ԿԵԱՆՔԻՆ ՄԷՋ

ՄԵԼԻՔ ԱՎՃԸ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Կեանքին մէջ պէտք է ըլլան
Մարդոց միջեւ սէր,
Անասուններու սէր,
Բնութեան սէր:

Կեանքին մէջ պէտք է ընել
Ծիածանի տակ պտոյտ,
Անձրեւուն տակ քալել,
Արեւածագը դիտել:

Կեանքին մէջ կարեւորները՝
Առողջ ըլլալ,
Առողջ մնալ,
Առողջ ապրիլ:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ

ՄԷԿ ՕՐՍ
ՍԱՅԱԹ ՄԱՐՏԻԿԵԱՆ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Ես արձակուրդը շատ կը սիրեմ: Դպրոցներուն գոցուելէն ետք կ’ուրախանամ, որովհետեւ տունը նստիլը, գնդակ խաղալը, պառկիլը կը սիրեմ: 

Արձակուրդին երկրորդ շաբաթը աղուոր օրեր ունեցայ: Մէկ օրս պիտի պատմեմ։ Զարմիկներս մեզի նախաճաշի եկան եւ միասնաբար նախաճաշ ըրինք: Յետոյ անոնց հետ գնդակ խաղցայ: Երկար ատեն հեռաձայնով ալ խաղեր խաղցանք: Անոնց երթալէն ետք դասատու ուսուցչուհիս եկաւ եւ անգլերէնի վարժութիւն ըրինք: Ճաշ կերայ եւ նորէն խաղ խաղալէ ետք պառկեցայ:

Դպրոցը մօտ օրէն պիտի բացուի: Ընկերներս շատ կարօտցայ:

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ
ՄԵԼԻՔ ԱՎՃԸ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Արձակուրդի օր մը արթնցայ եւ քիչ մը հեռատեսիլ դիտեցի: Վերջը ընտանիքիս հետ նախաճաշս ըրի: Որպէսզի դասերս չյետաձգէի քիչ մը դաս ըրի: Յետոյ, ցերեկը,  մայրիկս զիս եւ Տարիան շարժանկարի տարաւ: Քիչ մը պտտեցանք եւ միասին տուն վերադարձանք: Գիրք կարդացի: Արդէն գիշեր եղած էր:

Գիշերը հայրիկս եկաւ, ճաշ կերանք: Հեռատեսիլ դիտեցի: Քունս եկաւ եւ պառկելու գացի:

ՈՒՐԲԱԹ ՕՐԸ
ՆԻՔՈԼ ՆԵՐԼԻ ԻՇԿԻՒԶԱՐ 
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Առտուն արթնցայ, մայրիկիս հետ նախաճաշս ըրի: Վերջը միասին փողոց ելանք: Նախ զարմիկիս, յետոյ շարժանկարի գացինք: Շատ աղուոր էր եւ միեւնոյն ատեն հաճելի: Յետոյ ես խնջոյքի մը գացի, ատ ալ շատ հաճելի էր: Այս օրը իմ ամենէն շատ սիրած օրս եղաւ:

ՆԱԽԱՊԱՇԱՐՈՒՄ
ՆԻՔՈԼ ՆԵՐԼԻ ԻՇԿԻՒԶԱՐ 
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Ամէնքս գիտենք, որ նախապաշարումը աղուոր բան մը չէ: Բայց ամէնքս ալ ունինք այս զգացումը: Միշտ ալ պիտի ըլլայ, կարեւորը ատոր ազդեցութեան տակ չըլլանք:

Գիտէ՞ք․ այս արձակուրդին մեր ազգականներուն տունը գացինք: Անոնք Սինոպ կ’ապրին: Ես երթալէ առաջ նախապաշարում մը ունէի: Բայց երբ գացի հոն եւ պտտեցայ նախապաշարումս փարատեցաւ: Այս միջոցով հասկցայ, թէ նախապաշարում ունենալ գէշ բան մըն է:

Նախապաշարումներ բոլորս ալ ունինք, սակայն անոր ազդեցութեան տակ չմնանք:

ՇԱՐԺԱՆԿԱՐԻ ՕՐԸ
ԱՐԷՍ ԼԻՍԱՆ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Առտուն կանուխ արթնցած էի: Կաթս խմեցի եւ եղբօրս հետ խաղ խաղցայ: Մայրիկս հարցուց.

– Ընկերներուդ հետ բան մը ընել կ’ուզե՞ս:

– Այո,- ըսի:

Շարժանկարի երթալ կ’ուզէի: Հարին, ես, Արասը, Արտէնը, զարմիկս եւ եղբայրս միասին շարժանկարի գացինք: 

Գիշեր ըլլալ սկսած էր: Զարմիկս մեր տունը եկաւ: Միասին խաղցանք ու ճաշեցինք: Օրը վերջացաւ:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԲԱՐԻՔ

ԳԱՐԻՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Օր մը, աղջիկ մը դպրոց կ’երթար: Անունը Անի էր: Անին դպրոցը շատ կը սիրէր եւ դասերն ալ լաւ էին: 

Անին սիրունիկ կատու մը տեսաւ: Ամէն մարդ կատուին գէշ բաներ կ’ընէր,

որովհետեւ կատուին մէկ ոտքը պակաս էր: Անին շատ յուզուեցաւ եւ այս կատուն առաւ, տուն տարաւ: Անոր համար հանգիստ տեղ պատրաստեց:

Անին հասկցաւ, որ այս կատուն շատ կը դժուարանար քալելու: Անոր համար շինծու ոտք մը գնեց եւ «Բամպակ» կոչեց զայն:

Անին եւ Բամպակը շատ աղուոր օրեր անցուցին:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԳՈՅՆԵՐ

ԱՐԷՍ ԼԻՍԱՆ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Գոյնը ի՞նչ է․
Գոյնը կեանք է:
Այո՛, մեր կեանքին ներկերը
Մեզի շատ բան կը պատմեն:

Մեր կեանքը կը ներկեն գոյները:
Օրինակ՝ կանաչը
Բնութեան գոյնն է, որ
Ունին ծառերն ու ծաղիկները:

Գոյները ուրիշ ինչի՞ կը ծառայեն:
Կը ծառայեն մարդիկ ճանչնալու.
Ամէն գոյն մէկ հոգի ցոյց կու տայ՝
Անոր ձեւը հոգիին մէջ:

Գոյն մը խորհեցէ՛ք․
Օրինակ՝ կապոյտ․
Մարդը լաւ է այդ գոյնով,
Կը պատմէ վարուելակերպը:

Գոյները ուրիշ ի՞նչ կը պատմեն․
Կը պատմեն մեր զգացումները․
Օրինակ կարմիրը սէրը կը պատմէ՝
Մեր ընտանիքին տաքութիւնը:

Գոյները շատ բան ցոյց կու տան․
Բնութեան գոյներն ու զգացումները,
Մեր կեանքի ներկերը,
Մեր գոյնզգոյն ճամբան:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՏԻԵԶԵՐՔ

ՀԱՆԻԱ ՍՏԵՓԱՆԵԱՆ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Տիեզերքը կեանքի մէջ
Ահռելի մեծութիւն մը ունի։
Աչքդ գոցէ՛ եւ պատկերացո՛ւր՝
Գոյնզգոյն աշխարհ մըն է:

Արեւ, աստղեր, մոլորակներ
Կեանք են գունագեղ։
Եթէ օր մը հոն գտնուիմ՝
Երազի մէջ եմ անհուն:

Ինչե՜ր կը դիտենք լուրերուն մէջ,
Մեծութիւնը մոլորակներուն։
Ահռելի գանձ են անոնք,
Գիտնանք արժէքը այս գանձերուն:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԴՊՐՈՑ

ՏԱՒԻՏ ԳԸԼԸՉ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Դպրոցը ուսում կ’առնենք,
Հոն դաս կ’ընենք։
Դպրոցը մեր կեանքը կը դիւրացնէ,
Ան մեր ուսման մայրն է:

Դպրոցին մէջ շատ աշակերտ կայ,
Սակայն շատեր չեն սիրեր դպրոցը,
Ուսուցիչն ալ չեն սիրեր,
Բայց դպրոցը ուսման մայրն է:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴՍ
ՏԱՐԻԱ ԱՎՃԸ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Արձակուրդս շատ շուտ անցաւ,
Շատ-շատ պտտեցայ,
Նոր-նոր տեղեր տեսայ
Ուրախ-զուարթ:

Արձակուրդս շատ շուտ անցաւ,
Լուսանկարներ քաշեցի,
Աղուոր յիշատակներ հաւաքեցի
Ուրախ-զուարթ:

ՈՒԼՈՒՏԱՂ
ԱԼԵՔՍԱՆՏՐԱ ՏԱՏԵԱՆ

Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Այսօր արձակուրդիս երկրորդ օրն է: Արթնցայ, երեսս լուացի, վրաս-գլուխս հագայ եւ նախաճաշս ըրի: Նախաճաշէն ետք աւելի հաստ բաներ հագայ, որ ձիւնով խաղամ: Հայրիկիս հետ սահնակ վարձեցինք եւ չմշկեցինք: Շատ հաճելի էր: Ես շատ արագ սորվեցայ սահիլը: Չորս ժամ չմշկելէ ետք աւազան մտայ: Եղբօրս հետ լողացինք: Յետոյ սենեակ ելայ: Լուացուեցայ եւ ճաշելու գացինք: Երբ ընթրիքը վերջացաւ, սենեակ գացի եւ քնացայ:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: