ՎԵՐԱՄՈՒՏ

ՏԱՐՕՆ ԷՐՏԻՆՉ
ԱՐԱՍ ՊՈՒԼԿՈՒՐ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Այսօր դպրոցները բացուեցան, վերամուտ է: Ընկերներս շատ կարօտցած էի: Չկրցանք սպասել եւ խաղալու համար պարտէզ ելանք: Հաճելի խաղեր խաղցանք: Յետոյ զանգակը հնչեց եւ դասարան մտանք: Ուսուցիչները եկան եւ հարցեր լուծեցինք: 

Դասերէն յետոյ դպրոցը լմնցաւ եւ ինքնաշարժով տուն վերադարձանք: 

Ալ ժամը վեցին պիտի արթննանք եւ դաս պիտի սորվինք: Գիրք պիտի կարդանք եւ շատ խաղ պիտի չխաղանք:


ԼՈՒԳԱՍ ՄԱՇԱԼԸ
ԱՐԵԳ ՉԱԳԸՐ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Այս առտու կանուխ արթնցայ: Մազերս սանտրեցի, հագուստս հագայ: Ինքնաշարժ նստայ եւ դպրոց գացի: Այսօր վերամուտ է: 

Շատ ուրախ էի: Ընկերներուս հետ խաղեր խաղցայ, ուսուցիչներս տեսայ, դաս սորվեցայ։ Ալ գործի պիտի չերթամ: Սակայն կանուխ պիտի արթննամ եւ կանուխ պիտի քնանամ: Այսպէս ապրիլ լաւ է, սակայն դպրոցին մէջ շատ կը յոգնիմ:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s