ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Օգոստոս – 8 Սեպտեմբեր 2018

ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ԻՆՔ ՊԱՐԶԱՊԷՍ․․․
ՀԵՐՎԷ ԺՕՐԺԸԼԷՆ
5 Սեպտեմբեր 2018

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՇԱԲԹՈՒ ՎԵՐՋ ՀԱՅԵՐԷՆ ԳԻՐՔ ՈՒՐԿԷ՞ ՊԻՏԻ ԳՏՆԵՍ
ՍԵՒԱՆ ԼԱԼԻՔՕՂԼՈՒ
13 Օգոստոս 2018

ԻՆՉՊԷ՞Ս ՄՈՌՆԱՄ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
13 Օգոստոս 2018

ՔԱՅԼԵՐՈՒՍ ՀԵՏ (Բ․)
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
15 Օգոստոս 2018

NO MAN’S LAND
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
20 Օգոստոս 2018

«Օ՜ԳԻ՜Ս» ԻՍԿՈՒՀԻ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
22 Օգոստոս 2018

ՄԻՀԱԼԻՃ, ՀԱԼԷՊ, ՊՈԼԻՍ (Ա.)
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
25 Օգոստոս 2018

ԱԿՆԱՐԿ
ՏԵՍԱԿԷՏ
ՍԻԼՎԻ ՊԱԼԵԱՆ
16 Օգոստոս 2018

ՅՈՅՍԻ ՊԱՐԸ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
30 Օգոստոս 2018

ԱՌԱՋԻՆ ՏՊԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ
ԱՆՈՅՇ ՔԷՕՐՕՂԼԵԱՆ ՄԱՐԱՇԼԵԱՆ
31 Օգոստոս 2018

ՆԱԹԱԼԻ
ՍԻԼՎԻ ՊԱԼԵԱՆ
4 Սեպտեմբեր 2018

ՄՈՒԹ ՅՈՅՍԵՐ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
5 Սեպտեմբեր 2018

ԱՌԱԿ
ԱՆՏԱՌԻՆ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԸ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
18 Օգոստոս 2018

ԱՆՏԱՌԻՆ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԸ (Բ․)
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
26 Օգոստոս 2018

ԱՆՏԱՌԻՆ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԸ (Գ․)
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
7 Սեպտեմբեր 2018

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՏԵՂՈՒՄՆԵՐ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
10 Օգոստոս 2018

ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ.
ՍԻՐԵԼԻՍ
ԴԱՍԱՒՈՐՈՒՄ
ՊԱՐԱՊ ԵՐԿԻՆՔ
ՄԷԿ ՈՒՂՂՈՒԹԻՒՆ
ՊԱՅՔԱՐԸ
ՊՕՂՈՍ ՊՈԿՏԱՆ
10 Օգոստոս 2018

ՅԱՆԿԱՐԾ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
11 Օգոստոս 2018

ՉՈՐՍ ԿՈՂՄԵՐԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
11 Օգոստոս 2018

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ.
ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ Օ ԿԷՏԸ
ՑԵՐԵԿ ՈՒ ԳԻՇԵՐ
ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ
12 Օգոստոս 2018

ՄՐՋԻՒՆԸ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
13 Օգոստոս 2018

ԷՐՏՈՂԱՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
13 Օգոստոս 2018

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
14 Օգոստոս 2018

ԵԹԷ ԿԱՐԵՆԱՅԻ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
14 Օգոստոս 2018

ԿՂԿՂԱՆՔԻՍ ԽՄԲԱԳԻՐԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
15 Օգոստոս 2018

ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԲԱՑՈՒՄ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
15 Օգոստոս 2018

ՓԱԼԱՍԸ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
16 Օգոստոս 2018

ՊԱՏՐԱՆՔ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
16 Օգոստոս 2018

ՍԱՐԿԱՒԱԳՈՒՀԻՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
16 Օգոստոս 2018

ԳՐՈՂՆԵՐԸ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
18 Օգոստոս 2018

ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ
ՅԱՍ
18 Օգոստոս 2018

ՕՐԷ ՕՐ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
19 Օգոստոս 2018

ԱՅՍ ՏՂԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
20 Օգոստոս 2018

ՇԻԿԱՑԱԾ ՄԱՐՄԱՐ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
23 Օգոստոս 2018

ԼԱՍ ՎԵԿԱՍ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
23 Օգոստոս 2018

ՊԱՏԵՐԱԶՄԷՆ ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
26 Օգոստոս 2018

ԹԱԹԵՐՈՒՆ ՄԷՋ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
27 Օգոստոս 2018

ՆՈՒԱՂՈՒՄ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
27 Օգոստոս 2018

ՏԱՌԵՐՈՒ ՈՅԺԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
28 Օգոստոս 2018

ՏԷՆ ՊԻԼԶԷՐԵԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
29 Օգոստոս 2018

ԻՄ ՔԱՂԱՔ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
29 Օգոստոս 2018

ԱՌԱՋՆՈՐԴԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
4 Սեպտեմբեր 2018

ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԻՒՆ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
5 Սեպտեմբեր 2018

ԼԱՅՔԵՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
6 Սեպտեմբեր 2018

ԱՆԿՈՉԸ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
7 Սեպտեմբեր 2018

ԶՐՈՅՑ ԼԵԶՈՒԻՍ ՀԵՏ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
8 Սեպտեմբեր 2018

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՃ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԽՈՀԵՐ (8)
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
21 Օգոստոս 2018

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ԴԷՄՔԴ
ՀՈՒԿՕ ՖՕՆ ՀՈՖՄԱՆՍԹԱԼ
Թրգ.՝ ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
22 Օգոստոս 2018

ՊԶՏԻԿ ԾԱՂԻԿՆԵՐ
ՀՈՒԿՕ ՖՕՆ ՀՈՖՄԱՆՍԹԱԼ
Թրգ.՝ ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
26 Օգոստոս 2018

ԳԻՇԵՐ
ՀԵՌՄԱՆ ՀԵՍՍԷ
Թրգ.՝ ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
28 Օգոստոս 2018

ԱԶԴԱՆՇԱՆԸ
ԱՏՈՆԻՍ
Թրգ.՝ ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ ՂԱԶԱՐԵԱՆ
29 Օգոստոս 2018

ԻՄԱՍՏՈՒՆԸ ՇՔԵՂՕՐԷՆ ԴԱՍԱԽՕՍԵՑ
ՍԹԵՖԸՆ ԳՐԷՅՆ
Թրգ. ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
7 Սեպտեմբեր 2018

ԱՐԵՒԵԼՔԻ ԾԱՌԸ
ԱՏՈՆԻՍ
Թրգ. ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ
7 Սեպտեմբեր 2018

ԳԻՐՔԵՐ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆ
ՈՒՐՈՒԱՆԿԱՐ1965-1995 ԹՈՒԱԿԱՆՆԵՐՈՒ
ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԵԱՆ
ԳԱՀԻՐԷ, 2018
9 Օգոստոս 2018

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ՈՒՂՂՈՒԹԻՒՆ
24 Օգոստոս 2018

ՆԱԽԱՃԱՇԸ
25 Օգոստոս 2018

ՓՈՂԿԱՊ
25 Օգոստոս 2018
ՔԷՏԻԼԷՔԸ
25 Օգոստոս 2018

ՄԵՐ ԱՄԵՐԻԿԱՆ
25 Օգոստոս 2018

ՄՈՒՆՃՈՒՍՈՒՆՑԻՆԵՐ
27 Օգոստոս 2018

ԼԵԶՈՒԴ
27 Օգոստոս 2018

ՎԻԹԱՄԻՆՆԵՐԸ
27 Օգոստոս 2018

ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ՏԵՍԱՐԱՆ
29 Օգոստոս 2018

ԿԱՐԵՒՈՐԸ
29 Օգոստոս 2018

ՎԵՐԱՑԱԿԱՆ ԻՄԱՍՏՈՎ
29 Օգոստոս 2018

ՊԱՐՈՆ ԱՄԲԱԿՈՒՄ
1 Սեպտեմբեր 2018

ԿԱԹԸ ԹԱՐՄ ԽՄԵՑԷՔ
1 Սեպտեմբեր 2018

ՊԱՇՏՕՆ ՄԸ ՏՈՒԷՔ
1 Սեպտեմբեր 2018

ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ
1 Սեպտեմբեր 2018

ԱՌԱՆՑ ՄԵԿՆՈՒԹԵԱՆ
6 Սեպտեմբեր 2018

ԱՐԴԻԱԿԱՆ ՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
6 Սեպտեմբեր 2018

ԽՈՒԼ Է
6 Սեպտեմբեր 2018

ՄԱՍՆԱՎՃԱՐՈՎ ՎԱՃԱՌՈՒՄ
6 Սեպտեմբեր 2018

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ԿԵԱՆՔԻ ԱՆԻՒԸ
ՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՊԻՊ
15 Օգոստոս 2018

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Յուլիս – 8 Օգոստոս 2018

ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ՄԱՆՈՒԿԸ ԿԸ ՃՉԱՅ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
16 Յուլիս 2018

 

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՔԱՅԼԵՐՈՒՍ ՀԵՏ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
10 Յուլիս 2018

