Եօթը գոյներն արեւ-անձրեւի

Ինչո՞ւ ոչ ես ալ՝ անվա՛խ
Չցատկեմ սաւառնակէն
Լողաւազա՛նն այս՝ թիրախ
Ծիածան անկարգելն իմ բացուի
Եւ իջնէ վըրաս ու զիս ծածկէ

12 Յուլիս 2022


ԻԷ.
ԵՐԿՈՒ ԵԳԻՊՏԵՐԳ

Նման բանաստեղծին ու երգիչին յետոյ՝
Պիտի՞ կրնամ ես ալ, ջուրին տակ շնչելով,
«Կը խեղդուի՜մ» պոռալ, «եթէ ես գիտնայի՝
Սէրն է վտանգալի, արդեօք կը սիրէի՞,
Մէջն ինչո՞ւ նետուէի, ծովն երբ խո՜ր է այսքան,
Ինչո՞ւ սկսէի երբ այս է վերջաբանն».

Այլ ուրիշ քերթողի ու երգչուհիի պէս՝
«Մոռնա՞մ, կարելի է՞, սիրեմ ուրիշն ինչպէ՞ս,
Երազներ չկայի՞ն ու դարձան իրական,
Ու սէ՜ր չէ՞ր մեր միջեւ ատենն իսկ գժտութեան,
Ու կան դեռ երազներ՝ չենք ըսած տակաւին,
Ու թէ կրնամ սիրել, քե՛զ պիտի ես կրկին»:

14 Յուլիս 2022


ԻԸ.

ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐ

Մայրն առաջի՞ն անգամ
Տղեկն իր սիրասուն
Բերեր է աւազան՝
Լողալ սորվեցնելու,

Թէ փորձ մըն է ա՛ս ալ,
Ձեռքին ունի սափոր,
Եւ աչքերուն առջեւ
Կը լեցընէ ջուրով,

Ու քիչ-քիչ, ցայտ առ ցայտ,
Կը թափէ կռնակին.
Տեսա՞ր, ջուր է միայն,

Իջնենք կամաց-կամաց,
Որ զգաս ուղղակի
Զով ու թեթեւ ու լա՛ւ:

Գիրկէն չի՜ բաժնուիր,
Գրկուած է ամո՜ւր,
Բայց ոտքերով ջուրին
Կը հարուածէ ինչո՞ւ,

Ընդդիմութեա՞ն նշան,
Թէ կը խաղայ արդէն,
Այդտեղ ջուրն է ծանծաղ,
Չորս բոլոր կը ցայտէ,

Մա՛յր, ինչո՞ւ ձգեցիր,
Բայց չ’առարկեր տղան,
Արդէն կը հեռանա՜յ,

Ու մօր դէմքին վըրայ,
Խնդութեա՞ն է ժպիտ,
Թէ ցաւ է բաժանման:

11 Յուլիս 2022


ԻԹ.

ՃԱՇԱԿ

Մայրն ու տղե՞կն են հոն՝
Հովանոցի մը տակ,
Դժուար է որոշել,
Ու չկայ ժամանակ,

Պէտք է մեկնիմ այլեւս,
Ինչ որ կար… անհամար
Սպառեցի կարծես,
Ու հիմա… գրի՛ առ:

Շրջանով մը վերջին –
Կրնայ արգիլել ո՞վ –
Կապո՜յտը վայելել,
Յամենալ անոնց քով:

Ճաշակաւոր ու սուղ
Սրբիչ ու լողազգեստ,
Բայց վկան անկասկած
Սափո՛րն է նրբարուեստ:

15 Յուլիս 2022

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s