ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐ

Սիլվի Աբէլեան, Լիբանան
Վահէ Աբէլեան, Մ. Նահանգներ
Գարին Ագալ, Թուրքիա
Թագուհի Աթոքեան, Սուրիա
Անոյշ Ակներեան, Գանատա
Լուսինէ Աղաջանեան, Հայաստան
Աուկուսթին Անալեան, Արժանթին
Մանէ Անդրէասեան, Ֆրանսա
Սիրվարդ Ասատուր, Ֆրանսա
Ասուն
Լարա Արթին, Սուրիա
Թամար Արսլանեան, Հայաստան
Յակոբ Արսլանեան, Հայաստան
Անահիտ Արփեն, Հայաստան
Լուսինէ Աւետիսեան, Հայաստան
Սիրան Աւընեան-Ամպարճեան, Սուրիա
Ծնունդ Ալեքսանեան-Սինկիրեան,
Աւօ Ափոշեան, Հայաստան
Անի Բրդոյեան-Ղազարեան, Հայաստան
Սիւզան Բռնալեան, Թուրքիա
Յաս, Յորդանան
Յարութ Գ., Լիբանան
Արա Գազանճեան, Մ. Նահանգներ
Լեռնա Գարագիւթիւք, Թուրքիա
Մարալ Գարակէօզեան, Լիբանան
Գէորգ Գունտագճեան, Երեւան
Նինա Դանիէլեան, Հայաստան
Գրիշ Դաւթեան, Մ. Նահանգներ
Հրայր Եսայեան, Կիպրոս
Մարուշ Երամեան, Հայաստան
Զաւէն Զաքարեան, Ուրուկուէյ
Երան Զէյթունցեան, Սուրիա
Եղիա Թաշճեան, Լիբանան
Ասատուր Թապագեան
Թերեզա Թումանեան, Հայաստան
Հերվէ Ժօրժըլէն, Ֆրանսա
Ենովք Լազեան, Գերմանիա
Սեւան Լալիքօղլու, Թուրքիա
Խաչիկ Խաչերեան, Լիբանան
Ռոզա Խաստեան, Ռուսիա
Ալա Խառատեան, Հայաստան
Քրիստ Խրոյեան, Սուրիա
Ծովիկ Կարապետեան, Հոլանտա
Սօսի Հաճեան, Արժանթին
Սէրլի Հանունիք, Սուրիա
Յովհաննէս Հելվաճեան, Լիբանան
Ալվարդ Ղարաքէշիշեան, Հայաստան
Յուշիկ Ղազարեան, Սուրիա
Արմինէ Ղուկասեան, Հայաստան
Յովսէփ Ղուկասեան
Սիլվի Սրբուհի Մարազեան, Ֆրանսա
Տիրուկ Մարգարեան, Լիբանան
Կարօ Մարտունի, Լիբանան
Սօսի Միշոյեան-Տապպաղեան, Հայաստան
Լիլիթ Մկրտչեան, Հայաստան
Արա Մխսեան, Մ. Նահանգներ
Անահիտ Մուղնեցեան, Հայաստան
Ոյժ, Եգիպտոս
Քրիստ Յովսէփեան, Սուրիա
Գայիանէ Նալպանտեան, Հայաստան
Նուպար Նալպանտեան, Հայաստան
Յովիկ Շէհիրեան, Սուրիա
Վիգէն Չըթըրեան, Զուիցերիա
Իշխան Չիֆթճեան, Գերմանիա
Մեղրի Ա.Պագարեան, Գանատա
Սիլվի Պալեան, Գերմանիա
Անի Պարոնեան, Թուրքիա
Նորա Պարութճեան, Ֆրանսա
Պօղոս Պոկտան, Ռումանիա
Թամար Պոյաճեան, Մ. Նահանգներ
Խաչատուր Ա. Քհնյ. Պօղոսեան, Ֆրանսա
Զարմինէ Պօղոսեան, Մ․ Նահանգներ
Նունէ Սահակեան, Ռուսիա
Մարի Սամանլեան֊Փօլատեան, Յորդանան
Անահիտ Սարգիսեան, Ֆրանսա
Եփրեմ Սարգիսեան, Լիբանան
Լոռի Սարգիսեան, Լիբանան
Արուս Սարգսեան, Հայաստան
Արփի Սողոմոնեան, Գանատա
Վա(գ)ր, Եգիպտոս
Մարիամ Վարդանեան, Հայաստան
Սերգէյ Վարդանեան, Հայաստան
Յակոբ Նալպանտ Տլտլեան, Սուրիա
Իկոր Տորման-Լազարեւ, Իտալիա
Պէթթի Փանոսեան-Մինասեան, Գանատա
Վարուժան Փափազեան, Գանատա
Արաքս Փիլաւճեան-Խտրլարեան, Լիբանան
Անդժէյ Փիսովիչ, Լեհաստան
Ներսէս Ք.
Շառի Քարամանուկեան, Մ․ Նահանգներ
Փաթիլ Քէշիշեան, Ֆրանսա
Անոյշ Քէօրողլեան-Մարաշլեան, Սուրիա
Ստեփան Քէօշկէրեան, Լիբանան
Ծովիկ Քիւրքճեան-Սամանլեան, Լիբանան
Յակոբ Քորթմոսեան, Հայաստան

 

ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ

Կասիա Աբիկեան, Քուէյթ
Եղնար Ազիզեան, Սուրիա
Գարուն Ալկան, Թուրքիա
Քամի Ալկան, Թուրքիա
Գարուն Աճառ, Թուրքիա
Հայկ Անաստատեան, Մ. Նահանգներ
Գարլա Ժանէթ Ապաճը, Թուրքիա
Ժորա Ապետնակեան, Ֆրանսա
Արամ Առաքելեան, ֆրանսա
Ռաֆայէլ Արսլանօղլու, ֆրանսա
Թալին Արուշեան, Մ. Նահանգներ
Մեղրիկ Աւետիսեան, Սուրիա
Րայնա Աւետիքեան, Թուրքիա
Գէորգ Նժդեհ Բրդոյեան, Լիբանան
Նայիրի Գալինճեան, Մ. Նահանգներ
Անթօնի Գամուսեան, ֆրանսա
Մարիամ Գասպարեան, ֆրանսա
Լարա Գըր, Թուրքիա
Թանիա Գիրոյեան, Թուրքիա
Ճէսիքա Գումրուեան, Եգիպտոս
Անայիս Եօլտաշ, ֆրանսա
Թայրա Եօնդան, Թուրքիա
Նիքօլ Էօղրիւնչ, Թուրքիա
Տալիտա Թիւթիւնճեան, Թուրքիա
Սէրլի Թովմասեան, Քուէյթ
Մանէ Թորոյեան, Հայաստան
Րօպին Թօբարլաք, Թուրքիա
Միրյէ Ինթիպա, Թուրքիա
Էմմա Իսաղօլեան, Մ. Նահանգներ
Շամիրամ Իսրայէլեան, ֆրանսա
Յակոբ Խաչատուրեան, Սուրիա
Հրաչիկ Կաղինեան, ֆրանսա
Նաիրա Կարիպկիւն, Թուրքիա
Ճինա Կարտինի, ֆրանսա
Դալիա Կէզէրօղլու, Թուրքիա
Նաիրա Կէնչ, Թուրքիա
Պիանքա Կիրէկէօզօղլու, Թուրքիա
Երազ Կէօչէր, ֆրանսա
Սիրական Հապիպ, Լիբանան
Շահան Հավլիճի, Թուրքիա
Մարիա Հելվաճեան, Յունաստան
Արաս Ճամկէօզ, Թուրքիա
Յասմիկ Ճանիկեան, Արժանթին
Լարա Ճերանեան, Արժանթին
Արա Մահտեսեան, Կիպրոս
Նուէր Մարաշլեան, Սուրիա
Նաթալի Մինասեան, Մ. Նահանգներ
Միրանտա Միսնար, Թուրքիա
Ալեակ Մոմճեան, Քուէյթ
Մարինա Մովսէսեան, Քուէյթ
Մանուէլլա Մուրատեան, Սուրիա
Վան Յակոբեան, Մ. Նահանգներ
Սեսիլ Յակոբճեան, Կիպրոս
Էլենա Յարութիւնեան, Արժանթին
Նաթալի Յարութիւնեան, Մ. Նահանգներ
Տեսիլ Յարութիւնեան, Սուրիա
Ռոպէրթ Նեմցեան, Մ. Նահանգներ
Կէրի Ներսէսեան, Մ. Նահանգներ
Լիա Նիկոոլեան, Եգիպտոս
Ալէն Նշան, Թուրքիա
Արազ Շառոյեան, Հայաստան
Վանեսսա Ուսանմազ, Թուրքիա
Լուսին Չամիչեան, Մ. Նահանգներ
Լուսին Պաս, ֆրանսա
Գարուն Պահար, Թուրքիա
Դալիա Պարըշ, Թուրքիա
Վեհան Պարսումեան, Սուրիա
Լարիսսա Պէյլէր, Թուրքիա
Վանա Պոյաճեան, Հայաստան
Ժանին Պօլաք, Թուրքիա
Նուարդ Պօղոսեան, Սուրիա
Մատլէն Պօյաճը, Թուրքիա
Նարօտ Պօյաճը, Թուրքիա
Առնօ Սահաթ, ֆրանսա
Նարեկ Սեթ, ֆրանսա
Քրիստափոր Սերոբեան, Քուէյթ
Տեսիլ Սիմոնեան, Եգիպտոս
Ալէն Վէսգէ, Թուրքիա
Նաթալի Վուրալ, Թուրքիա
Լավինիա Տաղլեան, Թուրքիա
Ռուբէն Տապպաղեան, Հայաստան
Սեւակ Տապպաղեան, Հայաստան
Լիա Տավուլճեան, Թուրքիա
Գամիլա Տերէ, Արժանթին
Նաթալի Տէկիրմէնճեան, Պէյրութ
Արթին Տէմիրճի, Թուրքիա
Գարին Տէմիրճի, Թուրքիա
Սարին Տէմիրճի, Թուրքիա
Տօտօ Տէմիրճի, Թուրքիա
Ճորճ Տէմիրճեան, Մ. Նահանգներ
Գայլ Տէրպապեան,Մ. Նահանգներ
Առէն Տիւվէնճի, Թուրքիա
Մոսիկ Փիլաւճեան, ֆրանսա
Լիզա Քարապօղոսեան, ֆրանսա
Անէթ Քէլլէճի, Թուրքիա
Փանոս Քէօշկէրեան, ֆրանսա

Advertisements