ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐ

Բ․ Ա․
Մ. Ա.
Սեւան Աբէլեան, Լիբանան
Սիլվի Աբէլեան, Լիբանան
Վահէ Աբէլեան, Մ. Նահանգներ
Գարին Ագալ, Թուրքիա
Սոնիա Ադամեան Չալօղլեան, Սուրիա
Ազատու
Արամ Աթիկեան, Գերմանիա
Թագուհի Աթոքեան, Սուրիա
Տալիա Ալ Սայիտ, Մ․ Նահանգներ
Թալին Յովհաննէս Ալաճեան, Լիբանան
Լոռան Թոլկա Ալեմտար, Գերմանիա
Անոյշ Ակներեան, Գանատա
Լուսինէ Աղաջանեան, Հայաստան
Զօհրապ Այնթապլեան, Սուրիա/Մ․ Նահանգներ
Անգինէ Այնթապլեան-Քորթմոսեան, Սուրիա
Ակուսթին Անալեան, Արժանթին
Անահիտ, Գերմանիա
Մանէ Անդրէասեան, Ֆրանսա
Հրայր Անմահունի, Մ․ Նահանգներ
Շաքէ Աշճեան Արծիւեան, Հայաստան
Սիրվարդ Ասատուր, Ֆրանսա
Անի Աստուրեան, Մ. Նահանգներ
Մարգարիտ Ասոյեան-Լինք, Գերմանիա
Ասուն
Սելճուք Արաճը, Գերմանիա
Հերման Արզուման, Թուրքիա
Լարա Արթին, Սուրիա
Վրէժ-Արմէն Արթինեան, Գանատա
Մարիամ Արթունեան, Գերմանիա
Ճեսի Արլէն, Մ. Նահանգներ
Մարիա Արոսեան, Ռուսիա
Թամար Արսլանեան, Հայաստան
Յակոբ Արսլանեան, Հայաստան
Անահիտ Արփեն, Հայաստան
Լուսինէ Աւետիսեան, Հայաստան
Կարօ Աւետիսեան
Սիրան Աւընեան-Ամպարճեան, Սուրիա
Ծնունդ Ալեքսանեան-Սինկիրեան
Աւօ Ափոշեան, Հայաստան
Տիանա Աքման, Ֆրանսա
Վազրիկ Բազիլ, Գերմանիա
Անի Բրդոյեան-Ղազարեան, Հայաստան
Սէրլի Բռնալեան, Թուրքիա
Սիւզան Բռնալեան, Թուրքիա
Յարութ Գ., Լիբանան
Արա Գազանճեան, Մ. Նահանգներ
Մարի Գալայճը, Թուրքիա
Ազատուհի Գայսէրլեան, Լիբանան
Թայիս Գարագիւթիւք, Թուրքիա
Լեռնա Գարագիւթիւք, Թուրքիա
Ազնիւ Գարալէքեան Միքայէլեան, Լիբանան
Մարալ Գարակէօզեան, Լիբանան
Քնար Գարաճեան, Սուրիա
Անդրանիկ Գէորգեան, Մ․ Նահանգներ
Հռիփսիմէ Գէորգեան, Հայաստան
Գէորգ Գունտագճեան, Հայաստան
Նինա Դանիէլեան, Հայաստան
Գրիշ Դաւթեան, Մ. Նահանգներ
Սրբուկ Դաւիթեան
Նարօտ Եանըքօղլու Քըյմազ, Թուրքիա
Լիզա Եսայեան, Մ․ Նահանգներ
Հրայր Եսայեան, Կիպրոս
Սահակ Եսայեան, Մ․ Նահանգներ
Մարուշ Երամեան, Հայաստան
Զաւէն Զաքարեան, Ուրուկուէյ
Երան Զէյթունցեան, Սուրիա
Բակուր Զուլալեան, Եգիպտոս
Ճան Էրզուրումլուօղլու, Թուրքիա
Էօզկէ Էֆէ, Թուրքիա
Մէրի Թ․ Տ․, Թուրքիա
Խուան Գարլոս Թահթաճեան, Արժանթին
Եղիա Թաշճեան, Լիբանան
Ասատուր Թապագեան
Սեդա Թելեան, Գանատա
Գարօլին Թէմիր, Թուրքիա
Խաչիկ Թէօլէօլեան, Մ․ Նահանգներ
Սալբի Թիթիզեան, Սուրիա
Անի Թուճեան Սողոյեան, Սուրիա
Թերեզա Թումանեան, Հայաստան
Դալար Թոքաճեան, Յորդանան
Մովսէս Թրթռեան, Լիբանան
Արի Թօփուզխանեան, Ֆրանսա
Հերվէ Ժէօրժըլէն, Ֆրանսա
Մասիս Ինճիճեան, Զուիցերիա
Ենովք Լազեան, Գերմանիա
Սեւան Լալիքօղլու, Թուրքիա
Ռուբէն Խաժակ, Գանատա
Նարին Խաչատուրեան, Լիբանան
Խաչիկ Խաչերեան, Լիբանան
Ռոզա Խաստեան, Ռուսիա
Ալա Խառատեան, Հայաստան
Քրիստ Խրոյեան, Սուրիա
Ծովիկ Կարապետեան, Հոլանտա
Եոնաս Կարլսսոն, Գերմանիա
Թալին Կէրէքմէզեան, Լիբանան
Մարինա Կէօզիւքիւչիւքեան, Ֆրանսա
Գրիգոր Հալլաճեան, Աւստրիա
Աւետիս Հաճեան, Իտալիա
Սօսի Հաճեան, Արժանթին
Սէրլի Հանունիք, Սուրիա
Ներսէս Հատիտեան, Գանատա
Եսայի Հաւաթեան, Լիբանան
Յովհաննէս Հելվաճեան, Լիբանան
Թամար Հերկելեան, Լիբանան
Հուր, Սուրիա
Նայիրի Հոփալեան, Լիբանան
Ալվարդ Ղարաքէշիշեան, Հայաստան
Յուշիկ Ղազարեան, Սուրիա
Գրիգոր Ղեւոնդեան Բանանցից
Արմինէ Ղուկասեան, Հայաստան
Յովսէփ Ղուկասեան
Փանոս Ճերանեան, Գանատա
Ռ․ Մ․
Անի Մանճիկեան, Սուրիա
Մելինէ Մանճիկեան, Յորդանան
Այլին Մաշալը, Թուրքիա
Ժիար Մոհետիան, Գերմանիա
Կարապետ Գ․ Մոմճեան, Մ․ Նահանգներ
Աննա Մարիա Մուպայետ, Գանատա
Սիլվի Սրբուհի Մարազեան, Ֆրանսա
Սեւան Մարաշլեան, Սուրիա
Տիրուկ Մարգարեան Կարապետեան, Գանատա
Յարութ Մարտիրոսեան, Գանատա
Կարօ Մարտունի, Լիբանան
Լուսին Մելիքեան Թնկրեան, Հայաստան
Սօսի Միշոյեան-Տապպաղեան, Հայաստան
Աւետիս Մկրտիչեան, Լիբանան
Լիլիթ Մկրտչեան, Հայաստան
Արա Մխսեան, Մ. Նահանգներ
Անահիտ Մուղնեցեան, Հայաստան
Անահիտ Մուրատեան, Գերմանիա
Կարօ Յակոբեան, Շուէտ
Մ․ Յակոբեան, Գերմանիա
Գէորգ Յակոբճեան, Փորթուկալ
Յաս, Յորդանան
Քարէն Յովսէփեան, Լիբանան
Քրիստ Յովսէփեան, Սուրիա
Գայիանէ Նալպանտեան, Հայաստան
Նուպար Նալպանտեան, Հայաստան
Սգարա Նաուման, Գերմանիա
Նուէր Ներսէսեան, Սուրիա
Նաւիտ Նիքզատ, Գերմանիա
Նորա Շահպազեան, Սուրիա
Յովիկ Շէհիրեան, Սուրիա
Ժիրայր Շուշանեան, Եգիպտոս
Ոյժ, Եգիպտոս
Արա Ուղուրլուեան, Աւստրիա
Մարիլին Չարեան, Արժանթին
Անի Չէլէպեան, Լիբանան
Վիգէն Չըթըրեան, Զուիցերիա
Վերա Չըքընօղլու, Թուրքիա
Ժպտուն Չիլինկիրեան Զուռնաճը, Թուրքիա
Իշխան Չիֆթճեան, Գերմանիա
Թալին Չորթան Կարիպկիւն, Թուրքիա
Մեղրի Ա. Պագարեան, Գանատա
Ծ. Թ. Պալեան, Թուրքիա
Սիլվի Պալեան, Գերմանիա
Կարինէ Պատալեան, Սուրիա
Անի Պարոնեան, Թուրքիա
Նորա Պարութճեան, Ֆրանսա
Գէորգ Պետիկեան, Մ․ Նահանգներ
Ռաֆֆի Պետիկեան, Գերմանիա
Լիանա Պէնլի, Թուրքիա
Լոռի Պէրպէրեան, Գանատա
Նիգոլ Պոլսաճեան, Մ․ Նահանգներ
Պօղոս Պոկտան, Ռումանիա
Տիգրան Պոհճալեան, Պրազիլ
Թամար Պոյաճեան, Մ. Նահանգներ
Անի Պոյմուշաքեան, Սուրիա
Ալեքսանդր Պրինքեն, Զուիցերիա
Խաչատուր Ա. Քհնյ. Պօղոսեան, Ֆրանսա
Մարինա Պոզեագալեան Պազարպաշեան, Սուրիա
Զարմինէ Պօղոսեան, Մ․ Նահանգներ
Լուսին Պօղոսեան, Աւստրիա
Նունէ Սահակեան, Ռուսիա
Մարի Սամանլեան֊Փօլատեան, Յորդանան
Միշէլ Ն․ Սամուրքաշ, Թուրքիա
Եղիկ Սանասարեան
Անահիտ Սարգիսեան, Ֆրանսա
Եփրեմ Սարգիսեան, Լիբանան
Էլիզապէթ Սարգիսեան Հեքիմեան, Սուրիա
Լոռի Սարգիսեան, Լիբանան
Մեղրիկ Սարգիսեան, Գերմանիա
Արուս Սարգսեան, Հայաստան
Արփի Սողոմոնեան, Գանատա
Սեդա Սոփոկլեան, Ֆրանսա
Վա(գ)ր, Եգիպտոս
Երօտ Վարգազ, Եգիպտոս
Մարիամ Վարդանեան, Հայաստան
Սերգէյ Վարդանեան, Հայաստան
Սօսի Վեցմատեան, Գերմանիա
Յասմիկ Տանիէլ, Լիբանան
Քաթրին Տէտէեան, Ֆրանսա
Սոնա Տէր Պօղոսեան Տարագճեան, Սուրիա
Վարուժան Տէր Սիմոնեան, Մ․ Նահանգներ
Մեղրի Տէր Վարդանեան, Հայաստան
Յակոբ Նալպանտ Տլտլեան, Սուրիա
Զաւէն Տ․ Տիգրանեան, Լիբանան
Իկոր Տորֆման-Լազարեւ, Իտալիա
Մորից Տրեսեն, Գերմանիա
Պէթթի Փանոսեան-Մինասեան, Գանատա
Վարուժան Փափազեան, Գանատա
Թելլօ Փափազեան Խաչատուրեան, Սուրիա
Արաքս Փիլաւճեան-Խտրլարեան, Լիբանան
Անդժէյ Փիսովիչ, Լեհաստան
Շարլոթէ Փֆինկսթեն, Գերմանիա
Ներսէս Ք.
Դալար Քահքէճեան Շէկոյեան, Աւստրալիա
Սէրտար Քասապեան, Թուրքիա
Շառի Քարամանուկեան, Մ․ Նահանգներ
Իւրիկ Քարիմեան, Գերմանիա
Ջեննի Քարիմեան, Գերմանիա
Լիզա Ա․ Քէլէշեան Թիւմպէրեան, Լիբանան
Էլիզապէթ Քէլէշեան, Լիբանան
Նաթալի Քէնտիրճեան, Լիբանան
Յակոբ Քէշիշեան, Լիբանան
Փաթիլ Քէշիշեան, Ֆրանսա
Անոյշ Քէօրօղլեան-Մարաշլեան, Սուրիա
Ստեփան Քէօշկէրեան, Լիբանան
Յասմիկ Քիւրտեան, Գանատա
Ծովիկ Քիւրքճեան-Սամանլեան, Լիբանան
Վարանդ Քորթմոսեան, Հայաստան
Յակոբ Քուճաքեան, Մ․ Նահանգներ
Սերովբէ Օտապաշեան, Գերմանիա
Տիանա Օրմանեան, Գերմանիա
Գրիգոր Ա․ Քհնյ․ Ֆարաճեան
Յովնաթան Ֆերնանտես, Արժանթին
Մելիսա Ֆէրահեան, Թուրքիա
Արմէն Ֆըսթքճեան, Մ․ Նահանգներ

 

ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ

Կասիա Աբիկեան, Քուէյթ
Ժագլին Ագպաշ, Թուրքիա
Եղնար Ազիզեան, Սուրիա
Գարուն Ալկան, Թուրքիա
Քամի Ալկան, Թուրքիա
Գարուն Աճառ, Թուրքիա
Հայկ Անաստատեան, Մ. Նահանգներ
Գարլա Ժանէթ Ապաճը, Թուրքիա
Ժորա Ապետնակեան, Ֆրանսա
Արամ Առաքելեան, ֆրանսա
Հերա Արսլան, Թուրքիա
Ռաֆայէլ Արսլանօղլու, ֆրանսա
Թալին Արուշեան, Մ. Նահանգներ
Մեղրիկ Աւետիսեան, Սուրիա
Րայնա Աւետիքեան, Թուրքիա
Գէորգ Նժդեհ Բրդոյեան, Լիբանան
Նայիրի Գալինճեան, Մ. Նահանգներ
Անթօնի Գամուսեան, ֆրանսա
Յակոբ Գասարճեան, Սուրիա
Մարիամ Գասպարեան, ֆրանսա
Առէն Րոյ Գարաքուշ, Թուրքիա
Լիմա Գարաքուշ, Թուրքիա
Լարա Գըր, Թուրքիա
Թանիա Գիրոյեան, Թուրքիա
Ճէսիքա Գումրուեան, Եգիպտոս
Յակոբ Եըլանճըօղլու, Թուրքիա
Անայիս Եօլտաշ, ֆրանսա
Թայրա Եօնդան, Թուրքիա
Նիքօլ Էօղրիւնչ, Թուրքիա
Տալիտա Թիւթիւնճեան, Թուրքիա
Սէրլի Թովմասեան, Քուէյթ
Մանէ Թորոյեան, Հայաստան
Րօպին Թօբարլաք, Թուրքիա
Միրէյ Ինթիպա, Թուրքիա
Փաթիլ Իշխանեան, Սուրիա
Էմմա Իսաղօլեան, Մ. Նահանգներ
Շամիրամ Իսրայէլեան, ֆրանսա
Յակոբ Խաչատուրեան, Սուրիա
Նարին Խաչարուրեան, Լիբանան
Ռիթա Խաչատուրեան, Լիբանան
Մարինա Խաչոյեան, Գանատա
Ռիթա Խաչոյեան, Գանատա
Հրաչիկ Կաղինեան, ֆրանսա
Ռաֆֆի Կարապետեան, Սուրիա
Նաիրա Կարիպկիւն, Թուրքիա
Ճինա Կարտինի, ֆրանսա
Դալիա Կէզէրօղլու, Թուրքիա
Նաիրա Կէնչ, Թուրքիա
Պիանքա Կիրէկէօզօղլու, Թուրքիա
Սեսիլիա Կիւնտիւզ, Թուրքիա
Երազ Կէօչէր, ֆրանսա
Յարութիւն Համալեան, Սուրիա
Սիրական Հապիպ, Լիբանան
Շահան Հավլիճի, Թուրքիա
Մարիա Հելվաճեան, Յունաստան
Հուրինա, Սուրիա
Արաս Ճամկէօզ, Թուրքիա
Յասմիկ Ճանիկեան, Արժանթին
Լարա Ճերանեան, Արժանթին
Արա Մահտեսեան, Կիպրոս
Նուէր Մարաշլեան, Սուրիա
Նաթալի Մինասեան, Մ. Նահանգներ
Միրանտա Միսնար, Թուրքիա
Ալեակ Մոմճեան, Քուէյթ
Մարինա Մովսէսեան, Քուէյթ
Մանուէլլա Մուրատեան, Սուրիա
Վան Յակոբեան, Մ. Նահանգներ
Սեսիլ Յակոբճեան, Կիպրոս
Էլենա Յարութիւնեան, Արժանթին
Նաթալի Յարութիւնեան, Մ. Նահանգներ
Տեսիլ Յարութիւնեան, Սուրիա
Համբիկ Յովսէփեան, Աւստրիա
Տանիէլ Եուսուֆ Նալճը, Թուրքիա
Ռոպէրթ Նեմցեան, Մ. Նահանգներ
Կէրի Ներսէսեան, Մ. Նահանգներ
Լիա Նիկոոլեան, Եգիպտոս
Ալէն Նշան, Թուրքիա
Արազ Շառոյեան, Հայաստան
Վանեսսա Ուսանմազ, Թուրքիա
Լուսին Չամիչեան, Մ. Նահանգներ
Լիտիա Պագըշլը, Թուրքիա
Արմէն Պագըրճը, Թուրքիա
Գոհար Պարոնեան, Մ․ Նահանգներ
Լուսին Պաս, ֆրանսա
Գարուն Պահար, Թուրքիա
Դալիա Պարըշ, Թուրքիա
Ճան Պարըշ, Թուրքիա
Ճօն Պարսումեան, Սուրիա
Վեհան Պարսումեան, Սուրիա
Լարիսսա Պէյլէր, Թուրքիա
Վանա Պոյաճեան, Հայաստան
Ժանին Պօլաք, Թուրքիա
Նուարդ Պօղոսեան, Սուրիա
Մատլէն Պօյաճը, Թուրքիա
Նարօտ Պօյաճը, Թուրքիա
Առնօ Սահաթ, ֆրանսա
Նարեկ Սեթ, ֆրանսա
Քրիստափոր Սերոբեան, Քուէյթ
Լիւսի Սէմէրճեան, Սուրիա
Ասլին Սէօնէզ, Թուրքիա
Տեսիլ Սիմոնեան, Եգիպտոս
Ալէն Վէսգէ, Թուրքիա
Նաթալի Վուրալ, Թուրքիա
Լավինիա Տաղլեան, Թուրքիա
Ռուբէն Տապպաղեան, Հայաստան
Սեւակ Տապպաղեան, Հայաստան
Լիա Տավուլճեան, Թուրքիա
Գամիլա Տերէ, Արժանթին
Աւետ Տէկիրմէնճեան, Քուէյթ
Նաթալի Տէկիրմէնճեան, Պէյրութ
Արթին Տէմիրճի, Թուրքիա
Գարին Տէմիրճի, Թուրքիա
Սարին Տէմիրճի, Թուրքիա
Տօտօ Տէմիրճի, Թուրքիա
Ճորճ Տէմիրճեան, Մ. Նահանգներ
Գայլ Տէրպապեան, Մ. Նահանգներ
Առէն Տիւվէնճի, Թուրքիա
Մէրի Տրդատեան, Սուրիա
Նաթան Տօլաշ, Թուրքիա
Իլիաս Էրէն Րալիչէ, Թուրքիա
Մոսիկ Փիլաւճեան, ֆրանսա
Լիզա Քարապօղոսեան, ֆրանսա
Անէթ Քէլլէճի, Թուրքիա
Սէրլի Քէշիշեան, Սուրիա
Փանոս Քէօշկէրեան, ֆրանսա
Յակոբ Քուճաքճեան, Մ. Նահանգներ
Մելանի Քուշ, Թուրքիա