«ԷԼԻԶ ԱՅԼԸՆՏ»
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
7 Օգոստոս 2018

 

ԱԿՆԱՐԿ
ՄԱՆՉՈՒԿԻ ՄԸ ԵՐԱԶԸ
ԱՍՈՒՆ
13 Յուլիս 2018

ՄԽԻԹԱՐԱՆՔ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
18 Յուլիս 2018

ԲԱԼԻՆ ԽՈՆԱՐՀՈՒՄԸ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
18 Յուլիս 2018

«ԵՍ ԱՅՆ ՕՐԸ ՓՈԽՈՒԵՑԱՅ»
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
20 Յուլիս 2018

ՆԱՅՈՒԱԾՔ
ԱԿՈՒՍԹԻՆ ԱՆԱԼԵԱՆ
28 Յուլիս 2018

ԵՐԱՆԻ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
5 Օգոստոս 2018

 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՀԱՄԲԵՐՈՒԹԻՒՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
10 Յիւլիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 26
ԾԱՅՐԸ – ԳԱՀԻՐԷ, 1984
ՈՅԺ 1953
11 Յուլիս 2018

ԱՄԲՈՂՋՈՒԹԻՒՆ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
13 Յուլիս 2018

ԽՈՒՄԱՐԸ ԵՒ ԽՈՒՄԱՐՃԻՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
15 Յուլիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 27
ՓՈՐՁՈՒԹԻՒՆԸ – ԳԱՀԻՐԷ, 1985
ՈՅԺ 1953
15 Յուլիս 2018

ԳՈՅՈՒԹԵԱՆ ԻՄԱՍՏԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
17 Յուլիս 2018

ՏԵՂ ԲԱՑ ԻՆԾԻ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
18 Յուլիս 2018

ԳՈՎՔ ՑԱՅԳԻ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
19 Յուլիս 2018

ԱՂՕԹՔԻՍ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
19 Յուլիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 28
ՄԵՏԱԼԻՈՆԸ – ՀԵԼԻՈՊՈԼԻՍ, 1986
ՈՅԺ 1953
20 Յուլիս 2018

ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ․
ՀՈՂԸ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ
ԵՐԿԻՆՔԷՆ ԱՆԴԻՆ
ՍՊԱՆՆԵԼ
ԵՐԿԻՆՔԸ
ԳՈՀԱՐ
ՊՕՂՈՍ ՊՈԿՏԱՆ
23 Յուլիս 2018

ԼՔՈՒԱԾԸ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
24 Յուլիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 29
ՁԱՅՆՍ – ԳԱՀԻՐԷ, 1987
ՈՅԺ 1953
24 Յուլիս 2018

ԱԽՈՌԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
25 Յուլիս 2018

ԽԱՉ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
26 Յուլիս 2018

ԱՊՐՈՒՄ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
26 Յուլիս 2018

ԱՆՈՒՆԻԴ ԳԻՐԵՐԸ ՈՒՏԵՄ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
26 Յուլիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 30
ԵՌԱՆԿԻՒՆԸ – ԳԱՀԻՐԷ, 1989
ՈՅԺ 1953
27 Յուլիս 2018

ՀԱՐՈՒՍՏԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
29 Յուլիս 2018

ԱՐԵՒ ԺՈՂՎԵԼ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
29 Յուլիս 2018

ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ․
ԱՍՏՈՒԾՄԷ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ
ՓՆՏՌՏՈՒՔ
ԱՇԽԱՐՀԸ
ՀԱՆԳԻՍՏ
ՀԵՌԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ
MORS
ՊՕՂՈՍ ՊՈԿՏԱՆ
29 Յուլիս 2018

ՄԷԿ ԽՕՍՔՈՎ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
30 Յուլիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 31
ԾԱՂԻԿԸ – ՀԵԼԻՈՊՈԼԻՍ, 1991
ՈՅԺ 1953
30 Յուլիս 2018

ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԵԿԵՂԵՑԻՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
30 Յուլիս 2018

ԱԼԵԿՈԾՈՒԹԻՒՆ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
31 Յուլիս 2018

ԱՆՍՈՎՈՐ ՅՈՒՇԱԿՈԹՈՂԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
1 Օգոստոս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 32
ՑՆԾՈՒՀԻՆԵՐԸ – ԳԱՀԻՐԷ, 1994
ՈՅԺ 1953
3 Օգոստոս 2018

ԻՇԱՄԵԱԿ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
6 Օգոստոս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 33
ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈԻ ԿԻՆԸ
ՈՅԺ
6 Օգոստոս 2018

ՍՊԱՆՆԵՑԷՔ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
8 Օգոստոս 2018

ՎԱԽՃԱՆ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
8 Օգոստոս 2018

 

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՇՐՋԱՊՏՈՅՏ
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
19 Յուլիս 2018

 

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ԼՌՈՒԹԻՒՆԸ
ԷՏԿԱՐ ԼԻ ՄԱՍԹԸՐԶ
Թրգմ. ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
22 Յուլիս 2018

ԱՐՇԱԼՈՅՍԻ ԾԱՌԸ
ԱՏՈՆԻՍ
Թրգմ. ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ
24 Յուլիս 2018

ՄԻՍԻՍԻՓԻ ԳԵՏԸ ԿԸ ՊԱՐՊՈՒԻ ԾՈՑԻՆ ՄԷՋ
ԼՈՒՍԻԼ ԳԼԻՖԹԸՆ
Թրգմ. ՏԱԼԻԱ ԱԼ-ՍԱՅԻՏ
1 Օգոստոս 2018

ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ.
ԽԱԲԿԱՆՔ
ԾԻԾԱՂԻԴ ԼՈՅՍԸ
ՇԱՐԺՈՂ ԼՌՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ
ԶԳԱԼ ՀԱՍԿՆԱԼ
ՆՈՐԷՆ ՈՒ ՆՈՐԷՆ
ԱՄԷ՞Ն ԻՆՉ
ՈՉԻՆՉԴ ԿԸ ՃԱՆՉՆԱ՞Ս
ԵՐԷԿ
ՅՈՅՍ Բ․
Թրգմ. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
6 Օգոստոս 2018

 

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ՕՀԱՆ ՏՈՒՐԵԱՆ (1922-2011)
27 Յուլիս 2018

ԳՏՆՈՒԱԾԸ
6 Օգոստոս 2018

ՀԱԿԱՌԱԿ ԿՈՂՄԷՆ
6 Օգոստոս 2018

ՆԿԱՐԻՉԸ
6 Օգոստոս 2018

ՈՐՈ՞ՒՆՆ Է ԿԱՐԳԸ
6 Օգոստոս 2018

ԶՈՔԱՆՉԸ
7 Օգոստոս 2018

ԹԱՏՐՈՆԸ
7 Օգոստոս 2018

ԽԵ՜ԼՔԸ ՍԻՐԵՄ
7 Օգոստոս 2018

ՆՈՒԱԳԱՀԱՆԴԷՍԸ ՎԵՐՋԱՑԱՒ
7 Օգոստոս 2018

ԸՍՏ ՉԱՓԻ ԵՒ ՅԱՐՄԱՐՈՒԹԵԱՆ
8 Օգոստոս 2018

ՇԱՏ ՎԱՅԼԵՑ
8 Օգոստոս 2018

ՉԻ ՀԱՍԿՆԱՐ
8 Օգոստոս 2018

ՏԽՈՒՐ ԵՐԳ
8 Օգոստոս 2018

 

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ՓԱՓԱՔ
ԻՆԷՍԱ ՀԱԽՆԱԶԱՐԵԱՆ
12 Յուլիս 2018

ԱԶՆՈՒՈՒԹԻՒՆ
ՄԱՆՈՒԿ ՄԷԼԷԼԵԱՆ
12 Յուլիս 2018

«MIGRANT MOTHER»
ՎԱՆԻԱ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ
12 Յուլիս 2018

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
ՀԵՐԱ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
12 Յուլիս 2018

ՀԱՅՐՍ
ՓԱԹԻԼ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ
13 Յուլիս 2018

FLOWER THROWER
ԼԱՐԱ ԵՂԻԱՅԵԱՆ
13 Յուլիս 2018

«MIGRANT MOTHER»
ԱՐԵՆԻ ՄԱՆԿՐԵԱՆ
13 Յուլիս 2018

ԲԱՐԵՍՐՏՈՒԹԻՒՆ
ԷՄԸԼԻՆԱ ՀԱԽՆԱԶԱՐԵԱՆ
13 Յուլիս 2018

ԿԱԹԻԼ ՄԸ․․․
ՄԵՂՐԻ ՀԱՊԻՊ
22 Յուլիս 2018

ԱՄՊԵՐԸ
ԱՍՄԻՆ ԵԸԼՄԱԶ
5 Օգոստոս 2018

ՊԱՉԻԿԸ ԵՒ ՃԱՏՈՊԻՏԸ
ԱՐԷՏ ՊՕՐՈՒՆՃԵԱՆ
5 Օգոստոս 2018

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Յունիս 2018 – 8 Յուլիս 2018


ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ

ՋՐԱՇՈՒՇԱՆԻՆ ԵՐԳԸ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
23 Յունիս 2018

ԲԱՆՏԱՐԿՈՒԱԾԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
27 Յունիս 2018

 

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ԱՆԹԱՌԱՄ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ
ԽԱՉԱՏՈՒՐ Ա. ՔՀՆՅ. ՊՕՂՈՍԵԱՆ
9 Յունիս 2018

ՀԱՄՇԷՆ, ԿԷՕՆԻՒԼ ԱՊԼԱ (Ա.)
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
10 Յունիս 2018

ՀԱՅՐ ԵՒ ՈՐԴԻ ՓԱՐԼԱՔԵԱՆՆԵՐԸ
ԶԱՐՄԻՆԷ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
12 Յունիս 2018

ՀԱԼԷՊԻ ՎԱՐԴԻ ԱՆՈՒՇԸ ԵՒ
ԽՈՀԱՆՈՑԱՅԻՆ ՔԻՄԻԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆԸ
ՀԱՅ ՏԱՆՏԻԿՆՈՋ
ԶԱՐՄԻՆԷ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
23 Յունիս 2018

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԵՒ ԾՐԱԳԻՐ
ՍԻԼՎԻ ՊԱԼԵԱՆ
23 Յունիս 2018

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ (Դ.)
ՍԵՒԱՆ ԼԱԼԻՔՕՂԼՈՒ
25 Յունիս 2018

ՀԱՄՇԷՆ, ԿԷՕՆԻՒԼ ԱՊԼԱՆ (Բ.)
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
28 Յունիս 2018

ՀԱՄՇԷՆ, ԿԷՕՆԻՒԼ ԱՊԼԱՆ (Գ.)
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
4 Յուլիս 2018

 

ԱԿՆԱՐԿ
ԿԵԱՆՔԻՍ ԻՄԱՍՏԸ
ԱԿՈՒՍԹԻՆ ԱՆԱԼԵԱՆ
9 Յունիս 2018

ԿԱՍԿԱԾԻԼ
ԱԿՈՒՍԹԻՆ ԱՆԱԼԵԱՆ
19 Յունիս 2018

Ո՞ՒՐ ՓԱԽՉԻԼ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
26 Յունիս 2018

«ՏՈՒՆ ՊԻՏԻ ՎԵՐԱԴԱՌՆԱՄ»
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
29 Յունիս 2018

ԺՊԻՏ
ԱԿՈՒՍԹԻՆ ԱՆԱԼԵԱՆ
7 Յուլիս 2018

 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ԶՕՐՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ
ՍԿԻԶԲ
ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ
9 Յունիս 2018

ՉԿԱՄ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
11 Յունիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 19
ԿԱՒԱՏԸ – ԳԱՀԻՐԷ, 1979
ՈՅԺ 1953
11 Յունիս 2018

ՆՈՐ ԵՍ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
12 Յունիս 2018

ԲՈՂՈՔՈՂ ԵՒ ԲՈՂՈՔԻ ԹԻՐԱԽ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
12 Յունիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 20
ՄԱՐՄՆԱԿԱՆ ՍԷՐ – ԳԱՀԻՐԷ, 1979
ՈՅԺ 1953
15 Յունիս 2018

ՀԱՅ ԴԱՏ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
16 Յունիս 2018

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ԵՐԿՈՒ ՄԱՐՄԻՆ
ԴԵՌԱՏԻ ՇՈՒՆՉ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
18 Յունիս 2018

ԵՐԵՔ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
Կ’ԱՏԵՄ
ՕՐ
ԳՈՅՆԵՐ ԲԱՌԵՐՈՒՆ ՇՈՒՐՋ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
21 Յունիս 2018

ՄԱՆՈՒԷԼ ՍՊԱՐԱՊԵՏ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
21 Յունիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 21
ԱԿԱՆԱՏԵՍԸ – ԳԱՀԻՐԷ, 1980
ՈՅԺ 1953
22 Յունիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 22
ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԸ – ԳԱՀԻՐԷ, 1981
ՈՅԺ 1953
25 Յունիս 2018

ԵՐԿՈՒ ԴԷՄՔ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
26 Յունիս 2018

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ՍԵՆԵԱԿՆԵՐ… ԼՈՒՌ
ՀԱՆԳԻՍՏ ԽՈՆՋԷՆՔ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
26 Յունիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 23
ՊԺԳԱԼԻՆ – ԱՂԵՔՍԱՆԴՐԻԱ, 1960/1981
ՈՅԺ 1953
29 Յունիս 2018

ԱՐՁԱՆԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
29 Յունիս 2018

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ԲԱՅՑ
ՄԻԹԷ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
30 Յունիս 2018

ԵՒ ԱՅՍՊԷՍ ԼՈՒՌ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
1 Յուլիս 2018

ԱՐՁԱՆԻՆ ԱՐՁԱՆՆԵՐԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
2 Յուլիս 2018

ՍԵՒ ԾՈՎԵԱՆ ԽՈՀԵՐ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
3 Յուլիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 24
ԿԱՐԵԼԻՈՒԹԻՒՆՆ ԱԶՆՈՒԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ – ԳԱՀԻՐԷ, 1982
ՈՅԺ 1953
3 Յուլիս 2018

ԵՐԵՔ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ԳՈՂՈՒՆԻ
ՊԱՏԵՐԱԶՄ
ԹՈՒՂԹԷ ՆԱՒԱԿԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
5 Յուլիս 2018

ԱՆՅՈՅՍ… ՅՈՅՍԵՐ
ՅԱՍ
7 Յուլիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 25
ԱՅԴ ՏԱՔ ՕԴԻՆ – ԳԱՀԻՐԷ, 1983
ՈՅԺ 1953
7 Յուլիս 2018

 

ԲԱՌ ՈՒ ԲԱՆ
ՊՃՂՈՎԻՆ
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
11 Յունիս 2018

 

ԳԻՐՔԵՐ
ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆԻ
«ՈՍՏԱՅՆ 9 – ՄԱՆՐԱՆԿԱՐ» ՀԱՏՈՐԸ
26 Յունիս 2018

 

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ՃԻՇԴ ԲԱՌԸ
ՀԱՅՆՐԻԽ ՀԱՅՆԷ
թրգմ․ ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
13 Յունիս 2018

ԽՆԴՐԱՆՔ
ՀԵՌՄԱՆ ՀԵՍՍԷ
թրգմ․ ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
14 Յունիս 2018

ԲՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ
ԵՈՀԱՆ ՎՈԼՖԿԱՆԿ ՖՕՆ ԿԷՕԹԷ
թրգմ․ ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
19 Յունիս 2018

ԾՈՎՈՒՆ ՎՐԱՅ
ԵՈՀԱՆ ՎՈԼՖԿԱՆԿ ՖՕՆ ԿԷՕԹԷ
թրգմ․ ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
24 Յունիս 2018

Ի՞ՆՉ Է ԱՇԽԱՐՀ
ՀՈՒԿՕ ՖՕՆ ՀՈՖՄԱՆՆՍԹԱԼ
թրգմ․ ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
28 Յունիս 2018

ԽՕՍՔԵՐ ԿԸ ԽԱԲԵՆ
ՇԹԵՖԱՆ ԿԷՈՐԿԷ
թրգմ․ ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
30 Յունիս 2018

 

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ԱՆԱՌԱԿ ՈՐԴԻՆ
ԱԼ. ՍԱՐՈՒԽԱՆ
6 Յուլիս 2018

 

ԴԱՄԲԱՐԱՆ
ՀՐԱՆՏ ՆԱԶԱՐԵԱՆՑ (1886-1962)
30 Յունիս 2018

 

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ԱՄԱՌՍ
ՃԱՆ ՊԱՐԸՇ
9 Յունիս 2018

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴՍ
ՄԻՐԱՆՏԱ ՄԻՍՆԱՐ
9 Յունիս 2018

ԼՈՒՌ ՍԵՆԵԱԿԸ
ԱՆԺԵԼԻՔ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ
11 Յունիս 2018

ՈՏՔԻ՞ ԹԷ․․․
ՄԻՔԱՅԷԼ ՕՍԿԱՆԵԱՆ
11 Յունիս 2018

ԼՈՅՍ ՈՒ ՄՈՒԹ
ՍՏԵՓԱՆ ՉՈԼԱՔԵԱՆ
11 Յունիս 2018

ՄԱՔՈ՞ՒՐ․․․
ՆԱՐԵԿ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ
11 Յունիս 2018

ՀԱՆԴԱՐՏՈՒԹԻՒՆ
ՓԱԹԻԼ ԱՊՕԺԵԱՆ
11 Յունիս 2018

Ի՜ՆՉ ՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՆԱ ՄԱՏԷՆԵԱՆ
11 Յունիս 2018

ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ
ՔԷԼԻ ԱՅՏԻՆԵԱՆ
11 Յունիս 2018

ԲԱՐԻ ՄԵԾ ՄԱՄԱՍ
ՆՈՒՆԷ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
12 Յունիս 2018

ՄԵԾ ՄԱՅՐՍ
ԹԱԼԻՆ ՔԻՒԼՉԷԵԱՆ
12 Յունիս 2018

ՄԵԾ ՄԱՅՐՍ ՈՒ ԱՅԲՈՒԲԵՆԸ
ԱՍՏՂԻԿ ՉՈԼԱՔԵԱՆ
12 Յունիս 2018

ՄԱԶԻ ՄԸ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ
ՓՕԼԻՆ ՓԻՐԱԼԻ
12 Յունիս 2018

ԱՆԻՆ ԵՒ ԴՊՐՈՑԸ
ՄԱՆԷ ԹՈՐՈՅԵԱՆ
21 Յունիս 2018

ՀՐԱԺԵՇՏ ԶԱՒԱՐԵԱՆԷՆ
ԱՐԹՈՒՐ ՉԻԼԻՆԿԱՐԵԱՆ
ԱՒԵՏԻՍ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ
ՄԱԼՎԻՆԱ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ
26 Յունիս 2018

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Մայիս 2018 – 8 Յունիս 2018


ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ

ՍՏՈՒԵՐՆԵՐԸ ՉԵՆ ՀԵՏԱՊՆԴԵՐ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
15 Մայիս 2018

ԿԱՐՄԻՐ ԹՈՒԹՈՎ ՆԵՐԿՈՒԵՑԱՒ ՍԷՐԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
25 Մայիս 2018

 

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՍԷՆ ԱՆԹՈՒԱՆ, ԲԵՐԱ ՓԱԼԱՍ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
29 Մայիս 2018

 

ԱԿՆԱՐԿ
ԱՐԴԵՕ՞Ք
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
10 Մայիս 2018

ՄԱՐԴԸ ԳՏԱՒ ՄԱՐԴԸ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
11 Մայիս 2018

ԲԱՐԵՒ, ՍԷՐ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
28 Մայիս 2018

ԱԼԻՔՆԵՐ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
4 Յունիս 2018

 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ.
ՄԿՆԻԿԸ
ԸՆՏՐԱԿԱՇԱՌՔ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
9 Մայիս 2018

ՄՈՒԹ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
10 Մայիս 2018

ԲԱՌԵՐՈՒ ՈՍՏԱՅՆԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹՒԻՔ
10 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 11
ՍԱՍՏԸ – ՀԵԼԻՈՊՈԼԻՍ, 1970ԱԿԱՆՆԵՐ
ՈՅԺ 1953
11 Մայիս 2018

ԳՈՀԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
11 Մայիս 2018

ՄՈՄ ՄԸ ՎԱՌԷ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
13 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 12
ՄԵԾ ԾԻԾԵՐ – ԳԱՀԻՐԷ, 1972
ՈՅԺ 1953
14 Մայիս 2018

ՁԱՅՆԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
16 Մայիս 2018

ՏԳԷՏ ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅԵՐՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
18 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 13
ՃԵՊ – ԳԱՀԻՐԷ, 1973
ՈՅԺ 1953
18 Մայիս 2018

ՀԻԱՍԹԱՓՈՒԹԻՒՆ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
18 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 14
ՓՈԽԱՆՑՈՒՄԸ – ԳԱՀԻՐԷ, 1974
ՈՅԺ 1953
20 Մայիս 2018

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ, ՓՈՂՈՑ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
21 Մայիս 2018

ԿՈՐՍՈՒԱԾԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
22 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 15
ԿԱՐՄԻՐ – ՀԵԼԻՈՊՈԼԻՍ, 1960-5 եւ 1975
ՈՅԺ 1953
23 Մայիս 2018

ԱՆՊԱՐՏԵԼԻՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
23 Մայիս 2018

ԱՆԿԱԽ ՄԱՄՈՒԼ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
26 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 16
ԱՉՔԵՐԸ – ԳԱՀԻՐԷ, 1976
ՈՅԺ 1953
27 Մայիս 2018

ՀԱՇԻՒ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
30 Մայիս 2018

ՄԱՅԻՍ 28
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
30 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 17
ԶՈՅԳ ՄԸ ԱՂՋԻԿ ՃԱՆՉՑԱՅ – ԳԱՀԻՐԷ, 1977
ՈՅԺ 1953
3 Յունիս 2018

ՎՏԱՆԳԱՒՈՐԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
6 Յունիս 2018

ԽՆԴՈՒՔ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
6 Յունիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 18
ՇՆԱԿԱՆ – ԱՂԵՔՍԱՆԴՐԻԱ, 1978
ՈՅԺ 1953

6 Յունիս 2018

 

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՃ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԽՈՀԵՐ (7)
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
17 Մայիս 2018

 

ԲԱՐԲԱՌ
ԼԱԼՈԻ ԲԱՆ ԷՐ, ՉԿԱՐԵՑԱՅ ԽՆԴԱՄ
ԱՊԱՐԱՆԻ ԲԱՐԲԱՌ
ԱՆԱՀԻՏ ԱՐՓԵՆ
1 Յունիս 2018

ՋԻԳՐԵԽԵԼԱՌ ԳԻՒՄՐԻՍ․․․
ԿԻՒՄՐԻԻ ԲԱՐԲԱՌ
ԼՈՒՍԻՆԷ ԱՂԱՋԱՆԵԱՆ
4 Յունիս 2018

 

ԱՆՏԻՊ
ԲԻՒԶԱՆԴ ԿՌԱՆԵԱՆ – ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆ ՆԱՄԱԿԱՆԻ
9 Մայիս 2018

 

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ԱՆՏԱՐԲԵՐ՝ ԺԱՄԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՆԴԷՊ
ԱԼ. ՍԱՐՈՒԽԱՆ
23 Մայիս 2018

ԱՄԷՆ ՄԵԾ ՄԱՐԴՈՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՏԱԼ
ԱԼ. ՍԱՐՈՒԽԱՆ
6 Յունիս 2018

ԱՄԷՆԷՆ ԿԱՐԵՒՈՐԸ
ԱԼ. ՍԱՐՈՒԽԱՆ
6 Յունիս 2018

 

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ
ԶԱՊԷԼ ԱՍԱՏՈՒՐ (1863-1934)
11 Մայիս 2018

 

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԸ ԵՒ ՄԱՐԴԻԿ
ՄԻՐԱՆՏԱ ՄԻՍՆԱՐ
13 Մայիս 2018

ԵՍ ԹՌՉՈՒՆ ՄԸՆ ԵՄ
ԱՅԳ ԿԷՕՐԱԼ
13 Մայիս 2018

ՇՈՒՆ ՄԸՆ ԵՄ
ՃԱՆ ՊԱՐԸՇ
13 Մայիս 2018

ՎԵՐՋԻՆ ԶԱՆԳ
ԹԱՄԱՐ ԵՒ ՅԱԿՈԲ ԱՐՍԼԱՆԵԱՆՆԵՐ
15 Մայիս 2018
 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Ապրիլ 2018 – 8 Մայիս 2018


ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ

ԵԹԵՐԻՆ ՄԷՋ ՇՈՒՆՉ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
19 Ապրիլ 2018

«ՎԱՂԸ ՔՈՎԴ ԿՈՒ ԳԱՄ»
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
8 Մայիս 2018

 

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՏՈՒՊԼԷ ՄԸ ՕՂԻԻՆ ՀԵՏ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
12 Ապրիլ 2018

ԼԻԶԱՆ
ՍԻԼՎԻ ՊԱԼԵԱՆ
30 Ապրիլ 2018

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ՊԱՂ ՕՐԵՐԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
2 Մայիս 2018

ՏԱՐԵԴԱՐՁՍ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
3 Մայիս 2018

 

ԱԿՆԱՐԿ
ԾԱՌԵՐՈՒՆ ԱՂՕԹՔՆ ՈՒ ԿԱՆՉԸ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
9 Ապրիլ 2018

ՄԵՂԱԴՐՈՂՆԵՐՈՒՆ ԲԵՐԱՆԸ ԿՂՊԵՑԻ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
15 Ապրիլ 2018

ՀԻՄԱ ՉԷ… ԹԵՐԵՒՍ ՅԵՏՈՅ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
15 Ապրիլ 2018

ՆՐԲԻԿ ԱՒԱԶԱՀԱՏԻԿԸ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ-ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
19 Ապրիլ 2018

 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՆԱԽԱՀՈԳ ՔԱՅԼԵՐ
ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ
9 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 2․ ԵԼԱԿԻ ԱՆՈՒՇԸ – ԳԱՀԻՐԷ, 1964
ՈՅԺ 1953
11 Ապրիլ 2018

ՓԱՅԼԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
12 Ապրիլ 2018

ԵՒ… ԵՒ… ՀԱՄ… ՀԱՄ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
12 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 3. ԵՐԹ ՈՒ ԴԱՐՁ – ԳԱՀԻՐԷ, 1960ԱԿԱՆՆԵՐ
ՈՅԺ 1953
13 Ապրիլ 2018

ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
15 Ապրիլ 2018

ՆՊԱՐԱՎԱՃԱՌԻՆ ԱՇԿԵՐՏԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
16 Ապրիլ 2018

ՈՉ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
16 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 4. ԵՐԿՈՒ ԶՈՅԳ ԳԻՐԳ ԶԻՍՏԵՐ – ԳԱՀԻՐԷ-ՊԷՅՐՈՒԹ, 1962
ՈՅԺ 1953
17 Ապրիլ 2018

ԳՐԵ՞Մ, ՉԳՐԵ՞Մ
Մ. Ա.
17 Ապրիլ 2018

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ԿԱՐԳԱՆԻՇԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
18 Ապրիլ 2018

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ.
ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ
ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԿԸ ՏԱՄ…
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
19 Ապրիլ 2018

ԱՆՏՈՒՆԻ ՎԱՐՉԱՊԵՏԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
20 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 5. ԱՆՑԵԱԼ ԴԱՐԷՆ – ՊԷՅՐՈՒԹ, 1960ԱԿԱՆՆԵՐ
ՈՅԺ 1953
20 Ապրիլ 2018

ԱՂՕԹՈՂՆԵՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
20 Ապրիլ 2018

ԵՐՆԷԿ ԼՍԷԻՆ
ՅԱՍ
21 Ապրիլ 2018

ԶՐՈՅՑ ԱՆՈՒՆԻՍ ՀԵՏ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
21 Ապրիլ 2018

ԽԱՂԱԼԻՔՆԵՐ
ՍԵՒԱՆ ԼԱԼԻՔՕՂԼՈՒ
22 Ապրիլ 2018

ԴԱՍԵՐ ՔԱՂԵԼ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
22 Ապրիլ 2018

ՀԱՆԳՈՒՑԱԼՈՒԾՈՒՄ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
24 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 6. «ԼՈՒՍԱՍՏԻՆՔ» – ՀԵԼԻՈՊՈԼԻՍ, 1963
ՈՅԺ 1953
24 Ապրիլ 2018

ԵՐԵՔ ՔԵՐԹՈՒԱԾ.
ԻՄԱՍՏՈՒՆ ՔԱՅԼԸ
ԳԼՈՒԽՆԻԴ ՀԱՆԵՑԷՔ
Ո՞ՒՐ ԵՆ ՀԱՅՐԵՆԱՍԷՐՆԵՐԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
25 Ապրիլ 2018

ԿՈՂԵՐԷՆ Կ’ԵԼԼԷ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
27 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 7. ԱՆԱԿՆԿԱԼ ՃԵՂՔ – ՊԷՅՐՈՒԹ, 1966
ՈՅԺ 1953
27 Ապրիլ 2018

ՄՈԳԻՆ…
ՅԱՍ
28 Ապրիլ 2018

ԱՌԱՆՁՆՈՒԹԻՒՆԸ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
28 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 8. ՊԱՏՇԳԱՄԻՍ ՏԱԿ – ՀԵԼԻՈՊՈԼԻՍ, 1967
ՈՅԺ 1953
30 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 9. ՖՈԹԹԻ – ԳԱՀԻՐԷ, 1968
ՈՅԺ 1953
3 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 10. ԱՍՂՆՏՈՒՔԸ – ՀԵԼԻՈՊՈԼԻՍ, 1969
ՈՅԺ 1953
8 Մայիս 2018

 

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՃ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ ՈՒ ԽՈՀԵՐ (6)
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
6 Մայիս 2018

 

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ՍԷՐ՝ ՍԷՐԷ ԵՏՔ
ՏԵՐԵՔ ՈՒՈԼՔԱԹ
Թրգմն. ԱՐԱ ՄԽՍԵԱՆ
24 Ապրիլ 2018

 

ԲԱՐԲԱՌ
ՉՈՒԱՆԻՆ ՄՆԱՑԱԾ ՅՈՅՍԵՐ (Կիւմրիի բարբառ)
ԼԻԼԻԹ ՄԿՐՏՉԵԱՆ
11 Ապրիլ 2018

 

ԱՆՏԻՊ
ՆԱՄԱԿՆԵՐ Յ․ Յ․ ԱՍԱՏՈՒՐԵԱՆԷՆ ԵՒ Ժ․Ս․ ՅԱԿՈԲԵԱՆԷՆ
ԶԱՐՄԻՆԷ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
29 Ապրիլ 2018

 

ԱՌԱԿ
ԱՆՄԵՂ ԱՐԱՐԱԾՆԵՐԸ
ՍԻԼՎԻ ՊԱԼԵԱՆ
19 Ապրիլ 2018

 

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ԱԶԳԸ ՓՐԿԵԼՈՒ ԶՕՐԸ
ԱԼ․ ՍԱՐՈՒԽԱՆ
25 Ապրիլ 2018

ԵՒ ՍԱԿԱՅՆ ԿԸ ՔԱԼԷ
ԱԼ․ ՍԱՐՈՒԽԱՆ
28 Ապրիլ 2018

ԼԻՆԵ՞Լ ԹԷ ՉԼԻՆԵԼ
ԱԼ․ ՍԱՐՈՒԽԱՆ
28 Ապրիլ 2018

 

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ
ՀԱՅՐ ՂԵՒՈՆԴ ԱԼԻՇԱՆ
26 Ապրիլ 2018

ՀԱՅԿԱՆՈՅՇ ՄԱՐՔ (1885-1966)
26 Ապրիլ 2018

 

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
«ՀՐԱԺԵ՜ՇՏ Է, ՍԻՐԵԼԻ՛Ս»
ՆԱԹԱԼԻ ՏԷԿԻՐՄԷՆՃԵԱՆ
26 Ապրիլ 2018

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Մարտ 2018 – 8 Ապրիլ 2018


ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ

ՍԿԻՒՏԱՐԻ ԼԻԼԻՆ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
17 Մարտ 201

ԱԶԳԱՅԻՆ ԴԻՄԱՍՏՈՒԵՐՆԵՐ․ ՏԱՐՕՐԻՆԱԿ ԴԵՐԱՍԱՆԸ
ՎԱ(Գ)Ր
1 Ապրիլ 2018

 

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՐՍԱՅԱՐԴԱՐՆ ՈՒ ՄԵԾ ՊԱՀՔԸ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
10 Մարտ 2018

ԵՍ ՔՐՄԱՊԵՏ ՏԵՍԱՅ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
20 Մարտ 2018

ՆԱԶՕ ՄԱՄԱՆ ԵՒ ՏԻՐԸ
ԱՐԱ ՄԽՍԵԱՆ
22 Մարտ 2018

ԶԱՏԻԿԸ ԿԱՆՈՒԽ ԵԿԱՒ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
23 Մարտ 2018

ՄԱՆՈՒՇԱԿԱԲՈՅՐ ՁԵՌՔԵՐ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
25 Մարտ 2018

ՀՈԳԻՍ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
27 Մարտ 2018

ԱՆՄԱՐ ՅՈՒՇ ՄԸ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՕՐԵՐԷՆ
Բանաստեղծ Հրաչեայ Յովհաննիսեանի այցը Հալէպ
1963-1964 տարեշրջան
ԶԱՐՄԻՆԷ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
27 Մարտ 2018

ՆԿԱՐԸ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
7 Ապրիլ 2018

 

ԱԿՆԱՐԿ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԸ
ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ
10 Մարտ 2018

ԽՌՖԱԾ ՊԱՌԱՒԷՆ ՄՆԱՑԱԾ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐԸ
ՀՐԱՅՐ ԵՍԱՅԵԱՆ
10 Մարտ 2018

ԳԾԱԳՐՈՒԱԾ ԱՂՕԹՔ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
10 Մարտ 2018

ՍՈՒՐԲ ՊՍԱԿԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
15 Մարտ 2018

ԽՃԱՆԿԱՐ
ԱՍՈՒՆ
19 Մարտ 2018

«ԶԻՆՔ ՏԵՍԱՅ»
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
28 Մարտ 2018

ԵՐԿԻՆՔԸ ԹԱՓԱՀԱՐՈՂ ԹԵՒԵՐ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
4 Ապրիլ 2018

 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԳԵՂԵՑԻԿ ՍԵՌ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
9 Մարտ 2018

ԿԱՐԵԼԻ՞ Է
ԳԷՈՐԳ ԳՈՒՆՏԱԳՃԵԱՆ
10 Մարտ 2018

ԿԷՏԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
12 Մարտ 2018

ԵՐԵՔ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ԿԱԹԻԼ-ԿԱԹԻԼ
ԼՌՈՒԹԻՒՆԸ Կ’ԵՐԳԷ

ՍՊԻՏԱԿ ԳԻԾԵՐ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
12 Մարտ 2018

ՏՂՈՒՆ ՄԵԾ ԳՈՐԾԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
12 Մարտ 2018

ԵՐԵՔ ԱՆԻՒ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
14 Մարտ 2018

ԵՐԵՔ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ՓՈԽԱՆ ՇՔԱՆՇԱՆԻ
ՀԱՅՈՒ ՀՈԳԻՆ
ԱՐԵՒՆ ԱՂԲԱՆՈՑԻ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
14 Մարտ 2018

ՀԱՄԲԵՐՈՒԹԵԱՆ ԾՈՎԸ
ՅԱՍ
14 Մարտ 2018

ՈՒՐԱԽՈՒԹԻՒՆ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
14 Մարտ 2018

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
«ՍԻՐԵԼԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉ»
«ԵՍ ՅԱՒԵՐԺ ԱՇԱԿԵՐՏ»
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
15 Մարտ 2018

ՄԵԶԻ ԸՍԻՆ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
16 Մարտ 2018

ՄԵՆԱՍՏԱՆ
ՅԱՍ
19 Մարտ 2018

ՀԱՋՈՂՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
21 Մարտ 2018

ԻՐ ԽՕՍՔԸ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
21 Մարտ 2018

ՍԻՐՈՅ ՀԱՄԱՐ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
21 Մարտ 2018

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ԲԵՄԻՆ ՎՐԱՅ ՏՈՂԱՆՑՔ
ՍԵՆԵԱԿԻՆ ՄԷՋ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
23 Մարտ 2018

ԱՍՈՒՊ
ՅԱՍ
23 Մարտ 2018

ԱՆՈՆՔ ՈՐՈՆՔ ՀՈՍԿԷ ՉԵՆ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
23 Մարտ 2018

ՓԻՂԻՆ ՕՐՕՐՈՑԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
23 Մարտ 2018

ԱՒԱՆԱԿԻՆ ՏՕՆԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
25 Մարտ 2018

ԵՌԱԳՈՅՆԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
27 Մարտ 2018

ՁԵՌԱԳՈՐԾ ԹԱՇԿԻՆԱԿ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
28 Մարտ 2018

ԵՐԿՈՒ ՈՐՄԵՐ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
29 Մարտ 2018

ՅՈՒԴԱՆԵՐՈՒ ՕՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
29 Մարտ 2018

ԱՒԱԳ ՇԱԲԱԹ ՀԱՅՕՐԷՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
30 Մարտ 2018

ԱՆ ՈՒ ԴԱՇՆԱՄՈՒՐԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
30 Մարտ 2018

ՖԷՅՍՊՈՒՔԵԱՆ ԱՌՕՐԵԱՆ
ՅԱՍ
30 Մարտ 2018

ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
2 Ապրիլ 2018

ԱՐՑԱԽԱՀԱՅԱՍՏԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
4 Ապրիլ 2018

ՍԵՐԺԻԿ ՄԵՐԺԻԿ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
6 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 1
ԱՂՋԻԿ ՓԱԽՑՆԵԼ – ՀԵԼԻՈՊՈԼԻՍ, 1959
ՈՅԺ 1953
7 Ապրիլ 2018

 

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՉՈՐՍՀԱՐԻՒՐԵՒՉՈՐՐՈՐԴ ԵՐԱԶ
ՈՅԺ
18 Մարտ 2018

ԿԱՐՃ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԽՈՀԵՐ (5)
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
21 Մարտ 2018

 

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
«ՀԵՌԱՑԱԾՆԵՐՍ ԿԱՆՉԵՑԻՐ»
Շարական, «Ողորմեա»
Կանոն Ս․ Գրիգոր Լուսաւորչի մտանելոյն ի վիրապն
Թրգմն. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
22 Մարտ 2018

ԿԱՆՈՆ ԱՒԱԳ ԵՐԿՈՒՇԱԲԹՈՒԱՅ
Շարական, «Օրհնութիւն» ԲՁ
Ս․ ՍԱՀԱԿ ՊԱՐԹԵՒ
Թրգմն. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
26 Մարտ 2018

«ՇՆՈՐՀէ ՄԵԶԻ ԱՐԹՆՈՒԹԻՒՆ»
Կանոն Աւագ Երեքշաբթուայ
Շարական, «Համբարձի» ԲՁ
Ս․ ՍԱՀԱԿ ՊԱՐԹԵՒ
Թրգմն. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
27 Մարտ 2018

«ԱՅՍՕՐ ՆՈՐ, ԶԱՐՄԱՆԱԼԻ»
Կանոն Աւագ Չորեքշաբթուայ
Շարական, «Մանկունք» եւ «Համբարձի» ԳՁ
Ս․ ՍԱՀԱԿ ՊԱՐԹԵՒ
Թրգմն. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
28 Մարտ 2018

«ԼՈՅՍԻ ԱՂԲԻՒՐ»
Կանոն Աւագ Հինգշաբթուայ
Շարական, «Օրհնութիւն» ԳՁ, բ․ պատկեր
Ս․ ՍԱՀԱԿ ՊԱՐԹԵՒ
Թրգմն. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
29 Մարտ 2018

ԿԱՆՈՆ ԱՒԱԳ ՈՒՐԲԱԹԻ
Հետեւակ շարական, ԴՁ, բ. պատկեր
Ս․ ՍԱՀԱԿ ՊԱՐԹԵՒ
Թրգմն. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
30 Մարտ 2018

ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՏԱՂ
Ս. ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ
Թրգմն. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
1 Ապրիլ 2018

ԵՐԲ ՍԿՍԱՅ ԻՆՔԶԻՆՔՍ ՍԻՐԵԼ
ՉԱՐԼԻ ՉԱՓԼԻՆ
Թրգմն. ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
6 Ապրիլ 2018

 

ԹԱՏԵՐԳՈՒԹԻՒՆ
ԲԱՐԵԿՈՆԾԱԿԱՆԻ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ
կամ Ի՞ՆՉ Կ’ԱՆՑՆԻ ԿԸ ԴԱՌՆԱՅ ԺՈՂՈՎԻՆ ՄԷՋ
ՎԱ(Գ)Ր
13 Մարտ 2018

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՊԱՐՏԷԶԻՆ ՄԷՋ ՄԻՆԱԿ
Թատերակ մէկ արարով
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
15 Մարտ 2018

ՆՍՏՈՒԿԸ ՍՆՏՈՒԿԻՆ ՎՐԱՅ
կամ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ԶՈՀՈՂՈՒԹԻՒՆԸ
Կատակախաղ
ՎԱ(Գ)Ր
25 Մարտ 2018

 

ԳԻՐՔԵՐ
ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆԻ «ՈՍՏԱՅՆ 8 – ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ» ՀԱՏՈՐԸ
20 Մարտ 2018

 

ԴԱՄԲԱՐԱՆ
ՍՄԲԱՏ ՓԱՆՈՍԵԱՆ (1911-1994)
Լաթաքիա, Սուրիա
17 Մարտ 2018

ՅԱԿՈԲ ԱԴԱՄԵԱՆ (1933-2016)
Լաթաքիա, Սուրիա
17 Մարտ 2018

 

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ԲԱԺԱՆՈՐԴԸ
27 Մարտ 2018

ԱՆԼՈՅՍ ՓԱՐՈՍԸ
27 Մարտ 2018

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆ
28 Մարտ 2018

ՀԱՅ ԱԶԳԻՆ ԱՒԱԳ ՇԱԲԱԹԸ
28 Մարտ 2018

ԱԶԳԻՆ ՀԱՒԿԻԹԸ
1 Ապրիլ 2018

ՅԱՐԵԱՒ Ի ՀԱՒԿԻԹԷ
1 Ապրիլ 2018

ԵՐԿՈՒ ՀԱՒԿԻԹՆԵՐ
1 Ապրիլ 2018

OՇԱԿԱՆ 1975ԻՆ
3 Ապրիլ 2018

ԶՈՀՈՂՈՒԹԵԱՆ ՈԳԻ
4 Ապրիլ 2018


ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ

ԳԵՂԵՑԻԿ ՀԱՅՈՒՀԻՆ
15 Մարտ 2018

ԲԱՐԹՈՂԻՄԷՈՍ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ
3 Ապրիլ 2018

ԳՐԻԳՈՐ ՄԵՀԹԵՐ
4 Ապրիլ 2018

ՅԱԿՈԲ Յ․ ԱՍԱՏՈՒՐԵԱՆԻ ԴԱՐԱԴԱՐՁԸ (1903-2003)
4 Ապրիլ 2018

 

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ԿԱՐՕՏ ԱՌ ՀԱՅՐԵՆԻՍ
ԵՐՈՒԱՆԴ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ
10 Մարտ 2018

ԻՄ ՍԻՐԱԾ ԱՂՋԻԿ
ԱՒԵՏԻՍ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ
12 Մարտ 2018

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Ա. ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԸ
ՍԱՐԻՆ ՕՀԱՆԵԱՆ
14 Մարտ 2018

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Ա. ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 100ԱՄԵԱԿ
ԲԱԼԻԿ ԳԱՀՈՒԷՃԵԱՆ
14 Մարտ 2018

ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԷՆ ԱՐՑԱԽ
ԱԼԵԱԿ ՄՈՄՃԵԱՆ
14 Մարտ 2018

ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԷՆ ԱՐՑԱԽ
ՄԱՐԻԱ ՉԱՄՍԱՐԵԱՆ
14 Մարտ 2018

ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԷՆ ԴԷՊԻ ԱՐՑԱԽ
ՔԱՐԷՆ ԹԱՇՃԵԱՆ
14 Մարտ 2018

ՓԱՌՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ
ԱՐԱ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
14 Մարտ 2018

ՄԵՐ ԴԱՍԱՐԱՆԸ
ՄԱԼՎԻՆԱ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ
15 Մարտ 2018

ԸՆԿԵՐՆԵՐՍ
ԱՆՈՅՇ ԱՊՕԺԵԱՆ
18 Մարտ 2018

ՊՏՈՅՏ ԴԷՊԻ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ
ՍԵՍԻԼ ՅԱԿՈԲՃԵԱՆ
21 Մարտ 2018

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ
ԱՐԱ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆ
21 Մարտ 2018

«ՀԱՄԲԵՐԷ, ՈՐ ԱՌՆԵՄ»
ՌՈՆԻ ՊԱԼԹԱՃԸ
23 Մարտ 2018

ՀԱՄԲԵՐՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱՄ ԲԵՐԷ
ՃԱՆ ՊԱՐԸՇ
23 Մարտ 2018

ԲԱՆԱԿՈՒՄ
ՆՈՐԱՅՐ ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ
29 Մարտ 2018

ՏԻՐԱՊԵՏԵԼ ԵՒ ՊԱՀԵԼ
ՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՊԻՊ
30 Մարտ 2018

ԳՈՅԱՏԵՒԵԼ ԵՒ ԱՊՐԻԼ
ԱԼԵՆ ԱՊԵՏՆԱԿԵԱՆ
ԼԵՒՈՆ ԷՔՄԷՔՃԵԱՆ
ԹԱԼԻՆ ՏԷՏԷԵԱՆ
6 Ապրիլ 2018

 

ԽԱՉԲԱՌ
ԱՐՇԱԿ Բ.
ՃԻՆԱ ԿԱՐՏԻՆԻ
10 Մարտ 2018

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԲԱՌԱՇԽԱՐՀԷՆ
ԷԼԵՆ ՄԵԼՔՈՒՄԵԱՆ
11 Մարտ 2018

 

ԲԱՆ ԲԱՌ ՏԱՌ
ԲԱՌՈՐՈՆՈՒՄ
ԱՐԱ ԳԵՂԵՑԻԿ ԵՒ ՇԱՄԻՐԱՄ
ՄԱԿԱԼԻ ՏԷԿԻՐՄԷՆՃԻ
2 Ապրիլ 2018

ԲԱՌՈՐՈՆՈՒՄ (2)
ԱԹԵՆԱ ՎԱՐԴԱԶԱՐԵԱՆ
4 Ապրիլ 2018

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Փետրուար 2018 – 8 Մարտ 2018

 

ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ՄԱՔՈՒՇՆ ՈՒ ԱՐՏՕՆ
ԱՐԱ ՄԽՍԵԱՆ
7 Մարտ 2018

 

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
«ՄԵՆՔ ԱԶՆՈՒԱԿԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԷՆ ԵՆՔ»
ՍԻԼՎԻ ՊԱԼԵԱՆ
11 Փետրուար 2018

ՆՈՍՏԱԼԺԻՔ ԺԱՄԱՑՈՅՑԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
11 Փետրուար 2018

ԼԵՒՈՆԻՆ ԽՆԴՐԱՆՔԸ
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
11 Փետրուար 2018

ԹԱՆԻՈՍԸ
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
12 Փետրուար 2018

ԼՎՈՎ-ԼՎԻՎ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
15 Փետրուար 2018

ԹՈՎՄԱՍԻՆ ՀՆԱՐԱՄՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
15 Փետրուար 2018

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԻ ՁՈՒԱԾԵՂ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
16 Փետրուար 2018

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԱՂՕԹՔ
ՄՈՆԱՔՈՅԻ 42ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԿԷՍԻՆ ՄԷՋ
ԽԱՉԱՏՈՒՐ Ա. ՔՀՆՅ. ՊՕՂՈՍԵԱՆ
16 Փետրուար 2018

ՕՐԻԷՆԹ ԷՔՍՓՐԵՍ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
19 Փետրուար 2018

ՁԱԽՈՂ ՈՐՍՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀԱՆՐԱԿԱՌՔԻՆ ՄԷՋ
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
19 Փետրուար 2018

ԹԱԳՒՈՐԻԿԸ, ԹԱԳՒՈՐԸ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
22 Փետրուար 2018

 

ԱԿՆԱՐԿ
Ս. ՎԱԼԸՆԹԱՅՆ
ՅԱՐՈՒԹ Գ.
9 Փետրուար 2018

ՊՈԼԻՍ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
15 Փետրուար 2018

ԱՐԵՒԸ ԾՆԱՒ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
18 Փետրուար 2018

ՔԻՉ ՄԸ ԵՒՍ ԽՆԴԱՆՔ
ՅԱՐՈՒԹ Գ.
23 Փետրուար 2018

ԵՐԱՆԻ՜
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
25 Փետրուար 2018

ԱՐԴԵՕՔ ԱՅՆ Ե՞Ս ԵՄ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
28 Փետրուար 2018

Ո՞ՒՐ ԳԱՑԻՆ, ԵԹԷ ԿԱՅԻՆ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
28 Փետրուար 2018

ԿԻՆԸ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
5 Մարտ 2018

ՏԻՊԱՐ ՀԱՅՈՒՀԻԻ ՄԸ ԿԵՐՊԱՐԸ
Կանանց Միջազգային Օրուան առթիւ
ԶԱՐՄԻՆԷ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
8 Մարտ 2018

ՄԱՐՏ 8
Կիներու Օրուան առթիւ
ՅԱՐՈՒԹ Գ․
8 Մարտ 2018

 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՄԷԿ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
9 Փետրուար 2018

ՍԿԻԶԲ ԵՒ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
11 Փետրուար 2018

ՎԱՐՁՈՒ
ՍԵՒԱՆ ԼԱԼԻՔՕՂԼՈՒ
11 Փետրուար 2018

ՍԻՐԱՐԿԱԾ ՏԱՍՆՉՈՐՐՈՐԴ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
11 Փետրուար 2018

ԳԱՐՈՒՆ
ՅԱՍ
11 Փետրուար 2018

ԱՐՏԱ ԵՒ ՏՊՈՒՄ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
12 Փետրուար 2018

ՎԱՐԴԱՆԻ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԻՆՔ ԵՂԵՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
12 Փետրուար 2018

ՍՐՏԻ ԱԾՈՒՆ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
13 Փետրուար 2018

ԿՆԻԿ ԾԵԾՈՂ ՏՂԱՄԱՐԴԻԿ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
13 Փետրուար 2018

ՊԵՐՃԱՆՔ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
15 Փետրուար 2018

ԱՐՏԱ ԵՒ ԳԱՂԹ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
15 Փետրուար 2018

ՄԻԱՅՆ ԱՅԴՔԱՆ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
15 Փետրուար 2018

ՆՈՐ ՕՏԱՐԱՄՈԼՈՒԹԻՒՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
15 Փետրուար 2018

ՏՈՂԵՐ
ՅԱՍ
15 Փետրուար 2018

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆ ՄԸ Ի ԾԱՊԼՎԱՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
15 Փետրուար 2018

ԹՈՇԱԿԱՌՈՒ ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁՆԵՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
16 Փետրուար 2018

«ԻՆՉՊԻՍԻ՞ ԱՐԳԱՆԴ»
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
18 Փետրուար 2018

ԲԱՌԵՐՈՒԴ ՄԷՋԷՆ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
18 Փետրուար 2018

ՏԻՏՂՈՍԱՒՈՐ ՏԱՐԻՆԵՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
18 Փետրուար 2018

ԱՆԿԱԽ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԻ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
19 Փետրուար 2018

ԱՆՓՈՅԹ ԼՌՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՍ
19 Փետրուար 2018

ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ․
ՈՒՂԻՆԵՐ ՈՒ ԽԱՂԵՐ
ԿՈՒՍԱԿԱՆ ՓՇՈՒՐՆԵՐ
ՕՏԱՐԱՑՈՒՄ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
20 Փետրուար 2018

ԻՄ ԹԵՐԹԵՐ, ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
21 Փետրուար 2018

ՄԱՅՐԷՆԻ ԼԷԶՈՒ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
21 Փետրուար 2018

ՄԱՅՐԵՆԻ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
21 Փետրուար 2018

ՈՏՔԻ՛
ԶԱՐՄԻՆԷ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
21 Փետրուար 2018

ՀԱՅ ԼԵԶՈՒՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
22 Փետրուար 2018

ՍՐԲՈՒՀԻ ԿԱՐԴԱՑՈՂԵԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
23 Փետրուար 2018

***
ՅԱՍ
24 Փետրուար 2018

ԿԵԱՆՔԻ ԵՌՈՒԶԵՌԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
24 Փետրուար 2018

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
25 Փետրուար 2018

ՍԷՐԸ ՁԻՒՆՈՏ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
25 Փետրուար 2018

ՉԿԱՅԻՆ ՀԵՏ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
26 Փետրուար 2018

ԱՐՏԱ ԵՒ ՔՍՈՒՄ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
28 Փետրուար 2018

Ի՞ՆՋ ԿԱՐԷՎՕՐ Է
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
1 Մարտ 2018

***
ՅԱՍ
1 Մարտ 2018

ԻՆՔ ԵՒ ԱՆ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
2 Մարտ 2018

ԻՆՉՈ՞Ւ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
3 Մարտ 2018

ՊԱՏ ԳԱՄ ՆԷՐ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
4 Մարտ 2018

ՈՐՈՄ ՑԱՆԵՑԷՔ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
5 Մարտ 2018

ՄԱՐԴ ԾԵԾԵՐ ԵՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
5 Մարտ 2018

ԱՐՏԱ ԵՒ ՀԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
5 Մարտ 2018

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ԲՈՅՐԸ ԾԱՂԻԿՆԵՐՈՒՆ
ՎԵՐԱԾՆԻԼ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
6 Մարտ 2018

ԼԵԶՈՒՆ ՔԱՅՔԱՅԵԼՈՒ ԾՐԱԳԻՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
7 Մարտ 2018

***
ՅԱՍ
7 Մարտ 2018

 

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ 364-373
ՈՅԺ
13 Փետրուար 2018

ԿԱՐՃ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԽՈՀԵՐ (3)
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
17 Փետրուար 2018

ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ 374-383
ՈՅԺ
18 Փետրուար 2018

ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ 384-393
ՈՅԺ
26 Փետրուար 2018

ԿԱՐՃ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԽՈՀԵՐ (4)
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
27 Փետրուար 2018

ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ 394-403
ՈՅԺ
6 Մարտ 2018

 

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
Կ’ԱՊՐԻՄ ԼՈՅՍԻՆ ՀԵՏ
ՏԵՍԻԼՔ
ԱՏՈՆԻՍ
Թրգմն. ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ
15 Փետրուար 2018

ՇՈՒՐՋՊԱՐ
ԻՆԿԸՊՕՐԿ ՊԱԽՄԱՆ
Թրգմն. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
17 Փետրուար 2018

ՄԱՐԴ ՄԸ ԵՐԿԻՆՔԸ ՈՍԿԵԱՅ ԳՆԴԱԿ ՏԵՍԱՒ
ՍԹԻՎԸՆ ՔՐԷՅՆ
Թրգմն. ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
23 Փետրուար 2018

ՆԵՐՈՂՈՒԹԻՒՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՄ
ՆԻԶԱՐ ՔԱՊՊԱՆԻ
Թրգմն. ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ
24 Փետրուար 2018

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԵԱՆ ՈՒՂԵՑՈՅՑԸ ԻՄԱՍՏԻ ԱՆՏԱՌՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ
ԱՄՊԻ ՄԸ ՎԻՃԱԿԸ
ԱՏՈՆԻՍ
Թրգմն. ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ
6 Մարտ 2018

 

ԹԱՏԵՐԳՈՒԹԻՒՆ
ԱՏԱՄՆԱԲՈՅԺՆ ԵԳԻՊՏԱՀԱՅ
կամ ԱՏԱՄՆԱՇԱՐԻՆ ՀՐԱՇՔԸ
Կատակ
ՎԱ(Գ)Ր
13 Փետրուար 2018

ԳԻՇԵՐ ՄԸ ՍԱՐՍԱՓԵԼԻ ԿՆՈՋ ՄԸ ՀԵՏ
Թատերակ մէկ արարով
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
15 Փետրուար 2018

ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆ
կամ ԱՐԱԳ ԱՅԼԱԿԵՐՊՈՒՄ ՄԸ
Կատակ
ՎԱ(Գ)Ր
18 Փետրուար 2018

ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ ԵՐԿԻՆՔ
Թատերակ մէկ պատկերով
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
21 Փետրուար 2018

ԴԱՒԻԹ ԵՒ ԽԱՒԱՐԻ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ
Կատակերգութիւն՝ երեք արար
ՎԱ(Գ)Ր
25 Փետրուար 2018

ՎՐԷԺ ՊԱՏՈՒԻ ՀԱՄԱՐ
Թատերակ մէկ արարով
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
28 Փետրուար 2018

 

ԱՌԱԿ
ԴՐԱԽՏՆ ՈՒ ԴԺՈԽՔԸ
ՍԻԼՎԻ ՊԱԼԵԱՆ
13 Փետրուար 2018

ԻՆՉՈ՞Ւ ԴԵՂՁԱՆԻԿԸ ԹՌՉԵԼՈՎ Կ’ԵՐԳԷ
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
7 Մարտ 2018

 

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ՉԱՓԱՆԻՇԸ
9 Փետրուար 2018

ԼԱՐՈՒԱԾ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
10 Փետրուար 2018

ԱՆԽԻՂՃՆԵՐԸ
13 Փետրուար 2018

ՍԱՀԱԿ-ՄԵՍՐՈՊԻ ԹԱՓՕՐԸ (ՈՐ ՅԵՏԱՁԳՈՒԵՑԱՒ)
20 Փետրուար 2018

Բ. ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ
22 Փետրուար 2018

ԱՆԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆ
24 Փետրուար 2018

ՕՏԱՐԻՆ ՍԽԱԼՆ ԻՍԿ ՀԱՇԻՒՈՎ Է
27 Փետրուար 2018

ԼԷՈՅԻ ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆԸ
27 Փետրուար 2018

ԳՐՉԱԿՌԻՒ
27 Փետրուար 2018

 

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ՄԻՐԳԵՐՈՒ ԱՅԳԻ
ՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՊԻՊ
10 Փետրուար 2018

ԵՐԱԶ
ՄԵԼԻՆԷ ՄԱԶԷՃԵԱՆ
12 Փետրուար 2018

ԿԱՐԵԼԻ՞ Է
ԼՈՌԻ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
12 Փետրուար 2018

«ՈՒՍԱՆԻԼ Կ’ՈՒԶԵՄ»
ՆԱՐՕՏ ՊՕՅԱՃԸ
14 Փետրուար 2018

ՊԶՏԻԿ ՀԱՐՍԵՐԸ
ՄԻՐԷՅ ԻՆԹԻՊԱ
14 Փետրուար 2018

ՆՈՅՆ ԿԵԱՆՔԸ
ԼԱՐԱ ԳԸՐ
14 Փետրուար 2018

Ո՞Վ ԵՍ ԴՈՒՆ
ՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՊԻՊ
15 Փետրուար 2018

ՍԽԱԼ ՄԸ, ՈՐՈՒՆ Ո՜ՒՇ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԱՅ
ՄԱՐԻԱ ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
5 Մարտ 2018

ՀԱՐԻՒՐ ՏԱՐԻ ԵՏՔ․
ԻՆՔՆԱՇԱՐԺԸ
ՎԱՀԷ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

ՀԵԾԱՆԻՒԸ
ՄԵԼԻՆԷ ՍԵՐՈԲԵԱՆ

ԳՐԻՉԸ
ՀԵՐԱ ԱԲԱՐԴԵԱՆ

ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԸ
ՓԱԹԻԼ ՊԱՐՂՈՒՏԵԱՆ

«ԽԱՂԱԼԻՔԸ»
ԱՆԺԵԼԱ ԱՒԱԳԵԱՆ
5 Մարտ 2018

ՃԱՄԲԱՆԵՐ, ՓՈՂՈՑՆԵՐ, ՎԱՅՐԵՐ․
Հետեւողութեամբ Մկրտիչ Մարկոսեանի «Մեծ Քաղաքը»ին
ՓՈՂՈՑԻ ԿԵԱՆՔԸ
ՎԱՆԱ ՄԱՏԷՆԵԱՆ
ԴՊՐՈՑԻ ՃԱՄԲԱՆ
ԷՄԻԼ ՓԻՐԱԼԻ
ՄԱՐԴՆ ՈՒ ՓՈՂՈՑԸ
ՔԷԼԻ ԱՅՏԻՆԵԱՆ
ԳԵՏՆՈՒՂԻԻ ՔԱՐԱՓԻՆ
ՓԱԹԻԼ ԱՊՕԺԵԱՆ
ՈՒՇԱՑՈՒՄ
ՆԱՐԵԿ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ
ՀԱՆՐԱԿԱՌՔԻ ՃԱՄԲԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՉՈԼԱՔԵԱՆ
ՔԱՂԱՔՆ ՈՒ ԴՊՐՈՑԸ
ՎԱՀԷ ՏՈՍԻՔԵԱՆ
ԱՂՋԿԱՆ ՃԱՄԲԱՆ
ԸՆԾԱՅ ՊԱՌԱՒԵԱՆ
ՄԵՐ ԳԻՒՂԸ
ԱՆԺԵԼԻՔ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ
ՄԻԱՑՈՒՄ
ՔԼՈՅԷ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ
«ԳԵՂԵՑԻԿ Է ԵՐԵՒԱՆԸ»
ՎԱՀԷ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
6 Մարտ 2018

ՆԱՄԱԿՆԵՐ ՊՐՆ․ ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆԻՆ
ԷՍԱԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ 8ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԷՆ, ԻՍԹԱՆՊՈՒԼ
ԼԱՐԱ ԳԸՐ
ԱԼԷՆ ՆՇԱՆ
ԴԱԼԻԱ ՊԱՐԸՇ
ՆԱՐՕՏ ՊՕՅԱՃԸ
ՐՕՆԻ ՉԻԼ
ՍԱՅԱԹ ՉԱՂԼԱ
ԴԱԼԻԱ ԿԷԶԷՐՕՂԼՈՒ
ԳԱՐԻՆ ՏԷՄԻՐՃԻ
ՆԱԻՐԱ ԿԷՆՉ
ՄԻՐԷՅ ԻՆԹԻՊԱ
ՎԱՆԵՍՍԱ ՈՒՍԱՆՄԱԶ
ԱՐԹԻՆ ՏԷՄԻՐՃԻ
ՏՕՏՕ ՏԷՄԻՐՃԻ
7 Մարտ 2018

 

ԽԱՉԲԱՌ
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
ԼԵՒՈՆ ԷՔՄԷՔՃԵԱՆ
9 Փետրուար 2018

ԱՐՇԱԿ Բ.
ՄԱՐԻԱՄ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: