ԼՌՈՒԹԻՒՆ

ՆԻԳՈԼ ՊՈԼՍԱՃԵԱՆ

Կը կարօտնամ այն օրերը, երբ բառերը իմաստ չունէին.
Երբ կատակները թեթեւի կ՚առնուէին
Եւ երբ ընկերութիւնը չէր վերջանար։
Բայց այսօր խոտին վրայ կը նստիմ բերանս փակ,
Եթէ այդպիսով քեզ կրնամ խնայել։

Կը խնայեմ քեզ այսօր, որովհետեւ կը նեղուիս իմ բառերէս,
Որոնք ականջիդ մէջ կը խրին։
Զիս լսել չես ուզեր,
Իսկ ես մեծ աչքերով կը նստիմ եւ լուռ կը մնամ,
Եթէ այդ մէկը քու փորիդ ցաւը կ՚անցընէ։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ՄԷԿ

ՍԵՒԱԿ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
Երեւան, Յակոբ Օշականի անուան թիւ 172 դպրոց, 6րդ դասարան

Նորէն սկսաւ դպրոցական տարին։ Հիմա արդէն 6րդ դասարան եմ, ուրախ եմ եւ գիտեմ, որ յաջողութիւններու պիտի հասնիմ։ Արդէն անձրեւ սկսաւ, ամառը պիտի վերջանայ եւ սկսի աշունը, որ իմ սիրած եղանակս է։ Ես դպրոցը կը սիրեմ, հոն գիտելիք կ՚առնես, Կաղանդին տօնավաճառ կ՚ըլլայ եւ ընկերներուդ նուէրներ կ՚ընես։ Ի՜նչ լաւ է ընկեր ունենալը. քեզ միշտ կը պաշտպանեն եւ երբ սխալ բան մը գրես՝ կ՚ուղղեն։ Գիրքերս շատցան այս տարի, աւելցաւ աշխարհագրութեան դասը եւ ուրիշ դասեր, բայց ամենասիրած պահերս մայրենիի եւ մարզանքի պահերն են, իսկ ամենասիրած մարզախաղս ալ ֆութպոլն է։ Ետ սկսան դպրոցական օրերը։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԱՄԱՌԸ ԻՆՉՊԷ՞Ս Կ’ԱՆՑԸՆԵՄ

ՅԱԿՈԲ ԳԱՍԱՐՃԵԱՆ
Դամասկոս, Ազգ. Ս. Թարգմանչաց Ճեմարան, 8րդ կարգ

Դպրոցը աւարտեցինք 30 Մայիս 2019 թուականին եւ ամառը եկաւ իր պայծառ արեւով եւ կապոյտ երկինքով: Դպրոցին աւարտէն մէկ օր ետք, ընկերներուս հետ կարճ պտոյտ մը ըրինք, որ իրարու «մնաք բարով» ըսենք եւ սկսի մեր արձակուրդը:

Հազիւ դպրոցը վերջացաւ, արձանագրուեցայ լողալու փորձերու, որովհետեւ իմ սիրած բանս է:

Մի քանի շաբաթ վերջ, արդէն մեր վիճակացոյցները պատրաստ էին եւ ամէն մէկը ուրախացաւ իր նիշերովը, շատ երկար յոգնութենէ ետք: Մասնակցեցայ մանուկներու բանակումի, իբր օգնական, եւ շատ ուրախացայ: 2 Օգոստոսին գացինք Քեսապ եւ այցելեցինք տեղեր, որոնք կանաչով լեցուած էին:

Սիրած ընելիքս պիտի ըլլայ երկու շաբաթ վերջ պատրաստել դպրոցական առարկաները, որ սկսինք մեր վերամուտին՝ 2 Սեպտեմբերին:

Ասոնք մաս մըն են իմ զբաղումներէս, որ ըրի ամառուան ընթացքին:

Ամառը իմ սիրած եղանակս է:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԷԶ

ՍԵՒԱԿ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
Երեւան, Յակոբ Օշականի անուան 172 դպրոց, 6րդ դասարան

Անցեալ օր կենդանաբանական պարտէզ գացինք։ Հոն ես տեսայ շատ կենդանիներ. կապիկ, արջ, սիրամարգ, առիւծ, օձ, կրիայ, փիղ, գետաձի եւ շատ ջրային կենդանիներ։ 

Տեսայ, թէ ինչպէս կրիան կրնայ կռուիլ։ Ան գլուխը դիմացինին պատեանին ամուր- ամուր կը զարնէր, որպէսզի զայն հակառակ դարձնէր։ Շատ խնդալիք էր։ Առիւծները կարծես ներկայացում կ՚ընէին։ Միսերը ծառերէն կախուած էին, որպէսզի առիւծները երկու ոտքի վրայ կանգնին եւ այդպէս առնեն իրենց կերը։ Սիրամարգը գեղեցիկ էր, բայց, ափսոս, չբացաւ փետուրները եւ մենք չտեսանք։ Կապիկը շատ կը խնդացնէր. երբ ծափեցինք, ինքն ալ սկսաւ մեզի հետ ծափել։ Իմ ամենասիրած կենդանիս առիւծն է, իսկ ձերը ի՞նչ է։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԿԵԱՆՔԻՆ ՄԷՋ

ՄԵԼԻՔ ԱՎՃԸ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Կեանքին մէջ պէտք է ըլլան
Մարդոց միջեւ սէր,
Անասուններու սէր,
Բնութեան սէր:

Կեանքին մէջ պէտք է ընել
Ծիածանի տակ պտոյտ,
Անձրեւուն տակ քալել,
Արեւածագը դիտել:

Կեանքին մէջ կարեւորները՝
Առողջ ըլլալ,
Առողջ մնալ,
Առողջ ապրիլ:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ

ՄԷԿ ՕՐՍ
ՍԱՅԱԹ ՄԱՐՏԻԿԵԱՆ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Ես արձակուրդը շատ կը սիրեմ: Դպրոցներուն գոցուելէն ետք կ’ուրախանամ, որովհետեւ տունը նստիլը, գնդակ խաղալը, պառկիլը կը սիրեմ: 

Արձակուրդին երկրորդ շաբաթը աղուոր օրեր ունեցայ: Մէկ օրս պիտի պատմեմ։ Զարմիկներս մեզի նախաճաշի եկան եւ միասնաբար նախաճաշ ըրինք: Յետոյ անոնց հետ գնդակ խաղցայ: Երկար ատեն հեռաձայնով ալ խաղեր խաղցանք: Անոնց երթալէն ետք դասատու ուսուցչուհիս եկաւ եւ անգլերէնի վարժութիւն ըրինք: Ճաշ կերայ եւ նորէն խաղ խաղալէ ետք պառկեցայ:

Դպրոցը մօտ օրէն պիտի բացուի: Ընկերներս շատ կարօտցայ:

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ
ՄԵԼԻՔ ԱՎՃԸ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Արձակուրդի օր մը արթնցայ եւ քիչ մը հեռատեսիլ դիտեցի: Վերջը ընտանիքիս հետ նախաճաշս ըրի: Որպէսզի դասերս չյետաձգէի քիչ մը դաս ըրի: Յետոյ, ցերեկը,  մայրիկս զիս եւ Տարիան շարժանկարի տարաւ: Քիչ մը պտտեցանք եւ միասին տուն վերադարձանք: Գիրք կարդացի: Արդէն գիշեր եղած էր:

Գիշերը հայրիկս եկաւ, ճաշ կերանք: Հեռատեսիլ դիտեցի: Քունս եկաւ եւ պառկելու գացի:

ՈՒՐԲԱԹ ՕՐԸ
ՆԻՔՈԼ ՆԵՐԼԻ ԻՇԿԻՒԶԱՐ 
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Առտուն արթնցայ, մայրիկիս հետ նախաճաշս ըրի: Վերջը միասին փողոց ելանք: Նախ զարմիկիս, յետոյ շարժանկարի գացինք: Շատ աղուոր էր եւ միեւնոյն ատեն հաճելի: Յետոյ ես խնջոյքի մը գացի, ատ ալ շատ հաճելի էր: Այս օրը իմ ամենէն շատ սիրած օրս եղաւ:

ՆԱԽԱՊԱՇԱՐՈՒՄ
ՆԻՔՈԼ ՆԵՐԼԻ ԻՇԿԻՒԶԱՐ 
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Ամէնքս գիտենք, որ նախապաշարումը աղուոր բան մը չէ: Բայց ամէնքս ալ ունինք այս զգացումը: Միշտ ալ պիտի ըլլայ, կարեւորը ատոր ազդեցութեան տակ չըլլանք:

Գիտէ՞ք․ այս արձակուրդին մեր ազգականներուն տունը գացինք: Անոնք Սինոպ կ’ապրին: Ես երթալէ առաջ նախապաշարում մը ունէի: Բայց երբ գացի հոն եւ պտտեցայ նախապաշարումս փարատեցաւ: Այս միջոցով հասկցայ, թէ նախապաշարում ունենալ գէշ բան մըն է:

Նախապաշարումներ բոլորս ալ ունինք, սակայն անոր ազդեցութեան տակ չմնանք:

ՇԱՐԺԱՆԿԱՐԻ ՕՐԸ
ԱՐԷՍ ԼԻՍԱՆ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Առտուն կանուխ արթնցած էի: Կաթս խմեցի եւ եղբօրս հետ խաղ խաղցայ: Մայրիկս հարցուց.

– Ընկերներուդ հետ բան մը ընել կ’ուզե՞ս:

– Այո,- ըսի:

Շարժանկարի երթալ կ’ուզէի: Հարին, ես, Արասը, Արտէնը, զարմիկս եւ եղբայրս միասին շարժանկարի գացինք: 

Գիշեր ըլլալ սկսած էր: Զարմիկս մեր տունը եկաւ: Միասին խաղցանք ու ճաշեցինք: Օրը վերջացաւ:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԲԱՐԻՔ

ԳԱՐԻՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Օր մը, աղջիկ մը դպրոց կ’երթար: Անունը Անի էր: Անին դպրոցը շատ կը սիրէր եւ դասերն ալ լաւ էին: 

Անին սիրունիկ կատու մը տեսաւ: Ամէն մարդ կատուին գէշ բաներ կ’ընէր,

որովհետեւ կատուին մէկ ոտքը պակաս էր: Անին շատ յուզուեցաւ եւ այս կատուն առաւ, տուն տարաւ: Անոր համար հանգիստ տեղ պատրաստեց:

Անին հասկցաւ, որ այս կատուն շատ կը դժուարանար քալելու: Անոր համար շինծու ոտք մը գնեց եւ «Բամպակ» կոչեց զայն:

Անին եւ Բամպակը շատ աղուոր օրեր անցուցին:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: