ՍԻՐԱԾ ԴԱՍՍ ԵՒ ՍԻՐԱԾ ՈՒՍՈՒՑՉՈՒՀԻՍ (2)

ԽՈՒԱՆ ՄԱԽԼԱՖԷ
Երուսաղէմ, Սրբոց Թարգմանչաց վարժարան, 5րդ դասարան

Կը սիրեմ օրիորդ Անժելան, որովհետեւ շատ բարի է եւ գեղեցիկ դէմք ունի։ Ան մեզի հայերէն կը սորվեցնէ, որպէսզի ճիշդ կարդանք եւ գրենք։ Ամէն անգամ երբ օրիորդս տեսնեմ, շատ կ՚ամչնամ եւ երբ դասարան մտնէ, ինքզինքս լաւ կը պահեմ օրիորդին առջեւ, որպէսզի ինձմէ գոհ մնայ։ Ես հայ չեմ, բայց մեծ սիրով կը սորվիմ հայերէնը, որովհետեւ կը սիրեմ իմ ուսուցչուհիս։ Ան շատ հետաքրքրական ձեւեր ունի մեր ուշադրութիւնը դասին կապելու։ Կը խոստանամ աւելի լաւ սորվիլ դասերս եւ աւելի լաւ խօսիլ։

Կը սիրեմ քեզ, օրիորդ Անժելա։  

***
ԼԻՈՆ ՏԻՔՊԻՔԵԱՆ
Երուսաղէմ, Սրբոց Թարգմանչաց վարժարան, 5րդ դասարան

Ես հինգերորդ դասարանի աշակերտ եմ։ Կը յաճախեմ Երուսաղէմի Սրբոց Թարգմանչաց վարժարանը։ Այս տարի մեր դպրոցին 90ամեակն է։ Բոլոր դասերս կը սիրեմ, բայց ամենէն շատ՝ հայերէնը։ Մայրս իմ հայերէնի ուսուցչուհիս է եւ շատ խստապահանջ է։ Ան կ՚ուզէ, որ յատուկ ուշադրութիւն դարձնեմ մայրենիիս, խօսիմ մաքուր եւ ճիշդ։ Մայրիկիս չափ կը սիրեմ այբուբենը եւ կը խոստանամ ըլլալ աշխատասէր։

***
ՅԱԿՈԲ ՇՈՀՄԵԼԵԱՆ
Երուսաղէմ, Սրբոց Թարգմանչաց վարժարան, 5րդ դասարան

Բոլոր օրիորդներս ալ կը սիրեմ ու կը յարգեմ։ Կը յաճախեմ Սրբոց Թարգմանչաց վարժարանը։ Մենք կը սորվինք հայերէն, արաբերէն, անգլերէն, եւ եբրայերէն։ Եօթը տարիէն պիտի աւարտեմ դպրոցս։ Կ՚ուզեմ շատ լաւ սորվիլ եւ շատ լաւ մարդ դառնալ։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ:

ՍԻՐԱԾ ԴԱՍՍ ԵՒ ՍԻՐԱԾ ՈՒՍՈՒՑՉՈՒՀԻՍ

ՏՕՐԻՆ ԹԻՒԹԻՒՆՃԵԱՆ
Երուսաղէմ, Սրբոց Թարգմանչաց վարժարան, 5րդ դասարան

Հինգերորդ դասարանի աշակերտուհի եմ։ Կը յաճախեմ Սրբոց Թարգմանչաց վարժարանը։ Դպրոցին մէջ լեզուներէն բացի կը սորվիմ թուաբանութիւն եւ գիտութիւն, նաեւ հայոց պատմութիւն, կրօն եւ հայերէն։ Հայոց պատմութեան դասապահուն կը սորվիմ Հայաստանի մասին, կրօնի դասապահուն կը սորվիմ Յիսուսի մասին, իսկ հայերէնի պահուն կը սորվիմ մայրենի լեզուս։ Շատ ուրախ եմ, որ կրնամ հայկական դպրոց երթալ եւ հայերէն սորվիլ։ Հայրս եւ մայրս հայերէն չեն գիտեր, անոր համար ես հայերէնը միա՛յն դպրոցէն կը սորվիմ։ Ինծի համար կարեւոր է հայերէնը, քանի որ հայ եմ եւ թերեւս օր մը Հայաստան երթամ եւ հոն շարունակեմ ուսումս։

Ուսուցչուհիս ինծի շատ կ՚օգնէ եւ ես զինք շատ կը սիրեմ։

***

ՄԵՂՐԻ ԳԱԼԱՏՃԵԱՆ
Երուսաղէմ, Սրբոց Թարգմանչաց վարժարան, 5րդ դասարան

Դպրոցի բոլոր նիւթերը եւ ուսուցչուհիները կը սիրեմ, բայց ամենէն հետաքրքրական նիւթը ինծի համար գիտութիւնն է, որովհետեւ շատ տարբեր բաներ կը սորվինք եւ կը գիտնանք, թէ աշխարհի մէջ ի՛նչ կ՚անցնի, կը դառնայ։ Գիտութեան ուսուցչուհին շատ լաւ կը բացատրէ դասը եւ գիտութեան նիւթերու շուրջ մեզմէ աշխատանքներ կը պահանջէ, որպէսզի մեր գիտելիքները շատնան։

Անշուշտ չեմ կրնար մոռնալ իմ մայրենի լեզուս, որ ինծի համար շատ իմաստալից է եւ կարեւոր, մանաւանդ որ հեռու կ՚ապրիմ հայրենիքէս։

***

ԳԱՐՈՒՆ ՏԵՄԻՐՃԵԱՆ
Երուսաղէմ, Սրբոց Թարգմանչաց վարժարան, 5րդ դասարան

Հինգերորդ դասարանի աշակերտ եմ։ Կը սորվիմ Սրբոց Թարգմանչաց վարժարանին մէջ։ Այս դպրոցը մեր երկրորդ տունն է, որ կը նշանակէ թէ ուսուցիչներն ու ուսուցչուհիները մեր երկրորդ մայրերն ու հայրերն են։

Մենք կը սորվինք չորս լեզուներ՝ հայերէն, անգլերէն, արաբերէն եւ եբրայերէն։ Ուրիշ դասեր ալ կ՚առնենք, ինչպէս՝ կրօն, հայոց պատմութիւն եւ այլն։ Շատ կը սիրեմ հայոց պատմութիւնը, որովհետեւ կը սիրեմ սորվիլ իմ նախնիներուս մասին։ Կը սիրեմ բոլոր դասերս, բայց ամենէն շատ հայոց պատմութիւնը։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ:

ԵՐԲ ՄԱՅՐՍ ԿԱՅ

ՏԱԼԻՏԱ ԱՇԸԳԵԱՆ
Հալէպ, Հայ Աւետ․ Բեթէլ Երկր․ Վարժարան, ը․ կարգ

Երբ կը նայիմ աչքերուդ,
Ողջ աշխարհը կը ժպտի,
Երբ դէմքիդ ժպիտ ըլլայ,
Արեւը զիս կ’ողջունէ:

Երբ մայրս կայ աշխարհի վրայ,
Օրերս ուրախ կ’անցնին:
Երբ մօրս շունչը կը զգամ,
Շատ կը զուարճանամ:

Ա՜խ, իմ մայր սիրելի,
Ի՜նչ անուշ ես, ի՜նչ բարի,
Դէմքիդ նայելով
Գարնան գալուստը կը տեսնեմ:

Երբ աչքերուդ կը նայիմ,
Ողջ աշխարհը կը ժպտի,
Փափաքս է՝ անվերջ ժպտիս,
Մեր տան հրաշք,
Մի՛շտ անմար մնաս:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՄՏԱՎԱԽՈՒԹԻՒՆՍ

ՍԵԼԱ ԱՍՏԱՐՃԵԱՆ
Հալէպ, Ազգ. Քարէն Եփփէ ճեմարան, է. կարգ

– Մեր ընտանիքը նոր անդամ մը պիտի ունենայ,- աւետեցին հայրս ու մայրս։ 

Չէք կրնար պատկերացնել, թէ որքան ուրախացայ։ Այլեւս մինակ պիտի չխաղայի, պիտի չձանձրանայի, ես ալ բոլորին նման քոյր կամ եղբայր պիտի ունենայի։ Բայց յանկարծ սատանան շշնջաց ականջիս. 

– Սելա՛, շատ մի՛ ուրախանար, վաղը երբ նորածինը լոյս աշխարհ գայ, մայրդ եւ հայրդ կը մոռնան քեզ։ Իրենց ուշադրութիւնը կը կեդրոնանայ անոր վրայ։ Դուն ինքզինքդ անտեսուած պիտի զգաս։ 

Աստուած իմ, այս ինչե՛ր կ’ըսէ չար սատանան։ Անկարելի է, որ նման բան պատահի։ Հայրս ու մայրս զիս շատ կը սիրեն, ես իրենց մէկ հատիկ աղջիկն եմ։

Աչքերս արցունքոտեցան ու ինկայ մօրս գիրկը։ Մայրս կարծեց, որ երջանկութեան արցունք էր այդ։

– Սելա՛, անուշի՛կս, մօտ օրէն եղբայր մը պիտի ունենաս։ Դուն իր մեծ քոյրիկը պիտի ըլլաս։ Ամէն ինչ միասին կ’ընէք ու այլեւս մինակութենէ չես տառապիր։

Արդեօք մօրս  յայտնէի՞ մտավախութիւնս, չէ՞ր նեղանար ինձմէ։ Ո՛չ, ո՛չ, ես մօրմէս բան չէի պահեր։ Պիտի ըսէի ու հանգստանայի։

– Մամա՛, ես շատ ուրախ եմ, որ աղբարիկ մը պիտի ունենամ, բայց կը վախնամ որ այլեւս զիս չսիրէք, ինձմով չհետաքրքրուիք ու չզբաղիք, մէկ խօսքով՝ մոռնաք իմ ներկայութիւնս։  

– Այդ ինչե՞ր կ’ըսես, աղջի՛կս, դուն իմ հոգեհատորն ես, իմ առջինեկս։ Մայր մը անկարելի է որ մոռնայ իր զաւակը։ Իմ սրտիս մէջ դուք երկուքդ տեղ կ’ունենաք։ 

Իսկապէս ալ այդպէս եղաւ։ Մօրս ու հօրս վերաբերմունքը երբեք չփոխուեցաւ։ Անոնց մեծ սրտին մէջ մենք երկուքս տեղաւորուեցանք ու դարձանք անբաժան քոյր ու եղբայր։ 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՊՈՒՊՐԻԿ-ՔՈՅՐԻԿՍ

ԱՐԱՔՍ ՇԱԹՈՅԵԱՆ
Հալէպ, Ազգ. Քարէն Եփփէ ճեմարան, է. կարգ 

Կեանքը լի է ուրախ եւ տխուր պահերով։

Կեանքիս ամէնէն երջանիկ օրը քրոջս ծննդեան օրն էր։ Մեր ընտանիքը նոր անդամ մը ունեցած էր։ 

Մօրաքրոջս ուղեկցութեամբ նախ ծաղկավաճառէն փունջ մը ծաղիկ գնեցի, ապա մայրանոց գացի։ Անհամբեր էի, կ’ուզէի տեսնել նորածին քոյրս, գրկել ու համբուրել։ 

Բուժքոյրը քոյրիկս շալկած սենեակ մտաւ, ուզեցի առնել ձեռքէն, բայց ան չարտօնեց։ Մօրաքրոջս միջամտութեամբ թոյլտուութիւն ստացայ, շալկեցի ու կուրծքիս սեղմեցի փոքրիկ հրեշտակը։ Զմայլած զինք կը դիտէի, նուրբ ու գեղեցիկ դիմագիծ մը ունէր։ Ուրախութիւնս անսահման էր։ Յանկարծ սկսաւ լալ։ Արդեօք ցաւցուցա՞ծ էի, ամո՞ւր սեղմած։ Նպատակս պարզապէս համբուրել էր, այնքան քաղցր էր, որ չէի կրնար դիմանալ, անպայման կուրծքիս պիտի սեղմէի ու համբուրէի փափուկ այտերն ու մանրիկ մատիկները։ 

Հետզհետէ լացին ձայնը բարձրացաւ ու ես վախցայ։ 

– Մամա՛, մօրաքո՛յր, ինչո՞ւ կու լայ քոյրիկս։ Հաւատացէ՛ք, ես բան մը չըրի։ Մօրաքո՛յր, եկուր եւ իր կոճակը սեղմէ, որպէսզի լռէ։ Պուպրիկս կը լռէ, երբ կոճակը սեղմեմ․․․։

Բոլորը խնդացին, ու ես նեղացայ։

– Ինչո՞ւ կը խնդաք, օգնեցէ՛ք, բան մը ըրէ՛ք, թող լռէ։ Մեղք է, մեղք․․․

– Արա՛քս, աղուո՛րս, պուպրիկիդ կոճակը եթէ սեղմես՝ կը լռէ, բայց քոյրիկդ նորածին երեխայ է, պուպրիկ չէ,- ըսաւ մայրս։

– Մի՛ վախնար, Արաքս, քոյրդ շուտով կը լռէ, դուն ալ կը վարժուիս զանազանել պուպրիկդ քոյրիկէդ,- ըսաւ մօրաքոյրս ու նորածինը առաւ գիրկէս։ 

Հիմա արդէն քոյրիկս մեծցած է, ես մօր մը պէս կը գուրգուրամ աննման պուպրիկ-քոյրիկիս ու կը խնամեմ զինք։  

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՍԻՐԱԾ ԿԵՆԴԱՆԻՍ

ԼՈՐԷՆԱ  ՆԱՊԷՐ
Երուսաղէմ, Ազգ․ Թարգմանչաց Վարժարան, 5րդ դասարան

Սիրած կենդանիներս են՝ փանտան, քուալան, թեւատը եւ դլփինը։ Փանտան շատ փափուկ կենդանի է։ Ան կ՚ապրի Չինաստան, Գանատա, Ափրիկէ եւ Աւստրալիա։ Քուալաները կ՚ապրին արեւելեան Աւստրալիոյ ծովեզերեայ շրջանները։ Անոնք ունին զօրաւոր մագիլներով ոտքեր։ Էգ քուալաները իրենց փորին վրայ կը կրեն պարկեր, որոնց մէջ կը դնեն իրենց նորածինները, մինչեւ որ այս վերջինները մեծնան եւ քալելու կարողութիւն ունենան։ Թեւատները չթռող թռչուններ են։ Իրենց մարմինին գոյնը սեւ եւ ճերմակ է եւ կ՚ապրին Անտարկտիկայի մէջ։ Անոնք երկակենցաղներ են։ Իսկ դլփինը ամենախելացի կենդանին է։ Տեսած եմ զայն եւ նկարուած եմ անոր հետ։ Ես կը սիրեմ բոլոր այս կենդանիները։ 

ԴԱԼԱՐ ՏԷՐ-ՄԱԹՈՍԵԱՆ
Երուսաղէմ, Ազգ․ Թարգմանչաց Վարժարան, 5րդ դասարան

Սիրած կենդանիներս են արծիւը եւ վագրը։ Արծիւը թռչուններու թագաւորն է։ Կարգ մը ազգերու համար ան կը խորհրդանշէ ուժ եւ ազատութիւն եւ կը գտնուի որոշ երկիրներու զինանշանին վրայ։ Արծիւներուն մեծամասնութիւնը կ՚ապրի Ասիոյ եւ Ափրիկէի մէջ։ Արծիւը գիշատիչ թռչուն է։ Կը սնանի փոքր կենդանիներով. օրինակ՝ մուկ, օձ եւ ձուկ կ՚ուտէ։ Միջին չափահաս արծիւը կը կշռէ գրեթէ վեց քիլոկրամ։ Իսկ երբ թեւերը բանայ, լայնութիւնը կը հասնի մինչեւ 2,5 մեթրի։ 

Վագրը իր չափով կը հանդիսանայ ցամաքային ամենամեծ գիշատիչներէն մէկը։ Ան ունի նարնջագոյն գոյնով եւ սեւ գծերով իւրայատուկ մուշտակ։ Իսկ սիպերեան վագրը ունի ճերմակ մուշտակ եւ սեւ գիծեր։ Վագրերը ընդհանրապէս կ՚ապրին Ռուսիոյ եւ արեւմտեան Ասիոյ կարգ մը երկիրներուն, յատկապէս Հնդկաստանի մէջ։

Վագրերը վտանգուած կենդանիներու ցանկին մէջ են։ Կ՚ենթադրուի, որ աշխարհի վրայ կան միայն 3500 վագրեր։ Միջին վագրը կը կշռէ 600 քիլոկրամ։ 

ԳԱՐՈՒՆ ՏԵՄԻՃԵԱՆ
Երուսաղէմ, Ազգ․ Թարգմանչաց Վարժարան, 5րդ դասարան

Աշխարհի մէջ շատ կենդանիներ կան, բայց իմ սիրած կենդանիս Չիթան է։ Չիթան կը գտնուի Ափրիկէի եւ Իրանի մէջ։ Անոնք շատ գեղեցիկ կատուազգիներ են։ Ունին դեղին եւ սեւ կէտերով ծածկուած կարճ մուշտակ։ Ունին 2000-3000 կէտեր, որոնք իրենց քօղարկուելուն կը ծառայեն, իսկ իրենց դէմքի սեւ գիծերը, որսի ժամանակ, կ՚արտացոլացնեն արեւը։ Չիթան միակ մեծ կատուն է, որ շող տուած ատեն կրնայ շրջիլ օդին մէջ։ Ան ամենէն արագաշարժ կաթնասունն է աշխարհի մէջ։ Անոնք կրնան վազել ժամը 100-120 քիլոմեթր։ Էգ չիթաները ամէն 18 ամիս ձագ կը ծնին։ Անոնք կը ծնին չիթաներու խումբ մը, որ կը բաղկանայ 3-5 ձագերէ։ Ձագերը իրենց մօր հետ կը մնան 18 ամիս։ Չիթան միս կ՚ուտէ, մանաւանդ՝ հանդալոփ եւ եղնիկ։ Ես շատ կը սիրեմ այս կենդանին, որովհետեւ շատ արագ է եւ գեղեցիկ։ 

ՄԱՐԻԱ ԶԱՔԱՐԻԱ
Երուսաղէմ, Ազգ․ Թարգմանչաց Վարժարան, 5րդ դասարան 

Սիրած կենդանիս սրճագոյն արջն է։ Սրճագոյն արջը շատակեր է եւ մեղր շատ կը սիրէ, ինծի պէս։ Սրճագոյն արջերը բանջարեղէն, պտուղ, ձուկ, մեղր շատ կը սիրեն։ 

Աշնան ան սովորականէն աւելի կ՚ուտէ։ Ծանրութիւնը կ՚աւելնայ 200-300 քիլոկրամով եւ իր ամբարած պաշարէն ձմեռը սնունդ կը ստանայ։ Սրճագոյն արջը ձմեռը կը քնանայ, սակայն քունը թեթեւ է եւ շուտով կրնայ արթննալ։ Ան կը սիրէ ձմեռել քարայրի մէջ։

Մինչեւ 3 մեթր բարձրութիւն ունեցող սրճագոյն արջուն նորածինը կը կշռէ 500 կրամ։ 

Երկրորդ սիրած կենդանիս ճերմակ արջն է, որովհետեւ փափուկ մուշտակ ունի։ Ճերմակ արջը կ՚ապրի հիւսիսային բեւեռի կողմերը եւ իր կեանքը կ՚անցընէ ձիւնին վրայ։ 

Երրորդ սիրած կենդանիս առիւծն է, որովհետեւ մարմնին երկարութիւնը կրնայ հասնիլ երկու մեթրի, պոչն ալ մէկ մեթրէն աւելի է։ Առիւծը կրնայ կշռել մինչեւ 250 քիլոկրամ, կ՚ապրի 25-30 տարի։ 

Չորրորդ սիրած կենդանիս արծիւն է, որովհետեւ ունի զօրաւոր մատներ։ 

Հինգերորդ կենդանիս դլփինն է, որովհետեւ ամենէն խելացին է։ Ան շատ անուշիկ է եւ ակռաները շատ մաքուր են։ Դլփինը գնդակով կը խաղայ իր ընկերներուն հետ։

Վեցերորդ սիրած կենդանիս թեւատն է, որովհետեւ կ՚ուտէ ծովու ուտելիք եւ ձուկ շատ կը սիրէ։ 

Ես տարբեր տեսակի կենդանիներ կը սիրեմ եւ շատ կ՚ուզեմ, որ մարդիկ կենդանիները չչարչարեն։ 

ՏՕՐԻՆ ԹՈՒԹՈՒՆՃԵԱՆ
Երուսաղէմ, Ազգ․ Թարգմանչաց Վարժարան, 5րդ դասարան 

Կը սիրեմ այն կենդանիները, որոնք մուշտակ ունին։ Սիրածներս են փանտաները եւ նապաստակները։ 

Անցեալ տարի դպրոցին մէջ նապաստակ տեսայ, որ շատ գեղեցիկ էր։ Կեանքիս մէջ փանտա չեմ տեսած։ Քանի մը անգամ գացի կենդանաբանական պարտէզ, բայց հոն ալ չկար։ Ես սիրամարգերն ալ կը սիրեմ։ Սիրամարգերը ունին շատ գեղեցիկ փետուրներ։ Եթէ իրենց քով հանգիստ ըլլաք, անոնք կը բանան իրենց փետուրները, որոնք շա՜տ աղուոր գոյն ունին։

Շատ կ՚ուզեմ ունենալ կենդանի մը, որ տանս մէջ ապրի։ Շատ հոգ պիտի տանիմ անոր։ 

ՄԵՂՐԻ ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ
Երուսաղէմ, Ազգ․ Թարգմանչաց Վարժարան, 5րդ դասարան 

Բոլոր կենդանիներն ալ շատ կը սիրեմ, բայց ամենէն շատ՝ շունն ու նապաստակը։  Շունիկը կը սիրեմ, որովհետեւ անուշիկ է, մարդամօտ եւ կը սիրէ փոքրիկներուն հետ խաղալ ու զանոնք ուրախացնել։ Նապաստակն ալ կը սիրեմ, որովհետեւ ճերմակ ու փափուկ է։ Նապաստակը երբ շալկես՝ կը զգաս իր փափուկ ըլլալը եւ կ՚ուզես զինք աւելի սիրել։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ

ՄԱՐԻ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ
Երուսաղէմ, Ազգ․ Թարգմանչաց Վարժարան, 8րդ դասարան

Այս Կիրակի ես եւ մայրս Ռամլէ գացինք։

Առաւօտեան ժամը 8:30ին հանրակառքը մեզի կը սպասէր Սիոնի դրան առջեւ։ Հանրակառքին մէջ սկսանք աղօթել։ Երբ աղօթքը վերջացուցինք, շատ ուրախ էի եւ քնացայ, որովհետեւ շատ յոգնած էի։ Հասանք Ռամլէ եւ անցնելով շուկային մէջէն հասանք եկեղեցի։ Մոմ վառեցի հիւանդութիւններէ հեռու մնալու համար։ Ամբողջ ատենը ես ու մայրս մնացինք եկեղեցիին մէջ եւ դուրս չելանք մինչեւ պատարագին վերջանալը։ Ես միայն հինգ վայրկեան դուրս ելայ եւ խաղցայ ազգականներուս հետ։ Ետ դարձանք հանրակառք եւ գացինք Եաֆա։ Եաֆայի մէջ գացինք հայկական վանք եւ հոն մնացինք տասնհինգ վայրկեան։ Ընկերուհիներս համոզեցին զիս, որ երթանք եւ պտտինք ծովուն եզերքը։ Ճամբան խնդացինք եւ լաւ ժամանակ անցուցինք։

Վերադարձանք Եաֆայի վանք եւ Հայր Տիրանը սկսաւ երգել եւ ես ալ ընկերացայ իրեն։ Բոլորը գոհ մնացին մեզմէ։ Գիշերը հանրակառքին մէջ մեծերը սկսան երգել, իսկ փոքրերը քնացան, ես ալ մէկ ժամ քնացայ։ Հասանք Սիոնի դուռ եւ ուրախ ժամանակ անցուցինք։ Փառք Աստուծոյ, որ ամէն մարդ ուրախ վերադարձաւ տուն։ Բոլոր մարդոց համար աղօթեցի, որ լաւ հասնինք եւ ուրախ մնանք։ Փոքրերուն համար ալ աղօթեցի, որ ուրախ ըլլան։

Անմոռանալի ուխտագնացութիւն մըն էր դէպի Ռամլէի Սուրբ Գէորգ հայկական եկեղեցին։ 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: