ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Յուլիս – 8 Օգոստոս 2019

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՄԹՈՒԹԵԱՆ ԼՈՅՍԸ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
23 Յուլիս 2019

ԱԿՆԱՐԿ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (Դ.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
11 Յուլիս 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (Ե.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
15 Յուլիս 2019

ՆՈՐԵԿ ԵՄ, ՆՈՐԵ՛Կ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
18 Յուլիս 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (Զ.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
20 Յուլիս 2019

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐ ԵՒ ՀԱՅԵՐԷՆ
ՍԵԼՃՈՒՔ ԱՐԱՃԸ
22 Յուլիս 2019

ԵՐԿԻՆՔԷՆ ԲԱՐԵՒ ԿՈՒ ԳԱՅ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
24 Յուլիս 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (Է.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
25 Յուլիս 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (Ը.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
28 Յուլիս 2019

ՄԵԿԱՐԱ
ՏԻԱՆԱ ԱՔՄԱՆ
31 Յուլիս 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (Թ.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
31 Յուլիս 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (Ժ.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
3 Օգոստոս 2019

ՍՐՏԲԱՑ ԶՐՈՅՑ ԳՈՎԱՍԱՆԱԿԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
5 Օգոստոս 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (ԺԱ.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
5 Օգոստոս 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (ԺԲ.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
7 Օգոստոս 2019

ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ԱՊՈՒ ՌԱՇԻՏ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
9 Յուլիս 2019

ԾՈ՞ՎԸ ԹԷ ԵՐԿԻՆՔԸ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
13 Յուլիս 2019

ԴԱՐՁԵԱԼ ԶՐՈՅՑ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
20 Յուլիս 2019

ՄԵԾ ՀԱՅՐԻԿԻՆ ՃԱՄՊՐՈՒԿԸ (Ե.)
ՄԵԼԻՍԱ ՖԷՐԱՀԵԱՆ
21 Յուլիս 2019

ԽԱՐԹ ԶԱՄՓԱՐԱ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
22 Յուլիս 2019

ՄԱՀԸ
ՄԵԼԻՍԱ ՖԷՐԱՀԵԱՆ
28 Յուլիս 2019

ՄԵԾ ՀԱՅՐԻԿԻՆ ՃԱՄՊՐՈՒԿԸ (Զ.)
ՄԵԼԻՍԱ ՖԷՐԱՀԵԱՆ
3 Օգոստոս 2019

ԽԵՂՃ ՍԱՐԳԻՍ
ՏԻԱՆԱ ԱՔՄԱՆ
3 Օգոստոս 2019

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԷՆ ՎԵՐՋ ԵՒ ԱՌԱՋ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
9 Յուլիս 2019

ԱՊՐՈՒՄԷՆ ՏԵՍԻԼՔԻ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
9 Յուլիս 2019

ԻՄ ԲԱՌԵՐՍ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
11 Յուլիս 2019

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒՆԵՐ (ԺԷ.)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
13 Յուլիս 2019

ՍՐՏԲԱՑ ԶՐՈՅՑ ՄԱԱՄՈՒԼԻ ՄԱՍԻՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
14 Յուլիս 2019

ԱՂԱՒՆԻՆԵՐԸ
ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ
14 Յուլիս 2019

ԼԱԿՈՏԱՀԱՒԱՔ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
19 Յուլիս 2019

ՄԷՌ ԱԶՔԸ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
19 Յուլիս 2019

ՎԵՐԱՑ(Ծ)ՈՒՄ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
23 Յուլիս 2019

ԽԽՈՒՆՉ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
24 Յուլիս 2019

ՀԱՅԵՐԳ
ԿԱՐՕ ՄԱՐՏՈՒՆԻ
24 Յուլիս 2019

ԵՐՐՈՐԴ ՍԵՌԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
25 Յուլիս 2019

«YOU ONLY GIVE ME YOUR FUNNY PAPER»
ՍՏԵՖԱՆԻ ԳՈՒՆՏԱՔՃԵԱՆ
27 Յուլիս 2019

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒՆԵՐ (ԺԸ.)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
28 Յուլիս 2019

ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՀԱՅՈՑ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
28 Յուլիս 2019

ՏԱՍՆՄԷԿԻԿ (Դ.)
ՍԳԱՐԱ ՆԱՈՒՄԱՆ
30 Յուլիս 2019

ԱՐՑԱԽԵԱՆ (Չ)ԸՍԵԼԻՔՆԵՐ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
1 Օգոստոս 2019

ՆՈՐԱՇԽԱՐՀ
ԵՂԻԿ ՍԱՆԱՍԱՐԵԱՆ
3 Օգոստոս 2019

ՓԱՁԱԿԱ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
3 Օգոստոս 2019

ՆԷՒԵՏԵ
ՆԱԵՅԱԹԱ ՓԷՍՎՈՅ
3 Օգոստոս 2019

ԼԱՅՔԱՀԱՒԱՔ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
3 Օգոստոս 2019

ՏԵՐԵՒՆԵՐԷՆ ՆԵՐՍ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
4 Օգոստոս 2019

ՄԱՂԹԱՆՔ
ԿԱՐՕ ՄԱՐՏՈՒՆԻ
4 Օգոստոս 2019

ՊԱՏԱՌԻԿՆԵՐ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
6 Օգոստոս 2019

ԱՅՍՕՐ
ԵՂԻԿ ՍԱՆԱՍԱՐԵԱՆ
6 Օգոստոս 2019

ԿՈՐԻԿՈՍԻՆ ԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
8 Օգոստոս 2019

ԵՓՐԷՄԻՆ ՎՕՃԸ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
8 Օգոստոս 2019

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԱՆ ՀԱՒԱՏ Ա ԼԻ (Ա.)
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
15 Յուլիս 2019

ԱՆ ՀԱՒԱՏ Ա ԼԻ (Բ.)
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
25 Յուլիս 2019

ԿԱՐՃ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԽՈՀԵՐ (14)
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
26 Յուլիս 2019

ԱՆ ՀԱՒԱՏ Ա ԼԻ (Գ.)
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
5 Օգոստոս 2019

ԱՆ ՀԱՒԱՏ Ա ԼԻ (Դ.)
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
6 Օգոստոս 2019

ԱՄԷՆ ՕՐՈՒԱՅ ՊԷՍ ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
7 Օգոստոս 2019

ԱՆ ՀԱՒԱՏ Ա ԼԻ (Ե.)
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
8 Օգոստոս 2019

ԹԱՏԵՐԳՈՒԹԻՒՆ
ՄԵՐ ՆՈՐԱԿԱԶՄ ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ
ԳԷՈՐԳ ՄԱՐԱՇԼԵԱՆ
11 Յուլիս 2019

ԱՌԱԿ
ԲԱՐԵՍԻՐՏ ՄՐՋԻՒՆԸ
ՄԵԼԻՍԱ ՖԷՐԱՀԵԱՆ
6 Օգոստոս 2019

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ԿՈՐԾԱՆԻՉ ՍԷՐ
ՍԱՂՍԱՂԱՆ [ԿԱՉԱՂԱԿ]
Օսմաներէնէ թրգմ.՝ ԳԱՅԻԱՆԷ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ
10 Յուլիս 2019

ՏԻԿԻՆ ՀԱՅԿԱՆՈՅՇԻՆ ԽՆԴՐԱԳԻՐԸ
[ԱՆՍՏՈՐԱԳԻՐ]
Օսմաներէնէ թրգմ.՝ ԳԱՅԻԱՆԷ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ
13 Յուլիս 2019

ՄԻՆԱՍ ԷՖԷՆՏԻ
[ԱՆՍՏՈՐԱԳԻՐ]
Օսմաներէնէ թրգմ.՝ ԳԱՅԻԱՆԷ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ
27 Յուլիս 2019

ԾԻՐ ԿԱԹԻՆԻՆ ՄԷՋ ԿՈՐՍՈՒԱԾ
ԼԻՆՏԱ ՀՈԿԱՆ
Անգլերէնէ թրգմ.՝ ՃԵՍԻ ԱՐԼԷՆ
30 Յուլիս 2019

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ԳՈՅՆԵՐ
ԱՐԷՍ ԼԻՍԱՆ
12 Յուլիս 2019

ԲԱՐԻՔ
ԳԱՐԻՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ
12 Յուլիս 2019

ՄԷԿ ՕՐՍ
ՍԱՅԱԹ ՄԱՐՏԻԿԵԱՆ
12 Յուլիս 2019

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ
ՄԵԼԻՔ ԱՎՃԸ
12 Յուլիս 2019

ՈՒՐԲԱԹ ՕՐԸ
ՆԻՔՈԼ ՆԵՐԼԻ ԻՇԿԻՒԶԱՐ
12 Յուլիս 2019

ՆԱԽԱՊԱՐԱՇՈՒՄ
ՆԻՔՈԼ ՆԵՐԼԻ ԻՇԿԻՒԶԱՐ
12 Յուլիս 2019

ՇԱՐԺԱՆԿԱՐԻ ՕՐԸ
ԱՐԷՍ ԼԻՍԱՆ
12 Յուլիս 2019

ԿԵԱՆՔԻՆ ՄԷՋ
ՄԵԼԻՔ ԱՎՃԸ
12 Յուլիս 2019

ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԷԶ
ՍԵՒԱԿ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
28 Յուլիս 2019

ԱՄԱՌԸ ԻՆՉՊԷ՞Ս Կ’ԱՆՑԸՆԵՄ
ՅԱԿՈԲ ԳԱՍԱՐՃԵԱՆ
8 Օգոստոս 2019

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Յունիս – 8 Յուլիս 2019

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ԴԷՊԻ ՓՕԼՕՆԷԶԳԻՒՂ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
25 Յունիս 2019

ԿԱՐՃ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ.
ՊՕՂՈՍ ՍՆԱՊԵԱՆԻ ՄՏԵՐՄՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆ
28 Յունիս 2019

ՄԵՐ ԴՊՐՈՑԸ, ՄԵՐ ԺՈՂՈՎԱՐԱՆԸ, ՔԱՄՓ ԱՐՄԷՆ
ՏԻԱՆԱ ԱՔՄԱՆ
28 Յունիս 2019

ԱՌԱՋԻՆ ԱՅՑՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԱՍՈՅԵԱՆ ԼԻՆՔ
30 Յունիս 2019

ԼԵՂԻ ԱՆՈՒՇԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
5 Յուլիս 2019


ԱԿՆԱՐԿ
ԱԹՈՌԻ ԽԱՂ
ՄԱՐԻՆԱ ՊՈԶԵԱԳԱԼԵԱՆ ՊԱԶԱՐՊԱՇԵԱՆ
9 Յունիս 2019

ԺԱՆԵԱԿՆԵՐՈՒ ՄՏԵՐՄՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
10 Յունիս 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (Ա.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
25 Յունիս 2019

ՄԷԿ ՏԱՐԵԿԱՆ
ԱԿՈՒՍԹԻՆ ԱՆԱԼԵԱՆ
26 Յունիս 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (Բ․)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
28 Յունիս 2019

ՏԱՐԵՎԵՐՋ
ՍԵՒԱՆ ՆԱԶԱՐԵԱՆ
1 Յուլիս 2019

ՏԱԲԱՏԻՍ ԳՐՊԱՆՆԵՐԸ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
3 Յուլիս 2019

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ (Գ.)
ԿԱՐՕ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
6 Յուլիս 2019


ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ԳԼԽԱՐԿԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
24 Յունիս 2019

«ԳԻՇԵՐ ԲԱՐԻ, ՄԱՄԱ՜»
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
29 Յունիս 2019


ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
***
ՏԻԱՆԱ ՕՐՄԱՆԵԱՆ
9 Յունիս 2019

ՖԵՏԱՅԻՆԵՐԸ ԳԻՐՔ ԿԸ ԿԱՐԴԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
11 Յունիս 2019

ՏԱՆՂԱԼԱԽ ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅԵՐՈՒ ԻՄ ՀԱՅՐԵՆԻՔ
Ա. ՔԱՐԱՄԵԱՆ
12 Յունիս 2019

ՅԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
13 Յունիս 2019

ՅԱՅԷՐԷՆ ՋՔԻՏՁՕՂՆԷՐՈՒՆ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
14 Յունիս 2019

ԼԱՏԻՆԱՏԱՌ ԻՄ ՀԱՅԵՐԷՆ
ՍՐԲՈՒԿ ԴԱՒԻԹԵԱՆ
14 Յունիս 2019

ԼՈՒՍԱԽԱՒԱՐ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
15 Յունիս 2019

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒՆԵՐ (ԺԵ.)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
16 Յունիս 2019

ՍԵՐԴ ԵՄ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
19 Յունիս 2019

ԽՈԶԵՐՈՒ ՏԱՐԻ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
20 Յունիս 2019

ԵՓՐԵՄ ԱՆՓԱՍՏԱՆԻՅԱԼ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
25 Յունիս 2019

MER HAYRENIK
LADINADAR GARTASOGH HAYEROUN HAMAR
ՍՐԲՈՒԿ ԴԱՒԻԹԵԱՆ
25 Յունիս 2019

ԵՈՒԹԱ
ՍՏԵՖԱՆԻ ԳՈՒՆՏԱՔՃԵԱՆ
26 Յունիս 2019

ՎԻՇԱՊ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
29 Յունիս 2019

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒՆԵՐ (ԺԶ.)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
30 Յունիս, 2019

ԳՐԱՀՈՍՔ
ՅԱՍ
30 Յունիս 2019

ՍՐՏԲԱՑ ԶՐՈՅՑ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ԱՊԱԳԱՅԻՆ ՄԱՍԻՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
1 Յուլիս 2019

ՊԱՏԱՌԻԿՆԵՐ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
2 Յուլիս 2019

ՀԱՅ ՄԱԱՄՈՒԼԻ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
2 Յուլիս 2019

ՄՏԻԿ ՉԸՐԱՒ ՄԻՆՉԵՒ ՎԵՐՋ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
5 Յուլիս 2019

ՄԿՆԻԿԸ ՄԻԱԿ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
5 Յուլիս 2019

ԳԵՏՆՈՒՂԻ 6.
ՁԱՆՁՐՈՅԹԸ
ԱՍՈՒՆ
7 Յուլիս 2019

ԿԱՐԿԻՆԸ
ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ
8 Յուլիս 2019

ԽՃԱՆԿԱՐ
ՅԱՍ
8 Յուլիս 2019


ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԲԱԽՏՈՎ ԾՆԱՅ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
24 Յունիս 2019


ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ՀԱՅԿԱՆՈՅՇ ՏՈՒՏՈՒԻՆ ՀՆԱՐՔԸ
ԱՆՍՏՈՐԱԳԻՐ
Օսմաներէնէ թրգմ.՝
ԳԱՅԻԱՆԷ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ
11 Յունիս 2019

ԱՂԱՒՆԻՆ ԱՌԱՔՈՒԱԾ
Կանոն Պենտեկոստէի Ա․ օրուայ
(Հատուած)
Գրաբարէ թրգմ․՝
ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
11 Յունիս 2019

ՄՇՈՒՇԸ
ԳԱՐԼ ՍԱՆՏՊԸՐԿ
Անգլերէնէ թրգմ․՝
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
28 Յունիս 2019

ԱՃԱՊԱՐԱՆՔԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԱՐՏ ԵՂԻՐ
ՈՒԷՆՏԷԼ ՊԵՌԻ
Անգլերէնէ թրգմ․՝
ՃԵՍԻ ԱՐԼԷՆ
4 Յուլիս 2019


ԲԱՌ ՈՒ ԲԱՆ
ՋԻՂԸ
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
25 Յունիս 2019


ԳԻՐՔԵՐ
ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՊ ՎՐԷԺ–ԱՐՄԷՆԻ
«ՈՍՏԱՅՆ 12-ՀԱՆԳՈՅՑՆԵՐ» ՀԱՏՈՐԸ
13 Յունիս 2019


ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ՊԶՏԻԿ ԿԱՅԾԱԿԸ
ՆՈՐՎԱՆ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
18 Յունիս 2019

ԵՐԱԶՆԵՐՍ
ՓԵՐԻ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ
18 Յունիս 2019

ԲԱՌԱՐԱՆԸ ԵՒ ԲՈԼՈՐԸ
ՍԻԼՎԱ ՊԱՂՏԱՍԱՐԵԱՆ
18 Յունիս 2019

ԴԷՊԻ ԴՊՐՈՑ
ԿԱՅԱՆԷ ՖՈՐԷԼ
18 Յունիս 2019

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ
ԷԴՕ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ
18 Յունիս 2019

ԱՄԱՌ
ՍԷՐԼԻ ՔԷՇԻՇԵԱՆ
27 Յունիս 2019

ԻՄ ՏԷՏԷՍ
ՍԵՒԱԿ ՊԱՏԷՄ
27 Յունիս 2019

ՆԿԱՐԻՍ ՄԷՋ
ԷԴՕ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ
27 Յունիս 2019

ՕԼԻՎԸՐԸ
ՓԱԹԻԼ ԻՇԽԱՆԵԱՆ
29 Յունիս 2019

ՏԱՐԲԵՐ ԽԱՂ ՄԸ
ՅԱԿՈԲ ԳԱՍԱՐՃԵԱՆ
29 Յունիս 2019

ԴՊՐՈՑԻ ՅԻՇԱՏԱԿՆԵՐԸ ՉՄՈՌՆԱՍ
ՍԷՐԼԻ ՔԷՇԻՇԵԱՆ
29 Յունիս 2019

ՇԱՏ ՆԵՂՈՒԵՑԱՅ
ՄԷՅՐԻ ՏՐԴԱՏԵԱՆ
29 Յունիս 2019

ՄԵՍՐՈՊԵԱՆ ԱՅԲՈՒԲԵՆԻՆ ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ
ՏԻԱՆԱ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ
30 Յունիս 2019

«ՀՈՂ» ԲԱՌԻՆ ՄԱՍԻՆ ԿԱՐԾԻՔՍ
ԼԵՒՈՆ ԷՔՄԷՔՃԵԱՆ
30 Յունիս 2019

ԿԱՏՈՒ
ԱԼԵՔՍԱՆՏՐԱ ՏԱՏԵԱՆ
3 Յուլիս 2019

ՄԷԿ ՕՐՍ
ՏԱՐԻԱ ԱՎՃԸ
3 Յուլիս 2019

ՕՐՍ ԻՆՉՊԷ՞Ս Է
ՏԱՒԻՏ ԳԸԼԸՉ
3 Յուլիս 2019

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴՍ
ՏԱՐԻԱ ԱՎՃԸ
4 Յուլիս 2019

ՈՒԼՈՒՏԱՂ
ԱԼԵՔՍԱՆՏՐԱ ՏԱՏԵԱՆ
4 Յուլիս 2019

ԴՊՐՈՑ
ՏԱՒԻՏ ԳԸԼԸՉ
4 Յուլիս 2019

ՏԻԵԶԵՐՔ
ՀԱՆԻԱ ՍՏԵՓԱՆԵԱՆ
4 Յուլիս 2019

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Մայիս – 8 Յունիս 2019

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՃ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ.
ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏԻ ՀԵՏ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆ
17 Մայիս 2019

ՊՏՈՅՏ ՄԸ ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՄԷՋ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆ
3 Յունիս 2019

ԿԻՒԼԻԶԱՐ.
ՏԱՐԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՅՈՒՇԵՐ
ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԱՍՈՅԵԱՆ ԼԻՆՔ
5 Յունիս 2019

ՄԵԾ ՄՕՐՍ՝
ՏԻՐՈՒՀԻԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ
ՏԻԱՆԱ ԱՔՄԱՆ
7 Յունիս 2019


ԱԿՆԱՐԿ
Ն.
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
13 Մայիս 2019

ՀԱՅԵՐԷՆԻ ԴԱՍԱՊԱՀԵՐ (Բ.)
ՄԵԼԻՍԱ ՖԷՐԱՀԵԱՆ
16 Մայիս 2019

ՆՈՐԵԿ ԵՄ, ՆՈՐԵ՛Կ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
21 Մայիս 2019

ՀԱՅԵՐԷՆԻ ԴԱՍԱՊԱՀԵՐ (Գ.)
ՄԵԼԻՍԱ ՖԷՐԱՀԵԱՆ
22 Մայիս 2019


ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ԳՈՐԾԻ՛Դ ԳՆԱ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
28 Մայիս 2019


ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ 
ՉԻ ԼՍՈՒԻՐ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԱԵՆ
11 Մայիս 2019

ԱՐԴԵՕՔ ԱՆՈ՞ՒՐՋ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
13 Մայիս 2019

ՈՒԶԱԾԻԹ ՊԵՍ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
14 Մայիս 2019

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒ (ԺԳ.)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
18 Մայիս 2019

ԸՆԹՐԻՔ
ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ
20 Մայիս 2019

ԿՈՐՍՈՒԱԾ ՊՈԼՍԱՀԱՅՈՒԹԻՒՆ
Մ. Ա.
20 Մայիս 2019

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ԱՆՁՐԵՒ
ՆՌԱՆ ՀԱՏԻԿՆԵՐ
Մ. Ա.
26 Մայիս 2019

ԳՈՂԵՐՈՒ ԵՐԿԻՐ ԻՄ ՀԱՅՐԵՆԻՔ
Ա. ՔԱՐԱՄԵԱՆ
1 Յունիս 2019

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒ (ԺԴ.)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
1 Յունիս 2019

ՍԻՆՖՈՆԻԱ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
2 Յունիս 2019

ԾԵԾԻ ՄՇԱԿՈՅԹ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
5 Յունիս 2019

ՏԱՍՆՄԷԿԻԿ
ԱՆԱՀԻՏ ՄՈՒՐԱՏԵԱՆ
6 Յունիս 2019

ՔԵՐԹՈՒԱԾՍ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԱԵՆ
6 Յունիս 2019

ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ԴԱՇՏԱՆԱԴԱԴԱՐԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
8 Յունիս 2019 


ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԵՕԹՆԵՐՈՐԴ ԱԼԻՔԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
25 Մայիս 2019


ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ԹԱՀԹԱՊԱՇԵԱՆ ԷՖԷՆՏԻ
ՍԱՂՍԱՂԱՆ [ԿԱՉԱՂԱԿ]
Օսմաներէնէ թարգմանեց՝
ԳԱՅԻԱՆԷ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ
11 Մայիս 2019

ՏԻԿԻՆ ՆՈՒԷՐԻԿ ՏԱՆԿԱԼԱՔԵԱՆ
ԱՂՈՒՍԹՈՍ ՊԷՕՃԷՅԻ [ՃՌԻԿ]
Օսմաներէնէ թարգմանեց՝
ԳԱՅԻԱՆԷ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ
7 Յունիս 2019

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ՖՈՒԹՊՈԼ
ԱՐԻ ՉԷՉՃԷՆԵԱՆ
9 Մայիս 2019

ՖՈՒԹՊՈԼԻ ԽԱՂ
ԱԼԵՔՍ ԳԱԼՈՒՍՏԵԱՆ ՌՈՃԸՐ
9 Մայիս 2019

ՖՈՒԹՊՈԼԻ ՄՐՑՈՒՄ
ԳՈՒՐԳԷՆ ԹՈՐՈՍԵԱՆ
9 Մայիս 2019

ԿԱՂԱՆԴԻ ՀԱՆԴԷՍ 2017
ԱԼԵՔՍԻԱ ԱԼԹՈՒՆԵԱՆ
9 Մայիս 2019

ՈՏՆԱԳՆԴԱԿ
ԱՐԻ ԼԵՒՈՆ
9 Մայիս 2019

ԻՄ ՄԱՍԻՍ
ԹԱՄԱՐ ԴԱՒԻԹԵԱՆ
9 Մայիս 2019

ՖՈՒԹՊՈԼԻ ՄՐՑՈՒՄ 2019
ՆԱԹԱԼԻ ԿՐԷՄՄՈՒ 
9 Մայիս 2019

ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՃՈՐՃ ԽՏԸՐՇԱՀ
9 Մայիս 2019

ԻՆՉՊԷ՞Ս ՉՄՈՌՆԱԼ
ՃՈՐՃ ԽՏԸՐՇԱՀ
9 Մայիս 2019

ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ
ՄԵՂՐԻ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
9 Մայիս 2019

ՇԱԲԱԹ ՄԸ ՏՈՒՆԷՆ ՀԵՌՈՒ
ՄԵՂՐԻ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ 
9 Մայիս 2019

ՄԵՐ ԼԵԶՈՒՆ ԵՒ ԿՐՕՆՔԸ
ՄԵՂՐԻ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
9 Մայիս 2019

ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ ԱՄԱՌ ՄԸ
ՄԵՂՐԻ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
9 Մայիս 2019

2018 ԱՄԱՌ
ԱՆԿԵԼԻՆԱ ՆԱԶԱՐՈՎԱ
9 Մայիս 2019

ՀԱՍԿԱՑՈՂՈՒԹԻՒՆ
ՆՈՐԱ ԻՒԶՊԱՇԵԱՆ
14 Մայիս 2019

ԱՐԺԷՔԸ ԳԻՏՆԱԼ
ԱՐՄԻՆԱ ՍԷԹ
14 Մայիս 2019

ՀԱՍԿԱՑՈՂՈՒԹԻՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼ
ԿԱՐԷՆ ՊԵՏԻԿՕՂԼՈՒ
16 Մայիս 2019

ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՕԳՆՈՒԹԻՒՆ
ԼԻԱ ԵՈՒՐԹԿԻՒԼԻՒ
17 Մայիս 2019 

ԱՂՔԱՏ ՏՂՈՒՆ ԾԱՄՈՑԸ (ՀԵՔԻԱԹ)
ԼԱՐԱ  ՍԱԼՊԱՆՕՂԼՈՒ
18 Մայիս 2019

ՀԻՄԱ Ո՞ՒՐ ԵՆ
ՏԻՐԱՆ ՔԷՕՍԷ
19 Մայիս 2019

ԲՆՈՒԹԻՒՆ
ՆԻԳՈԼ ՊՈԼՍԱՃԵԱՆ
26 Մայիս 2019

ԱՆԱԿՆԿԱԼՆԵՐՈՎ ԼԵՑՈՒՆ ՕՐ ՄԸ
ԱՐԹԻՒՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
26 Մայիս 2019

ԵՐԿՈ՞Ւ, Թէ ՄԷԿ…
ԼԻԱՆԱ ՓՈՀԱՆԵԱՆ
26 Մայիս 2019

ՊԶՏԻԿ ԵՂԲԱՅՐՍ
ՍԻԼՎԱ ՊԱՂՏԱՍԱՐԵԱՆ
1 Յունիս 2019

ՏԽՈՒՐ ԱՍՏՂԻԿԸ
ԷԴՕ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ
1 Յունիս 2019

ԳԻՐՔՍ ԵՒ ԵՍ
ՓԵՐԻ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ
1 Յունիս 2019

Ո՞ՒՐ ԳՆԱՑ ՀԵՌԱՁԱՅՆՍ
ԸՆԾԱՅ ՏԻՍԻ
4 Յունիս 2019

ԵԹԷ ՈՒՇԱԴԻՐ ԸԼԼԱՅԻ
ՌԻԹԱ ԹԱՔԻՍԻ
4 Յունիս 2019

ԱՒԵԼՈՐԴ ՁԱՅՆ
ԼՈՌԻ ՊԱԼԱՏԵԱՆ
4 Յունիս 2019

ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԻՒՆ
ՆԱՐԵԿ ՍՎԱՃԵԱՆ
4 Յունիս 2019

ՈՐՈ՞Ւ ՆՈՒԷՐՆ ԷՐ
ՄԻՍԱՔ ԵԱԿԱՆ
4 Յունիս 2019

ՄԵԾ ԸՆՏԱՆԻՔ
ԷԼԷՆԱ ԵՐԻՑԵԱՆ
5 Յունիս 2019

ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ
ԷԴՕ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ
5 Յունիս 2019

ԵԹԷ
ԺՈՒԼԻԱՆԱ ԱՒԱԳԵԱՆ
5 Յունիս 2019

ԱՄԱՌ
ՍԵՒԱԿ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
8 Յունիս 2019

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Ապրիլ – 8 Մայիս 2019

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՃ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ. ՊՕՂՈՍ ՍՆԱՊԵԱՆԻ ՀԵՏ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆ
17 Ապրիլ 2019

ԿԱՐՃ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՇԻՐԱԶԻ ՀԵՏ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆ
23 Ապրիլ 2019

ՀԱՅՐՍ՝ ԽՈՆԱՐՀ ՀԵՐՈՍ
ՄԱՀՈՒԱՆ 20ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ԱՌԹԻՒ
ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԱՍՈՅԵԱՆ-ԼԻՆՔ
27 Ապրիլ 2019

ԱՐԱՔՍԻ ԵԱԵԱ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
30 Ապրիլ 2019

ԳԵՂԱԹՈՅՐ ՀԱՂՈՐԴԱԿԻՑՆԵՐՈՒ ՀԵՏ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
3 Մայիս 2019

ԿԱՐՃ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ. ՅԱԿՈԲ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆԻ ՀԵՏ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆ
8 Մայիս 2019

ԱԿՆԱՐԿ
ՄԱՍՏՐԻԽՏՑԻ ՍԵՐՎԱՏԻՈՒՍԸ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
9 Ապրիլ 2019

ԱՆՈՒՇ ԿԵԱՆՔ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
9 Ապրիլ 2019

CLAIRE
ՍԻԼՎԻ ՊԱԼԵԱՆ
3 Մայիս 2019

ԱՂՋԻԿՍ Կ՚ԱՄՈՒՍՆԱՆԱՅ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
4 Մայիս 2019

ԼԵԶՈՒՆ ԱՅԼԱՏԱՌ
ՔՐԻՍՏ ԽՐՈՅԵԱՆ
4 Մայիս 2019

ՀԱՅԵՐԷՆԻ ԴԱՍԱՊԱՀԵՐ (Ա.)
ՄԵԼԻՍԱ ՖԷՐԱՀԵԱՆ
5 Մայիս 2019

ԵՐԿՈՒ ՓԱՄՓՈՒՇՏՈՎ
ՌԱՖՖԻ ՊԵՏԻԿԵԱՆ
6 Մայիս 2019

ԵՐԵՔ ՀԱՐՑՈՒՄ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
7 Մայիս 2019

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՊՏԵՐ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
8 Մայիս 2019

ԲԱՌ ՈՒ ԲԱՆ
ԼՌՈՒԹԻՒՆ, ԲԱՌ, ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԹԻՒՆ
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
12 Ապրիլ 2019

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
Ի-ՏԱԼ-ԻԱ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
11 Ապրիլ 2019

Խ. ԱԲՈՎԵԱՆ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
12 ԱՊՐԻԼ 2019

ՏԱՍՆՄԷԿԻԿ (Դ.)
ՍԳԱՐԱ ՆԱՈՒՄԱՆ
15 Ապրիլ 2019

NOTRE DAME DE PARIS
ՄԵՐ ՏԱՃԱՐԸ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
16 Ապրիլ 2019

ՆՈԹՐԸ ՏԱՄԸ ԿԸ ՎԱՌԻ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
17 Ապրիլ 2019

ԹՈՒՐՔԵՐԸ ՏԵՍԱ՞Ք
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
17 Ապրիլ 2019

ՆԱՀԱՊԵՏԻՆ ՊԱՏԳԱՄԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
24 Ապրիլ 2019

ԱՊՐԻԼ 24
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
25 Ապրիլ 2019

ՀԱՄՀՈՏ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
30 Ապրիլ 2019

Ո՞Վ ԳԻՏԷ
ՄԵԼԻՍԱ ՖԷՐԱՀԵԱՆ
4 Մայիս 2019

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒ (ԺԲ.)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
5 Մայիս 2019

ԺՈՂՈՎՆԵՐ ԺՈՂՈՎՆԵՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
8 Մայիս 2019

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՃ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԽՈՀԵՐ (13)
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
8 Մայիս 2019

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՆՈՆ ԱՒԱԳ ՉՈՐԵՔՇԱԲԹՈՒԱՅ. ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ (ԳՁ)
Թրգմ.՝ ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
17 Ապրիլ 2019

ԲԱՐԲԱՌ
«ՄԸ՛ ՎԱԽՆԱՔ»
ՔԵՍԱՊԻ ԲԱՐԲԱՌ
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ
22 Ապրիլ 2019

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ
ԼԵՒՈՆ ԶԱՒէՆ ՍԻՒՐՄԷԼԵԱՆ (1905-1995)
30 Ապրիլ 2019

ԳԻՐՔԵՐ
ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ԽԱՉԲԱՌԵՐ (ՓԱՐԻԶ, 2019)
Դպրոցասէր Վարժարանի աշակերտներ, Լը Ռէնսի, Ֆրանսա
17 Ապրիլ 2019

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ԶԱՐԵՀ ՈՐԲՈՒՆԻ
11 Ապրիլ 2019

YOU TUBE
ԿՈՐՍՈՒԱԾՆԵՐԸ․
ՀԵՌԱՁԱՅՆԸ
ՀԷԼԷՆ ԱԼԱՇ

ՊԱՀԱՐԱՆԸ
ԱԼԵՔՍԱՆՏՐԱ ՏԱՏԵԱՆ

ՍՈԽԸ
ՏԻԱՆՏՐԱ ՏԱՏԵԱՆ

ԼՈՒԱՑՔԻ ՄԵՔԵՆԱՅ
ՆԻՔՈԼ ԻՇԿԻՒԶԱՐ

ՄՈԽՐԱԳՈՅՆ
ԳԱՐԻՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ

ՇՈՒՆՍ
ՄԵԼԻՆԱ ԱՅՐԱՆՃԸ
2 Մայիս 2019

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ՀԱՆՐԱԿԱՌՔՈՎ ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԻՒՆ
ՄԱՐԻԱ ՄԱՐՏԻԿԵԱՆ
12 Ապրիլ 2019

ՑՈԼՔ
ՆԻԳՈԼ ՊՈԼՍԱՃԵԱՆ
14 Ապրիլ 2019

ԿՈՐՍՈՒԱԾՆԵՐԸ․
ՄՈԽՐԱԳՈՅՆ
ԳԱՐԻՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ

ԱԿՆՈՑ
ՏԱՒԻՏ ԳԸԼԸՉ

ՇՈՒՆՍ
ՄԵԼԻՆԱ ԱՅՐԱՆՃԸ

ՊԱՀԱՐԱՆԸ
ԱԼԵՔՍԱՆՏՐԱ ՏԱՏԵԱՆ

ԿՈՐՍՈՒԱԾ ԸՆԿԵՐՍ
ՀԱՐԻ ՀԱՐՈՒՆ ՎԵՐՄԻՇԵԱՆ

ԼՈՒԱՑՔԻ ՄԵՔԵՆԱՅ
ՆԻՔՈԼ ԻՇԿԻՒԶԱՐ

ՊԱՀԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ
ԱՐԷՍ ԼԻՍԱՆ

ՍՈԽԸ
ՏԻԱՆՏՐԱ ՏԱՏԵԱՆ

ՀԵՌԱՁԱՅՆԸ
ՀԷԼԷՆ ԱԼԱՇ
14 Ապրիլ, 2019

ՕԴԱՊԱՐԻԿՈՎ ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԻՒՆ
ՏԵՍՓԻՆԱ ՓԻՒՍԿԻՒԼԵԱՆ
20 Ապրիլ 2019

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԷՋԵՐԷՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ՏԱԹԵՒ ԷԼՄԱՃԵԱՆ
ՄԱՆԻԱ ՀԱՆՏԵԱՆ
ՆԱԹԱԼԻ ԳԱՐԱՄԱՆՈՒԿԵԱՆ
Կրտսեր ԱԼԵՔՍ ՏԷՐ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ
ԲԻՒԶԱՆԴ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ
ԱՍԱՏՈՒՐ ՊՕՇԿԷԶԷՆԵԱՆ
ԼՈՒՍԻՆ ԳԱՍԱՐՃԵԱՆ
ՍԱԼԲԻ ՀԱԼԼԱՃԵԱՆ
ՄԵՂՐԻ ՄԱՐԱՇԼԵԱՆ
1 Մայիս 2019

ՏԱՍՆՄԷԿԻԿՆԵՐ․
ԱԼԵՔՍԱՆՏՐԱ ՏԱՏԵԱՆ
ԱՐԱՍ ԱՐՏԸՉ
ԱՐԷՍ ԼԻՍԱՆ
ՄԱՐԱԼ ԷՍՔԻՃԵԱՆ
ՀԱՐԻ ՀԱՐՈՒՆ ՎԵՐՄԻՇԵԱՆ
ՏԱՐԻԱ ԱՎՃԸ
ԱՐՏԷՆ ՍԱՐԸՕՂԼՈՒ
ԳԱՐԻՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ
7 Մայիս 2019

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Մարտ – 8 Ապրիլ 2019

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՃ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ.
ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻ ՀԵՏ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆ
23 Մարտ 2019

«ՀԱ՞ՅՐ ՄԵՐ, ՈՐ ՅԵՐԿԻ՞ՆՍ ԵՍ»
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
29 Մարտ 2019

ԿԱՐՃ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ.
ՍԱՐԳԻՍ ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆԻ ՀԵՏ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆ
31 Մարտ 2019


ԱԿՆԱՐԿ
ԹԵՐԵՒՍ ՕՐ ՄԸ
ՍԵՒԱՆ ՆԱԶԱՐԵԱՆ
11 Մարտ 2019

ՍՐՏԻ ԽՕՍՔ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
13 Մարտ 2019

ԵՍ՝ ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՈՒ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
20 Մարտ 2019

Ի՞ՆՉ ԿՈՐՍՆՑՈՒՑԻՆՔ, Ի՞ՆՉ ԳՏԱՆՔ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
21 Մարտ 2019

ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ԶՈՅԳ ԱՇՏԱՐԱԿՆԵՐԸ
ԵՒ ԿՈՐՈՒՍԵԱԼ ՀԱՅՐԵՆԻՔՍ
ԱՒԵՏԻՍ ՀԱՃԵԱՆ
22 Մարտ 2019

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
26 Մարտ 2019

ԼԵԶՈՒՆ
ԱԿՈՒՍԹԻՆ ԱՆԱԼԵԱՆ
28 Մարտ 2019

ԳՈՒԼՊԱՆ ԱԼ ՍԻՐՏ ՈՒՆԻ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
3 Ապրիլ 2019

ՀԱՐՑՈՒՄ ՄԸ ՈՒՆԻՄ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
6 Ապրիլ 2019


ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒ (Թ.)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
10 Մարտ 2019

ԱՊԵՐԱԽՏ ԱՇԱԿԵՐՏԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
10 Մարտ 2019

ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ
12 Մարտ 2019

ԿԱՅԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
13 Մարտ 2019

ՊԱՏԱՌԻԿՆԵՐ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
14 Մարտ 2019

ՄԵՍՐՈՊ
ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
15 Մարտ 2019

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ.
ԳԻՇԵՐԸ… ՆՈՐԷՆ
ՉԳՏԱՅ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
16 Մարտ 2019

ԿԻՒԼՊԷՆԿ ԱՂԱ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
16 Մարտ 2019

ԻՐԻԿՈՒՆՆ ԱՅՍ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
17 Մարտ 2019

ՅԱՅԱՍԴԱՆ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
17 Մարտ 2019

ԴԱՄԲԱՆԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ՀԱՒԱՔԱԾՈՅ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
18 Մարտ 2019

ՏԱՍՆՄԷԿԻԿ (Բ.)
ՏԻԱՆԱ ՕՐՄԱՆԵԱՆ
20 Մարտ 2019

ՈՐՈՇՈՒՄ
ՍԳԱՐԱ ՆԱՈՒՄԱՆ
21 Մարտ 2019

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒ (Ժ.)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
24 Մարտ 2019

ԳԵՏՆՈՒՂԻ 5
ԱՆՏՈՒՆ ՃԱՄԲՈՐԴ
ԱՍՈՒՆ
26 Մարտ 2019

ՓՈԽԱՆ ԾԱՂԿԵՊՍԱԿԻ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
26 Մարտ 2019

ՏԱՍՆՄԷԿԻԿ (Ա.)
ՍԷԼԻՆԱ ՊԷՆԼԻ
28 Մարտ 2019

ՄԻՋԻՆՔ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
29 Մարտ 2019

ՊԱՍՏԱՌԻՆ ՎՐԱՅ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
3 Ապրիլ 2019

ԽՐԱՏՆԵՐ
ՍԵՒԱՆ ԼԱԼԻՔՕՂԼՈՒ
5 Ապրիլ 2019

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒ (ԺԱ.)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
7 Ապրիլ 2019

ՔԱՌԱՍՆՈՐԴԱՑ
ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ
8 Ապրիլ 2019


ԱՌԱԿ
ՍԻՐՈՅ ԱՊԱՍՏԱՆ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
11 Մարտ 2019


ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ

ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ԱՂՈՒՀԱՑԻՑ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻԻ
(Հատուած)
Ս. ՆԵՐՍԷՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ (՞)
Թրգմն. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
2 Ապրիլ 2019


ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆ (1922-2000)
27 Մարտ 2019

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՍԱՐՈՒԽԱՆ (1898-1977)
31 Մարտ 2019


ԳԻՐՔԵՐ
ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆԻ
«ՈՍՏԱՅՆ 11 – ԴԵԳԵՐՈՒՄՆԵՐ» ՀԱՏՈՐԸ
ՎՐԷԺ ԱՐՄԷՆ
11 Մարտ 2019


ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ԸՆԿԵՐՍ-ՕՐԱԳԻՐՍ
ՃԷՍԻՔԱ ԳՈՒՄՐՈՒԵԱՆ 
19 Մարտ 2019

Ա՜Խ, ԱՅՍ ՁՄԵՌԸ
ՎԱՐԴԻ ԺԱԳԱԼԵԱՆ
24 Մարտ 2019

ԱՊԱԳԱՅԻ ԾՐԱԳԻՐ
ԼՈՒՍԻՆ ԳԱՍԱՐՃԵԱՆ
ԺԱԳԼԻՆ ՆԵՐՍԷՍԵԱՆ

ՆԱԹԱԼԻ ԳԱՐԱՄԱՆՈՒԿԵԱՆ
31 Մարտ 2019

ՈՎԿԻԱՆՈՍԸ ԵՒ ԻՐ ԿՂԶԻՆԵՐԸ
ՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՊԻՊ
3 Ապրիլ 2019

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Փետրուար – 8 Մարտ 2019

ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ԹԻՒ 301 ՍԵՆԵԱԿԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
5 Մարտ 2019


ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ԲԱՂՆԻՔ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
12 Փետրուար 2019

ՓՈՂՈՑԸ ԳՈՅՆԶԳՈՅՆ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
23 Փետրուար 2019

ԶԳԵՍՏԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
1 Մարտ 2019


ԱԿՆԱՐԿ
ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ ՆԵՐՍ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
10 Փետրուար 2019

ՃԻՇԴ ԴԵՂԸ ՀԱՅԵՐԷՆԻ ԴԱՍԻՆ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
12 Փետրուար 2019

ՀԱՅՐՍ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
11 Փետրուար 2019

ԱՆԿՈՉ ՀԻՒՐ
ՄԱՐԻՆԱ ՊՈԶԵԱԳԱԼԵԱՆ ՊԱԶԱՐՊԱՇԵԱՆ
24 Փետրուար 2019


ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒ (Է.)
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
10 Փետրուար 2019

ԳԵՏՆՈՒՂԻ 3
ԱՍՈՒՆ
11 Փետրուար 2019

ՄՈՆԱ ԼԻԶԱ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
11 Փետրուար 2019

ԵՍԱՅԵԱՆԻ ԱՇԱԿԷՐՏՆԷՐՈՒՆ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
12 Փետրուար 2019

ՏԱՍՆՄԷԿԻԿ (Ա.)
ՏԻԱՆԱ ՕՐՄԱՆԵԱՆ
12 Փետրուար 2019

ԽԼԼՈՏ ԿԱՏԱԿՈՒՆԻ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
12 Փետրուար 2019

ԿԱՆՉ
ՅԱՍ
13 Փետրուար 2019

ԵՐԵՔ ԿԱՐՄԻՐ ԽՆՁՈՐ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
14 Փետրուար 2019

ՏԱՍՆՄԷԿԻԿ (Բ.)
ՍԳԱՐԱ ՆԱՈՒՄԱՆ
15 Փետրուար 2019

«ՍՈՒՐԲԻ ԱՆՈՒՆ ԿՐԵԼ»
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
18 Փետրուար 2019

ԱՆՁՐԵՒՈՏ ՕՐ
ՅԱՍ
20 Փետրուար 2019

ԿԱԼԱԹԱՅԻ ԿԱՄՈՒՐՋ
ՍԵՒԱՆ ԼԱԼԻՔՕՂԼՈՒ
20 Փետրուար 2019

ՄԱՅՐԷՆԻՍ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
21 Փետրուար 2019

ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՈՒԻ ՕՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
21 Փետրուար 2019

ՏԱՍՆՄԷԿԻԿ (Գ.)
ՍԳԱՐԱ ՆԱՈՒՄԱՆ
21 Փետրուար 2019

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒ (Ը.)
Ծ․ Թ․ ՊԱԼԵԱՆ
24 Փետրուար 2019

ԳԵՏՆՈՒՂԻ 4
ԱՍՈՒՆ
25 Փետրուար 2019

ԱՆՀԱՍՑԷ ՆԱՄԱԿՆԵՐ
Ա. ՆԵՐՔՆՆԱԴԱՏԸ
ԹԱԼԻՆ ԿԷՐԷՔՄԷԶԵԱՆ
27 Փետրուար 2019

ԱՒԱՐԱՅՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
28 Փետրուար 2019

ՀԻՄՄԻ ԷԼ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
28 Փետրուար 2019

ԲՈՅՐ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
4 Մարտ 2019

ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆ
ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ
4 Մարտ 2019

ԱՆՀԱՍՑԷ ՆԱՄԱԿՆԵՐ
Բ. ՍՔԱՆՉԵԼԻՍ
ԹԱԼԻՆ ԿԷՐԷՔՄԷԶԵԱՆ
4 Մարտ 2019

ԱՐԺԷՔՆԵՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
4 Մարտ 2019

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՐՆԵՎԱԼ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
5 Մարտ 2019

ԹԱՆԿԱՆԵՐ․ Ա․ եւ Բ․
ՍԳԱՐԱ ՆԱՈՒՄԱՆ
8 Մարտ 2019


ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՃ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԽՈՀԵՐ (12)
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
28 Փետրուար 2019


ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԷՆ ԵՏՔ
5 Մարտ 2019

ԱՐՇԱԿ ԱԼՊՕՅԱՃԵԱՆ (1879-1962)
5 Մարտ 2019


ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ՆՈՐ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐԸ
ՄԻՍԱՔ ԵԱԿԱՆ
12 Փետրուար 2019

ՆՈՐ ԽԱՂԱԼԻՔ ՄԸ
ՆԱՐԵԿ ՍՎԱՃԵԱՆ
12 Փետրուար 2019

ԱՊԱԳԱՅԻՆ
ԼՈՌԻ ՊԱԼԱՏԵԱՆ
12 Փետրուար 2019

ՆՈՒԱԳԵԼԸ ՈՐՔԱՆ ԴԻՒՐԻՆ Է
ՌԻԹԱ ԹԱՔԻՍԻ
12 Փետրուար 2019

ՕՐ ՄԸ ԿԱՅ, ՕՐ ՄԸ ՉԿԱՅ
ԼՈՐԻԿ ԿԷՕՍԷՐ
12 Փետրուար 2019

ԱՄԵՆԱՍԻՐԱԾ ԵՐԿԻՐՍ
ԿԱԼԻՆԱ ՊԳԱՃԵԱՆ
15 Փետրուար 2019

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍԷՐ
ԼԻԱՆԱ ՏԻԳՊԻՔԵԱՆ
15 Փետրուար 2019

ՁՄԵՌՈՒԱՅ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴՍ
ՍԵՒԱՆ ՍԱՀԱԿԵԱՆ
15 Փետրուար 2019

ՀԱՆԵԼՈՒԿԻ ԽԱՂԸ
ՍԵՒԱԿ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
16 Փետրուար 2019

ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՍ
ՄԱՐԻԱ ՍԱՀԱԿԵԱՆ
17 Փետրուար 2019

ՓԱՍՏԱԲԱՆՈՒՀԻ
ԼՈՒՍԻԱՆԱ ՀԷԳԻՄԵԱՆ
17 Փետրուար 2019

ԴՊՐՈՑԻՆ ՄԷՋ
ԿԱԼԻՆԱ ՇՕՀՄԷԼԵԱՆ
17 Փետրուար 2019

ՊՏՈՅՏԻ ՕՐ ՄԸ
ՄԱՐԻ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ
2 Մարտ 2019

ՁՄԵՌՆԱՅԻՆ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴՍ
ՄԵՂԵԴԻ ԳԷՈՐԳԵԱՆ
2 Մարտ 2019

ԱՌԱՋԻՆ ՍԷՐՍ
ՏԱՆԻԷԼ ԳԱՍԱՊԵԱՆ
3 Մարտ 2019

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆՍ
ՔՆԱՐ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ
3 Մարտ 2019

ՄԵՂԵԴԻ
ՆԻԳՈԼ ՊՈԼՍԱՃԵԱՆ
5 Մարտ 2019

ՄԵՐ ԴՊՐՈՑԸ.
ԱԼԻՍԻԱ ԳԱՍԱՐՃԵԱՆ
ՄԵՂՐԻ ՔԱՀՔԷՃԵԱՆ
ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՔԷՇԻՇԵԱՆ
ՃԵՍԻՔԱ ԳԱՍԱՐՃԵԱՆ
ԳԱՌՆԻ ԻՇԽԱՆԵԱՆ
ԺՈՒՏԻ ԹԱԽԹԱՃԵԱՆ
ԱՒԵՏԻՍ ՍԷՄԷՐՃԵԱՆ
6 Մարտ 2019

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Յունուար – 8 Փետրուար 2019

ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ՄԵԾ ՀԱՅՐԻԿԻՆ ՃԱՄՊՐՈՒԿԸ (Գ.)
ՄԵԼԻՍԱ ՖԷՐԱՀԵԱՆ
17 Յունուար 2019


ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ԿԱԿԱՉԻ ԸՆԿԵՐՈՒՀԻՆԵՐ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
6 Փետրուար 2019


ԱԿՆԱՐԿ
ՊԱՀԸ
ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ ՂԱԶԱՐԵԱՆ
12 Յունուար 2019

ԱՆԿԱԽ ԹՌԻՉՔ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
15 Յունուար 2019

ՀԻՒԱՆԴԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻ՞ՒՆ, ԹԷ…
ՄԱՐԻՆԱ ՊՈԶԵԱԳԱԼԵԱՆ ՊԱԶԱՐՊԱՇԵԱՆ
17 Յունուար 2019

ՍԱՐԴՈՍՏԱՅՆ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
23 Յունուար 2019

ԿՐԿՆՈՒՈՂ ԱՐԱՐԸ
ԱՍՈՒՆ
1 Փետրուար 2019


ՓՈՐՁԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ԻԲՐ ԹԷ ԱՆԲԱՂԴԱՏԵԼԻ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ ԲԱՂԴԱՏԵԼ
ՀԵՐՎԷ ԺԷՕՐԺԸԼԷՆ
17 Յունուար 2019


ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՏԱՐՓԱՏԵՆՉ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
9 Յունուար 2019

ՆՍՏԱՎԱՅՐԸ
ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ
10 Յունուար 2019

ԱՆՑԵԱԼԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
10 Յունուար 2019

ՊԱՐԶՈՒԹԵԱՆ ԿՂԶԻՆ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
11 Յունուար 2019

ԲԱՑ ԲԱՌԵՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
12 Յունուար 2019

(ԱՆ)ՉԱՓԱՒՈՐ
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
12 Յունուար 2019

ՍԵՒԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
13 Յունուար 2019

ՀԱՅՔՈՒՆԵՐ (Ա.)
ՄԱՐՈՒՇ
13 Յունուար 2019

ԴՐԱՄ ՀԱՒԱՔՈՂ ԱՌԱՋՆՈՐԴԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
13 Յունուար 2019

ԵՐԵՔ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ՋՐԱՇՈՒՇԱՆՆԵՐ Կ’ԱՊՐԻՆ
ՎԵՐԱԴԱՐՁ ՄԹՈՒԹԵԱՆ
ՀՈՎԸ ԱԶԱՏ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
14 Յունուար 2019

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒ (Ե.)
Ծ․ Թ․ՊԱԼԵԱՆ
15 Յունուար 2019

ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԱՐԻ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
18 Յունուար 2019

ԵՐԿՈՒ ՏԱՐԻ՝ ԵՐԿՈՒ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
20 Յունուար 2019

ՍԻԼՎԱ ՔԱՔՈՒՏԻԿԵԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
21 Յունուար 2019

ՀՐԱՆԴ
ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
21 Յունուար 2019

ՀԱՅՔՈՒՆԵՐ (Ա.)
ՍԳԱՐԱ ՆԱՈՒՄԱՆ
22 Յունուար 2019

ԳԵՏՆՈՒՂԻ
ԱՍՈՒՆ
24 Յունուար 2019

ԽՄԱՆԻՆ ԱԼ ՅԻՍՆԱՄԵԱԿ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
26 Յունուար 2019

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒ (Զ.)
Ծ․ Թ․ՊԱԼԵԱՆ
27 Յունուար 2019

ՏԱՍՆՄԷԿԻԿ (Ա.)
ՍԳԱՐԱ ՆԱՈՒՄԱՆ
29 Յունուար 2019

ՀԱՅՔՈՒՆԵՐ (Ա.)
ՆԱՒԻՏ ՆԻՔԶԱՏ
29 Յունուար 2019

ԼՈՅՍԸ ԽԱՒԱՐ Է
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
30 Յունուար 2019

ՊԷՏՔ Է
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
1 Փետրուար 2019

ՊՂՊՋԱԿՆԵՐ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
3 Փետրուար 2019

Ի՞ՆՉ ՊԷՏՔ Է
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
3 Փետրուար 2019

ՀԱՅԵՐԷՆ ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍԱՊԱՀ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
4 Փետրուար 2019

ՔՈՒՆ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
5 Փետրուար 2019

ՀԱՅՔՈՒ (Բ.)
ՍԳԱՐԱ ՆԱՈՒՄԱՆ
7 Փետրուար 2019

ԹԷՂԸ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
7 Փետրուար 2019


ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ԱՇԽԱՐՀԱԽՈՅԶ
ԷԼԶԷ ԼԱՍՔԵՐ-ՇԻՒԼԵՐ
Թրգմն. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
17 Յունուար 2019


ԱՌԱԿ
ՊԱՏԺՈՒԱԾ ՉՂՋԻԿԸ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
18 Յունուար 2019

ԻՐՈՂՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ
ՄԵԼԻՍԱ ՖԷՐԱՀԵԱՆ
20 Յունուար 2019

Ո՞Վ Է ՀՈՂԱՏԷՐ…
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
28 Յունուար 2019

ՏԵՐԵՒՆ ՈՒ ԽՈՏԸ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
1 Փետրուար 2019


ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ՊԷՆԿԱԼԵԱՆ ՎԱԳՐ
10 Յունուար 2019

ԽՄԲԱՎԱՐԸ
10 Յունուար 2019

«ՄԱՐԴԸ ԱՓԻ ՄԷՋ»
10 Յունուար 2019

ՓՈՐՁԱՌՈՒԹԻՒՆ ՈՒՆԻ՞Ք
10 Յունուար 2019

ԱՄԲԱԿՈ՜ՒՄ
16 Յունուար 2019

ՀԱՐԱԶԱՏ
16 Յունուար 2019

ՉԵ՞Ս ԱՄՉՆԱՐ
16 Յունուար 2019

ԸՍԵԼ Է…
21 Յունուար 2019

475ՐԴ ԷՋԻՆ ՎՐԱՅ
21 Յունուար 2019

ՋԱՆԻԿՍ, ՉՇԱՐԺՈՒԵՍ
21 Յունուար 2019


ԳԻՐՔԵՐ
ՅԱԿԻՆԹԻ ՊԱՐՏԷԶԸ
ՎԱՐԱՆ ՈՅԺ
4 Փետրուար 2019


ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ԵՂԲԱՅՐ ՄԸ ՈՒԶԵՑԻ… Ի՞ՆՉ ԸՐԻ
ԱՒԵՏ ՏԷԿԻՐՄԷՆՃԵԱՆ
10 Յունուար 2019

ԲՆՈՒԹԻՒՆԸ ՊԱՇՏՊԱՆԵՆՔ
ԱՐԷՍ ԼԻՍԱՆ
12 Յունուար 2019

ԶԱՏԵԼ
ՄԱՐԱԼ ԷՍՔԻՃԵԱՆ
12 Յունուար 2019

ՀԱՑ
ՆԻԳՈԼ ՆԵՐԼԻ ԻՇԿԻՒԶԱՐ
12 Յունուար 2019

ՇՈՒՆՉ ՄԸ ԿԵԱՆՔԻ
ՀԱՆԻԱ ՍՏԵՓԱՆԵԱՆ
12 Յունուար 2019

ԳԱՒԱԹ ՄԸ ՋՈՒՐ
ԱԼԵՔՍԱՆՏՐԱ ՏԱՏԵԱՆ
12 Յունուար 2019

ՍԱՆԴՈՒԽ
ԳԱՐԻՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ
13 Յունուար 2019

ՓՈՂՈՑ
ՄԵԼԻՔ ԱՒՃԸ
13 Յունուար 2019

ԳԻՏԵԼԻՔԻ ԱՂԲԻՒՐԸ
ՏԻԱՆՏՐԱ ՏԱՏԵԱՆ
13 Յունուար 2019

ՏՈՒՆ
ՀԱՐԻ ՀԱՐՈՒՆ ՎԵՐՄԻՇԵԱՆ
13 Յունուար 2019

ԴՊՐՈՑ
ԱԼԷՆ ՊՉԱՔՃԸ
13 Յունուար 2019

Ա՜Խ, ԿԱՂԱՆԴ
ԼՈՌԻ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
28 Յունուար 2019

ԵՐԱԶՍ
ՀԱՅԿ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ
28 Յունուար 2019

ԵՐԿՆՔԻ ԱՆԱԿՆԿԱԼԸ
ՄԵԼԻՆԷ ՄԱԶԷՃԵԱՆ
28 Յունուար 2019

ԳԻՐՔԵՐ
ՃԱՆ ՊԱՐԸՇ
ՍԵՍԻԼԻԱ ԿԻՒՆՏԻՒԶ
28 Յունուար 2019

ԳԻՐՔԵՐ ԵՒ ԳՐՈՂՆԵՐ
ԺԱԳԼԻՆ ԱԳՊԱՇ
28 Յունուար 2019

ՏԱՐԵԴԱՐՁՍ
ՄԵՂՐԻ ՀԱՊԻՊ
29 Յունուար 2019

ԵՐԱԶԱՆՔՍ
ԹԱՄԱՐ ԱՍՔ
31 Յունուար 2019

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԸ
ԵԱՍՄԻՆ ԱՈՒԱՏ
31 Յունուար 2019

ԵՐԱԶԱՆՔՆԵՐ
ՍԻԼԻՆԱ ՔՐԷՅԹՄ
2 Փետրուար 2019

ԵՐԱԶԱՆՔՆԵՐՍ
ՈՎՍԱՆՆԱ ՏԸԼՏԸԼԵԱՆ
2 Փետրուար 2019

ՄԵՐ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԸ
ԳԱՅԻԱՆԷ ԿԷՃԷՔՈՒՇԵԱՆ
2 Փետրուար 2019

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԸ
ՄԱՐԻԱՄ ՍԻՆԱՆԵԱՆ
2 Փետրուար 2019

ԻՐԱԿԱՆՈՒԹԵՆԷՆ ՀԵՌՈՒ
ՆԱՐԵԿ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ
4 Փետրուար 2019

ՄԱԶԵՐՍ
ՎԱՆԱ ՄԱՏԷՆԵԱՆ
4 Փետրուար 2019

ՄՂՁԱՒԱՆՋ
ՓԱԹԻԼ ԱՊՈԺԵԱՆ
4 Փետրուար 2019

ԱՆՀԱՒԱՏԱԼԻՆ
ԷՄԻԼ ՓԻՐԱԼԻ
4 Փետրուար 2019

ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ
ԸՆԾԱՅ ՊԱՐԱՒԵԱՆ
4 Փետրուար 2019

ՔՈՒՆ ՄՏԱԾ ԵՐԱԶ
ՔԷԼԻ ԱՅՏԻՆԵԱՆ
4 Փետրուար 2019

ՓԱՓԱՔՍ
ՍՏԵՓԱՆ ՉՈԼԱՔԵԱՆ
4 Փետրուար 2019

ՁԻՐՔԵՐ
ՅԱԿՈԲ ԳԱՍԱՐՃԵԱՆ
ՍԷՐԼԻ ՔԷՇԻՇԵԱՆ
ՄԵՐԻ ՏՐԴԱՏԵԱՆ
ՓԱԹԻԼ ԻՇԽԱՆԵԱՆ
ԼԻԶԱ ԱԲՈՎԵԱՆ
6 Փետրուար 2019

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: