ԶԱՐԹՆՈՒՄ

ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

պատուհանն է կիսաբաց
հովուն խտղտանքն է որ
կը տարուբերի վարագոյրը սնդուսէ
դող մը
միայն հո՞վը կը խաղայ
մատնե՞րդ
մատներուդ խտղտա՞նքը հապա
կողերս ի վար
շրթներուս մէջ բանտուած
շրթներդ հրաբոց
բառեր չեն թափիր
գանգուրներս են կուրծքիդ վրայ
ծփուն, ալեկոծ
սարսուռ մը…
շնչատ
տրոփիւնը կը փսփսայ
կը փրթի լար մը սրտէս
հովուն ոլորտին փաթթուած
կը խառնուի անջրպետին
հողին արգանդը կը կծկուի
հառաչանք մը…
սեղմուած պորտին մէջ
ծիլ մը բուսնիլ կ’ուզէ
անձրեւի կաթիլով յագեցած
եւ
հեւք մը
բաց պատուհանէն դուրս
երկինք կը հասնի
շնչատ
կը ծակեն դուռը դրախտի
արբեցութեամբը
զարթնումի…

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

ԱԼԱՍՔԱՅԻ ՄԵՐ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԸ

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Մենք հին շատ հին
Շատ շատ շատ հին
Ազգային ապազգային
Միութիւն մըն ենք մշակութային
Բարով չըլլայինք
Հաստատեալ ի վերայ հիման
Առաքելոց եւ մարգարէից
Ունինք շատ ու շատ
Այսինքն անհաշիւ
Մասնաճիւղեր եւ պոչեր
Իսկ հիմա աս արդի ժամանակներուն
Որոշեցինք Ալասքայի մէջ ալ
Մասնաճիւղ մը հիմնել
Բայց չզարմանաք
Առաջարկը ալասքացիներէն եկաւ
Մեզմէ չէ հա
Լսեր են հայոց պանծալի մշակոյթին
Եւ հարկաւ մեր մշակութային գործու․․․ ծուլութեան
Գործ ու ծուլութեան մասին
Գիտէք նոյն բանն է
Բառախաղի կարի՞ք կայ
Եւ ուրեմն
Գլուխնին դարձեր է քանի մը անգամ
Եւ կը փափաքին ջերմօրէն
Եւ երեւակայեցէք աս ջերմութիւնը Ալասքայի մէջ
Որ անպայման իրենց նահանգին մէջ ալ
Մասնաճիւղ ունենանք
Մենք ալ չուզեցինք մերժել
Բայց ըսինք որ հոս նայեցէք
Կեդրոնական կեդրոնէն
Անպայման կեդրոնական կեդրոն մը
Ներկայ պէտք է ըլլայ հիմնարկէքին
Այլապէս մասնաճիւղ մասնաճիւղ իմաստ չունին
Ուրեմն աս խեղճերն ալ
Հաւաքեր են իրենց բոլոր ձուկերն ու մուկերը
Եւ անդամագրեր մեր մշակութային
Բազմամեայ մազմամեայ քաջամեայ
Միութեան
Չկրկնեմ
Գիտէք
Այսպիսով մեր անդամներուն թիւն ալ
Ոչ աւելի ոչ պակաս
Կրկնապատկուեցաւ
Թէեւ մենք թիւին կարեւորութիւն տուողը չենք
Այլ միայն ոռակին
Որակի հետ կապ չունի այս բառը
Հիմա ձուկերը նստեր որոշեր են
Մշակութային նոր ծրագիր պատրաստեր
Սակայն մենք պէտք չէ ձուկերուն խելքին վստահինք
Մենք աչքէ կ’անցընենք անոնց մշակած
Մշակութային առաջարկները
Յետոյ եթէ խելքերնուս պառկի
Բան մը կ’ընենք
Եթէ չպառկի
Ծրագիրը ետ կը ղրկենք
Մշակել կու տանք
Թող հասկնան ինչ ըսել է
Հայկական մշակութային միութեան համար
Մշիկ-մշիկ մշակել
Այլապէս իրենց առաջարկը իրենց թող մնայ
Մենք Աւստրալիոյ ապօրիճիններէն ալ դիմում ունինք
Բայց դիմումը սառեցուցած ենք
Խաղալիք չենք ի վերջոյ
Նախ սա ձուկերուն հարցը լուծենք
Յետոյ կը նայինք միւսներուն
Դիւրին է
Ալասքայի ձուկերը նաեւ առաւելութիւն մը ունին
Որոշեր են Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչնալ
Մեր ալ տկար կէտն է արդէն ատիկա
Ձուկերը գիտցեր են ուրկէ պիտի հարուածեն
Հիմա եկուր ալ ասոնց դիմումը մերժէ
Ինչ որ է
Գործերնուս նայինք
Գիտէք գործերնիս

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԵՐԳԸ

ՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՊԻՊ

Իւրաքանչիւրս այս աշխարհի մէջ մեր երգը ունինք,
Ոմանք կ’երգեն իրենց երգը մինչեւ մահ,
Ոմաք այդ երգերով կ’երազեն մինչեւ մահ,
Ոմանց այդ երգերուն պատճառով կը սպասուի դաժան մահ:

Շատեր չեն երգեր, քանզի գիտեն՝ լսողներ չկան,
Շատեր ալ կ’երգեն, երբ երգելու արտօնութիւն ստանան,
Քաղցրահունչ ձայնը յաճախ պարտադիր կը համրանայ,
Որպէսզի արտօնեալը իր զիլ ձայնով լսելի դառնայ:

Իսկ ես մերթ իմ ձագերուս ցաւն ու ահը երգեցի,
Յետոյ ես իմ յաջողութեան երգս նուագեցի,
Թէեւ իմ կէսը կարօտ մնաց ձայնին իմ երգի,
Բայց ես պայքարի ու անկախութեան երթս կերտեցի:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

«ՄԻԱՀԵԾԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆ»

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Գիտե՞ս ինչ ըսել է այս
Էրտողանին հայերէն պաշտօնաթերթը
Էրտողանին միանձնեայ
Բազմամեայ բազմազանակ
Այլազան զարմանազան
հեծնումները
Մէկ կողմ թողած
Փաշինեանին յաղթանակը
«Միահեծան իշխանութիւն» կը կոչէ
Մարդը դեռ նոր նստաւ
Միւսը տասնամեակներ հեծելարշաւի է
Էշ ըլլալու մէկ ձեւ չկայ
Ոռ մտնելն ալ կոչում է
Շատ լաւ գիտենք
Բայց այսքանը պատգամ է արդէն
Ոչ թէ սողացողներուն
Այլ այդ սողունները օր ու գիշեր
Կերակրող խլականջներուն ուղղուած
Օձի կեր պատրաստելով
Ոչ համայնք ոչ թերթ
Ոչ ալ մանաւանդ աղաւաղ լեզու
Կենդանի կը մնան
Ո՞ւր մնաց երես
Որ ամէն անգամ
Վայր մայր կը փոխէ

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

1914

Մ. Ա.

Հազար ինը հարիւր տասնչորս անգամ պատմեցի․
Ո՛չ, անգամ մը եւս պիտի չկրկնեմ:
Յոգնեցա՜յ, լռէ՛…
Անձայնութիւն…
Մի քանի վայրկեան աչքերս փակեմ:
Յոգնած եմ, դարաւոր յոգնութիւն․
Ձգէ՛ մի քանի վայրկեան
եւ փակ մնան աչքերս…
Կռնակէս եկող սոսկալի ցաւ մը
Դաշոյնը խրած կարծես
Սիրտս կը ճեղքէ՛:
Շշշշշշշշ…
Կ’աղաչեմ, դուք ալ լռեցէ՛ք,
Հարիւրաւոր ցեղասպանութեան գիրքեր:
Մէջս կ’ուռի…
Հարիւր տարի առաջ
Թելը քաշած նռնակ մը
Բերնէս ներս նետեր են:
Եթէ բերանս բանամ՝
Կարծես մէջս պիտի պայթի:
Գաղափարը հարիւր տարուան
Ալեւոր ծերունի մը…
Ո՛չ, Կաղանդ Պապան չէ:
Ոչ, ըստ իս ծերունի ալ չէ․
Միշտ թարմ, բայց տժգոյն
Երիտասարդ մը պիտի մնայ:

Այս անգամ բերանս պիտի չգոցեմ:
Միասին պայթին
Գաղափարը, մարմինս ու ես…
Անգամ մը մեռնիմ,
Բայց գաղափարը յաւիտեան ազատի՜:
Դրացիս նորէն չհաւատայ եղածներուն,
Մենք նորէն բոպիկ քալենք
Մեր պապերուն պէս:
Ուղեղնիս իսկ դարձեալ անօթի
Դուն նորէն ալ մի՛ ընդունիր, սիրելի դրացի:

10 Դեկտեմբեր 2018

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԵՐԵՔ ՔԵՐԹՈՒԱԾ

ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

ՆՈՐ

դուռդ բաց ձգէ՛․
ամէն օր նոր բառերով գամ
գրուած-չգրուած.
լուսնի լոյսին արծաթափայլ
շողերը կը խաղան ջուրերուն վրայ.
ալիքներ ծովափը կը զարնեն,
խարիսխներ կը փշրուին,
ամէն օր կ’ապրիմ նոր
քերթուած մը սիրազեղ.
դուռդ մի՛ փակեր, պիտի գամ,
նոր բառերով կանգնիմ բարեւի.
նոր ըլլան ամիսները
նոր եղանակներու,
ի՜նչ լաւ, այն ատեն
գրկել գոգ-գոգ
լելակներուն բոյրը
այնպէս կը փափաքէր
բանաստեղծը․
ես պատրաստ եմ իրականացնել․
կուշտուկուռ ներսիդիս
հաւաքել բոյրը… սիրելի՜ս,
նոր օրերուն հետ գալ
եւ դուռդ թակել.
նոր չէ այս
բանաստեղծութիւնը
ես ամէն օր, իսկ
դուն նոր…
ամէն օր պիտի բարեւես
ծագումը արեւուն,
լուսնին, աստղերուն շողին
նոր օրերուն.
յուշերը թարմացնելու
կը սպասեմ. եւ…
ինքզինքս կը նորոգեմ


ԾՈՎԵԶԵՐՔԸ

օրն ի բուն
աւազահատիկներ շիկացած արեւէն
կը սպասեն որ սահին ծովեզերք.
կը փորեմ փոս մը
եւ հատիկ-հատիկ
անունդ կը քանդակեմ.
նման այն քանդակին, որ
կը հանգչի խորքը սրտիս․
ո՜հ, կը լսե՞ս տրոփիւնը.
հո՛ն բառեր կան արտասանուելու,
ունիմ յուշեր պատմելու.
կոհակներ շռնդալից, բիւրեղեայ…
ահա՛, մեր երգը կը հնչէ.
հիմա նստած եմ ծովեզերքը,
քարի մը վրայ: Աստղերուն տակ
գիշերուան զով օդը կը համբուրէ
այտերս հեզօրէն, եւ
խտղտանքը մարմնիս վրայ
ի՜նչ հեշտ է: Այս պահը,
որուն կը սպասեմ.
նաւեր աչք կը քթթեն
հեռուն՝ բարեւի կանգնած
եւ բարեւ մը հովէն տարուբերուած,
աւազ արեւէն այրած,
աստղեր՝ լուսնին նախանձող,
գիշեր մը՝ ցերեկով վառ.
եւ ես… շնչատ քեզմով
քեզի սպասող
աւազին վրայ,
անունդ փորագրող.
աւա՜ղ,
կոհակներ… կը սպասէք
պա՛հ մը վերջ.
բոլորը… մոռացումի կը յանձնէք


ԵՐԳ ՄԸ

կը պատմեմ ես
ես ինծի.
կը պատմեմ քեզի
ես ինծի
միեւնոյն բերնէն
աշնան տերեւի նման.
չոր ու կոտրուկ,
բաժան-բաժան.
երգ մը կը նուագէ
մե՞րը… չկայ
սեղմուած տողերուն մէջ
չկան ձայնանիշեր…
պատռած, բզիկ-բզիկ թուղթը
տարտղնած հոս ու հոն.
տեղ չկայ, անկարելի.
ձայն չկայ.
առանց երթաս բարովի…
շիթ մը միայն
վերջին տողին կաթած
արատաւոր, տարտղնած.
կը հատնին օրեր
հեւքով մը անձայն.
ես պիտի մնամ
քարի մը գլուխը
անվերադարձ,
եւ տժգոյն եւ անգիտակից
մոլորած…
առանց երթաս բարովի

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒ (Բ․)

Ծ․ Թ․ ՊԱԼԵԱՆ

Ե․

Ի՛նչ բախտաւոր էին այդ մանր խոտիկները․․․
Կ’ապրէին հին, պատմական եկեղեցիին դրան մօտիկը –
Ինծի պէս առժամեայ այցելու չէին։

Զ․

Յիշել իր նայուածքը –
Ի՞նչ կ’ըսէր ինծի։
Դիտող աչքերը կը գրգռէին էութիւնս։

Է․

Մայր խոզը՝ պառկած յարդի վրայ,
Ծիծերը լեցուն –
Կ’ընդունի ձագուկներուն հրմշտուքը։

Ը․

Կ’ըսեն՝ տրամաբանականը պէտք է սիրես –
Բայց քեզ ուրախացնողը
Հակառակն է։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: