ՅՈՒՍԱՍՏՂ

IMG-20180926-WA0034

ՅԱՍ

Եթէ յանկարծ
Քեզ հմայէ
Արտափայլքը
Թռչող աստղի,
Իմացիր որ
Հրագունդ մ’է
Բորբ, սիրակէզ,
Իղձերու կարթ,
Յուսափայլ ծէս…
Ու թէ օր մը
Քեզ այցելէ
Երանաւէտ
Ակնթարթն այդ,
Մեղկ կոպերդ
Ամո՛ւր սեղմէ.
Աչքերուդ մէջ
Զայն պարփակէ…
Նո՛յն ասուպն այդ
Լուսատեսիլ,
Հուրհրատող
Թռչող տեսիլ,
Երբե՛ք չի գար
Կրկին այցի.
Չըլլա՜յ
գողնայ սի՛րտդ,
փախչի…
Թո՛ղ որ անվերջ
բոցավառի
Միջանցնքերուն
Սիրտ ու թարթի:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

ԵՐԱՆԳՆԵՐ

44030751_552150251904853_182178798865743872_n

ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ

Գիշերը կ’երկնէ գիշեր
Կ’առաւօտեմ փշէ անկողնիս վրայ
Կարօտս կայծը կ’այրէ
Անձկութեան կամուրջը կ’երկարե՜մ
Այգաբացին ցաւս ճեղքուած վէրքերուս խորը կը թաղեմ:

Երբ հառաչեմ հոգիիս կանչով
Կ’ընդլայնին ու կը կաթկթին վէրքերս
Գաղափարներդ կը լսեմ
Բառերդ կը համտեսեմ
Ձայնդ կը շնչեմ
Չեմ հաւատար մահուդ
Ու կը տեսնեմ հոգիդ կը ցայտէ հոգիէս
Երբ հառաչեմ հոգիիս կանչով։

Կորսուեցար առանց իսկ յայտնուելու
Եւ յայտնուեցար առանց կորսուելու
Պիտի յայտնուիս առանց յայտնուելու
Ու կորսուիս առանց կորսուած մնալու:

Հոգիս հոգիիդ գնացքով հոգի տուաւ
Տո՛ւր հոգիս, հոգերու մէջ թաթախեցիր
Յոգնեցուցիր, հոգերու հոսք մը դարձուցիր
Հոգի՛ս տուր, հոգիս… հոգերու մէջ թաթախեցիր:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

ԱՂԲԱՄԱՆԸ

44110932_164713304468919_1137937531942207488_n

ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ

աղբամանը խառնշտկեց
-ձանձրացած էր-
թուղթեր ելան
թեթեւօրէն ճմռթկուած
չէր իսկ յիշեր
ինչը ինչուն ինչպէսը
նօթերն էին հին տարփայոյզ ժամերու
թեթեւ ժպիտ ու քիչ մը շատ հպարտութիւն
ձանձրոյթն փարատել սկսան
մէկը կար
աղբամանի յատակը
որ ծարաւը իր թուղթերուն էր փաթթած
որ ցրտահար մարմինը իր մելանով էր ներկած
որ օր մը հեղ մը
պահու մը պոչը ձեռք անցուցած
անցեալները ջնջած ըլլալ կարծած էր
ու ջնջուած

եւ բարեսիրտ ձանձրացողն
հին իրերու սիրահար
աստուծոյ պէս
թեզանիքը վեր
կեանքի կոչեց ողջ-ողջ դագաղ մտածը
համոզուած էր որ այս ձեւով պիտի ծնի արուեստը
հում նիւթերէ
մոռցուած
ծեծուած սիրտէ
ճաթած մորթէ
դանակահար սպասումէ արիւնոտ

հարթուեցան թուղթերը
նոր գոյն առին խօսքերը
մարմին ու յուշ թարմացան
կենդանացաւ լռածը

բայց կուլարանն աղբերու
որովայնն իր մայրական
պինդ սեղմելով
չվիժեցուց
անտեսուած վէրքը թուղթին
ու հոն իր մէջ պաշտպանած
չյանձնեց զայն արուեստին

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

 

ՄՈԽՐԱՑԱԾ

43828270_309464923202644_3103608952240209920_n

ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

երկինք մոխրագոյն.
հորիզոնին վրայ կուտակուած
ամպեր… ա՜հ, տարտղնին…
քարեր մոխրագոյն
քառակուսի, կլոր
մէկիկ-մէկիկ ցատկել…
անցնիլ քայլ առ քայլ
մօտենալ սպասումին,
գալուստին. ճամբան է դեռ
չեմ գիտեր, ե՞րբ կու գայ,
ուրկէ՞ կը մտնէ եւ
ինչպէ՞ս կ’ելլէ
դուրս… շուրջի գոյները
միայն մոխրագոյն.
երկինքը պիտի ճեղքուի
շառ ճառագայթներ
պիտի ծփան ծովուն վրայ
դիմակաւոր պարահանդէսի են
նաւամատոյցի նաւերը
տողանցքի ելած են
դրօշակները պարզած.
ճայերու ճիչեր կը բարձրանան
խուլ ճանկռտուք
նաւուն արձակած մուխով.
մոխրագոյն…
ո՞ր ճամբով կը հասնի
եւ կը տեղաւորուի,
խելագարած շարժական երեւոյթներ
կը տողանցեն վեր-վար,
ասդին-անդին. ուղեղիս մէջ
ծալք-ծալք…
դերձաններով կը կապուին
բջիջներուս. հիւթը ծծումբ.
էութիւնս ձերբակալուած.
մոխրացած
ո՜հ, խենթութիւն։

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԲՈՂԲՈՋՆԵՐ ՅՈՅԶԻ

բողբոջ

ՅԱՍ

Փթիթ-փթիթ բողբոջներ յոյզի,
Գոյներու ծփանք նոր այգաբացի.
Հայելով անոնց խինդին փղձկուն,
Կը ժպտիմ ի տես գոյին թարմ, դողդոջ:

Ժպիտ-ժպիտ կ’էանան, կը փթթին
Դէմքէս, դէմքիս վրայ ու ներսիդին…
Ոսկեթելն շուրթիս կը մանեմ երկար,
Որ փաթթեմ հոգի՜ն քնքուշ, տուողի՛ն.
Ընծայ մ’ալ ինքն է, հարկաւ, անմեկին:

Կը դիտեմ ձիգ հրճուանքը խայտալի
Ակունքէս ժայթքող փթթուն շիթերուն.
Վառ գոյներով ես կուրցած, արբշիռ
Կը յիշե՜մ նման թոյրեր գոյնզգոյն,

Որոնք անցեալ օրերուս մէջքին
Կապեցին սիրուն գօտի ծիրանի.
Անիմանալի գնացքով կեանքի
Խունացան անհետ օր մը վաղեմի:

Փթիթ-փթիթ բողբոջներ յոյզի…
Գոյներու ծփանք նո՛ր այգաբացի,
Կը գրկե՜մ ես ձեզ ուժգին, սրտադո՜ղ
Չըլլայ թէ երթաք անցեալի ճամբով…

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

ԳԻՐՔԻՆ ՎՐԱՅ․․․

Հայերէն blog

ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ

Բառերուն խոյանքը անվերջանալի․․․
Աչքերս արագ կը սահեցնեմ
Հեզաճկուն սեւ զինուորներուն վրայ,
Որոնք խորախորհուրդ պատգամ կը փոխանցեն:
Զինուորները արշաւելով ապաստարանս
Կեդրոնացումի կայարանը կը գրաւեն,
Ամեհի ու միահաւաք խուժելով․
Խոկումներու հոսանքը կը սկսի կաթկթիլ,
Ձայնաւոր լար մը կը սկսի թրթռալ մէջս…
Հրճուանքով կը պարուրուիմ:
Ու վերջին վերջակէտը
Իմաստալից նոր յենակէտ մը կը դառնայ:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

ԱՅՑ

42672105_1101407346677682_3691142868967096320_n

ՍԵՒԱՆ ԼԱԼԻՔՕՂԼՈՒ

Սպասէ՛, սիրելիս, պիտի գամ քեզի,
Կապոյտ աչքերդ առաջին անգամ
պիտի տեսնեմ:
Սպասէ՛, սիրելիս, պիտի գամ քեզի,
Ծիրանագոյն մազերդ առաջին անգամ
պիտի շոյեմ:
Սպասէ՛, սիրելիս, պիտի գամ քեզի,
Կարմիր այտերդ առաջին անգամ
պիտի պագնեմ:
Դարաւոր կարօտ իմ…
Դարաւոր ցաւ իմ…
Ցաւդ տանիմ:
Ներողութիւն պիտի խնդրեմ ծնրադիր,
Ընդունէ զիս, ուշ եկայ՝ պիտի ըսեմ:
Արցունքովդ ժողվուած Սեւանայ լիճը պիտի այցելեմ
Փիլիսոփայութեանդ աղբիւրին՝
Մատենադարանին շեմին պիտի ննջեմ:
Սիրելի՛ս,
Կ’աղաչեմ…
Բաց ծոցդ, որ փաթթուիմ․
Աչքերովս ասեղագործի պէս պիտի գործեմ,
Որ յաւիտեան չմոռնամ քեզ
Ու երբեք չուրանամ որ հայ եմ:

23 Սեպտեմբեր 2018

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: