ՏԱՍՆՄԷԿԻԿ (Բ․)

ՍԳԱՐԱ ՆԱՈՒՄԱՆ

Արկածեալ
Բախտաւոր վերջամնաց
Զարնուած ճանաչում անդին
Փնտռել ճամբայ մը դուրս
Վերազարթնում

Զօրանալ
Ողջունել վերաշահում
Մեծ քան յոյս
Տեսնել արեւը շողշողուն դարձեալ
Մնալ

Ապրիլ
Կռուիլ ճակատագիր
Ըմբոշխնել գունեղ երկիրը
Պարել տեղատարափ անձրեւուն տակ
Բնակիլ

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

ԵՐԵՔ ԿԱՐՄԻՐ ԽՆՁՈՐ

ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ

Այս գիշեր երազիս մէջ
Երեք կարմիր խնձոր տեսայ
Բոսոր լուսնին տակ
Ալ վարդեր, որոնց մէջ խեղդուած էի
Եւ առասպելահամ անմեղունակ շարունակութիւն մը…
Երազս պահուըտուք ուզեց խաղալ
Խնձորները կերպարանափոխուեցան
Չոր հունտեր դառնալով:
Այս գիշեր երազիս մէջ
Մերկ գարնան դաշտին վրայ
Ինքնախաբէութեան օրօրոցին մէջ
Պատահական հեգնանքը տեսայ:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԿԱՆՉ

ՅԱՍ

«Գիշեր բարի»դ
Քաղցրալուր,
Վերմակի պէս
Փափկագեղմ,
Զիս կը ծածկէ
Քնքշագին,
Գուրգուրանքով
Ակաղձուն:

Ո՜հ, բաղձալի
«Լոյս բարի»դ,
Ակնկալու
Լո՜յս բառիդ՝
Լուսահամբոյր
Զարթուցիչ,
Ծոյլ կոպերուս
Կիսախուփ:

Բարի լոյսէն
Լոյս գիշեր,
Հազար բառեր
Մետաքսթել
Կը ներհիւսեն
Սիրատենչ
Երկու երկինք
Գունագեղ:

Փետրուար, 2019

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԽԼԼՈՏ ԿԱՏԱԿՈՒՆԻ

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Երգիչները չէին բաւեր արդէն
Միշտ ալ սիրուած են գիտէք
Յայտարարութիւններուն մէջ
Ուրախութեամբ կը հրաւիրենք
Խաւարման գիշերուան պարահանդէս-համերգի
Ճոխ յայտագիր եւ անակնկալներ
Պորտապար պորտալար եւ լարախաղաց
Կ’երգէ սիրուած երգիչ
Ձայնը Մաշածեան
Ընկերակցութեամբ
Անկէ աւելի սիրուած
Ձայնը Փտածեանի եւ իր նուագախումբին
Այս Փաշայ Մաշածեանները
Ուրեմն չէին բաւեր
Չեն բաւած երբեք
Ո՞ւր ինչպէ՞ս բաւեն
Ո՞ւր խոթես որ բաւեն
Հիմա կ’աւելնան ասոնց վրայ
Ասոնց յարմար
Նոր իմն քերթողներ
Նոր սերունդ է
Հէյ ոտքի ելէք
Քերթուածը միայն պէտքարանի թուղթ չէ եղեր
Նոր հասկցանք
Ասոնք իրենց բուն գործը ձգած
Որ է գիշեր-ցերեկ հայրերուն շուքին տակ սլքտալ
Սկսած են թուղթին բերուածք տարուածքը
Վերածել հրաշքի
Հրաշք ածել
Զարմանազան
Հիմա է որ հրաշքին հրաշք ըլլալը յայտնի կ’ըլլայ
Հրաշալի է չէ՞
Եւ կրնաս երաժիշտ ալ գտնել երգիչ ալ պարուհի ալ
Պոռնիկ ալ
Որ բեմ հանես գրուածը
Գրուածը ի՞նչ է
Մէյ մը հարցուցէք
Դժուար է ասել
Մայրենիքի լեզուն ալ
Խառնուած է հայրենիքին լեզուին
Արդէն ի՞նչ տարբերութիւն երկու լեզուներուն միջեւ
Մէկը առ միւսին զարկ
Մէկը առ միւսին խոթէ
Արդէն կ’ունենաս միութիւն հայութեան
Երեւելի ու պանծալի
Մայր ու հայր իրար անցած
Թրքերէն կ’ըսեն
Մօր հօր օր
Հայերէնով
Անա պապա կիւնիւ
Խուխդ տուր թուղթին
Խլլոտ Կատակունի

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԵՍԱՅԵԱՆԻ ԱՇԱԿԷՐՏՆԷՐՈՒՆ

ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ

Սիրէլլի Եսայեանի աշակէրտնէր
Էս ցէզի շադ կսիրեմ
Շադ շատ շինօրհաքալեմ
Վօռ իմ քրաձնէրըս սիրփաքիրաձեգ
Թասառանին մէչ
Հայյէրէն թասին ժամանակ
Ասպես միշդ շարունակէցցէգ
Սիրել եւ սիրփաքիրէլ
Հայյէրէն լէզուն
Ցէզի հաչողություն կմախդէմ

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՄՈՆԱ ԼԻԶԱ

ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

Ա՜խ, Մոնա՜, Մոնա Լիզա՜,
երգի նման կը հնչէ
անունդ շրթներուս վրայ.
նայուածքն աչքերուդ
յուշիկ-յուշիկ զիս կը փոխադրէ
անցեալ, ուր հոսող ջուրի ափին
ես ու դուն հաճոյքով կը շրջինք:

Ա՜խ, Մոնա Լիզա՜,
հոն կեցած առանձին
փոքրիկ շրջանակիդ մէջէն
կը նայիս բոլորին.
ծակող նայուածքով կը բարձրանաս
մարդոց մտքին, որոնք
իրենց կռնակը կը դարձնեն քեզի.
դուն անոնց ետեւ,
լուսանկարին մէջէն կը ժպտիս:

Մոնա Լիզա՜, անունդ խորհրդաւոր
Մոնա՜.
Մատոննային չափ չես պաշտելի,
Լէոնարտոյին սրբացուցած
Լիզա՜:

Քանի կը կրկնեմ յանկերգը,
կը վեհանայ պաստառին մէջ, ահա՛,
այն կինն, գեղեցկուհի՞,
զերթ Աֆրոտիթէ,
որ ելլէր փրփուրներու մէջէն,
եւ պղպջակներ պայթէին մէկիկ-մէկիկ
արթննալու համար սին անուրջներէն:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: