ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Սեպտեմբեր – 8 Հոկտեմբեր 2019

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՔԵՐՔՈՒԿԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՐԻՄԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԸ
ԱՆՑԵԱԼ ԴԱՐՈՒ ՅԻՍՈՒՆԱԿԱՆ ԹՈՒԱԿԱՆՆԵՐՈՒՆ
ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԱՍՈՅԵԱՆ-ԼԻՆՔ
9 Սեպտեմբեր 2019

ԴՐԱՑՈՒՀԻ ՄԱՐԻՆ ՕՐ ՄԸ… ՕՐ ՄԸՆ ԱԼ…
ԳԱՅԻԱՆԷ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ
14 Սեպտեմբեր 2019

ԱՏԻՍ ՀԱՐՄԱՆՏԵԱՆ՝
ԵՐԳՈՎ ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ
ՌԱՖՖԻ ՊԵՏԻԿԵԱՆ
16 Սեպտեմբեր 2019

ՃԱՄԲՈՒՍ ՎՐԱՅ (1)
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
28 Սեպտեմբեր 2019


ԱԿՆԱՐԿ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (ԻԱ.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
10 Սեպտեմբեր 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (ԻԲ.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
12 Սեպտեմբեր 2019

ԴՐՈՒԱԳՆԵՐ ԵՐԵՒԱՆԵԱՆ ԱՌՕՐԵԱՅԷՆ
ՏԱԼԻԱ ԱԼ ՍԱՅԻՏ
14 Սեպտեմբեր 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (ԻԳ.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
14 Սեպտեմբեր 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (ԻԴ.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
17 Սեպտեմբեր 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (ԻԵ.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
20 Սեպտեմբեր 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (ԻԶ.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
23 Սեպտեմբեր 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (ԻԷ.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
3 Հոկտեմբեր 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (ԻԸ.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
7 Հոկտեմբեր 2019


ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ԱՅՏԱ ԵԱԵԱՅԻՆ ՊԱՔՍԻՄԱՏՆԵՐԸ (Բ.)
ՄԵԼԻՍԱ ՖԷՐԱՀԵԱՆ
12 Սեպտեմբեր 2019

ԱԼԵԶԱՐԴ ՏԱՆՏԻՐՈՒՀԻՆ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
7 Հոկտեմբեր 2019


ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՄԵԿՆՈՒՄ ԱՆՁՐԵՒԻ ՏԱԿ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
12 Սեպտեմբեր 2019

ՈՐ ՀԱՍՆԻ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
13 Սեպտեմբեր 2019

ԱՒԵՏԻՍ
ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
13 Սեպտեմբեր 2019

ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
16 Սեպտեմբեր 2019

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒՆԵՐ (ԻԲ.)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
21 Սեպտեմբեր 2019

ՁԻ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
22 Սեպտեմբեր 2019

ԿԱՊՈՅՏԻՆ ՄՕՏ
ՅԱՍ
22 Սեպտեմբեր 2019

ԿԱՄՈՒՐՋ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
3 Հոկտեմբեր 2019


ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ (451-456)
ՈՅԺ
9 Սեպտեմբեր 2019

ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ (457-463)
ՈՅԺ
13 Սեպտեմբեր 2019

ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ (464-470)
ՈՅԺ
15 Սեպտեմբեր 2019

ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ (471-475)
ՈՅԺ
18 Սեպտեմբեր 2019

ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ (476-480)
ՈՅԺ
22 Սեպտեմբեր 2019

ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ (481-485)
ՈՅԺ
25 Սեպտեմբեր 2019

ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ (486-494)
ՈՅԺ
3 Հոկտեմբեր 2019


ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ՄԻՋԱԿԷՏԵՐ
ԶՈՒՊԱՅԻՐ ԱՀՄԷՏ
Անգլերէնէ թարգմանեց՝
ՃԵՍԻ ԱՐԼԷՆ
10 Սեպտեմբեր 2019

ՔԱՒՈՒԹԻՒՆ
ՉԷՔԻՐԿԷ [ՄԱՐԱԽ]
Օսմաներէնէ թարգմանեց՝
ԳԱՅԻԱՆԷ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ
5 Հոկտեմբեր 2019

ՄԱՀՖՈՒԶԻ ՎԵՐՋԻՆ ԵՐԱԶՆԵՐԷՆ
ՆԵԿԻՊ ՄԱՀՖՈՒԶ
Արաբերէնէ թարգմանեց՝
ՈՅԺ
8 Հոկտեմբեր 2019


ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ
ՀԱՅԵՐԷՆ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ, Թիւ 4
ԱՆ Է ՈՐ ԿԱՅ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
17 Սեպտեմբեր 2019


ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ՀԱՇԻՒ ՄԸ
27 Սեպտեմբեր 2019


ԴԱՄԲԱՐԱՆ
ԱՐՄԱՒԵՆԻ ՉԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆ (1854-1934)
Թեսաղոնիկէ, Յունաստան
6 Հոկտեմբեր 2019


ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ԼՌՈՒԹԻՒՆ
ՆԻԳՈԼ ՊՈԼՍԱՃԵԱՆ
21 Սեպտեմբեր 2019

ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ԲԱՆԱԼԻ Է
ՏԱԼԻՏԱ ԱՇԸԳԵԱՆ
24 Սեպտեմբեր 2019

ՀԱՃԵԼԻ ԱՆԱԿՆԿԱԼԸ
ՇԱՔԷ ՓԻԼԱՒՃԵԱՆ
24 Սեպտեմբեր 2019

ԿԱՐՕՏ
ՆԻԳՈԼ ՊՈԼՍԱՃԵԱՆ
28 Սեպտեմբեր 2019

ԱՆՍՊԱՍԵԼԻ, ԲԱՅՑ ՀԱՃԵԼԻ
ՌՈՒԲԷՆ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
30 Սեպտեմբեր 2019

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ
ԿԱՐՕՏ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ
ԳԱՅԻԱՆԷ ԿԷՃԷՔՈՒՇԵԱՆ
ՍԵԼԻՆԱ ՔՐԷԻԹՄ
ՅԱԿՈԲ ՇԷՕՀՄԷԼԵԱՆ
ԿԱՐՕ ՏԵՄԻՐՃԵԱՆ
2 Հոկտեմբեր 2019

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ (2)
ՌՕԶԻՆ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ
ԳԱՐՈՒՆ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ
ՄԱՐԻԱ ԶԱՔԱՐԻԱ
ԼԻՈՆ ՏԻԳՊԻՔԵԱՆ
ՏՕՐԻՆ ԹԻՒԹԻՒՆՃԵԱՆ
ՄԱՐԻԱՄ ՍԻՆԱՆԵԱՆ
5 Հոկտեմբեր 2019

ԵՍ ՃԵՄԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵՂԱՅ
ԱՐՓԻ ԱՐԱՊԱՆԵԱՆ
7 Հոկտեմբեր 2019

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ


8 Օգոստոս – 8 Սեպտեմբեր 2019

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՃ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ.
ԿՐԿԻՆ ՍՆԱՊԵԱՆԻ ՀԵՏ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆ
15 Օգոստոս 2019

ԿԱՑԻՆ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
20 Օգոստոս 2019

ԼՈՅՍԵՐՈՒ ՄԷՋ ՆՆՋԷ՛, ԱՏԻՍ ՀԱՐՄԱՆՏԵԱՆ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
8 Սեպտեմբեր 2019

ԱԿՆԱՐԿ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (ԺԳ.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
12 Օգոստոս 2019

ՄԻԱՅՆ ԻՄ ԱՆՁՍ
ՍԵՒԱՆ Ճ. ԱԲԷԼԵԱՆ
14 Օգոստոս 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (ԺԴ.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
17 Օգոստոս 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (ԺԵ.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
19 Օգոստոս 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (ԺԶ.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
21 Օգոստոս 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (ԺԷ.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
24 Օգոստոս 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (ԺԸ.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
26 Օգոստոս 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (ԺԹ.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
1 Սեպտեմբեր 2019

«ՎԵՐԱՄՈՒՏ Է»
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
2 Սեպտեմբեր 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (Ի.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
5 Սեպտեմբեր 2019

«Ի ՎԵՐԻՆ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ»
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
6 Սեպտեմբեր 2019

ՓՈՂՈՑՆԵՐ ԵՒ ԱՆՈՒՆՆԵՐ
ՀՈՒՐԻՆԱ
6 Սեպտեմբեր 2019

ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ԵՍ ՊԱՇՏՕՆԵԱՅ ՉԵՄ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
25 Օգոստոս 2019

ԱՅՏԱ ԵԱԵԱՅԻՆ ՊԱՔՍԻՄԱՏՆԵՐԸ (Ա.)
ՄԵԼԻՍԱ ՖԷՐԱՀԵԱՆ
2 Սեպտեմբեր 2019

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԿԵՆՍՈՒՆԱԿ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԸ ՍԽՏՈՐՈՎ ԵՒ ՄԱԾՈՒՆՈՎ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
10 Օգոստոս 2019

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒՆԵՐ (ԺԹ.)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
11 Օգոստոս 2019

ԿՈՐԻԿՈՍԻՆ ՊՈՌՆԿԱՏՈՒՆԵՐԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
12 Օգոստոս 2019

ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ՉԷ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
18 Օգոստոս 2019

ԱԶԱՏԵՑԷՔ ՁԵՐ ԱՆՁԵՐԸ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
19 Օգոստոս 2019

ԿՕՌՈՒՍՏ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
21 Օգոստոս 2019

ՏԱՍՆՄԷԿԻԿ (Զ.)
ՍԳԱՐԱ ՆԱՈՒՄԱՆ
22 Օգոստոս 2019

ՀՈՄԱՆԻՇ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
22 Օգոստոս 2019

ՄԷԿ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
24 Օգոսոտս 2019

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒՆԵՐ (Ի.)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
25 Օգոստոս 2019

ՏԱՍՆՄԷԿԻԿ (Ա.)
ԵՈՆԱՍ ԿԱՐԼՍՍՈՆ
26 Օգոստոս 2019

ԱՅԳԱԲԱՑ
ԱՍՈՒՆ
27 Օգոստոս 2019

ԱՆԳՈՒՆԸ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
29 Օգոստոս 2019

ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԵՆ
ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ
31 Օգոստոս 2019

ԶԱՐԴԶՈՒՐԹԱՐԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
3 Սեպտեմբեր 2019

ԱՊԱՔԱՆ ԵՓՐԵՄԻՆԵ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
4 Սեպտեմբեր 2019

ՍՐՏԲԱՑ ԶՐՈՅՑ ՎԵՐԱՄՈՒՏԻ ՄԱՍԻՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
4 Սեպտեմբեր 2019

ՀԵՌՈՒ ՈՒ ՄՕՏ
ՍԵՒԱՆ ԼԱԼԻՔՕՂԼՈՒ
8 Սեպտեմբեր 2019

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒՆԵՐ (ԻԱ.)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
8 Սեպտեմբեր 2019

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԱՆ ՀԱՒԱՏ Ա ԼԻ (Զ.)
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
11 Օգոստոս 2019

ԱՆ ՀԱՒԱՏ Ա ԼԻ (Է.)
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
15 Օգոստոս 2019

ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ (405-414)
ՈՅԺ
16 Օգոստոս 2019

ԱՆ ՀԱՒԱՏ Ա ԼԻ (Ը.)
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
18 Օգոստոս 2019

ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ (415-420)
ՈՅԺ
19 Օգոստոս 2019

ԱՆ ՀԱՒԱՏ Ա ԼԻ (Թ.)
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
21 Օգոստոս 2019

ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ (421-425)
ՈՅԺ
23 Օգոստոս 2019

ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ (426-431)
ՈՅԺ
26 Օգոստոս 2019

ԱՆ ՀԱՒԱՏ Ա ԼԻ (Ժ.)
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
30 Օգոստոս 2019

ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ (432-437)
ՈՅԺ
30 Օգոստոս 2019

Կ՚ԵԼԼԵՄ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
2 Սեպտեմբեր 2019

ԱՆ ՀԱՒԱՏ Ա ԼԻ (ԺԱ.)
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
2 Սեպտեմբեր 2019

ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ (438-442)
ՈՅԺ
2 Սեպտեմբեր 2019

ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ (443-450)
ՈՅԺ
7 Սեպտեմբեր 2019

ԹԱՏԵՐԳՈՒԹԻՒՆ
ԱՇԽԱՐՀԸ ԿՈՐԾԱՆԵԼՈՒ ՋԱՆՔԵՐ
ՃՈՐՃ (ԳԷՈՐԳ) ՄԱՐԱՇԼԵԱՆ
9 Օգոստոս 2019

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ՄԱՄՈՆԱՅԻՆ
ՊԱՂՏԱՍԱՐ ԴՊԻՐ
Ժամանակակից հայերէնի թրգմ.՝ ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
12 Օգոստոս 2019

ՄԵԾ ԲԱՆ
ՀԱՈՒԸՐՏ ՍԻՄՈՆ
Անգլերէնէ թրգմ.՝ ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
16 Օգոստոս 2019

ԾԱՂԻԿՆԵՐԷՆ
ԼԻ-ԵԸՆԿ ԼԻ
Անգլերէնէ թրգմ.՝ ՃԵՍԻ ԱՐԼԷՆ
24 Օգոստոս 2019

ՀՐԱԺԵՇՏ
ԵՈՀԱՆ ՎՈԼՖԿԱՆԿ ՖՕՆ ԿԷՕԹԷ
Գերմաներէ թրգմ.՝ ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
28 Օգոստոս 2019

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ
ՀԱՅԵՐԷՆ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ, ԹԻՒ 2
ՊԱՏՈՒԱՆՇԱՆ ՄԸՆ ԱԼ ՔԵԶԻ
եւ կամ
ՄԻ ՇՔԱՆՇԱՆ ԷԼ ՔԵԶ
ԵՐՕՏ ՎԱՐԳԱԶ
13 Օգոստոս 2019

ԳԻՐՔԵՐ
ԱՐՓԻԱՐ ԱՐՓԻԱՐԵԱՆԻ
ՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ
10 Օգոստոս 2019

ԱՐՓԻԱՐ ԱՐՓԻԱՐԵԱՆԻ
ԼՈՆՏՈՆԵԱՆ ԹՂԹԱԾՐԱՐԸ
ԳԱՀԻՐԷԻ ՄԷՋ
10 Օգոստոս 2019

ՄԱՐԴԸ ԸՆԴԴԷՄ ՄԱՐԴՈՒ
ՄԱՀԱՓՈՐՁԵՐ ԵՒ ՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ (1890-1908)
10 Օգոստոս 2019

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ՄԷԿ
ՍԵՒԱԿ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
5 Սեպտեմբեր 2019

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Յուլիս – 8 Օգոստոս 2019

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՄԹՈՒԹԵԱՆ ԼՈՅՍԸ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
23 Յուլիս 2019

ԱԿՆԱՐԿ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (Դ.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
11 Յուլիս 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (Ե.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
15 Յուլիս 2019

ՆՈՐԵԿ ԵՄ, ՆՈՐԵ՛Կ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
18 Յուլիս 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (Զ.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
20 Յուլիս 2019

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐ ԵՒ ՀԱՅԵՐԷՆ
ՍԵԼՃՈՒՔ ԱՐԱՃԸ
22 Յուլիս 2019

ԵՐԿԻՆՔԷՆ ԲԱՐԵՒ ԿՈՒ ԳԱՅ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
24 Յուլիս 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (Է.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
25 Յուլիս 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (Ը.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
28 Յուլիս 2019

ՄԵԿԱՐԱ
ՏԻԱՆԱ ԱՔՄԱՆ
31 Յուլիս 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (Թ.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
31 Յուլիս 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (Ժ.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
3 Օգոստոս 2019

ՍՐՏԲԱՑ ԶՐՈՅՑ ԳՈՎԱՍԱՆԱԿԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
5 Օգոստոս 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (ԺԱ.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
5 Օգոստոս 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (ԺԲ.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
7 Օգոստոս 2019

ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ԱՊՈՒ ՌԱՇԻՏ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
9 Յուլիս 2019

ԾՈ՞ՎԸ ԹԷ ԵՐԿԻՆՔԸ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
13 Յուլիս 2019

ԴԱՐՁԵԱԼ ԶՐՈՅՑ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
20 Յուլիս 2019

ՄԵԾ ՀԱՅՐԻԿԻՆ ՃԱՄՊՐՈՒԿԸ (Ե.)
ՄԵԼԻՍԱ ՖԷՐԱՀԵԱՆ
21 Յուլիս 2019

ԽԱՐԹ ԶԱՄՓԱՐԱ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
22 Յուլիս 2019

ՄԱՀԸ
ՄԵԼԻՍԱ ՖԷՐԱՀԵԱՆ
28 Յուլիս 2019

ՄԵԾ ՀԱՅՐԻԿԻՆ ՃԱՄՊՐՈՒԿԸ (Զ.)
ՄԵԼԻՍԱ ՖԷՐԱՀԵԱՆ
3 Օգոստոս 2019

ԽԵՂՃ ՍԱՐԳԻՍ
ՏԻԱՆԱ ԱՔՄԱՆ
3 Օգոստոս 2019

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԷՆ ՎԵՐՋ ԵՒ ԱՌԱՋ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
9 Յուլիս 2019

ԱՊՐՈՒՄԷՆ ՏԵՍԻԼՔԻ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
9 Յուլիս 2019

ԻՄ ԲԱՌԵՐՍ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
11 Յուլիս 2019

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒՆԵՐ (ԺԷ.)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
13 Յուլիս 2019

ՍՐՏԲԱՑ ԶՐՈՅՑ ՄԱԱՄՈՒԼԻ ՄԱՍԻՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
14 Յուլիս 2019

ԱՂԱՒՆԻՆԵՐԸ
ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ
14 Յուլիս 2019

ԼԱԿՈՏԱՀԱՒԱՔ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
19 Յուլիս 2019

ՄԷՌ ԱԶՔԸ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
19 Յուլիս 2019

ՎԵՐԱՑ(Ծ)ՈՒՄ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
23 Յուլիս 2019

ԽԽՈՒՆՉ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
24 Յուլիս 2019

ՀԱՅԵՐԳ
ԿԱՐՕ ՄԱՐՏՈՒՆԻ
24 Յուլիս 2019

ԵՐՐՈՐԴ ՍԵՌԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
25 Յուլիս 2019

«YOU ONLY GIVE ME YOUR FUNNY PAPER»
ՍՏԵՖԱՆԻ ԳՈՒՆՏԱՔՃԵԱՆ
27 Յուլիս 2019

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒՆԵՐ (ԺԸ.)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
28 Յուլիս 2019

ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՀԱՅՈՑ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
28 Յուլիս 2019

ՏԱՍՆՄԷԿԻԿ (Դ.)
ՍԳԱՐԱ ՆԱՈՒՄԱՆ
30 Յուլիս 2019

ԱՐՑԱԽԵԱՆ (Չ)ԸՍԵԼԻՔՆԵՐ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
1 Օգոստոս 2019

ՆՈՐԱՇԽԱՐՀ
ԵՂԻԿ ՍԱՆԱՍԱՐԵԱՆ
3 Օգոստոս 2019

ՓԱՁԱԿԱ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
3 Օգոստոս 2019

ՆԷՒԵՏԵ
ՆԱԵՅԱԹԱ ՓԷՍՎՈՅ
3 Օգոստոս 2019

ԼԱՅՔԱՀԱՒԱՔ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
3 Օգոստոս 2019

ՏԵՐԵՒՆԵՐԷՆ ՆԵՐՍ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
4 Օգոստոս 2019

ՄԱՂԹԱՆՔ
ԿԱՐՕ ՄԱՐՏՈՒՆԻ
4 Օգոստոս 2019

ՊԱՏԱՌԻԿՆԵՐ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
6 Օգոստոս 2019

ԱՅՍՕՐ
ԵՂԻԿ ՍԱՆԱՍԱՐԵԱՆ
6 Օգոստոս 2019

ԿՈՐԻԿՈՍԻՆ ԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
8 Օգոստոս 2019

ԵՓՐԷՄԻՆ ՎՕՃԸ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
8 Օգոստոս 2019

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԱՆ ՀԱՒԱՏ Ա ԼԻ (Ա.)
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
15 Յուլիս 2019

ԱՆ ՀԱՒԱՏ Ա ԼԻ (Բ.)
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
25 Յուլիս 2019

ԿԱՐՃ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԽՈՀԵՐ (14)
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
26 Յուլիս 2019

ԱՆ ՀԱՒԱՏ Ա ԼԻ (Գ.)
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
5 Օգոստոս 2019

ԱՆ ՀԱՒԱՏ Ա ԼԻ (Դ.)
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
6 Օգոստոս 2019

ԱՄԷՆ ՕՐՈՒԱՅ ՊԷՍ ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
7 Օգոստոս 2019

ԱՆ ՀԱՒԱՏ Ա ԼԻ (Ե.)
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
8 Օգոստոս 2019

ԹԱՏԵՐԳՈՒԹԻՒՆ
ՄԵՐ ՆՈՐԱԿԱԶՄ ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ
ԳԷՈՐԳ ՄԱՐԱՇԼԵԱՆ
11 Յուլիս 2019

ԱՌԱԿ
ԲԱՐԵՍԻՐՏ ՄՐՋԻՒՆԸ
ՄԵԼԻՍԱ ՖԷՐԱՀԵԱՆ
6 Օգոստոս 2019

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ԿՈՐԾԱՆԻՉ ՍԷՐ
ՍԱՂՍԱՂԱՆ [ԿԱՉԱՂԱԿ]
Օսմաներէնէ թրգմ.՝ ԳԱՅԻԱՆԷ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ
10 Յուլիս 2019

ՏԻԿԻՆ ՀԱՅԿԱՆՈՅՇԻՆ ԽՆԴՐԱԳԻՐԸ
[ԱՆՍՏՈՐԱԳԻՐ]
Օսմաներէնէ թրգմ.՝ ԳԱՅԻԱՆԷ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ
13 Յուլիս 2019

ՄԻՆԱՍ ԷՖԷՆՏԻ
[ԱՆՍՏՈՐԱԳԻՐ]
Օսմաներէնէ թրգմ.՝ ԳԱՅԻԱՆԷ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ
27 Յուլիս 2019

ԾԻՐ ԿԱԹԻՆԻՆ ՄԷՋ ԿՈՐՍՈՒԱԾ
ԼԻՆՏԱ ՀՈԿԱՆ
Անգլերէնէ թրգմ.՝ ՃԵՍԻ ԱՐԼԷՆ
30 Յուլիս 2019

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ԳՈՅՆԵՐ
ԱՐԷՍ ԼԻՍԱՆ
12 Յուլիս 2019

ԲԱՐԻՔ
ԳԱՐԻՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ
12 Յուլիս 2019

ՄԷԿ ՕՐՍ
ՍԱՅԱԹ ՄԱՐՏԻԿԵԱՆ
12 Յուլիս 2019

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ
ՄԵԼԻՔ ԱՎՃԸ
12 Յուլիս 2019

ՈՒՐԲԱԹ ՕՐԸ
ՆԻՔՈԼ ՆԵՐԼԻ ԻՇԿԻՒԶԱՐ
12 Յուլիս 2019

ՆԱԽԱՊԱՐԱՇՈՒՄ
ՆԻՔՈԼ ՆԵՐԼԻ ԻՇԿԻՒԶԱՐ
12 Յուլիս 2019

ՇԱՐԺԱՆԿԱՐԻ ՕՐԸ
ԱՐԷՍ ԼԻՍԱՆ
12 Յուլիս 2019

ԿԵԱՆՔԻՆ ՄԷՋ
ՄԵԼԻՔ ԱՎՃԸ
12 Յուլիս 2019

ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԷԶ
ՍԵՒԱԿ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
28 Յուլիս 2019

ԱՄԱՌԸ ԻՆՉՊԷ՞Ս Կ’ԱՆՑԸՆԵՄ
ՅԱԿՈԲ ԳԱՍԱՐՃԵԱՆ
8 Օգոստոս 2019

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Յունիս – 8 Յուլիս 2019

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ԴԷՊԻ ՓՕԼՕՆԷԶԳԻՒՂ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
25 Յունիս 2019

ԿԱՐՃ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ.
ՊՕՂՈՍ ՍՆԱՊԵԱՆԻ ՄՏԵՐՄՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆ
28 Յունիս 2019

ՄԵՐ ԴՊՐՈՑԸ, ՄԵՐ ԺՈՂՈՎԱՐԱՆԸ, ՔԱՄՓ ԱՐՄԷՆ
ՏԻԱՆԱ ԱՔՄԱՆ
28 Յունիս 2019

ԱՌԱՋԻՆ ԱՅՑՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԱՍՈՅԵԱՆ ԼԻՆՔ
30 Յունիս 2019

ԼԵՂԻ ԱՆՈՒՇԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
5 Յուլիս 2019


ԱԿՆԱՐԿ
ԱԹՈՌԻ ԽԱՂ
ՄԱՐԻՆԱ ՊՈԶԵԱԳԱԼԵԱՆ ՊԱԶԱՐՊԱՇԵԱՆ
9 Յունիս 2019

ԺԱՆԵԱԿՆԵՐՈՒ ՄՏԵՐՄՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
10 Յունիս 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (Ա.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
25 Յունիս 2019

ՄԷԿ ՏԱՐԵԿԱՆ
ԱԿՈՒՍԹԻՆ ԱՆԱԼԵԱՆ
26 Յունիս 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (Բ․)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
28 Յունիս 2019

ՏԱՐԵՎԵՐՋ
ՍԵՒԱՆ ՆԱԶԱՐԵԱՆ
1 Յուլիս 2019

ՏԱԲԱՏԻՍ ԳՐՊԱՆՆԵՐԸ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
3 Յուլիս 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (Գ.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
6 Յուլիս 2019


ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ԳԼԽԱՐԿԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
24 Յունիս 2019

«ԳԻՇԵՐ ԲԱՐԻ, ՄԱՄԱ՜»
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
29 Յունիս 2019


ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
***
ՏԻԱՆԱ ՕՐՄԱՆԵԱՆ
9 Յունիս 2019

ՖԵՏԱՅԻՆԵՐԸ ԳԻՐՔ ԿԸ ԿԱՐԴԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
11 Յունիս 2019

ՏԱՆՂԱԼԱԽ ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅԵՐՈՒ ԻՄ ՀԱՅՐԵՆԻՔ
Ա. ՔԱՐԱՄԵԱՆ
12 Յունիս 2019

ՅԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
13 Յունիս 2019

ՅԱՅԷՐԷՆ ՋՔԻՏՁՕՂՆԷՐՈՒՆ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
14 Յունիս 2019

ԼԱՏԻՆԱՏԱՌ ԻՄ ՀԱՅԵՐԷՆ
ՍՐԲՈՒԿ ԴԱՒԻԹԵԱՆ
14 Յունիս 2019

ԼՈՒՍԱԽԱՒԱՐ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
15 Յունիս 2019

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒՆԵՐ (ԺԵ.)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
16 Յունիս 2019

ՍԵՐԴ ԵՄ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
19 Յունիս 2019

ԽՈԶԵՐՈՒ ՏԱՐԻ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
20 Յունիս 2019

ԵՓՐԵՄ ԱՆՓԱՍՏԱՆԻՅԱԼ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
25 Յունիս 2019

MER HAYRENIK
LADINADAR GARTASOGH HAYEROUN HAMAR
ՍՐԲՈՒԿ ԴԱՒԻԹԵԱՆ
25 Յունիս 2019

ԵՈՒԹԱ
ՍՏԵՖԱՆԻ ԳՈՒՆՏԱՔՃԵԱՆ
26 Յունիս 2019

ՎԻՇԱՊ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
29 Յունիս 2019

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒՆԵՐ (ԺԶ.)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
30 Յունիս, 2019

ԳՐԱՀՈՍՔ
ՅԱՍ
30 Յունիս 2019

ՍՐՏԲԱՑ ԶՐՈՅՑ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ԱՊԱԳԱՅԻՆ ՄԱՍԻՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
1 Յուլիս 2019

ՊԱՏԱՌԻԿՆԵՐ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
2 Յուլիս 2019

ՀԱՅ ՄԱԱՄՈՒԼԻ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
2 Յուլիս 2019

ՄՏԻԿ ՉԸՐԱՒ ՄԻՆՉԵՒ ՎԵՐՋ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
5 Յուլիս 2019

ՄԿՆԻԿԸ ՄԻԱԿ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
5 Յուլիս 2019

ԳԵՏՆՈՒՂԻ 6.
ՁԱՆՁՐՈՅԹԸ
ԱՍՈՒՆ
7 Յուլիս 2019

ԿԱՐԿԻՆԸ
ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ
8 Յուլիս 2019

ԽՃԱՆԿԱՐ
ՅԱՍ
8 Յուլիս 2019


ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԲԱԽՏՈՎ ԾՆԱՅ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
24 Յունիս 2019


ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ՀԱՅԿԱՆՈՅՇ ՏՈՒՏՈՒԻՆ ՀՆԱՐՔԸ
ԱՆՍՏՈՐԱԳԻՐ
Օսմաներէնէ թրգմ.՝
ԳԱՅԻԱՆԷ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ
11 Յունիս 2019

ԱՂԱՒՆԻՆ ԱՌԱՔՈՒԱԾ
Կանոն Պենտեկոստէի Ա․ օրուայ
(Հատուած)
Գրաբարէ թրգմ․՝
ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
11 Յունիս 2019

ՄՇՈՒՇԸ
ԳԱՐԼ ՍԱՆՏՊԸՐԿ
Անգլերէնէ թրգմ․՝
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
28 Յունիս 2019

ԱՃԱՊԱՐԱՆՔԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԱՐՏ ԵՂԻՐ
ՈՒԷՆՏԷԼ ՊԵՌԻ
Անգլերէնէ թրգմ․՝
ՃԵՍԻ ԱՐԼԷՆ
4 Յուլիս 2019


ԲԱՌ ՈՒ ԲԱՆ
ՋԻՂԸ
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
25 Յունիս 2019


ԳԻՐՔԵՐ
ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՊ ՎՐԷԺ–ԱՐՄԷՆԻ
«ՈՍՏԱՅՆ 12-ՀԱՆԳՈՅՑՆԵՐ» ՀԱՏՈՐԸ
13 Յունիս 2019


ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ՊԶՏԻԿ ԿԱՅԾԱԿԸ
ՆՈՐՎԱՆ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
18 Յունիս 2019

ԵՐԱԶՆԵՐՍ
ՓԵՐԻ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ
18 Յունիս 2019

ԲԱՌԱՐԱՆԸ ԵՒ ԲՈԼՈՐԸ
ՍԻԼՎԱ ՊԱՂՏԱՍԱՐԵԱՆ
18 Յունիս 2019

ԴԷՊԻ ԴՊՐՈՑ
ԿԱՅԱՆԷ ՖՈՐԷԼ
18 Յունիս 2019

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ
ԷԴՕ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ
18 Յունիս 2019

ԱՄԱՌ
ՍԷՐԼԻ ՔԷՇԻՇԵԱՆ
27 Յունիս 2019

ԻՄ ՏԷՏԷՍ
ՍԵՒԱԿ ՊԱՏԷՄ
27 Յունիս 2019

ՆԿԱՐԻՍ ՄԷՋ
ԷԴՕ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ
27 Յունիս 2019

ՕԼԻՎԸՐԸ
ՓԱԹԻԼ ԻՇԽԱՆԵԱՆ
29 Յունիս 2019

ՏԱՐԲԵՐ ԽԱՂ ՄԸ
ՅԱԿՈԲ ԳԱՍԱՐՃԵԱՆ
29 Յունիս 2019

ԴՊՐՈՑԻ ՅԻՇԱՏԱԿՆԵՐԸ ՉՄՈՌՆԱՍ
ՍԷՐԼԻ ՔԷՇԻՇԵԱՆ
29 Յունիս 2019

ՇԱՏ ՆԵՂՈՒԵՑԱՅ
ՄԷՅՐԻ ՏՐԴԱՏԵԱՆ
29 Յունիս 2019

ՄԵՍՐՈՊԵԱՆ ԱՅԲՈՒԲԵՆԻՆ ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ
ՏԻԱՆԱ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ
30 Յունիս 2019

«ՀՈՂ» ԲԱՌԻՆ ՄԱՍԻՆ ԿԱՐԾԻՔՍ
ԼԵՒՈՆ ԷՔՄԷՔՃԵԱՆ
30 Յունիս 2019

ԿԱՏՈՒ
ԱԼԵՔՍԱՆՏՐԱ ՏԱՏԵԱՆ
3 Յուլիս 2019

ՄԷԿ ՕՐՍ
ՏԱՐԻԱ ԱՎՃԸ
3 Յուլիս 2019

ՕՐՍ ԻՆՉՊԷ՞Ս Է
ՏԱՒԻՏ ԳԸԼԸՉ
3 Յուլիս 2019

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴՍ
ՏԱՐԻԱ ԱՎՃԸ
4 Յուլիս 2019

ՈՒԼՈՒՏԱՂ
ԱԼԵՔՍԱՆՏՐԱ ՏԱՏԵԱՆ
4 Յուլիս 2019

ԴՊՐՈՑ
ՏԱՒԻՏ ԳԸԼԸՉ
4 Յուլիս 2019

ՏԻԵԶԵՐՔ
ՀԱՆԻԱ ՍՏԵՓԱՆԵԱՆ
4 Յուլիս 2019

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Մայիս – 8 Յունիս 2019

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՃ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ.
ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏԻ ՀԵՏ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆ
17 Մայիս 2019

ՊՏՈՅՏ ՄԸ ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՄԷՋ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆ
3 Յունիս 2019

ԿԻՒԼԻԶԱՐ.
ՏԱՐԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՅՈՒՇԵՐ
ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԱՍՈՅԵԱՆ ԼԻՆՔ
5 Յունիս 2019

ՄԵԾ ՄՕՐՍ՝
ՏԻՐՈՒՀԻԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ
ՏԻԱՆԱ ԱՔՄԱՆ
7 Յունիս 2019


ԱԿՆԱՐԿ
Ն.
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
13 Մայիս 2019

ՀԱՅԵՐԷՆԻ ԴԱՍԱՊԱՀԵՐ (Բ.)
ՄԵԼԻՍԱ ՖԷՐԱՀԵԱՆ
16 Մայիս 2019

ՆՈՐԵԿ ԵՄ, ՆՈՐԵ՛Կ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
21 Մայիս 2019

ՀԱՅԵՐԷՆԻ ԴԱՍԱՊԱՀԵՐ (Գ.)
ՄԵԼԻՍԱ ՖԷՐԱՀԵԱՆ
22 Մայիս 2019


ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ԳՈՐԾԻ՛Դ ԳՆԱ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
28 Մայիս 2019


ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ 
ՉԻ ԼՍՈՒԻՐ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԱԵՆ
11 Մայիս 2019

ԱՐԴԵՕՔ ԱՆՈ՞ՒՐՋ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
13 Մայիս 2019

ՈՒԶԱԾԻԹ ՊԵՍ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
14 Մայիս 2019

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒ (ԺԳ.)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
18 Մայիս 2019

ԸՆԹՐԻՔ
ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ
20 Մայիս 2019

ԿՈՐՍՈՒԱԾ ՊՈԼՍԱՀԱՅՈՒԹԻՒՆ
Մ. Ա.
20 Մայիս 2019

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ԱՆՁՐԵՒ
ՆՌԱՆ ՀԱՏԻԿՆԵՐ
Մ. Ա.
26 Մայիս 2019

ԳՈՂԵՐՈՒ ԵՐԿԻՐ ԻՄ ՀԱՅՐԵՆԻՔ
Ա. ՔԱՐԱՄԵԱՆ
1 Յունիս 2019

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒ (ԺԴ.)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
1 Յունիս 2019

ՍԻՆՖՈՆԻԱ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
2 Յունիս 2019

ԾԵԾԻ ՄՇԱԿՈՅԹ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
5 Յունիս 2019

ՏԱՍՆՄԷԿԻԿ
ԱՆԱՀԻՏ ՄՈՒՐԱՏԵԱՆ
6 Յունիս 2019

ՔԵՐԹՈՒԱԾՍ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԱԵՆ
6 Յունիս 2019

ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ԴԱՇՏԱՆԱԴԱԴԱՐԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
8 Յունիս 2019 


ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԵՕԹՆԵՐՈՐԴ ԱԼԻՔԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
25 Մայիս 2019


ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ԹԱՀԹԱՊԱՇԵԱՆ ԷՖԷՆՏԻ
ՍԱՂՍԱՂԱՆ [ԿԱՉԱՂԱԿ]
Օսմաներէնէ թարգմանեց՝
ԳԱՅԻԱՆԷ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ
11 Մայիս 2019

ՏԻԿԻՆ ՆՈՒԷՐԻԿ ՏԱՆԿԱԼԱՔԵԱՆ
ԱՂՈՒՍԹՈՍ ՊԷՕՃԷՅԻ [ՃՌԻԿ]
Օսմաներէնէ թարգմանեց՝
ԳԱՅԻԱՆԷ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ
7 Յունիս 2019

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ՖՈՒԹՊՈԼ
ԱՐԻ ՉԷՉՃԷՆԵԱՆ
9 Մայիս 2019

ՖՈՒԹՊՈԼԻ ԽԱՂ
ԱԼԵՔՍ ԳԱԼՈՒՍՏԵԱՆ ՌՈՃԸՐ
9 Մայիս 2019

ՖՈՒԹՊՈԼԻ ՄՐՑՈՒՄ
ԳՈՒՐԳԷՆ ԹՈՐՈՍԵԱՆ
9 Մայիս 2019

ԿԱՂԱՆԴԻ ՀԱՆԴԷՍ 2017
ԱԼԵՔՍԻԱ ԱԼԹՈՒՆԵԱՆ
9 Մայիս 2019

ՈՏՆԱԳՆԴԱԿ
ԱՐԻ ԼԵՒՈՆ
9 Մայիս 2019

ԻՄ ՄԱՍԻՍ
ԹԱՄԱՐ ԴԱՒԻԹԵԱՆ
9 Մայիս 2019

ՖՈՒԹՊՈԼԻ ՄՐՑՈՒՄ 2019
ՆԱԹԱԼԻ ԿՐԷՄՄՈՒ 
9 Մայիս 2019

ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՃՈՐՃ ԽՏԸՐՇԱՀ
9 Մայիս 2019

ԻՆՉՊԷ՞Ս ՉՄՈՌՆԱԼ
ՃՈՐՃ ԽՏԸՐՇԱՀ
9 Մայիս 2019

ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ
ՄԵՂՐԻ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
9 Մայիս 2019

ՇԱԲԱԹ ՄԸ ՏՈՒՆԷՆ ՀԵՌՈՒ
ՄԵՂՐԻ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ 
9 Մայիս 2019

ՄԵՐ ԼԵԶՈՒՆ ԵՒ ԿՐՕՆՔԸ
ՄԵՂՐԻ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
9 Մայիս 2019

ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ ԱՄԱՌ ՄԸ
ՄԵՂՐԻ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
9 Մայիս 2019

2018 ԱՄԱՌ
ԱՆԿԵԼԻՆԱ ՆԱԶԱՐՈՎԱ
9 Մայիս 2019

ՀԱՍԿԱՑՈՂՈՒԹԻՒՆ
ՆՈՐԱ ԻՒԶՊԱՇԵԱՆ
14 Մայիս 2019

ԱՐԺԷՔԸ ԳԻՏՆԱԼ
ԱՐՄԻՆԱ ՍԷԹ
14 Մայիս 2019

ՀԱՍԿԱՑՈՂՈՒԹԻՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼ
ԿԱՐԷՆ ՊԵՏԻԿՕՂԼՈՒ
16 Մայիս 2019

ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՕԳՆՈՒԹԻՒՆ
ԼԻԱ ԵՈՒՐԹԿԻՒԼԻՒ
17 Մայիս 2019 

ԱՂՔԱՏ ՏՂՈՒՆ ԾԱՄՈՑԸ (ՀԵՔԻԱԹ)
ԼԱՐԱ  ՍԱԼՊԱՆՕՂԼՈՒ
18 Մայիս 2019

ՀԻՄԱ Ո՞ՒՐ ԵՆ
ՏԻՐԱՆ ՔԷՕՍԷ
19 Մայիս 2019

ԲՆՈՒԹԻՒՆ
ՆԻԳՈԼ ՊՈԼՍԱՃԵԱՆ
26 Մայիս 2019

ԱՆԱԿՆԿԱԼՆԵՐՈՎ ԼԵՑՈՒՆ ՕՐ ՄԸ
ԱՐԹԻՒՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
26 Մայիս 2019

ԵՐԿՈ՞Ւ, Թէ ՄԷԿ…
ԼԻԱՆԱ ՓՈՀԱՆԵԱՆ
26 Մայիս 2019

ՊԶՏԻԿ ԵՂԲԱՅՐՍ
ՍԻԼՎԱ ՊԱՂՏԱՍԱՐԵԱՆ
1 Յունիս 2019

ՏԽՈՒՐ ԱՍՏՂԻԿԸ
ԷԴՕ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ
1 Յունիս 2019

ԳԻՐՔՍ ԵՒ ԵՍ
ՓԵՐԻ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ
1 Յունիս 2019

Ո՞ՒՐ ԳՆԱՑ ՀԵՌԱՁԱՅՆՍ
ԸՆԾԱՅ ՏԻՍԻ
4 Յունիս 2019

ԵԹԷ ՈՒՇԱԴԻՐ ԸԼԼԱՅԻ
ՌԻԹԱ ԹԱՔԻՍԻ
4 Յունիս 2019

ԱՒԵԼՈՐԴ ՁԱՅՆ
ԼՈՌԻ ՊԱԼԱՏԵԱՆ
4 Յունիս 2019

ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԻՒՆ
ՆԱՐԵԿ ՍՎԱՃԵԱՆ
4 Յունիս 2019

ՈՐՈ՞Ւ ՆՈՒԷՐՆ ԷՐ
ՄԻՍԱՔ ԵԱԿԱՆ
4 Յունիս 2019

ՄԵԾ ԸՆՏԱՆԻՔ
ԷԼԷՆԱ ԵՐԻՑԵԱՆ
5 Յունիս 2019

ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ
ԷԴՕ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ
5 Յունիս 2019

ԵԹԷ
ԺՈՒԼԻԱՆԱ ԱՒԱԳԵԱՆ
5 Յունիս 2019

ԱՄԱՌ
ՍԵՒԱԿ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
8 Յունիս 2019

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Ապրիլ – 8 Մայիս 2019

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՃ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ. ՊՕՂՈՍ ՍՆԱՊԵԱՆԻ ՀԵՏ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆ
17 Ապրիլ 2019

ԿԱՐՃ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՇԻՐԱԶԻ ՀԵՏ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆ
23 Ապրիլ 2019

ՀԱՅՐՍ՝ ԽՈՆԱՐՀ ՀԵՐՈՍ
ՄԱՀՈՒԱՆ 20ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ԱՌԹԻՒ
ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԱՍՈՅԵԱՆ-ԼԻՆՔ
27 Ապրիլ 2019

ԱՐԱՔՍԻ ԵԱԵԱ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
30 Ապրիլ 2019

ԳԵՂԱԹՈՅՐ ՀԱՂՈՐԴԱԿԻՑՆԵՐՈՒ ՀԵՏ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
3 Մայիս 2019

ԿԱՐՃ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ. ՅԱԿՈԲ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆԻ ՀԵՏ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆ
8 Մայիս 2019

ԱԿՆԱՐԿ
ՄԱՍՏՐԻԽՏՑԻ ՍԵՐՎԱՏԻՈՒՍԸ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
9 Ապրիլ 2019

ԱՆՈՒՇ ԿԵԱՆՔ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
9 Ապրիլ 2019

CLAIRE
ՍԻԼՎԻ ՊԱԼԵԱՆ
3 Մայիս 2019

ԱՂՋԻԿՍ Կ՚ԱՄՈՒՍՆԱՆԱՅ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
4 Մայիս 2019

ԼԵԶՈՒՆ ԱՅԼԱՏԱՌ
ՔՐԻՍՏ ԽՐՈՅԵԱՆ
4 Մայիս 2019

ՀԱՅԵՐԷՆԻ ԴԱՍԱՊԱՀԵՐ (Ա.)
ՄԵԼԻՍԱ ՖԷՐԱՀԵԱՆ
5 Մայիս 2019

ԵՐԿՈՒ ՓԱՄՓՈՒՇՏՈՎ
ՌԱՖՖԻ ՊԵՏԻԿԵԱՆ
6 Մայիս 2019

ԵՐԵՔ ՀԱՐՑՈՒՄ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
7 Մայիս 2019

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՊՏԵՐ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
8 Մայիս 2019

ԲԱՌ ՈՒ ԲԱՆ
ԼՌՈՒԹԻՒՆ, ԲԱՌ, ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԹԻՒՆ
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
12 Ապրիլ 2019

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
Ի-ՏԱԼ-ԻԱ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
11 Ապրիլ 2019

Խ. ԱԲՈՎԵԱՆ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
12 ԱՊՐԻԼ 2019

ՏԱՍՆՄԷԿԻԿ (Դ.)
ՍԳԱՐԱ ՆԱՈՒՄԱՆ
15 Ապրիլ 2019

NOTRE DAME DE PARIS
ՄԵՐ ՏԱՃԱՐԸ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
16 Ապրիլ 2019

ՆՈԹՐԸ ՏԱՄԸ ԿԸ ՎԱՌԻ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
17 Ապրիլ 2019

ԹՈՒՐՔԵՐԸ ՏԵՍԱ՞Ք
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
17 Ապրիլ 2019

ՆԱՀԱՊԵՏԻՆ ՊԱՏԳԱՄԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
24 Ապրիլ 2019

ԱՊՐԻԼ 24
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
25 Ապրիլ 2019

ՀԱՄՀՈՏ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
30 Ապրիլ 2019

Ո՞Վ ԳԻՏԷ
ՄԵԼԻՍԱ ՖԷՐԱՀԵԱՆ
4 Մայիս 2019

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒ (ԺԲ.)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
5 Մայիս 2019

ԺՈՂՈՎՆԵՐ ԺՈՂՈՎՆԵՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
8 Մայիս 2019

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՃ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԽՈՀԵՐ (13)
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
8 Մայիս 2019

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՆՈՆ ԱՒԱԳ ՉՈՐԵՔՇԱԲԹՈՒԱՅ. ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ (ԳՁ)
Թրգմ.՝ ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
17 Ապրիլ 2019

ԲԱՐԲԱՌ
«ՄԸ՛ ՎԱԽՆԱՔ»
ՔԵՍԱՊԻ ԲԱՐԲԱՌ
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ
22 Ապրիլ 2019

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ
ԼԵՒՈՆ ԶԱՒէՆ ՍԻՒՐՄԷԼԵԱՆ (1905-1995)
30 Ապրիլ 2019

ԳԻՐՔԵՐ
ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ԽԱՉԲԱՌԵՐ (ՓԱՐԻԶ, 2019)
Դպրոցասէր Վարժարանի աշակերտներ, Լը Ռէնսի, Ֆրանսա
17 Ապրիլ 2019

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ԶԱՐԵՀ ՈՐԲՈՒՆԻ
11 Ապրիլ 2019

YOU TUBE
ԿՈՐՍՈՒԱԾՆԵՐԸ․
ՀԵՌԱՁԱՅՆԸ
ՀԷԼԷՆ ԱԼԱՇ

ՊԱՀԱՐԱՆԸ
ԱԼԵՔՍԱՆՏՐԱ ՏԱՏԵԱՆ

ՍՈԽԸ
ՏԻԱՆՏՐԱ ՏԱՏԵԱՆ

ԼՈՒԱՑՔԻ ՄԵՔԵՆԱՅ
ՆԻՔՈԼ ԻՇԿԻՒԶԱՐ

ՄՈԽՐԱԳՈՅՆ
ԳԱՐԻՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ

ՇՈՒՆՍ
ՄԵԼԻՆԱ ԱՅՐԱՆՃԸ
2 Մայիս 2019

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ՀԱՆՐԱԿԱՌՔՈՎ ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԻՒՆ
ՄԱՐԻԱ ՄԱՐՏԻԿԵԱՆ
12 Ապրիլ 2019

ՑՈԼՔ
ՆԻԳՈԼ ՊՈԼՍԱՃԵԱՆ
14 Ապրիլ 2019

ԿՈՐՍՈՒԱԾՆԵՐԸ․
ՄՈԽՐԱԳՈՅՆ
ԳԱՐԻՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ

ԱԿՆՈՑ
ՏԱՒԻՏ ԳԸԼԸՉ

ՇՈՒՆՍ
ՄԵԼԻՆԱ ԱՅՐԱՆՃԸ

ՊԱՀԱՐԱՆԸ
ԱԼԵՔՍԱՆՏՐԱ ՏԱՏԵԱՆ

ԿՈՐՍՈՒԱԾ ԸՆԿԵՐՍ
ՀԱՐԻ ՀԱՐՈՒՆ ՎԵՐՄԻՇԵԱՆ

ԼՈՒԱՑՔԻ ՄԵՔԵՆԱՅ
ՆԻՔՈԼ ԻՇԿԻՒԶԱՐ

ՊԱՀԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ
ԱՐԷՍ ԼԻՍԱՆ

ՍՈԽԸ
ՏԻԱՆՏՐԱ ՏԱՏԵԱՆ

ՀԵՌԱՁԱՅՆԸ
ՀԷԼԷՆ ԱԼԱՇ
14 Ապրիլ, 2019

ՕԴԱՊԱՐԻԿՈՎ ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԻՒՆ
ՏԵՍՓԻՆԱ ՓԻՒՍԿԻՒԼԵԱՆ
20 Ապրիլ 2019

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԷՋԵՐԷՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ՏԱԹԵՒ ԷԼՄԱՃԵԱՆ
ՄԱՆԻԱ ՀԱՆՏԵԱՆ
ՆԱԹԱԼԻ ԳԱՐԱՄԱՆՈՒԿԵԱՆ
Կրտսեր ԱԼԵՔՍ ՏԷՐ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ
ԲԻՒԶԱՆԴ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ
ԱՍԱՏՈՒՐ ՊՕՇԿԷԶԷՆԵԱՆ
ԼՈՒՍԻՆ ԳԱՍԱՐՃԵԱՆ
ՍԱԼԲԻ ՀԱԼԼԱՃԵԱՆ
ՄԵՂՐԻ ՄԱՐԱՇԼԵԱՆ
1 Մայիս 2019

ՏԱՍՆՄԷԿԻԿՆԵՐ․
ԱԼԵՔՍԱՆՏՐԱ ՏԱՏԵԱՆ
ԱՐԱՍ ԱՐՏԸՉ
ԱՐԷՍ ԼԻՍԱՆ
ՄԱՐԱԼ ԷՍՔԻՃԵԱՆ
ՀԱՐԻ ՀԱՐՈՒՆ ՎԵՐՄԻՇԵԱՆ
ՏԱՐԻԱ ԱՎՃԸ
ԱՐՏԷՆ ՍԱՐԸՕՂԼՈՒ
ԳԱՐԻՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ
7 Մայիս 2019

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Մարտ – 8 Ապրիլ 2019

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՃ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ.
ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻ ՀԵՏ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆ
23 Մարտ 2019

«ՀԱ՞ՅՐ ՄԵՐ, ՈՐ ՅԵՐԿԻ՞ՆՍ ԵՍ»
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
29 Մարտ 2019

ԿԱՐՃ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ.
ՍԱՐԳԻՍ ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆԻ ՀԵՏ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆ
31 Մարտ 2019


ԱԿՆԱՐԿ
ԹԵՐԵՒՍ ՕՐ ՄԸ
ՍԵՒԱՆ ՆԱԶԱՐԵԱՆ
11 Մարտ 2019

ՍՐՏԻ ԽՕՍՔ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
13 Մարտ 2019

ԵՍ՝ ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՈՒ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
20 Մարտ 2019

Ի՞ՆՉ ԿՈՐՍՆՑՈՒՑԻՆՔ, Ի՞ՆՉ ԳՏԱՆՔ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
21 Մարտ 2019

ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ԶՈՅԳ ԱՇՏԱՐԱԿՆԵՐԸ
ԵՒ ԿՈՐՈՒՍԵԱԼ ՀԱՅՐԵՆԻՔՍ
ԱՒԵՏԻՍ ՀԱՃԵԱՆ
22 Մարտ 2019

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
26 Մարտ 2019

ԼԵԶՈՒՆ
ԱԿՈՒՍԹԻՆ ԱՆԱԼԵԱՆ
28 Մարտ 2019

ԳՈՒԼՊԱՆ ԱԼ ՍԻՐՏ ՈՒՆԻ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
3 Ապրիլ 2019

ՀԱՐՑՈՒՄ ՄԸ ՈՒՆԻՄ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
6 Ապրիլ 2019


ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒ (Թ.)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
10 Մարտ 2019

ԱՊԵՐԱԽՏ ԱՇԱԿԵՐՏԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
10 Մարտ 2019

ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ
12 Մարտ 2019

ԿԱՅԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
13 Մարտ 2019

ՊԱՏԱՌԻԿՆԵՐ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
14 Մարտ 2019

ՄԵՍՐՈՊ
ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
15 Մարտ 2019

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ.
ԳԻՇԵՐԸ… ՆՈՐԷՆ
ՉԳՏԱՅ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
16 Մարտ 2019

ԿԻՒԼՊԷՆԿ ԱՂԱ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
16 Մարտ 2019

ԻՐԻԿՈՒՆՆ ԱՅՍ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
17 Մարտ 2019

ՅԱՅԱՍԴԱՆ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
17 Մարտ 2019

ԴԱՄԲԱՆԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ՀԱՒԱՔԱԾՈՅ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
18 Մարտ 2019

ՏԱՍՆՄԷԿԻԿ (Բ.)
ՏԻԱՆԱ ՕՐՄԱՆԵԱՆ
20 Մարտ 2019

ՈՐՈՇՈՒՄ
ՍԳԱՐԱ ՆԱՈՒՄԱՆ
21 Մարտ 2019

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒ (Ժ.)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
24 Մարտ 2019

ԳԵՏՆՈՒՂԻ 5
ԱՆՏՈՒՆ ՃԱՄԲՈՐԴ
ԱՍՈՒՆ
26 Մարտ 2019

ՓՈԽԱՆ ԾԱՂԿԵՊՍԱԿԻ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
26 Մարտ 2019

ՏԱՍՆՄԷԿԻԿ (Ա.)
ՍԷԼԻՆԱ ՊԷՆԼԻ
28 Մարտ 2019

ՄԻՋԻՆՔ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
29 Մարտ 2019

ՊԱՍՏԱՌԻՆ ՎՐԱՅ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
3 Ապրիլ 2019

ԽՐԱՏՆԵՐ
ՍԵՒԱՆ ԼԱԼԻՔՕՂԼՈՒ
5 Ապրիլ 2019

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒ (ԺԱ.)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
7 Ապրիլ 2019

ՔԱՌԱՍՆՈՐԴԱՑ
ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ
8 Ապրիլ 2019


ԱՌԱԿ
ՍԻՐՈՅ ԱՊԱՍՏԱՆ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
11 Մարտ 2019


ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ

ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ԱՂՈՒՀԱՑԻՑ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻԻ
(Հատուած)
Ս. ՆԵՐՍԷՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ (՞)
Թրգմն. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
2 Ապրիլ 2019


ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆ (1922-2000)
27 Մարտ 2019

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՍԱՐՈՒԽԱՆ (1898-1977)
31 Մարտ 2019


ԳԻՐՔԵՐ
ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆԻ
«ՈՍՏԱՅՆ 11 – ԴԵԳԵՐՈՒՄՆԵՐ» ՀԱՏՈՐԸ
ՎՐԷԺ ԱՐՄԷՆ
11 Մարտ 2019


ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ԸՆԿԵՐՍ-ՕՐԱԳԻՐՍ
ՃԷՍԻՔԱ ԳՈՒՄՐՈՒԵԱՆ 
19 Մարտ 2019

Ա՜Խ, ԱՅՍ ՁՄԵՌԸ
ՎԱՐԴԻ ԺԱԳԱԼԵԱՆ
24 Մարտ 2019

ԱՊԱԳԱՅԻ ԾՐԱԳԻՐ
ԼՈՒՍԻՆ ԳԱՍԱՐՃԵԱՆ
ԺԱԳԼԻՆ ՆԵՐՍԷՍԵԱՆ

ՆԱԹԱԼԻ ԳԱՐԱՄԱՆՈՒԿԵԱՆ
31 Մարտ 2019

ՈՎԿԻԱՆՈՍԸ ԵՒ ԻՐ ԿՂԶԻՆԵՐԸ
ՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՊԻՊ
3 Ապրիլ 2019