ՄԱՅՐ

ԱՒԵՏ ՏԷԿԻՐՄԷՆՃԵԱՆ
Քուէյթի Ազգային Վարժարան, 8րդ դասարան

Ի՞նչ է կեանքը առանց մօր։

Այս աշխարհի ամենակարեւոր անձը մայրն է։ Մայրը այն կինն է, որ իր ընտանիքին հոգ կը տանի եւ իր շնորհիւ կը շարունակուի սերունդը։

Աշխարհի վրայ ամենահոգատար մայրերը հայ մայրերն են։

Հայ մօր սէրը իր զաւակներուն հանդէպ շատ մեծ է։ Մայրս, որքան ալ որ երբեմն, սխալի մը համար խիստ կը վարուի իմ ու եղբօրս հետ, դաստիարակչական նպատակներով, որքան ալ որ ստիպողաբար (գիտեմ, որ ընդհանրապէս իր համբերութիւնը եւ սէրը կը շահագործեմ) թեթեւ մը կը ծեծէ, ծուռ նայուածք մըն ալ կը նետէ, յօնքերը կը կիտէ, կը ջղայնանայ կամ կը պոռայ, սակայն իր սէրը, ժպիտը չի կրնար երկար խնայել կամ պահել մեզմէ, որովհետեւ սիրառատ է՝ անչափ։

Հայ մայրը պահապան ու պաշտպան է մեզի. ամէն պահ մեր կողքին է, մեզ չարիքներէ կը պաշտպանէ, մեր իրաւունքը կը պաշտպանէ, մեր անվտանգութիւնը կ’ապահովէ, մեր առողջութեան կը հսկէ, երբ վիրաւորուինք մեր վէրքերը կը դարմանէ՝ մեր բժշկուհին է, մեր պէտքերը կը հոգայ, մեր փորը կը կշտացնէ, մեզի հաւատարմօրէն կը ծառայէ՝ կը մաքրէ ու կը կոկէ…։

Մեր մայրերը մեզ կը կրթեն ու կը դաստիարակեն, որպէսզի առողջ ու յաջող ապագայ ունենանք, հասարակութեան համար պիտանի դառնանք։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

ԵՐԱԶՍ

ՄԱՅԱ ՍԱՀԱԿԵԱՆ
Երուսաղէմ, Ս․ Թարգմանչաց Վարժարան, 6րդ դասարան

Երէկ երազ մը տեսայ: Երազիս մէջ էին օրիորդ Նաժլան, օրիորդ Անժելան եւ դասընկերներս: Առաջին պահն էր եւ մենք հայերէն ունէինք․ յոգնած էի, գլուխս դրի սեղանին վրայ եւ փորձեցի քնանալ: Եկաւ արաբերէնի պահը, արթնցայ եւ շատ անհանգիստ էի, եւ որովհետեւ շատ բարի էինք, օրիորդը մեզ ազատ ձգեց:

Սկսանք խօսիլ Մոմոյին մասին։ Լիլիանը՝ դասընկերուհիս, մեզի ըսաւ, որ ինք խօսած է Մոմոյին հետ եւ Մոմօն ալ իրեն պատասխանած է: Ես ըսի որ Մոմօն իրական չէ, մարդ մը ըլլալու է ատիկա Մոմոյին նկարով: Հինգ վայրկեան վերջ դասարանի պահարաններէն շարժում մը նկատեցինք․ ես եւ դասընկերս՝ Ուիլիամը օրիորդին ըսինք, որ պահարաններէն մէկը կը շարժի: Օրիորդը կարծեց, որ մենք սուտ կը խօսինք: Երկրորդ պահարանը սկսաւ շարժիլ: Օրիորդը ելաւ, որ տեսնէ, եւ տեսաւ շարժող պահարանը․ ամէնքս սկսանք պոռալ, շատ վախցեր էինք, որ բան մը կը պատահի մեզի: Դպրոցէն ելանք, տուն գացինք, ջուր խմեցինք եւ հանգստացանք:
Այս երազս շատ տարօրինակ էր։ Երբ արթնցայ, ուրախ էի, որ երազ էր եւ ոչ իրականութիւն:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԱՌՕՐԵԱՍ

ՄԱՐԻԱՆ ՔԱԹԱՆԱՇՕ
Երուսաղէմ, Ս․ Թարգմանչաց Վարժարան, 6րդ դասարան

Ամէն առտու կ’արթննամ, ակռաներս կը վրձինեմ, երեսս կը լուամ ու կ’ուղղուիմ դպրոց: Երբ հասնիմ, միւս աշակերտներուն հետ սրահը կը հաւաքուինք եւ կը սպասենք մեր տեսուչին, որպէսզի մեր առաւօտեան աղօթքը ընենք: Աղօթելէ ետք կը բարձրանանք մեր դասարանները եւ այսպիսով կը սկսի մեր օրը, որ կը տեւէ մինչեւ կէսօր:

Ժամը երեքին դասերը վերջացնելէ ետք տուն կը դառնամ, կ’ուտեմ մայրիկիս պատրաստած համով ճաշերը եւ կ’անցնիմ տնային պարտականութիւններուս: Վերջացնելէ ետք, ազատ ժամանակս կ’անցընեմ խաղով ու մայրիկիս օգնելով:

Եղբայրս երկրորդ դասարան է։ Կը փորձեմ օգնել իրեն եւ թեթեւցնել մօրս գործը: Իրիկունը անկողինիս մէջ քիչ մը հեռաձայնովս խաղեր կը խաղամ ու կը քնանամ:

Շաբաթավերջը շատ աղուոր կ’անցընեմ, որովհետեւ կ’այցելեմ հօրս, որուն քով կը մնամ մինչեւ Կիրակի գիշեր: Մենք միասին շատ լաւ ու հանգիստ օրեր կ’ունենանք: Այսպէս կ’անցընեմ առօրեաս եւ շաբաթավերջս:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՊՏՈՅՏ

ԳԱՐԻ ԳԱՀՔԷՃԵԱՆ
Երուսաղէմ, Ս․ Թարգմանչաց Վարժարան, 6րդ դասարան

Մենք հանրակառքով Պապիլոն փարք գացինք: Պապիլոնը շատ մեծ տեղ մըն է: Մինչեւ հասնիլը մենք միասին երգեցինք եւ շատ խանդավառ էինք: Մեր դասարանի աշակերտները ամենէն ետեւը նստած էին: Կը խնդայինք եւ կը խօսէինք: Երբ հասանք, նստանք եւ կերանք մեր ուտելիքը, ապա օրիորդները մեզի քարտեր տուին եւ արտօնեցին երթալ եւ խաղալ: Խաղէ խաղ կը վազվզէինք ու կ’ուրախանայինք: Ինքնաշարժ քշեցինք եւ իրարու զարնուեցանք:

Ես այս պտոյտը շատ սիրեցի: 2019ին երկրորդական պիտի ըլլամ եւ պտոյտի պիտի երթամ երկրորդականին հետ:

Մենք շատ ուրախ օր մը անցուցինք ուսուցիչներու եւ դասընկերներու հետ: Ես երբեք պիտի չմոռնամ այս պտոյտը: Ես դասընկերներս շատ կը սիրեմ:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՊՏՈՅՏ ՄԸ

ՃԱՔ ՄԼՈՒԽԻԷ
Երուսաղէմ, Ս․ Թարգմանչաց Վարժարան, 6րդ դասարան

Թարգմանչաց տօնին առիթով, դպրոցը որոշեց, որ միայն նախակրթարանի աշակերտներով պտոյտի երթանք: Որոշեցին մեզ Պապիլոն փարք տանիլ, որ կը գտնուի Թէլ-Աւիւ՝ Աշտոտ: Հինգշաբթի էր, երբ բոլոր աշակերտները եկան, հանրակառք բարձրացանք եւ գացինք դէպի Թէլ-Աւիւ: Հասանք, նախաճաշեցինք եւ մեզի քարտ տուին, որ կարենանք խաղալ:

Դասընկերներուս հետ խաղալու գացինք եւ մտանք սենեակ մը, որ թրմփոլինին վրայ ցատկենք: Յետոյ կարգով՝ video games, punching bag խաղցանք, ես եւ դասընկերս high score ըրինք punching bag-ի մէջ:

Ես եւ Ռամէզը կողովագնդակ խաղցանք դէմ դէմի եւ ես իրեն յաղթեցի: Յետոյ մտանք, been boozled խաղցանք եւ Ժամալը հինգ հատ տարբեր համերով կերաւ եւ թքեց գաւաթին մէջ: Ես եւ Ռամէզը փախանք, որովհետեւ մեր գլուխը սկսաւ ցաւիլ խաղէ մը, որ գլուխ կը դարձնէր: Յետոյ ամէնքս հանրակառքով վերադարձանք:

Կը մաղթեմ, որ ամէն տարի բարեկամներով իրարու հետ ըլլանք եւ ուրախանանք: Այս իմ նախակրթարանի վերջին պտոյտն էր, որովհետեւ գալ տարի երկրորդականին հետ պիտի երթամ:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՊՏՈՅՏ

ԼԻԼԻԱՆ ՂԱՈՒԻ
Երուսաղէմ, Ս․ Թարգմանչաց Վարժարան, 6րդ դասարան

Թարգմանչաց տօնին տիրացուն որոշեց մեզ պտոյտի տանիլ: Որոշուեցաւ, որ նախակրթարանը պիտի ուղղուի «Պապիլոն փարք», իսկ երկրորդականը՝ «Քայաքի»: Երբ վեցերորդ դասարանը ասոր մասին տեղեկացաւ, սկսաւ ծրագիր մը կազմել եւ որոշել, թէ ո՞վ պիտի նստի հանրակառքին ամենէն ետեւը, ո՞վ պիտի բերէ ուտելիքը, որ բոլորս միասին ուտենք, ո՞վ պիտի բերէ bluetooth-ը եւ աղուոր երգեր դնէ: Երբ ամէն ինչ որոշեցինք, անհամբեր սպասեցինք պտոյտին օրուան:

Պտոյտին օրը բոլորս դպրոցին մէջ հաւաքուեցանք, հանրակառք նստանք եւ Լիլիանին հեռաձայնէն երգեր լսեցինք, երգեցինք եւ ուրախացանք:

Երբ հոն հասանք, կերանք ու մեզի վիզայի պէս քարթեր բաժնեցին, որ բոլոր խաղերը կարենանք խաղալ:

Խաղերը շատ աղուոր էին՝ trampoo-ի ելեկտրական խաղեր, ելեկտրական օթօներ եւ այլն: Մենք՝ վեցերորդներս, բոլոր խաղերը խաղցանք:

Օրիորդ Անահիտին հետ bean boozled challenge ըրինք եւ վերջապէս հաւաքուեցանք, կերանք, ապա հանրակառքով դպրոց դարձանք եւ ամէն մարդ տուն գնաց:

Շնորհակալ եմ Աստուծոյ, որ մէկը չինկաւ, չվիրաւորուեցաւ: Կը յուսամ, որ գալ տարի աւելի աղուոր պտոյտի կ’երթանք:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԴՊՐՈՑԸ

ՍԷՐԼԻ ՔԷՇԻՇԵԱՆ
Դամասկոս, Ազգ. Ս. Թարգմանչաց Ճեմարան, 7րդ կարգ

Մեր զարգացման կեանքին մէջ ամենէն կարեւոր մասը դպրոցն է: Ան կը զարգացնէ մեր գիտելիքը եւ կը մղէ, որ մարդ դառնանք, կարող ըլլանք ապագայ շինելու: Դպրոցիս մէջ կը սորվիմ զանազան նիւթեր՝ ինչպէս թուաբանութիւնը, որ ըլլամ հաշուակալ․ հայերէնը, որ մայրենի լեզուս զօրացնեմ․ արաբերէնը, որ կարող ըլլամ ապրած երկրիս մէջ լաւ խօսելու: Անգլերէնն ու ֆրանսերէնը կը սորվիմ իբրեւ օտար լեզուներ․ կան նաեւ՝ գիտութիւնը, մարզանքը, գծագրութիւնը եւ այլն: Դպրոցին ամենէն կարեւոր մասերէն է գրադարանը, ուր կը հանգստանանք հոգիով եւ մտքով: Պէտք է միշտ կարդանք, որովհետեւ կարդալը սնունդ է մեր հոգիին: Միայն զարգացած սերունդը կրնայ շինել մեծ հայկական երկիր:


ՅԱԿՈԲ ԳԱՍԱՐՃԵԱՆ
Դամասկոս, Ազգ. Ս. Թարգմանչաց Ճեմարան, 7րդ կարգ

Դպրոցը շատ կարեւոր է մեր կեանքին մէջ, ուր կը սորվինք ամէն ինչ, կը հետեւինք գիտութեան: Նաեւ դպրոցը մեզի կ’օգնէ, որ նոր ընկերներ ունենանք եւ հետերնին ուրախանանք:

Հայերէնն ու անգլերէնը սիրած պահերս են, որովհետեւ ուսուցիչները շատ աշխոյժ են եւ շատ լաւ կը հասկցնեն: Հայերէն կարդալ շատ կը սիրեմ, որովհետեւ կ’օգնէ ինծի, որ նոր գիտելիք ունենամ:

Ընթերցանութիւնը շատ կարեւոր է մեր կեանքին ընթացքին: Կարդալով մենք կը զարգանանք եւ յառաջ կ’երթանք:


ՓԱԹԻԼ ԻՇԽԱՆԵԱՆ
Դամասկոս, Ազգ. Ս. Թարգմանչաց Ճեմարան, 7րդ կարգ

Ոչ մէկ անձ կրնայ ուրանալ իր դպրոցին անզուգական դերն ու կարեւորութիւնը մեր ապագայի կեանքին մէջ: Դպրոցը մանուկին երկրորդ տունն է: Ան այն կրթարանն է, ուր մանուկներ ուսում եւ կրթութիւն կը ստանան, կը հաղորդուին տառերով, կը սորվին իրենց մայրենի լեզուն, աղօթքներ եւ երգեր:

Դպրոցին մէջ ունինք շատ դասանիւթեր, որոնք են՝ գիտութիւն, թուաբանութիւն, արաբերէն, ֆրանսերէն, անգլերէն, հայերէն, ընկերային, գծագրութիւն եւ մարզանք:
Ընթերցանութիւնը շատ կարեւոր է մեզի համար, որովհետեւ մեզի կարողութիւն եւ առիթ կու տայ, որ օտար երկիրներ ճամբորդենք, մարդոց հանդիպինք, գործնական գիտելիք ստանանք:

Լաւ կարդալ գիտցողը կրնայ աւելի լաւ հոգ տանիլ իր ընտանիքին՝ սնունդի, մաքրութեան հոգ տանելու եւ հիւանդութեան առաջքը առնելու համար:


ՄԵՐԻ ՏՐԴԱՏԵԱՆ
Դամասկոս, Ազգ. Ս. Թարգմանչաց Ճեմարան, 7րդ կարգ

Դպրոց յաճախելը ոեւէ անձի համար շատ կարեւոր է: Դպրոցին մէջ զանազան բաներ կը սորվինք: Նախ կը սորվինք օրէնքի ենթարկուիլ, ժամը յարգել եւ լեզուներ, ունենալ ընկերներ եւ ընկերուհիներ: Մենք գիտական նիւթերու մէջ շատ կը յառաջանանք, զիրար կը քաջալերենք, որ լաւ նիշեր եւ փայլուն ապագայ ունենանք: Շատ կարեւոր է ընթերցանութիւնը, որ մեր ընդհանուր զարգացումը աւելնայ: Նաեւ պատմական կամ քաղաքական ամէն տեսակ ընթերցում անձի մը համար ոսկիէ գանձ է:

ԼԻԶԱ ԱԲՈՎԵԱՆ
Դամասկոս, Ազգ. Ս. Թարգմանչաց Ճեմարան, 7րդ կարգ

Կարդալը լուսաբանութիւն է եւ ուսումը զարգանալ է: Մենք միշտ անով կը զարգանանք եւ մեր ապագայի ճամբան կը լուսաւորենք:

Դպրոցը կը սորվինք լեզուներ ու այլ դասանիւթեր՝ արաբերէն, անգլերէն, ֆրանսերէն, թուաբանութիւն, մարզանք, գծագրութիւն… իսկ ամենէն կարեւոր նիւթը հայերէնն է, որ մեր մայրենի լեզուն է:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: