ԿՈՐՍՈՒԱԾ ՊՈԼՍԱՀԱՅՈՒԹԻՒՆ

Մ․Ա․

Տարի՝ երկու հազար քսանինը,
Ասկէ տասը տարի վերջ․
Համեմատութիւնը ոչ թէ տասը,
Այլ երեսուն տոկոս բարձրացած է
Այլազգի հետ ամուսնութիւններուն։
Մոռցուած է որ սոխին քաղցրը չ’ըլլար:
Հիմա 90 տոկոս է հայու ու թուրքի միջեւ ամուսնութիւնը․
Հայու ու հայո՞ւ միջեւ՝
Փոքրամասնութեան մը փոքրամասնութեան վերածուած է:
Կամ մայրը տաճիկ է՜ կամ հայրը:
Այո, գէշ մարդ չեն, բարին ալ բարի է:
Բայց սոխն ալ սոխ է:
Դուն ապերջանիկ ալ ըլլաս,
Հայը ընտրէ՛
Կամ
Բնաւ մի՛ ամուսնանար:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

ԸՆԹՐԻՔ

ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ

Կիրակի է։
Ճռռացող օրերը անցան՝ այլուր ու այլերբ։

Իրենց խօսակցութիւնները՝
երբեմն դիւանագիտական, երբեմն յախուռն
ակռկում էին միմեանց դէմքերին։

Վախը լռութիւնից,
Պասկալի ունայն անջրպետի սահմռկեցուցիչ լռութեան նման,
իրենց շրթունքն էր բացում ակամայ։

Փոքրամասնութիւնների մասին էին խօսում՝
իրենց ոյժի եւ անարդարութեան։
Եւ ժողովրդավարութեան մասին,
ինքնութիւնների, միասեռականների, անդրասեռականների։

Եւ ընթրիքը՝ կարծես թաղմանական նուէր,
պարբերաբար իրենց շրթերն էր փակում,
սնում ու ընդհատում խօսակցութիւնը։

Համով էր։

Ճաշասենեակից հեռանալու ժամանակ
բոլորը շնորհաւորեցին խոհարարին,
որ ուրախացաւ եւ հաշտ աչքով բոլորին
նայեց ու ամփոփեց իր բիբերում։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒ (ԺԳ․)

Ծ․ Թ․ ՊԱԼԵԱՆ

ԽԹ․
Էջմիածին, Անի, Հաղբատ,
Սանահին, Ախթամար, Գեղարդ,
Գոյնզգոյն հայ հոգւոյ նման։

Ծ․
Կնճռոտ ճակատ,
Կարճատեւ նայուածք,
Բայց ճառագայթ ժպիտ։

ԾԱ․
Ծառը մերկ
Մի քանի օր առաջ․
Հիմա հագուստով գարնան։

ԾԲ․
Այբ, բեն, գիմ, դա,
Տէրունական աղօթք,
Մօրդ ճաշին համն ու հոտը։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՈՒԶԱԾԻԹ ՊԵՍ

ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ

Ուզածիթ պես քըրե
Միեայն քըրե
Ճիշթ քըրե
Սըխալ քըրե
Սեխ մըն ալ քերթե
Գըրե քէրէ քէլէ լաօ
Աշխառքը գեզինըն է
Կառէվօրը
Քըրէլ գերել քառակոտոր
Յայերենը գու պապայիթ մալն է եաւրըմ
Ինչպես կուզ ես ատ կուզուդյամփըթ քըրե
Նե փարառանի պետք ունիս
Նե բառավօնի
Նե վարարանի
Նե սարնառանի
Նե գէրութեան
Նե գէրականության
Նե քուռակության
Կառէվօրը քըրէլըթ է
Վօրըդ մի պատրեր
Գէրության պետք ջունիս

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԱՐԴԵՕՔ ԱՆՈ՞ՒՐՋ

ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

Գոցէ՛ աչքերդ, գոցէ՛ պահ մը,
նայէ՛ փակ աչքերով:
Ահա՛ մերկութիւնը
կանգնած է դէմդ
իրականին պարզութեամբ:
Բաց խորաններ կը մխան,
տաճարներ փուլ կու գան,
աստուածուհիներ փրփուրներու մէջ
ջինջ ջուրով կը թրջին․
կը հաւատա՞ս.
հեկեկանքն է խուլ՝ լսելի.
մենութեան եմ ապաստաներ,
անուժ եմ ստեղծելու այն
անուրջը դիւթիչ:
Կը խորտակուին գմբէթներ
անոնց դիմաց ծնկաչոք
կ’աղաչե՞ս:
Աւերակներ խարխուլ են,
կը մխան լռութեան մէջ:
Ինչո՞ւ լուռ ես դուն,
օտար է հեռուն. քիչը տեսանելի
շատը ահա՛ մօտդ է:
Ինչո՞ւ կ’ելեւէջէ կուրծքդ դողդոջուն․
ո՜հ, փակէ աչքերդ,
ըլլայ իրական
շարականներու ձայնը գլգլուն,
երբ նայիս քիչը տեսանելի
ես եմ. ես
տարօրինակ է. խաբկա՞նք է արդեօք․
ցնո՞րք, թէ բերկրանք:
Մի՛ հաւատար, սիրելի՛ս
ես եղեր եմ մե՜ղք,
եղեր եմ էգ.
ե՛ս. կին խաբեբայ…

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՉԻ ԼՍՈՒԻՐ

ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ

սեւ թուղթ մը խուլ
աւելի՛ սեւ մելանի ժպրհութեան
կը բացուի
թարախակալ կոյրի բիբին
պատրանահուն արահետ կը բծագրուի
թաւ մեղեդին կը թփռտայ
չի լսուիր ձայնը դուրսի
ու բառերը
խաւար կանթեղ
բլթակներէն կը ճօճուին

գոցել
բացի զարնող բերանները անխնայ
ու տապալել
խղճաթափուր իրաւունքին
ինքնաբորբոք կտղուցքը
ո՞վ հմայեց սովալլուկ պատերը
բառերուն կիրք բեռցնելով
ու դատարկեց արձագանգը անմեղունակ խաղերէն
ո՞վ լայնութիւնն յստակացուց
նեղուածքներու չափերով
եւ ամրացուց հեղձ հողը երազասայր գամերով

… պիտի խրին ուղեղներուն
խուսափումը նեկտարին
ազատագրում քերթելով
ապրեցնեն
կեանքէն նետուած մարդու ամուլ հաշիւը
պիտի փակուին հաշիւները տեսիլքի ու քաջութեան
ուրիշ բառ մը պիտի գայ
հեռուի լոյսը կապկելու

պարապ ինչպէս սիրտն ուռած
պիտի թափէ իր մեղքը
հաւատքին մէջ
ազատութիւնն արգահատող
սեւ ու բարակ կաշկանդուած գիրերուն

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԺՈՂՈՎՆԵՐ ԺՈՂՈՎՆԵՐ

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Ամէն անգամ որ
Հայրենիքի կամ Սփիւռքի մէջ
Ժողովներ տեղի կ’ունենան
Այսինքն այնպիսի ժողովներ
Որոնցմէ լուր կ’ունենանք
Համացանցով մամացանցով
Աշխարհական կամ եկեղեցական
Կը հաւաքուին
Ազգիս ազգընտիր այսինքն ինքնընտիր
Ոճրագործները
Սկիւտարցի տարաբախտը միտքս կու գայ
Այս ճակատագիրն ինչ սեւ է, Աստուած,
Արդեօք չորցած քաքո՞վ է գրուած

Կարծեմ ճիշդ բառերը մոռցեր եմ
Վնաս չունի
Յիշողութիւնը շատ կարեւոր չէ աս պարագային
Աս ժողովուրդը ի՞նչ յանցանք ունի
Որ այսպիսի ճակատագրի գերին պիտի դառնայ
Այսքան անարժաններու ձեռքը պիտի մնայ
Ժամանակը
Կու գայ ու կ’երթայ
Այսպէս է կանոնը բնական անբնական

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: