ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Հոկտեմբեր – 8 Նոյեմբեր 2018

ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
Կ’ԱՐԺԷՐ։ ԱՅՍՔԱՆ ԳԻՏԷՐ:
ՀԷՐՎԷ ԺԷՕՐԺԸԼԷՆ
25 Հոկտեմբեր 2018

Ի՜ՆՉ ԱՂՈՒՈՐ ԵՆ ԱՅՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԵՐԸ
ՀԷՐՎԷ ԺԷՕՐԺԸԼԷՆ
5 Նոյեմբեր 2018

 

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՀԱՆՐԱԾԱՆՕԹ ԲԺԻՇԿԸ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
5 Նոյեմբեր 2018

ԱՍՏՈՒԾՈՅՍ ՀԵՏ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
8 Նոյեմբեր 2018

 

ԱԿՆԱՐԿ
ՈՒՂԵՂՆԵՐԸ Ո՞ՒՐ ԳԱՑԻՆ, ԿՈՐԱՆ
ՓԱԹԻԼ ՔԷՇԻՇԵԱՆ
ՄԱՆԷ ԱՆԴՐԷԱՍԵԱՆ
13 Հոկտեմբեր 2018

ՈՒԺԵՂ ԵՒ ՄԵՂՄ ՏԱՏԻԿԸ
ՊԷԹԻ ԱՐՍԼԱՆԵԱՆ
13 Հոկտեմբեր 2018

ՇԱՐԺԻԼ
ԱԿՈՒՍԹԻՆ ԱՆԱԼԵԱՆ
15 Հոկտեմբեր 2018

ՈՒՇԱՑԱԾ ՆԱՄԱԿ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
15 Հոկտեմբեր 2018

ԾՈ՞Վ ԹԷ ԱՒԱԶԱՆ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
24 Հոկտեմբեր 2018

ՍՆՏՈՒԿ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
27 Հոկտեմբեր 2018

ՊԱՏՄԵ՞Լ
ԱՍՈՒՆ
30 Հոկտեմբեր 2018

ՄԵՐ ՄԻՋԵՒ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
31 Հոկտեմբեր 2018

ՍՆԱՓԱՌ ՁԻՒՆԱՄԱՐԴ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
7 Նոյեմբեր 2018

ԱԳԱՐԱԿԸ
ՍԻԼՎԱՆԱ ՍԱԱԹՃԵԱՆ
7 Նոյեմբեր 2018

«ԱԿՌԱՅ-ՀԱՏԻԿ»
ԱԿՈՒՍԹԻՆ ԱՆԱԼԵԱՆ
8 Նոյեմբեր 2018

 

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՃ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԽՈՀԵՐ (10).
ԱՇՆԱՆ ՏԵՐԵՒ
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
18 Հոկտեմբեր 2018

 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՄՈԽՐԱՑԱԾ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
13 Հոկտեմբեր 2018

ԱՂԲԱՄԱՆԸ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
14 Հոկտեմբեր 2018

ԵՐԱՆԳՆԵՐ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
14 Հոկտեմբեր 2018

ՅՈՒՍԱՍՏՂ
ՅԱՍ
14 Հոկտեմբեր 2018

ԲԱՐՁՐԱՑՈՂ ՄԱՏԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
15 Հոկտեմբեր 2018

ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՈՌԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
16 Հոկտեմբեր 2018

ԼՈՒՌ ՀՐԱԺԵՇՏ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
18 Հոկտեմբեր 2018

ՀԻՆ ԴՈՒՌԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
18 Հոկտեմբեր 2018

ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ.
ԱՐՑՈՒՆՔԻ ՇՆՈՐՀԸ
ՀՍԿՈՒՄ
ՎԵՐՋԻՆ ՎԱՅՐԿԵԱՆԷՆ ԱՌԱՋ
ԲԱՐԻ ԳԻՇԵՐ
ՔԱՒԵԼ
ՊՕՂՈՍ ՊՈԿՏԱՆ
24 Հոկտեմբեր 2018

ՀԻԹԼԵՌԻՆ ԺՈՂՈՎՆԵՐԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
25 Հոկտեմբեր 2018

ԲԱՐԿՈՒԹԻՒՆՍ ԲԱՆՏԵՑԻ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
26 Հոկտեմբեր 2018

ԾԻՐԱՆԻ ԿՈՒՏԸ ԱՐՈՒԵՍՏԱԲԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
29 Հոկտեմբեր 2018

ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ.
ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ
ԻՆԾԻ ԼՍԷ ԴՈՒՆ
ԵՐԲ ԿԻՆ ՄԸ ԽԱԲԷ
ԵՒԱ
ԿԱՐՃ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ
ՊՕՂՈՍ ՊՈԿՏԱՆ
30 Հոկտեմբեր 2018

ՈՉ ԵՏ ՆԱՅԻԼ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
31 Հոկտեմբեր 2018

ՊՈՉՆ ՈՒ ՊՈՉՈՒՀԻՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
1 Նոյեմբեր 2018

ԿՐԱԿ ՉԷՄԷՉԵԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
1 Նոյեմբեր 2018

ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ.
ՁԱՅՆԵՐ
ԱԶԱՏ ԱՆԿՈՒՄ
ԱՍՏՈՒԱԾԱՄԱՐՏԸ
ԿԱՏԱԿ, ՍԻՐԵԼԻՍ
ԿԵԱՆՔԸ ԱՌԱԾԻ ՆՄԱՆ
ՍՊԱՌՈՒՄ
ՄԵՂՔԸ
ՍԻՐԵԼԻՍ
ՊՕՂՈՍ ՊՈԿՏԱՆ
5 Նոյեմբեր 2018

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ.
ԱՒԱԶԻ ՀԱՏԻԿՆԵՐ
ԹԱՑ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
6 Նոյեմբեր 2018

ԵԿԵՂԵՑԻՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
8 Նոյեմբեր 2018

 

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ ՆՈՅԵՄԲԵՐ
ՖՐԻՏՐԻԽ ՆԻՑՉԷ
Թրգմն․ ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
8 Նոյեմբեր 2018

 

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ
ՀԱՅՈՑ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՅԻՍՆԱՄԵԱԿ
23 Հոկտեմբեր 2018

 

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
3 X 33
31 Հոկտեմբեր 2018

ԸՍԵԼԻՔ ԲԱՆ ՄԸ ՉՈՒՆԻՄ
31 Հոկտեմբեր 2018

ԹԱՂԱՐՆԵՐՈՒՆ ՏԱԿԸ
31 Հոկտեմբեր 2018

ՄԵՆԱՄԱՐՏԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ
31 Հոկտեմբեր 2018

ՄԻՒՍՆԵՐՈՒՆ ՎՐԱՅ
31 Հոկտեմբեր 2018

ԱՌԱՆՑ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ
7 Նոյեմբեր 2018

ԱՐԵԱՆ ՃՆՇՈՒՄՍ
7 Նոյեմբեր 2018

ԸՆԴՍԵՂԱՆԵԱՅ ԹԻՒՐԶԳԱՅՆՈՒԹԻՒՆ
7 Նոյեմբեր 2018

 

YOUTUBE
ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՏՕՆ

ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԸ ՄՏԻԿ Կ’ԸՆԵՄ
Հեղինակ՝ ՕՐՀԱՆ ՎԵԼԻ
Թարգմանիչ՝ ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ԼՈՒՌ ԿԱՅԱՐԱՆՆԵՐԸ
Հեղինակ՝ ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

Ա՜Խ… ԻՍԹԱՆՊՈՒԼ
Հեղինակ՝ ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

ԼԱՎԻՆԻԱ
Հեղինակ՝ ԷՕԶՏԵՄԻՐ ԱՍԱՖ
Թարգմանիչ՝ ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

ԱՆՁՐԵՒ ԿԸ ՏԵՂԱՐ
Հեղինակ՝ ՃԱՀԻՏ ՍԸԹՔԸ ԹԱՐԱՆՃԸ
Թարգմանիչ՝ ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
1 Նոյեմբեր 2018

 

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
FORTNITE
ԼԻԼԻԱՆ ՂԱՈՒԻ
ԺԱՔ ՄԼՈՒԽԻԷ
18 Հոկտեմբեր 2018

ԱՂՔԱՏ ՏՂԱՆ
ՈՒԻԼԻԱՄ ՂԱՈՒԻ
ՇԱՄԻՐԱՄ ԳԱԹԱՆԱՇՕ
ՄԱՅԱ ՍԱՀԱԿԵԱՆ
18 Հոկտեմբեր 2018

ԵՍ ՀԱՅ ՉԵՄ
ՃԱՄԱԼ ՊԱՃՃԱԼԻ
18 Հոկտեմբեր 2018

ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ ԽԱՂԵՐ
ՔՆԱՐ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ
18 Հոկտեմբեր 2018

ԱՊԱԳԱՅ
ԼԻՄԱ ԳԱՐԱԳՈՒՇ
22 Հոկտեմբեր 2018

ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՊՏՈՅՏ
ՀԵՐԱ ԱՐՍԼԱՆ
22 Հոկտեմբեր 2018

ՏԱՐԵԴԱՐՁՍ
ՄԵԼԱՆԻ ԳՈՒՇ
22 Հոկտեմբեր 2018

ՀԻՆ ՔԱՐԵՐՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸ
ՆԱԹԱՆ ՏՈԼԱՇ
22 Հոկտեմբեր 2018

ՀԱՅ ԼԵԶՈՒ
ՔՐԻՍՏ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
ՍԷՐԼԻ ՀԱՆՈՒՆԻՔ
23 Հոկտեմբեր 2018

Ի՜ՆՉ ԳԷՇ Է ԱՅՍ ՍՈՒՏԸ
ՀԵԼԷՆ ԱԼԱՇ
ՍՏԱԽՕՍ ՏՂԱՆ
ՀԱՐԻ ՀԱՐՈՒՆ ՎԵՐՄԻՇԵԱՆ
24 Հոկտեմբեր 2018

ՍՈՒՏԸ
ՆԻՔՈԼ ԻՇԿԻՒԶԱՐ
24 Հոկտեմբեր 2018

ԲԱՐԵԿԱՄԻ ՄԸ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ
ՄԻՍԱՔ ԵԱԿԱՆ
29 Հոկտեմբեր 2018

ՀԻՒՐ Կ’ԵՐԹԱՄ ԲԱՐԵԿԱՄԻ ՄԸ ՏՈՒՆԸ
ՆԱՐԵԿ ՍՎԱՃԵԱՆ
29 Հոկտեմբեր 2018

ԱՆԱԿՆԿԱԼԸ
ԼՈՌԻ ՊԱԼԱՏԵԱՆ
29 Հոկտեմբեր 2018

ՄԵԾ ՔՈՅՐԻԿՍ
ԷՐԻՔԱ ԳՈՒՄՐՈՒԵԱՆ
31 Հոկտեմբեր 2018

ՔՈՅՐՍ ՔՈՒՆԻՆ ՄԷՋ
ՄԱՐԻԱ ՏՐԴԱՏԵԱՆ
31 Հոկտեմբեր 2018

ՄԵԾ ՄԱՅՐԻԿՍ
ՏԵՍԻԼ ՍԻՄՈՆԵԱՆ
31 Հոկտեմբեր 2018

ՄԵԾ ՄԱՄԱՅԻՍ ՃԱՇԵՐԸ
ՍԱՐԻՆ ԼՈՒՍԱՐԱՐԵԱՆ
31 Հոկտեմբեր 2018

«ԿԱՆԱՉ ԽՆՁՈՐՆԵՐ»
ԼԻԱ ՆԻԿՈԼԵԱՆ
31 Հոկտեմբեր 2018

ԿԱՆԱՉ ԽՆՁՈՐԸ
ՏԵՍԻԼ ՍԻՄՈՆԵԱՆ
31 Հոկտեմբեր 2018

ԳԻՐՔԸ
ՍԵՒԱՆ ՊԱԼԹԱՅԵԱՆ
31 Հոկտեմբեր 2018

ԴՊՐՈՑԻՍ ԱՌՕՐԵԱՆ
ԼԷՕ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ
5 Նոյեմբեր 2018

ՀԱՅԵՐԷՆԸ ՇԱՏ ԿԸ ՍԻՐԵՄ
ՎՐԷԺ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ
5 Նոյեմբեր 2018

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԱՌՕՐԵԱՆ
ՍԵՒԱՆ ՍԱՀԱԿԵԱՆ
5 Նոյեմբեր 2018

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԱՌՕՐԵԱՆ
ՄԱՐԻԱ ՍԱՀԱԿԵԱՆ
5 Նոյեմբեր 2018

ՍՊԻՏԱԿԱՁԻՒՆԻԿԸ
ՃԱՔ ՄԼՈՒԽԻԷ
5 Նոյեմբեր 2018

Ի՞ՆՉ Կ’ՈՒԶԵՄ ԸԼԼԱԼ…
ԼԻԱՆԱ ՏԻՔՊԻՔԵԱՆ
5 Նոյեմբեր 2018

ՄԱՆԿՈՒԹԵԱՆ ՅԻՇԱՏԱԿՆԵՐԷՍ
ԿԱԼԻՆԱ ՇԷՕՀՄԷԼԵԱՆ
5 Նոյեմբեր 2018

ԵՐԵՒԱԿԱՅԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
ԶԱՒԷՆ ԹԱԴԷՈՍԵԱՆ
5 Նոյեմբեր 2018

ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ
ԿԱԼԻՆԱ ՊՕՅԱՃԵԱՆ
5 Նոյեմբեր 2018

ԱՄԵՆԱՄՏԵՐԻՄ ԲԱՐԵԿԱՄՍ
ԼՈՒՍԻԱՆԱ ՀԷԳԻՄԵԱՆ
5 Նոյեմբեր 2018

ՌՈՓԱՆԶԸԼԸ
ԼԻԼԻԱՆ ՂԱՈՒԻ
5 Նոյեմբեր 2018

 

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Սեպտեմբեր – 8 Հոկտեմբեր 2018

 ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ՄՕՏԻԿ ԿՐՆԱՐ ԴԱՌՆԱԼ
ՀԵՐՎԷ ԺԷՕՐԺԸԼԷՆ
10 Սեպտեմբեր 2018

ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ․․․
ՀԵՐՎԷ ԺԷՕՐԺԸԼԷՆ
14 Սեպտեմբեր 2018

ԺԱՄԱՆԱԿ ԱԼ ՊԻՏԻ ՉՎԱՏՆԷՐ
ՀԵՐՎԷ ԺԷՕՐԺԸԼԷՆ
20 Սեպտեմբեր 2018

 

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՄԻՀԱԼԻՃ, ՀԱԼԷՊ, ՊՈԼԻՍ (Բ.)
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
11 Սեպտեմբեր 2018

ԶԻԼ-ԶՈՒՌՆԱ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
12 Սեպտեմբեր 2018

ՄԻՀԱԼԻՃ, ՀԱԼԷՊ, ՊՈԼԻՍ (Գ.)
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
7 Հոկտեմբեր 2018


ԱԿՆԱՐԿ
ԽՆԴՈՒՔ
ԱԿՈՒՍԹԻՆ ԱՆԱԼԵԱՆ
12 Սեպտեմբեր 2018

ԵՐԿՈՒ ՄՈՒԹ ԱՄՊ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
5 Հոկտեմբեր 2018

ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՍ
ՍԻԼՎԱՆԱ ՍԱԱԹՃԵԱՆ
5 Հոկտեմբեր 2018


ԱՌԱԿ
ԱՆՏԱՌԻՆ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԸ (Դ․)
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
21 Սեպտեմբեր 2018

ԱՆՏԱՌԻՆ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԸ (Ե․)
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
7 Հոկտեմբեր 2018

 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԶԱՐԹՆԱԾ ՈՒՂԵՂ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
11 Սեպտեմբեր 2018

ԱՇԽԱՐՀԸ ԿԸ ՓՈԽՈՒԻ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
11 Սեպտեմբեր 2018

ՑԱՍՈՒՄ ԵՒ ՅՈՒՍԱՀԱՏՈՒԹԻՒՆ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
12 Սեպտեմբեր 2018

ԽՈՑԵԼԻ ՀԱՅԵԱՑՔԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
14 Սեպտեմբեր 2018

ՁԱՆՁՐՈՅԹՍ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
14 Սեպտեմբեր 2018

2800 ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՐԵՒԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
15 Սեպտեմբեր 2018

ՀԵՌՈՒՆ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
17 Սեպտեմբեր 2018

ԳԼԱՆԻԿԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
17 Սեպտեմբեր 2018

ՓԱԽՈՒՍՏԻ ՄԷՋ Է
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
17 Սեպտեմբեր 2018

ԳԵՏԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
20 Սեպտեմբեր 2018

ԹԱՑ ԹԱՒԻՇԸ
ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ
21 Սեպտեմբեր 2018

ԼՈՅՍՈՎ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
23 Սեպտեմբեր 2018

ԿՆԱՄՈԼ ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԳԷՏԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
24 Սեպտեմբեր 2018

ԱՅՑ
ՍԵՒԱՆ ԼԱԼԻՔՕՂԼՈՒ
25 Սեպտեմբեր 2018

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
4 Հոկտեմբեր 2018

ԳԻՐՔԻՆ ՎՐԱՅ…
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
5 Հոկտեմբեր 2018

ԲՈՂԲՈՋՆԵՐ ՅՈՅԶԻ
ՅԱՍ
5 Հոկտեմբեր 2018

 

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ՌՈՔ’Ն’ՌՈԼԻ ԱՅԼԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԷՆ
11 Սեպտեմբեր 2018

ՎԵՐՋ
11 Սեպտեմբեր 2018

ՓԱԹՐՈՆԴ
11 Սեպտեմբեր 2018

ԿԱՐՃ ԿԱՊԵՑԷՔ
11 Սեպտեմբեր 2018

ԱՌԱՋԻՆ ՔԱՐԸ
13 Սեպտեմբեր 2018

ՄԻՒՍ ՈՏՔԴ
13 Սեպտեմբեր 2018

ՊԻՏԻ ՎԵՐԱԴԱՌՆԱՅ
13 Սեպտեմբեր 2018

ՍԱՓՐԻՉԸ
13 Սեպտեմբեր 2018

ԱՄՈՒՍՆԱՑԱԾ ԻՍԿ ՉԵՍ
17 Սեպտեմբեր 2018

ԱՆԽՕՍ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
17 Սեպտեմբեր 2018

ՁԵՌՔԵՐԸ ՎԵ՛Ր
17 Սեպտեմբեր 2018

ՉԵՆ ԸՆԴՄԻՋԵՐ
17 Սեպտեմբեր 2018

ՍԸՐՓՐԱՅԶ ՓԱՐԹԻ
17 Սեպտեմբեր 2018

ԲՈԼՇԵՒԻԿԵԱՆ ԲԻՒՐՈԿՐԱՏԻԶՄ
24 Սեպտեմբեր 2018

ԼՈՒԲԻԱ
24 Սեպտեմբեր 2018

ՁԵՐ ԼԵԶՈՒՆ
24 Սեպտեմբեր 2018

ՑՑՈՒՆ ՖԻԼՄԵՐ
24 Սեպտեմբեր 2018

ԽԵՂՃ ԱՅՐԻ ԿԻՆ
6 Հոկտեմբեր 2018

ԳՆԵԼՈՒ ԿԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ
6 Հոկտեմբեր 2018

ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏԸ
6 Հոկտեմբեր 2018

ՏԱՐՕՐԻՆԱԿ
6 Հոկտեմբեր 2018

 

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ՎԵՐԱՄՈՒՏ
ՆԱՅԻՐԻ ՊԻՒՅԻՒՔՍԻՄՔԷՇԵԱՆ
17 Սեպտեմբեր 2018

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ
ԳԱՅԻԱՆԷ ԿԵՃԵՔՈՒՇԵԱՆ
ՍԻԼԻՆԱ ՔՐԷՅԹՄ
ԵԱՍՄԻՆ ԱՈՒԱՏ
ՅԱՐՈՒԹ ՊԱՆԱԼԵԱՆ
ԶԱՒԷՆ ԹԱԴԷՈՍԵԱՆ
ԼԻԱՆԱ ՏԻԳՊԻՔԵԱՆ
ՍԵՒԱՆ ՍԱՀԱԿԵԱՆ
ՄԱՐԻԱ ՍԱՀԱԿԵԱՆ
ԿԱԼԻՆԱ ՇԷՕՀՄԷԼԵԱՆ
ՃԱՔ ՄԼՈՒԽԻԷ
ԼԻԼԻԱՆ ՂԱՈՒԻ
ՈՒԻԼԻԱՄ ՂԱՈՒԻ
ՄԱՐԻ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ
ՔՆԱՐ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ
ՄԵՂԵԴԻ ԳԷՈՐԳԵԱՆ
ՆՈՒՐԻԹԱ ՂԱՈՒԻ
ԴԱՆԻԷԼ ԳԱՍԱՊԵԱՆ
ՅԱԿՈԲ ՂԱՈՒԻ
ՄԱՅԻԱ ՍԱՀԱԿԵԱՆ
19 Սեպտեմբեր 2018

ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ
ԿԱԼԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ
ՈՎՍԱՆՆԱ ՏԸԼՏԸԼԵԱՆ
ՄԱՐԻԱՄ ՍԻՆԱՆԻԵԱՆ
ԹԱՄԱՐ ԱՍԻ
21 Սեպտեմբեր 2018

ՎԵՐԱՄՈՒՏ
ՀԵԼԷՆ ԱԼԱՇ
ԱՐԷՍ ԼԻՍԱՆ
ՀԱՐԻ ՀԱՐՈՒՆ ՎԵՐՄԻՇԵԱՆ
ԱՐԱՍ ԱՐՏԸՉ
ՏԻԱՆՏՐԱ ՏԱՏԵԱՆ
25 Սեպտեմբեր 2018

ԳԻՐՔԸ
ՄԱՅԻԱ ՍԱՀԱԿԵԱՆ
ԼԻԼԻԱՆ ՂԱՈՒԻ
ԺԱՔ ՄԼՈՒԽԻԷ
5 Հոկտեմբեր 2018

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ԵՒ ՎԵՐԱՄՈՒՏ
ՀԵՌԱՁԱՅՆԻ ՊԱՏԵԱՆ
ՆԻՔՈԼ ԻՇԿԻՒԶԱՐ
7 Հոկտեմբեր 2018

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Օգոստոս – 8 Սեպտեմբեր 2018

ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ԻՆՔ ՊԱՐԶԱՊԷՍ․․․
ՀԵՐՎԷ ԺՕՐԺԸԼԷՆ
5 Սեպտեմբեր 2018

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՇԱԲԹՈՒ ՎԵՐՋ ՀԱՅԵՐԷՆ ԳԻՐՔ ՈՒՐԿԷ՞ ՊԻՏԻ ԳՏՆԵՍ
ՍԵՒԱՆ ԼԱԼԻՔՕՂԼՈՒ
13 Օգոստոս 2018

ԻՆՉՊԷ՞Ս ՄՈՌՆԱՄ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
13 Օգոստոս 2018

ՔԱՅԼԵՐՈՒՍ ՀԵՏ (Բ․)
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
15 Օգոստոս 2018

NO MAN’S LAND
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
20 Օգոստոս 2018

«Օ՜ԳԻ՜Ս» ԻՍԿՈՒՀԻ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
22 Օգոստոս 2018

ՄԻՀԱԼԻՃ, ՀԱԼԷՊ, ՊՈԼԻՍ (Ա.)
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
25 Օգոստոս 2018

ԱԿՆԱՐԿ
ՏԵՍԱԿԷՏ
ՍԻԼՎԻ ՊԱԼԵԱՆ
16 Օգոստոս 2018

ՅՈՅՍԻ ՊԱՐԸ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
30 Օգոստոս 2018

ԱՌԱՋԻՆ ՏՊԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ
ԱՆՈՅՇ ՔԷՕՐՕՂԼԵԱՆ ՄԱՐԱՇԼԵԱՆ
31 Օգոստոս 2018

ՆԱԹԱԼԻ
ՍԻԼՎԻ ՊԱԼԵԱՆ
4 Սեպտեմբեր 2018

ՄՈՒԹ ՅՈՅՍԵՐ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
5 Սեպտեմբեր 2018

ԱՌԱԿ
ԱՆՏԱՌԻՆ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԸ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
18 Օգոստոս 2018

ԱՆՏԱՌԻՆ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԸ (Բ․)
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
26 Օգոստոս 2018

ԱՆՏԱՌԻՆ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԸ (Գ․)
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
7 Սեպտեմբեր 2018

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՏԵՂՈՒՄՆԵՐ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
10 Օգոստոս 2018

ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ.
ՍԻՐԵԼԻՍ
ԴԱՍԱՒՈՐՈՒՄ
ՊԱՐԱՊ ԵՐԿԻՆՔ
ՄԷԿ ՈՒՂՂՈՒԹԻՒՆ
ՊԱՅՔԱՐԸ
ՊՕՂՈՍ ՊՈԿՏԱՆ
10 Օգոստոս 2018

ՅԱՆԿԱՐԾ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
11 Օգոստոս 2018

ՉՈՐՍ ԿՈՂՄԵՐԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
11 Օգոստոս 2018

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ.
ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ Օ ԿԷՏԸ
ՑԵՐԵԿ ՈՒ ԳԻՇԵՐ
ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ
12 Օգոստոս 2018

ՄՐՋԻՒՆԸ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
13 Օգոստոս 2018

ԷՐՏՈՂԱՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
13 Օգոստոս 2018

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
14 Օգոստոս 2018

ԵԹԷ ԿԱՐԵՆԱՅԻ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
14 Օգոստոս 2018

ԿՂԿՂԱՆՔԻՍ ԽՄԲԱԳԻՐԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
15 Օգոստոս 2018

ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԲԱՑՈՒՄ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
15 Օգոստոս 2018

ՓԱԼԱՍԸ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
16 Օգոստոս 2018

ՊԱՏՐԱՆՔ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
16 Օգոստոս 2018

ՍԱՐԿԱՒԱԳՈՒՀԻՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
16 Օգոստոս 2018

ԳՐՈՂՆԵՐԸ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
18 Օգոստոս 2018

ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ
ՅԱՍ
18 Օգոստոս 2018

ՕՐԷ ՕՐ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
19 Օգոստոս 2018

ԱՅՍ ՏՂԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
20 Օգոստոս 2018

ՇԻԿԱՑԱԾ ՄԱՐՄԱՐ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
23 Օգոստոս 2018

ԼԱՍ ՎԵԿԱՍ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
23 Օգոստոս 2018

ՊԱՏԵՐԱԶՄԷՆ ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
26 Օգոստոս 2018

ԹԱԹԵՐՈՒՆ ՄԷՋ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
27 Օգոստոս 2018

ՆՈՒԱՂՈՒՄ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
27 Օգոստոս 2018

ՏԱՌԵՐՈՒ ՈՅԺԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
28 Օգոստոս 2018

ՏԷՆ ՊԻԼԶԷՐԵԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
29 Օգոստոս 2018

ԻՄ ՔԱՂԱՔ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
29 Օգոստոս 2018

ԱՌԱՋՆՈՐԴԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
4 Սեպտեմբեր 2018

ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԻՒՆ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
5 Սեպտեմբեր 2018

ԼԱՅՔԵՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
6 Սեպտեմբեր 2018

ԱՆԿՈՉԸ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
7 Սեպտեմբեր 2018

ԶՐՈՅՑ ԼԵԶՈՒԻՍ ՀԵՏ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
8 Սեպտեմբեր 2018

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՃ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԽՈՀԵՐ (8)
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
21 Օգոստոս 2018

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ԴԷՄՔԴ
ՀՈՒԿՕ ՖՕՆ ՀՈՖՄԱՆՍԹԱԼ
Թրգ.՝ ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
22 Օգոստոս 2018

ՊԶՏԻԿ ԾԱՂԻԿՆԵՐ
ՀՈՒԿՕ ՖՕՆ ՀՈՖՄԱՆՍԹԱԼ
Թրգ.՝ ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
26 Օգոստոս 2018

ԳԻՇԵՐ
ՀԵՌՄԱՆ ՀԵՍՍԷ
Թրգ.՝ ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
28 Օգոստոս 2018

ԱԶԴԱՆՇԱՆԸ
ԱՏՈՆԻՍ
Թրգ.՝ ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ ՂԱԶԱՐԵԱՆ
29 Օգոստոս 2018

ԻՄԱՍՏՈՒՆԸ ՇՔԵՂՕՐԷՆ ԴԱՍԱԽՕՍԵՑ
ՍԹԵՖԸՆ ԳՐԷՅՆ
Թրգ. ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
7 Սեպտեմբեր 2018

ԱՐԵՒԵԼՔԻ ԾԱՌԸ
ԱՏՈՆԻՍ
Թրգ. ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ
7 Սեպտեմբեր 2018

ԳԻՐՔԵՐ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆ
ՈՒՐՈՒԱՆԿԱՐ1965-1995 ԹՈՒԱԿԱՆՆԵՐՈՒ
ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԵԱՆ
ԳԱՀԻՐԷ, 2018
9 Օգոստոս 2018

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ՈՒՂՂՈՒԹԻՒՆ
24 Օգոստոս 2018

ՆԱԽԱՃԱՇԸ
25 Օգոստոս 2018

ՓՈՂԿԱՊ
25 Օգոստոս 2018
ՔԷՏԻԼԷՔԸ
25 Օգոստոս 2018

ՄԵՐ ԱՄԵՐԻԿԱՆ
25 Օգոստոս 2018

ՄՈՒՆՃՈՒՍՈՒՆՑԻՆԵՐ
27 Օգոստոս 2018

ԼԵԶՈՒԴ
27 Օգոստոս 2018

ՎԻԹԱՄԻՆՆԵՐԸ
27 Օգոստոս 2018

ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ՏԵՍԱՐԱՆ
29 Օգոստոս 2018

ԿԱՐԵՒՈՐԸ
29 Օգոստոս 2018

ՎԵՐԱՑԱԿԱՆ ԻՄԱՍՏՈՎ
29 Օգոստոս 2018

ՊԱՐՈՆ ԱՄԲԱԿՈՒՄ
1 Սեպտեմբեր 2018

ԿԱԹԸ ԹԱՐՄ ԽՄԵՑԷՔ
1 Սեպտեմբեր 2018

ՊԱՇՏՕՆ ՄԸ ՏՈՒԷՔ
1 Սեպտեմբեր 2018

ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ
1 Սեպտեմբեր 2018

ԱՌԱՆՑ ՄԵԿՆՈՒԹԵԱՆ
6 Սեպտեմբեր 2018

ԱՐԴԻԱԿԱՆ ՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
6 Սեպտեմբեր 2018

ԽՈՒԼ Է
6 Սեպտեմբեր 2018

ՄԱՍՆԱՎՃԱՐՈՎ ՎԱՃԱՌՈՒՄ
6 Սեպտեմբեր 2018

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ԿԵԱՆՔԻ ԱՆԻՒԸ
ՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՊԻՊ
15 Օգոստոս 2018

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Յուլիս – 8 Օգոստոս 2018

ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ՄԱՆՈՒԿԸ ԿԸ ՃՉԱՅ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
16 Յուլիս 2018

 

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՔԱՅԼԵՐՈՒՍ ՀԵՏ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
10 Յուլիս 2018

«ԷԼԻԶ ԱՅԼԸՆՏ»
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
7 Օգոստոս 2018

 

ԱԿՆԱՐԿ
ՄԱՆՉՈՒԿԻ ՄԸ ԵՐԱԶԸ
ԱՍՈՒՆ
13 Յուլիս 2018

ՄԽԻԹԱՐԱՆՔ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
18 Յուլիս 2018

ԲԱԼԻՆ ԽՈՆԱՐՀՈՒՄԸ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
18 Յուլիս 2018

«ԵՍ ԱՅՆ ՕՐԸ ՓՈԽՈՒԵՑԱՅ»
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
20 Յուլիս 2018

ՆԱՅՈՒԱԾՔ
ԱԿՈՒՍԹԻՆ ԱՆԱԼԵԱՆ
28 Յուլիս 2018

ԵՐԱՆԻ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
5 Օգոստոս 2018

 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՀԱՄԲԵՐՈՒԹԻՒՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
10 Յիւլիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 26
ԾԱՅՐԸ – ԳԱՀԻՐԷ, 1984
ՈՅԺ 1953
11 Յուլիս 2018

ԱՄԲՈՂՋՈՒԹԻՒՆ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
13 Յուլիս 2018

ԽՈՒՄԱՐԸ ԵՒ ԽՈՒՄԱՐՃԻՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
15 Յուլիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 27
ՓՈՐՁՈՒԹԻՒՆԸ – ԳԱՀԻՐԷ, 1985
ՈՅԺ 1953
15 Յուլիս 2018

ԳՈՅՈՒԹԵԱՆ ԻՄԱՍՏԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
17 Յուլիս 2018

ՏԵՂ ԲԱՑ ԻՆԾԻ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
18 Յուլիս 2018

ԳՈՎՔ ՑԱՅԳԻ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
19 Յուլիս 2018

ԱՂՕԹՔԻՍ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
19 Յուլիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 28
ՄԵՏԱԼԻՈՆԸ – ՀԵԼԻՈՊՈԼԻՍ, 1986
ՈՅԺ 1953
20 Յուլիս 2018

ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ․
ՀՈՂԸ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ
ԵՐԿԻՆՔԷՆ ԱՆԴԻՆ
ՍՊԱՆՆԵԼ
ԵՐԿԻՆՔԸ
ԳՈՀԱՐ
ՊՕՂՈՍ ՊՈԿՏԱՆ
23 Յուլիս 2018

ԼՔՈՒԱԾԸ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
24 Յուլիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 29
ՁԱՅՆՍ – ԳԱՀԻՐԷ, 1987
ՈՅԺ 1953
24 Յուլիս 2018

ԱԽՈՌԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
25 Յուլիս 2018

ԽԱՉ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
26 Յուլիս 2018

ԱՊՐՈՒՄ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
26 Յուլիս 2018

ԱՆՈՒՆԻԴ ԳԻՐԵՐԸ ՈՒՏԵՄ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
26 Յուլիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 30
ԵՌԱՆԿԻՒՆԸ – ԳԱՀԻՐԷ, 1989
ՈՅԺ 1953
27 Յուլիս 2018

ՀԱՐՈՒՍՏԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
29 Յուլիս 2018

ԱՐԵՒ ԺՈՂՎԵԼ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
29 Յուլիս 2018

ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ․
ԱՍՏՈՒԾՄԷ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ
ՓՆՏՌՏՈՒՔ
ԱՇԽԱՐՀԸ
ՀԱՆԳԻՍՏ
ՀԵՌԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ
MORS
ՊՕՂՈՍ ՊՈԿՏԱՆ
29 Յուլիս 2018

ՄԷԿ ԽՕՍՔՈՎ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
30 Յուլիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 31
ԾԱՂԻԿԸ – ՀԵԼԻՈՊՈԼԻՍ, 1991
ՈՅԺ 1953
30 Յուլիս 2018

ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԵԿԵՂԵՑԻՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
30 Յուլիս 2018

ԱԼԵԿՈԾՈՒԹԻՒՆ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
31 Յուլիս 2018

ԱՆՍՈՎՈՐ ՅՈՒՇԱԿՈԹՈՂԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
1 Օգոստոս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 32
ՑՆԾՈՒՀԻՆԵՐԸ – ԳԱՀԻՐԷ, 1994
ՈՅԺ 1953
3 Օգոստոս 2018

ԻՇԱՄԵԱԿ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
6 Օգոստոս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 33
ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈԻ ԿԻՆԸ
ՈՅԺ
6 Օգոստոս 2018

ՍՊԱՆՆԵՑԷՔ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
8 Օգոստոս 2018

ՎԱԽՃԱՆ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
8 Օգոստոս 2018

 

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՇՐՋԱՊՏՈՅՏ
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
19 Յուլիս 2018

 

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ԼՌՈՒԹԻՒՆԸ
ԷՏԿԱՐ ԼԻ ՄԱՍԹԸՐԶ
Թրգմ. ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
22 Յուլիս 2018

ԱՐՇԱԼՈՅՍԻ ԾԱՌԸ
ԱՏՈՆԻՍ
Թրգմ. ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ
24 Յուլիս 2018

ՄԻՍԻՍԻՓԻ ԳԵՏԸ ԿԸ ՊԱՐՊՈՒԻ ԾՈՑԻՆ ՄԷՋ
ԼՈՒՍԻԼ ԳԼԻՖԹԸՆ
Թրգմ. ՏԱԼԻԱ ԱԼ-ՍԱՅԻՏ
1 Օգոստոս 2018

ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ.
ԽԱԲԿԱՆՔ
ԾԻԾԱՂԻԴ ԼՈՅՍԸ
ՇԱՐԺՈՂ ԼՌՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ
ԶԳԱԼ ՀԱՍԿՆԱԼ
ՆՈՐԷՆ ՈՒ ՆՈՐԷՆ
ԱՄԷ՞Ն ԻՆՉ
ՈՉԻՆՉԴ ԿԸ ՃԱՆՉՆԱ՞Ս
ԵՐԷԿ
ՅՈՅՍ Բ․
Թրգմ. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
6 Օգոստոս 2018

 

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ՕՀԱՆ ՏՈՒՐԵԱՆ (1922-2011)
27 Յուլիս 2018

ԳՏՆՈՒԱԾԸ
6 Օգոստոս 2018

ՀԱԿԱՌԱԿ ԿՈՂՄԷՆ
6 Օգոստոս 2018

ՆԿԱՐԻՉԸ
6 Օգոստոս 2018

ՈՐՈ՞ՒՆՆ Է ԿԱՐԳԸ
6 Օգոստոս 2018

ԶՈՔԱՆՉԸ
7 Օգոստոս 2018

ԹԱՏՐՈՆԸ
7 Օգոստոս 2018

ԽԵ՜ԼՔԸ ՍԻՐԵՄ
7 Օգոստոս 2018

ՆՈՒԱԳԱՀԱՆԴԷՍԸ ՎԵՐՋԱՑԱՒ
7 Օգոստոս 2018

ԸՍՏ ՉԱՓԻ ԵՒ ՅԱՐՄԱՐՈՒԹԵԱՆ
8 Օգոստոս 2018

ՇԱՏ ՎԱՅԼԵՑ
8 Օգոստոս 2018

ՉԻ ՀԱՍԿՆԱՐ
8 Օգոստոս 2018

ՏԽՈՒՐ ԵՐԳ
8 Օգոստոս 2018

 

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ՓԱՓԱՔ
ԻՆԷՍԱ ՀԱԽՆԱԶԱՐԵԱՆ
12 Յուլիս 2018

ԱԶՆՈՒՈՒԹԻՒՆ
ՄԱՆՈՒԿ ՄԷԼԷԼԵԱՆ
12 Յուլիս 2018

«MIGRANT MOTHER»
ՎԱՆԻԱ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ
12 Յուլիս 2018

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
ՀԵՐԱ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
12 Յուլիս 2018

ՀԱՅՐՍ
ՓԱԹԻԼ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ
13 Յուլիս 2018

FLOWER THROWER
ԼԱՐԱ ԵՂԻԱՅԵԱՆ
13 Յուլիս 2018

«MIGRANT MOTHER»
ԱՐԵՆԻ ՄԱՆԿՐԵԱՆ
13 Յուլիս 2018

ԲԱՐԵՍՐՏՈՒԹԻՒՆ
ԷՄԸԼԻՆԱ ՀԱԽՆԱԶԱՐԵԱՆ
13 Յուլիս 2018

ԿԱԹԻԼ ՄԸ․․․
ՄԵՂՐԻ ՀԱՊԻՊ
22 Յուլիս 2018

ԱՄՊԵՐԸ
ԱՍՄԻՆ ԵԸԼՄԱԶ
5 Օգոստոս 2018

ՊԱՉԻԿԸ ԵՒ ՃԱՏՈՊԻՏԸ
ԱՐԷՏ ՊՕՐՈՒՆՃԵԱՆ
5 Օգոստոս 2018

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Յունիս 2018 – 8 Յուլիս 2018


ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ

ՋՐԱՇՈՒՇԱՆԻՆ ԵՐԳԸ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
23 Յունիս 2018

ԲԱՆՏԱՐԿՈՒԱԾԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
27 Յունիս 2018

 

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ԱՆԹԱՌԱՄ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ
ԽԱՉԱՏՈՒՐ Ա. ՔՀՆՅ. ՊՕՂՈՍԵԱՆ
9 Յունիս 2018

ՀԱՄՇԷՆ, ԿԷՕՆԻՒԼ ԱՊԼԱ (Ա.)
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
10 Յունիս 2018

ՀԱՅՐ ԵՒ ՈՐԴԻ ՓԱՐԼԱՔԵԱՆՆԵՐԸ
ԶԱՐՄԻՆԷ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
12 Յունիս 2018

ՀԱԼԷՊԻ ՎԱՐԴԻ ԱՆՈՒՇԸ ԵՒ
ԽՈՀԱՆՈՑԱՅԻՆ ՔԻՄԻԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆԸ
ՀԱՅ ՏԱՆՏԻԿՆՈՋ
ԶԱՐՄԻՆԷ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
23 Յունիս 2018

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԵՒ ԾՐԱԳԻՐ
ՍԻԼՎԻ ՊԱԼԵԱՆ
23 Յունիս 2018

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ (Դ.)
ՍԵՒԱՆ ԼԱԼԻՔՕՂԼՈՒ
25 Յունիս 2018

ՀԱՄՇԷՆ, ԿԷՕՆԻՒԼ ԱՊԼԱՆ (Բ.)
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
28 Յունիս 2018

ՀԱՄՇԷՆ, ԿԷՕՆԻՒԼ ԱՊԼԱՆ (Գ.)
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
4 Յուլիս 2018

 

ԱԿՆԱՐԿ
ԿԵԱՆՔԻՍ ԻՄԱՍՏԸ
ԱԿՈՒՍԹԻՆ ԱՆԱԼԵԱՆ
9 Յունիս 2018

ԿԱՍԿԱԾԻԼ
ԱԿՈՒՍԹԻՆ ԱՆԱԼԵԱՆ
19 Յունիս 2018

Ո՞ՒՐ ՓԱԽՉԻԼ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
26 Յունիս 2018

«ՏՈՒՆ ՊԻՏԻ ՎԵՐԱԴԱՌՆԱՄ»
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
29 Յունիս 2018

ԺՊԻՏ
ԱԿՈՒՍԹԻՆ ԱՆԱԼԵԱՆ
7 Յուլիս 2018

 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ԶՕՐՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ
ՍԿԻԶԲ
ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ
9 Յունիս 2018

ՉԿԱՄ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
11 Յունիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 19
ԿԱՒԱՏԸ – ԳԱՀԻՐԷ, 1979
ՈՅԺ 1953
11 Յունիս 2018

ՆՈՐ ԵՍ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
12 Յունիս 2018

ԲՈՂՈՔՈՂ ԵՒ ԲՈՂՈՔԻ ԹԻՐԱԽ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
12 Յունիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 20
ՄԱՐՄՆԱԿԱՆ ՍԷՐ – ԳԱՀԻՐԷ, 1979
ՈՅԺ 1953
15 Յունիս 2018

ՀԱՅ ԴԱՏ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
16 Յունիս 2018

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ԵՐԿՈՒ ՄԱՐՄԻՆ
ԴԵՌԱՏԻ ՇՈՒՆՉ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
18 Յունիս 2018

ԵՐԵՔ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
Կ’ԱՏԵՄ
ՕՐ
ԳՈՅՆԵՐ ԲԱՌԵՐՈՒՆ ՇՈՒՐՋ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
21 Յունիս 2018

ՄԱՆՈՒԷԼ ՍՊԱՐԱՊԵՏ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
21 Յունիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 21
ԱԿԱՆԱՏԵՍԸ – ԳԱՀԻՐԷ, 1980
ՈՅԺ 1953
22 Յունիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 22
ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԸ – ԳԱՀԻՐԷ, 1981
ՈՅԺ 1953
25 Յունիս 2018

ԵՐԿՈՒ ԴԷՄՔ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
26 Յունիս 2018

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ՍԵՆԵԱԿՆԵՐ… ԼՈՒՌ
ՀԱՆԳԻՍՏ ԽՈՆՋԷՆՔ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
26 Յունիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 23
ՊԺԳԱԼԻՆ – ԱՂԵՔՍԱՆԴՐԻԱ, 1960/1981
ՈՅԺ 1953
29 Յունիս 2018

ԱՐՁԱՆԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
29 Յունիս 2018

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ԲԱՅՑ
ՄԻԹԷ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
30 Յունիս 2018

ԵՒ ԱՅՍՊԷՍ ԼՈՒՌ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
1 Յուլիս 2018

ԱՐՁԱՆԻՆ ԱՐՁԱՆՆԵՐԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
2 Յուլիս 2018

ՍԵՒ ԾՈՎԵԱՆ ԽՈՀԵՐ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
3 Յուլիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 24
ԿԱՐԵԼԻՈՒԹԻՒՆՆ ԱԶՆՈՒԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ – ԳԱՀԻՐԷ, 1982
ՈՅԺ 1953
3 Յուլիս 2018

ԵՐԵՔ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ԳՈՂՈՒՆԻ
ՊԱՏԵՐԱԶՄ
ԹՈՒՂԹԷ ՆԱՒԱԿԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
5 Յուլիս 2018

ԱՆՅՈՅՍ… ՅՈՅՍԵՐ
ՅԱՍ
7 Յուլիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 25
ԱՅԴ ՏԱՔ ՕԴԻՆ – ԳԱՀԻՐԷ, 1983
ՈՅԺ 1953
7 Յուլիս 2018

 

ԲԱՌ ՈՒ ԲԱՆ
ՊՃՂՈՎԻՆ
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
11 Յունիս 2018

 

ԳԻՐՔԵՐ
ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆԻ
«ՈՍՏԱՅՆ 9 – ՄԱՆՐԱՆԿԱՐ» ՀԱՏՈՐԸ
26 Յունիս 2018

 

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ՃԻՇԴ ԲԱՌԸ
ՀԱՅՆՐԻԽ ՀԱՅՆԷ
թրգմ․ ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
13 Յունիս 2018

ԽՆԴՐԱՆՔ
ՀԵՌՄԱՆ ՀԵՍՍԷ
թրգմ․ ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
14 Յունիս 2018

ԲՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ
ԵՈՀԱՆ ՎՈԼՖԿԱՆԿ ՖՕՆ ԿԷՕԹԷ
թրգմ․ ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
19 Յունիս 2018

ԾՈՎՈՒՆ ՎՐԱՅ
ԵՈՀԱՆ ՎՈԼՖԿԱՆԿ ՖՕՆ ԿԷՕԹԷ
թրգմ․ ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
24 Յունիս 2018

Ի՞ՆՉ Է ԱՇԽԱՐՀ
ՀՈՒԿՕ ՖՕՆ ՀՈՖՄԱՆՆՍԹԱԼ
թրգմ․ ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
28 Յունիս 2018

ԽՕՍՔԵՐ ԿԸ ԽԱԲԵՆ
ՇԹԵՖԱՆ ԿԷՈՐԿԷ
թրգմ․ ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
30 Յունիս 2018

 

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ԱՆԱՌԱԿ ՈՐԴԻՆ
ԱԼ. ՍԱՐՈՒԽԱՆ
6 Յուլիս 2018

 

ԴԱՄԲԱՐԱՆ
ՀՐԱՆՏ ՆԱԶԱՐԵԱՆՑ (1886-1962)
30 Յունիս 2018

 

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ԱՄԱՌՍ
ՃԱՆ ՊԱՐԸՇ
9 Յունիս 2018

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴՍ
ՄԻՐԱՆՏԱ ՄԻՍՆԱՐ
9 Յունիս 2018

ԼՈՒՌ ՍԵՆԵԱԿԸ
ԱՆԺԵԼԻՔ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ
11 Յունիս 2018

ՈՏՔԻ՞ ԹԷ․․․
ՄԻՔԱՅԷԼ ՕՍԿԱՆԵԱՆ
11 Յունիս 2018

ԼՈՅՍ ՈՒ ՄՈՒԹ
ՍՏԵՓԱՆ ՉՈԼԱՔԵԱՆ
11 Յունիս 2018

ՄԱՔՈ՞ՒՐ․․․
ՆԱՐԵԿ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ
11 Յունիս 2018

ՀԱՆԴԱՐՏՈՒԹԻՒՆ
ՓԱԹԻԼ ԱՊՕԺԵԱՆ
11 Յունիս 2018

Ի՜ՆՉ ՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՆԱ ՄԱՏԷՆԵԱՆ
11 Յունիս 2018

ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ
ՔԷԼԻ ԱՅՏԻՆԵԱՆ
11 Յունիս 2018

ԲԱՐԻ ՄԵԾ ՄԱՄԱՍ
ՆՈՒՆԷ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
12 Յունիս 2018

ՄԵԾ ՄԱՅՐՍ
ԹԱԼԻՆ ՔԻՒԼՉԷԵԱՆ
12 Յունիս 2018

ՄԵԾ ՄԱՅՐՍ ՈՒ ԱՅԲՈՒԲԵՆԸ
ԱՍՏՂԻԿ ՉՈԼԱՔԵԱՆ
12 Յունիս 2018

ՄԱԶԻ ՄԸ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ
ՓՕԼԻՆ ՓԻՐԱԼԻ
12 Յունիս 2018

ԱՆԻՆ ԵՒ ԴՊՐՈՑԸ
ՄԱՆԷ ԹՈՐՈՅԵԱՆ
21 Յունիս 2018

ՀՐԱԺԵՇՏ ԶԱՒԱՐԵԱՆԷՆ
ԱՐԹՈՒՐ ՉԻԼԻՆԿԱՐԵԱՆ
ԱՒԵՏԻՍ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ
ՄԱԼՎԻՆԱ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ
26 Յունիս 2018

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Մայիս 2018 – 8 Յունիս 2018


ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ

ՍՏՈՒԵՐՆԵՐԸ ՉԵՆ ՀԵՏԱՊՆԴԵՐ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
15 Մայիս 2018

ԿԱՐՄԻՐ ԹՈՒԹՈՎ ՆԵՐԿՈՒԵՑԱՒ ՍԷՐԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
25 Մայիս 2018

 

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՍԷՆ ԱՆԹՈՒԱՆ, ԲԵՐԱ ՓԱԼԱՍ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
29 Մայիս 2018

 

ԱԿՆԱՐԿ
ԱՐԴԵՕ՞Ք
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
10 Մայիս 2018

ՄԱՐԴԸ ԳՏԱՒ ՄԱՐԴԸ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
11 Մայիս 2018

ԲԱՐԵՒ, ՍԷՐ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
28 Մայիս 2018

ԱԼԻՔՆԵՐ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
4 Յունիս 2018

 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ.
ՄԿՆԻԿԸ
ԸՆՏՐԱԿԱՇԱՌՔ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
9 Մայիս 2018

ՄՈՒԹ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
10 Մայիս 2018

ԲԱՌԵՐՈՒ ՈՍՏԱՅՆԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹՒԻՔ
10 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 11
ՍԱՍՏԸ – ՀԵԼԻՈՊՈԼԻՍ, 1970ԱԿԱՆՆԵՐ
ՈՅԺ 1953
11 Մայիս 2018

ԳՈՀԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
11 Մայիս 2018

ՄՈՄ ՄԸ ՎԱՌԷ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
13 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 12
ՄԵԾ ԾԻԾԵՐ – ԳԱՀԻՐԷ, 1972
ՈՅԺ 1953
14 Մայիս 2018

ՁԱՅՆԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
16 Մայիս 2018

ՏԳԷՏ ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅԵՐՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
18 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 13
ՃԵՊ – ԳԱՀԻՐԷ, 1973
ՈՅԺ 1953
18 Մայիս 2018

ՀԻԱՍԹԱՓՈՒԹԻՒՆ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
18 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 14
ՓՈԽԱՆՑՈՒՄԸ – ԳԱՀԻՐԷ, 1974
ՈՅԺ 1953
20 Մայիս 2018

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ, ՓՈՂՈՑ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
21 Մայիս 2018

ԿՈՐՍՈՒԱԾԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
22 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 15
ԿԱՐՄԻՐ – ՀԵԼԻՈՊՈԼԻՍ, 1960-5 եւ 1975
ՈՅԺ 1953
23 Մայիս 2018

ԱՆՊԱՐՏԵԼԻՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
23 Մայիս 2018

ԱՆԿԱԽ ՄԱՄՈՒԼ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
26 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 16
ԱՉՔԵՐԸ – ԳԱՀԻՐԷ, 1976
ՈՅԺ 1953
27 Մայիս 2018

ՀԱՇԻՒ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
30 Մայիս 2018

ՄԱՅԻՍ 28
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
30 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 17
ԶՈՅԳ ՄԸ ԱՂՋԻԿ ՃԱՆՉՑԱՅ – ԳԱՀԻՐԷ, 1977
ՈՅԺ 1953
3 Յունիս 2018

ՎՏԱՆԳԱՒՈՐԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
6 Յունիս 2018

ԽՆԴՈՒՔ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
6 Յունիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 18
ՇՆԱԿԱՆ – ԱՂԵՔՍԱՆԴՐԻԱ, 1978
ՈՅԺ 1953

6 Յունիս 2018

 

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՃ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԽՈՀԵՐ (7)
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
17 Մայիս 2018

 

ԲԱՐԲԱՌ
ԼԱԼՈԻ ԲԱՆ ԷՐ, ՉԿԱՐԵՑԱՅ ԽՆԴԱՄ
ԱՊԱՐԱՆԻ ԲԱՐԲԱՌ
ԱՆԱՀԻՏ ԱՐՓԵՆ
1 Յունիս 2018

ՋԻԳՐԵԽԵԼԱՌ ԳԻՒՄՐԻՍ․․․
ԿԻՒՄՐԻԻ ԲԱՐԲԱՌ
ԼՈՒՍԻՆԷ ԱՂԱՋԱՆԵԱՆ
4 Յունիս 2018

 

ԱՆՏԻՊ
ԲԻՒԶԱՆԴ ԿՌԱՆԵԱՆ – ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆ ՆԱՄԱԿԱՆԻ
9 Մայիս 2018

 

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ԱՆՏԱՐԲԵՐ՝ ԺԱՄԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՆԴԷՊ
ԱԼ. ՍԱՐՈՒԽԱՆ
23 Մայիս 2018

ԱՄԷՆ ՄԵԾ ՄԱՐԴՈՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՏԱԼ
ԱԼ. ՍԱՐՈՒԽԱՆ
6 Յունիս 2018

ԱՄԷՆԷՆ ԿԱՐԵՒՈՐԸ
ԱԼ. ՍԱՐՈՒԽԱՆ
6 Յունիս 2018

 

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ
ԶԱՊԷԼ ԱՍԱՏՈՒՐ (1863-1934)
11 Մայիս 2018

 

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԸ ԵՒ ՄԱՐԴԻԿ
ՄԻՐԱՆՏԱ ՄԻՍՆԱՐ
13 Մայիս 2018

ԵՍ ԹՌՉՈՒՆ ՄԸՆ ԵՄ
ԱՅԳ ԿԷՕՐԱԼ
13 Մայիս 2018

ՇՈՒՆ ՄԸՆ ԵՄ
ՃԱՆ ՊԱՐԸՇ
13 Մայիս 2018

ՎԵՐՋԻՆ ԶԱՆԳ
ԹԱՄԱՐ ԵՒ ՅԱԿՈԲ ԱՐՍԼԱՆԵԱՆՆԵՐ
15 Մայիս 2018
 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Ապրիլ 2018 – 8 Մայիս 2018


ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ

ԵԹԵՐԻՆ ՄԷՋ ՇՈՒՆՉ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
19 Ապրիլ 2018

«ՎԱՂԸ ՔՈՎԴ ԿՈՒ ԳԱՄ»
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
8 Մայիս 2018

 

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՏՈՒՊԼԷ ՄԸ ՕՂԻԻՆ ՀԵՏ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
12 Ապրիլ 2018

ԼԻԶԱՆ
ՍԻԼՎԻ ՊԱԼԵԱՆ
30 Ապրիլ 2018

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ՊԱՂ ՕՐԵՐԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
2 Մայիս 2018

ՏԱՐԵԴԱՐՁՍ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
3 Մայիս 2018

 

ԱԿՆԱՐԿ
ԾԱՌԵՐՈՒՆ ԱՂՕԹՔՆ ՈՒ ԿԱՆՉԸ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
9 Ապրիլ 2018

ՄԵՂԱԴՐՈՂՆԵՐՈՒՆ ԲԵՐԱՆԸ ԿՂՊԵՑԻ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
15 Ապրիլ 2018

ՀԻՄԱ ՉԷ… ԹԵՐԵՒՍ ՅԵՏՈՅ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
15 Ապրիլ 2018

ՆՐԲԻԿ ԱՒԱԶԱՀԱՏԻԿԸ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ-ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
19 Ապրիլ 2018

 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՆԱԽԱՀՈԳ ՔԱՅԼԵՐ
ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ
9 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 2․ ԵԼԱԿԻ ԱՆՈՒՇԸ – ԳԱՀԻՐԷ, 1964
ՈՅԺ 1953
11 Ապրիլ 2018

ՓԱՅԼԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
12 Ապրիլ 2018

ԵՒ… ԵՒ… ՀԱՄ… ՀԱՄ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
12 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 3. ԵՐԹ ՈՒ ԴԱՐՁ – ԳԱՀԻՐԷ, 1960ԱԿԱՆՆԵՐ
ՈՅԺ 1953
13 Ապրիլ 2018

ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
15 Ապրիլ 2018

ՆՊԱՐԱՎԱՃԱՌԻՆ ԱՇԿԵՐՏԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
16 Ապրիլ 2018

ՈՉ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
16 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 4. ԵՐԿՈՒ ԶՈՅԳ ԳԻՐԳ ԶԻՍՏԵՐ – ԳԱՀԻՐԷ-ՊԷՅՐՈՒԹ, 1962
ՈՅԺ 1953
17 Ապրիլ 2018

ԳՐԵ՞Մ, ՉԳՐԵ՞Մ
Մ. Ա.
17 Ապրիլ 2018

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ԿԱՐԳԱՆԻՇԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
18 Ապրիլ 2018

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ.
ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ
ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԿԸ ՏԱՄ…
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
19 Ապրիլ 2018

ԱՆՏՈՒՆԻ ՎԱՐՉԱՊԵՏԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
20 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 5. ԱՆՑԵԱԼ ԴԱՐԷՆ – ՊԷՅՐՈՒԹ, 1960ԱԿԱՆՆԵՐ
ՈՅԺ 1953
20 Ապրիլ 2018

ԱՂՕԹՈՂՆԵՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
20 Ապրիլ 2018

ԵՐՆԷԿ ԼՍԷԻՆ
ՅԱՍ
21 Ապրիլ 2018

ԶՐՈՅՑ ԱՆՈՒՆԻՍ ՀԵՏ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
21 Ապրիլ 2018

ԽԱՂԱԼԻՔՆԵՐ
ՍԵՒԱՆ ԼԱԼԻՔՕՂԼՈՒ
22 Ապրիլ 2018

ԴԱՍԵՐ ՔԱՂԵԼ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
22 Ապրիլ 2018

ՀԱՆԳՈՒՑԱԼՈՒԾՈՒՄ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
24 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 6. «ԼՈՒՍԱՍՏԻՆՔ» – ՀԵԼԻՈՊՈԼԻՍ, 1963
ՈՅԺ 1953
24 Ապրիլ 2018

ԵՐԵՔ ՔԵՐԹՈՒԱԾ.
ԻՄԱՍՏՈՒՆ ՔԱՅԼԸ
ԳԼՈՒԽՆԻԴ ՀԱՆԵՑԷՔ
Ո՞ՒՐ ԵՆ ՀԱՅՐԵՆԱՍԷՐՆԵՐԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
25 Ապրիլ 2018

ԿՈՂԵՐԷՆ Կ’ԵԼԼԷ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
27 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 7. ԱՆԱԿՆԿԱԼ ՃԵՂՔ – ՊԷՅՐՈՒԹ, 1966
ՈՅԺ 1953
27 Ապրիլ 2018

ՄՈԳԻՆ…
ՅԱՍ
28 Ապրիլ 2018

ԱՌԱՆՁՆՈՒԹԻՒՆԸ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
28 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 8. ՊԱՏՇԳԱՄԻՍ ՏԱԿ – ՀԵԼԻՈՊՈԼԻՍ, 1967
ՈՅԺ 1953
30 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 9. ՖՈԹԹԻ – ԳԱՀԻՐԷ, 1968
ՈՅԺ 1953
3 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 10. ԱՍՂՆՏՈՒՔԸ – ՀԵԼԻՈՊՈԼԻՍ, 1969
ՈՅԺ 1953
8 Մայիս 2018

 

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՃ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ ՈՒ ԽՈՀԵՐ (6)
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
6 Մայիս 2018

 

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ՍԷՐ՝ ՍԷՐԷ ԵՏՔ
ՏԵՐԵՔ ՈՒՈԼՔԱԹ
Թրգմն. ԱՐԱ ՄԽՍԵԱՆ
24 Ապրիլ 2018

 

ԲԱՐԲԱՌ
ՉՈՒԱՆԻՆ ՄՆԱՑԱԾ ՅՈՅՍԵՐ (Կիւմրիի բարբառ)
ԼԻԼԻԹ ՄԿՐՏՉԵԱՆ
11 Ապրիլ 2018

 

ԱՆՏԻՊ
ՆԱՄԱԿՆԵՐ Յ․ Յ․ ԱՍԱՏՈՒՐԵԱՆԷՆ ԵՒ Ժ․Ս․ ՅԱԿՈԲԵԱՆԷՆ
ԶԱՐՄԻՆԷ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
29 Ապրիլ 2018

 

ԱՌԱԿ
ԱՆՄԵՂ ԱՐԱՐԱԾՆԵՐԸ
ՍԻԼՎԻ ՊԱԼԵԱՆ
19 Ապրիլ 2018

 

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ԱԶԳԸ ՓՐԿԵԼՈՒ ԶՕՐԸ
ԱԼ․ ՍԱՐՈՒԽԱՆ
25 Ապրիլ 2018

ԵՒ ՍԱԿԱՅՆ ԿԸ ՔԱԼԷ
ԱԼ․ ՍԱՐՈՒԽԱՆ
28 Ապրիլ 2018

ԼԻՆԵ՞Լ ԹԷ ՉԼԻՆԵԼ
ԱԼ․ ՍԱՐՈՒԽԱՆ
28 Ապրիլ 2018

 

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ
ՀԱՅՐ ՂԵՒՈՆԴ ԱԼԻՇԱՆ
26 Ապրիլ 2018

ՀԱՅԿԱՆՈՅՇ ՄԱՐՔ (1885-1966)
26 Ապրիլ 2018

 

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
«ՀՐԱԺԵ՜ՇՏ Է, ՍԻՐԵԼԻ՛Ս»
ՆԱԹԱԼԻ ՏԷԿԻՐՄԷՆՃԵԱՆ
26 Ապրիլ 2018

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: