ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Մայիս 2018 – 8 Յունիս 2018


ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ

ՍՏՈՒԵՐՆԵՐԸ ՉԵՆ ՀԵՏԱՊՆԴԵՐ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
15 Մայիս 2018

ԿԱՐՄԻՐ ԹՈՒԹՈՎ ՆԵՐԿՈՒԵՑԱՒ ՍԷՐԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
25 Մայիս 2018

 

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՍԷՆ ԱՆԹՈՒԱՆ, ԲԵՐԱ ՓԱԼԱՍ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
29 Մայիս 2018

 

ԱԿՆԱՐԿ
ԱՐԴԵՕ՞Ք
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
10 Մայիս 2018

ՄԱՐԴԸ ԳՏԱՒ ՄԱՐԴԸ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
11 Մայիս 2018

ԲԱՐԵՒ, ՍԷՐ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
28 Մայիս 2018

ԱԼԻՔՆԵՐ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
4 Յունիս 2018

 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ.
ՄԿՆԻԿԸ
ԸՆՏՐԱԿԱՇԱՌՔ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
9 Մայիս 2018

ՄՈՒԹ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
10 Մայիս 2018

ԲԱՌԵՐՈՒ ՈՍՏԱՅՆԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹՒԻՔ
10 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 11
ՍԱՍՏԸ – ՀԵԼԻՈՊՈԼԻՍ, 1970ԱԿԱՆՆԵՐ
ՈՅԺ 1953
11 Մայիս 2018

ԳՈՀԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
11 Մայիս 2018

ՄՈՄ ՄԸ ՎԱՌԷ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
13 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 12
ՄԵԾ ԾԻԾԵՐ – ԳԱՀԻՐԷ, 1972
ՈՅԺ 1953
14 Մայիս 2018

ՁԱՅՆԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
16 Մայիս 2018

ՏԳԷՏ ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅԵՐՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
18 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 13
ՃԵՊ – ԳԱՀԻՐԷ, 1973
ՈՅԺ 1953
18 Մայիս 2018

ՀԻԱՍԹԱՓՈՒԹԻՒՆ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
18 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 14
ՓՈԽԱՆՑՈՒՄԸ – ԳԱՀԻՐԷ, 1974
ՈՅԺ 1953
20 Մայիս 2018

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ, ՓՈՂՈՑ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
21 Մայիս 2018

ԿՈՐՍՈՒԱԾԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
22 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 15
ԿԱՐՄԻՐ – ՀԵԼԻՈՊՈԼԻՍ, 1960-5 եւ 1975
ՈՅԺ 1953
23 Մայիս 2018

ԱՆՊԱՐՏԵԼԻՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
23 Մայիս 2018

ԱՆԿԱԽ ՄԱՄՈՒԼ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
26 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 16
ԱՉՔԵՐԸ – ԳԱՀԻՐԷ, 1976
ՈՅԺ 1953
27 Մայիս 2018

ՀԱՇԻՒ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
30 Մայիս 2018

ՄԱՅԻՍ 28
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
30 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 17
ԶՈՅԳ ՄԸ ԱՂՋԻԿ ՃԱՆՉՑԱՅ – ԳԱՀԻՐԷ, 1977
ՈՅԺ 1953
3 Յունիս 2018

ՎՏԱՆԳԱՒՈՐԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
6 Յունիս 2018

ԽՆԴՈՒՔ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
6 Յունիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 18
ՇՆԱԿԱՆ – ԱՂԵՔՍԱՆԴՐԻԱ, 1978
ՈՅԺ 1953

6 Յունիս 2018

 

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՃ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԽՈՀԵՐ (7)
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
17 Մայիս 2018

 

ԲԱՐԲԱՌ
ԼԱԼՈԻ ԲԱՆ ԷՐ, ՉԿԱՐԵՑԱՅ ԽՆԴԱՄ
ԱՊԱՐԱՆԻ ԲԱՐԲԱՌ
ԱՆԱՀԻՏ ԱՐՓԵՆ
1 Յունիս 2018

ՋԻԳՐԵԽԵԼԱՌ ԳԻՒՄՐԻՍ․․․
ԿԻՒՄՐԻԻ ԲԱՐԲԱՌ
ԼՈՒՍԻՆԷ ԱՂԱՋԱՆԵԱՆ
4 Յունիս 2018

 

ԱՆՏԻՊ
ԲԻՒԶԱՆԴ ԿՌԱՆԵԱՆ – ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆ ՆԱՄԱԿԱՆԻ
9 Մայիս 2018

 

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ԱՆՏԱՐԲԵՐ՝ ԺԱՄԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՆԴԷՊ
ԱԼ. ՍԱՐՈՒԽԱՆ
23 Մայիս 2018

ԱՄԷՆ ՄԵԾ ՄԱՐԴՈՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՏԱԼ
ԱԼ. ՍԱՐՈՒԽԱՆ
6 Յունիս 2018

ԱՄԷՆԷՆ ԿԱՐԵՒՈՐԸ
ԱԼ. ՍԱՐՈՒԽԱՆ
6 Յունիս 2018

 

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ
ԶԱՊԷԼ ԱՍԱՏՈՒՐ (1863-1934)
11 Մայիս 2018

 

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԸ ԵՒ ՄԱՐԴԻԿ
ՄԻՐԱՆՏԱ ՄԻՍՆԱՐ
13 Մայիս 2018

ԵՍ ԹՌՉՈՒՆ ՄԸՆ ԵՄ
ԱՅԳ ԿԷՕՐԱԼ
13 Մայիս 2018

ՇՈՒՆ ՄԸՆ ԵՄ
ՃԱՆ ՊԱՐԸՇ
13 Մայիս 2018

ՎԵՐՋԻՆ ԶԱՆԳ
ԹԱՄԱՐ ԵՒ ՅԱԿՈԲ ԱՐՍԼԱՆԵԱՆՆԵՐ
15 Մայիս 2018
 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

Advertisements

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Ապրիլ 2018 – 8 Մայիս 2018


ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ

ԵԹԵՐԻՆ ՄԷՋ ՇՈՒՆՉ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
19 Ապրիլ 2018

«ՎԱՂԸ ՔՈՎԴ ԿՈՒ ԳԱՄ»
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
8 Մայիս 2018

 

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՏՈՒՊԼԷ ՄԸ ՕՂԻԻՆ ՀԵՏ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
12 Ապրիլ 2018

ԼԻԶԱՆ
ՍԻԼՎԻ ՊԱԼԵԱՆ
30 Ապրիլ 2018

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ՊԱՂ ՕՐԵՐԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
2 Մայիս 2018

ՏԱՐԵԴԱՐՁՍ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
3 Մայիս 2018

 

ԱԿՆԱՐԿ
ԾԱՌԵՐՈՒՆ ԱՂՕԹՔՆ ՈՒ ԿԱՆՉԸ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
9 Ապրիլ 2018

ՄԵՂԱԴՐՈՂՆԵՐՈՒՆ ԲԵՐԱՆԸ ԿՂՊԵՑԻ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
15 Ապրիլ 2018

ՀԻՄԱ ՉԷ… ԹԵՐԵՒՍ ՅԵՏՈՅ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
15 Ապրիլ 2018

ՆՐԲԻԿ ԱՒԱԶԱՀԱՏԻԿԸ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ-ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
19 Ապրիլ 2018

 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՆԱԽԱՀՈԳ ՔԱՅԼԵՐ
ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ
9 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 2․ ԵԼԱԿԻ ԱՆՈՒՇԸ – ԳԱՀԻՐԷ, 1964
ՈՅԺ 1953
11 Ապրիլ 2018

ՓԱՅԼԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
12 Ապրիլ 2018

ԵՒ… ԵՒ… ՀԱՄ… ՀԱՄ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
12 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 3. ԵՐԹ ՈՒ ԴԱՐՁ – ԳԱՀԻՐԷ, 1960ԱԿԱՆՆԵՐ
ՈՅԺ 1953
13 Ապրիլ 2018

ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
15 Ապրիլ 2018

ՆՊԱՐԱՎԱՃԱՌԻՆ ԱՇԿԵՐՏԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
16 Ապրիլ 2018

ՈՉ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
16 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 4. ԵՐԿՈՒ ԶՈՅԳ ԳԻՐԳ ԶԻՍՏԵՐ – ԳԱՀԻՐԷ-ՊԷՅՐՈՒԹ, 1962
ՈՅԺ 1953
17 Ապրիլ 2018

ԳՐԵ՞Մ, ՉԳՐԵ՞Մ
Մ. Ա.
17 Ապրիլ 2018

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ԿԱՐԳԱՆԻՇԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
18 Ապրիլ 2018

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ.
ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ
ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԿԸ ՏԱՄ…
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
19 Ապրիլ 2018

ԱՆՏՈՒՆԻ ՎԱՐՉԱՊԵՏԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
20 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 5. ԱՆՑԵԱԼ ԴԱՐԷՆ – ՊԷՅՐՈՒԹ, 1960ԱԿԱՆՆԵՐ
ՈՅԺ 1953
20 Ապրիլ 2018

ԱՂՕԹՈՂՆԵՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
20 Ապրիլ 2018

ԵՐՆԷԿ ԼՍԷԻՆ
ՅԱՍ
21 Ապրիլ 2018

ԶՐՈՅՑ ԱՆՈՒՆԻՍ ՀԵՏ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
21 Ապրիլ 2018

ԽԱՂԱԼԻՔՆԵՐ
ՍԵՒԱՆ ԼԱԼԻՔՕՂԼՈՒ
22 Ապրիլ 2018

ԴԱՍԵՐ ՔԱՂԵԼ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
22 Ապրիլ 2018

ՀԱՆԳՈՒՑԱԼՈՒԾՈՒՄ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
24 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 6. «ԼՈՒՍԱՍՏԻՆՔ» – ՀԵԼԻՈՊՈԼԻՍ, 1963
ՈՅԺ 1953
24 Ապրիլ 2018

ԵՐԵՔ ՔԵՐԹՈՒԱԾ.
ԻՄԱՍՏՈՒՆ ՔԱՅԼԸ
ԳԼՈՒԽՆԻԴ ՀԱՆԵՑԷՔ
Ո՞ՒՐ ԵՆ ՀԱՅՐԵՆԱՍԷՐՆԵՐԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
25 Ապրիլ 2018

ԿՈՂԵՐԷՆ Կ’ԵԼԼԷ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
27 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 7. ԱՆԱԿՆԿԱԼ ՃԵՂՔ – ՊԷՅՐՈՒԹ, 1966
ՈՅԺ 1953
27 Ապրիլ 2018

ՄՈԳԻՆ…
ՅԱՍ
28 Ապրիլ 2018

ԱՌԱՆՁՆՈՒԹԻՒՆԸ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
28 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 8. ՊԱՏՇԳԱՄԻՍ ՏԱԿ – ՀԵԼԻՈՊՈԼԻՍ, 1967
ՈՅԺ 1953
30 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 9. ՖՈԹԹԻ – ԳԱՀԻՐԷ, 1968
ՈՅԺ 1953
3 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 10. ԱՍՂՆՏՈՒՔԸ – ՀԵԼԻՈՊՈԼԻՍ, 1969
ՈՅԺ 1953
8 Մայիս 2018

 

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՃ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ ՈՒ ԽՈՀԵՐ (6)
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
6 Մայիս 2018

 

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ՍԷՐ՝ ՍԷՐԷ ԵՏՔ
ՏԵՐԵՔ ՈՒՈԼՔԱԹ
Թրգմն. ԱՐԱ ՄԽՍԵԱՆ
24 Ապրիլ 2018

 

ԲԱՐԲԱՌ
ՉՈՒԱՆԻՆ ՄՆԱՑԱԾ ՅՈՅՍԵՐ (Կիւմրիի բարբառ)
ԼԻԼԻԹ ՄԿՐՏՉԵԱՆ
11 Ապրիլ 2018

 

ԱՆՏԻՊ
ՆԱՄԱԿՆԵՐ Յ․ Յ․ ԱՍԱՏՈՒՐԵԱՆԷՆ ԵՒ Ժ․Ս․ ՅԱԿՈԲԵԱՆԷՆ
ԶԱՐՄԻՆԷ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
29 Ապրիլ 2018

 

ԱՌԱԿ
ԱՆՄԵՂ ԱՐԱՐԱԾՆԵՐԸ
ՍԻԼՎԻ ՊԱԼԵԱՆ
19 Ապրիլ 2018

 

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ԱԶԳԸ ՓՐԿԵԼՈՒ ԶՕՐԸ
ԱԼ․ ՍԱՐՈՒԽԱՆ
25 Ապրիլ 2018

ԵՒ ՍԱԿԱՅՆ ԿԸ ՔԱԼԷ
ԱԼ․ ՍԱՐՈՒԽԱՆ
28 Ապրիլ 2018

ԼԻՆԵ՞Լ ԹԷ ՉԼԻՆԵԼ
ԱԼ․ ՍԱՐՈՒԽԱՆ
28 Ապրիլ 2018

 

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ
ՀԱՅՐ ՂԵՒՈՆԴ ԱԼԻՇԱՆ
26 Ապրիլ 2018

ՀԱՅԿԱՆՈՅՇ ՄԱՐՔ (1885-1966)
26 Ապրիլ 2018

 

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
«ՀՐԱԺԵ՜ՇՏ Է, ՍԻՐԵԼԻ՛Ս»
ՆԱԹԱԼԻ ՏԷԿԻՐՄԷՆՃԵԱՆ
26 Ապրիլ 2018

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Մարտ 2018 – 8 Ապրիլ 2018


ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ

ՍԿԻՒՏԱՐԻ ԼԻԼԻՆ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
17 Մարտ 201

ԱԶԳԱՅԻՆ ԴԻՄԱՍՏՈՒԵՐՆԵՐ․ ՏԱՐՕՐԻՆԱԿ ԴԵՐԱՍԱՆԸ
ՎԱ(Գ)Ր
1 Ապրիլ 2018

 

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՐՍԱՅԱՐԴԱՐՆ ՈՒ ՄԵԾ ՊԱՀՔԸ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
10 Մարտ 2018

ԵՍ ՔՐՄԱՊԵՏ ՏԵՍԱՅ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
20 Մարտ 2018

ՆԱԶՕ ՄԱՄԱՆ ԵՒ ՏԻՐԸ
ԱՐԱ ՄԽՍԵԱՆ
22 Մարտ 2018

ԶԱՏԻԿԸ ԿԱՆՈՒԽ ԵԿԱՒ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
23 Մարտ 2018

ՄԱՆՈՒՇԱԿԱԲՈՅՐ ՁԵՌՔԵՐ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
25 Մարտ 2018

ՀՈԳԻՍ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
27 Մարտ 2018

ԱՆՄԱՐ ՅՈՒՇ ՄԸ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՕՐԵՐԷՆ
Բանաստեղծ Հրաչեայ Յովհաննիսեանի այցը Հալէպ
1963-1964 տարեշրջան
ԶԱՐՄԻՆԷ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
27 Մարտ 2018

ՆԿԱՐԸ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
7 Ապրիլ 2018

 

ԱԿՆԱՐԿ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԸ
ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ
10 Մարտ 2018

ԽՌՖԱԾ ՊԱՌԱՒԷՆ ՄՆԱՑԱԾ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐԸ
ՀՐԱՅՐ ԵՍԱՅԵԱՆ
10 Մարտ 2018

ԳԾԱԳՐՈՒԱԾ ԱՂՕԹՔ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
10 Մարտ 2018

ՍՈՒՐԲ ՊՍԱԿԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
15 Մարտ 2018

ԽՃԱՆԿԱՐ
ԱՍՈՒՆ
19 Մարտ 2018

«ԶԻՆՔ ՏԵՍԱՅ»
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
28 Մարտ 2018

ԵՐԿԻՆՔԸ ԹԱՓԱՀԱՐՈՂ ԹԵՒԵՐ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
4 Ապրիլ 2018

 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԳԵՂԵՑԻԿ ՍԵՌ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
9 Մարտ 2018

ԿԱՐԵԼԻ՞ Է
ԳԷՈՐԳ ԳՈՒՆՏԱԳՃԵԱՆ
10 Մարտ 2018

ԿԷՏԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
12 Մարտ 2018

ԵՐԵՔ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ԿԱԹԻԼ-ԿԱԹԻԼ
ԼՌՈՒԹԻՒՆԸ Կ’ԵՐԳԷ

ՍՊԻՏԱԿ ԳԻԾԵՐ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
12 Մարտ 2018

ՏՂՈՒՆ ՄԵԾ ԳՈՐԾԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
12 Մարտ 2018

ԵՐԵՔ ԱՆԻՒ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
14 Մարտ 2018

ԵՐԵՔ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ՓՈԽԱՆ ՇՔԱՆՇԱՆԻ
ՀԱՅՈՒ ՀՈԳԻՆ
ԱՐԵՒՆ ԱՂԲԱՆՈՑԻ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
14 Մարտ 2018

ՀԱՄԲԵՐՈՒԹԵԱՆ ԾՈՎԸ
ՅԱՍ
14 Մարտ 2018

ՈՒՐԱԽՈՒԹԻՒՆ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
14 Մարտ 2018

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
«ՍԻՐԵԼԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉ»
«ԵՍ ՅԱՒԵՐԺ ԱՇԱԿԵՐՏ»
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
15 Մարտ 2018

ՄԵԶԻ ԸՍԻՆ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
16 Մարտ 2018

ՄԵՆԱՍՏԱՆ
ՅԱՍ
19 Մարտ 2018

ՀԱՋՈՂՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
21 Մարտ 2018

ԻՐ ԽՕՍՔԸ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
21 Մարտ 2018

ՍԻՐՈՅ ՀԱՄԱՐ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
21 Մարտ 2018

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ԲԵՄԻՆ ՎՐԱՅ ՏՈՂԱՆՑՔ
ՍԵՆԵԱԿԻՆ ՄԷՋ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
23 Մարտ 2018

ԱՍՈՒՊ
ՅԱՍ
23 Մարտ 2018

ԱՆՈՆՔ ՈՐՈՆՔ ՀՈՍԿԷ ՉԵՆ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
23 Մարտ 2018

ՓԻՂԻՆ ՕՐՕՐՈՑԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
23 Մարտ 2018

ԱՒԱՆԱԿԻՆ ՏՕՆԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
25 Մարտ 2018

ԵՌԱԳՈՅՆԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
27 Մարտ 2018

ՁԵՌԱԳՈՐԾ ԹԱՇԿԻՆԱԿ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
28 Մարտ 2018

ԵՐԿՈՒ ՈՐՄԵՐ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
29 Մարտ 2018

ՅՈՒԴԱՆԵՐՈՒ ՕՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
29 Մարտ 2018

ԱՒԱԳ ՇԱԲԱԹ ՀԱՅՕՐԷՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
30 Մարտ 2018

ԱՆ ՈՒ ԴԱՇՆԱՄՈՒՐԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
30 Մարտ 2018

ՖԷՅՍՊՈՒՔԵԱՆ ԱՌՕՐԵԱՆ
ՅԱՍ
30 Մարտ 2018

ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
2 Ապրիլ 2018

ԱՐՑԱԽԱՀԱՅԱՍՏԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
4 Ապրիլ 2018

ՍԵՐԺԻԿ ՄԵՐԺԻԿ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
6 Ապրիլ 2018

ՀԱՄՐԻՉ 1
ԱՂՋԻԿ ՓԱԽՑՆԵԼ – ՀԵԼԻՈՊՈԼԻՍ, 1959
ՈՅԺ 1953
7 Ապրիլ 2018

 

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՉՈՐՍՀԱՐԻՒՐԵՒՉՈՐՐՈՐԴ ԵՐԱԶ
ՈՅԺ
18 Մարտ 2018

ԿԱՐՃ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԽՈՀԵՐ (5)
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
21 Մարտ 2018

 

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
«ՀԵՌԱՑԱԾՆԵՐՍ ԿԱՆՉԵՑԻՐ»
Շարական, «Ողորմեա»
Կանոն Ս․ Գրիգոր Լուսաւորչի մտանելոյն ի վիրապն
Թրգմն. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
22 Մարտ 2018

ԿԱՆՈՆ ԱՒԱԳ ԵՐԿՈՒՇԱԲԹՈՒԱՅ
Շարական, «Օրհնութիւն» ԲՁ
Ս․ ՍԱՀԱԿ ՊԱՐԹԵՒ
Թրգմն. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
26 Մարտ 2018

«ՇՆՈՐՀէ ՄԵԶԻ ԱՐԹՆՈՒԹԻՒՆ»
Կանոն Աւագ Երեքշաբթուայ
Շարական, «Համբարձի» ԲՁ
Ս․ ՍԱՀԱԿ ՊԱՐԹԵՒ
Թրգմն. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
27 Մարտ 2018

«ԱՅՍՕՐ ՆՈՐ, ԶԱՐՄԱՆԱԼԻ»
Կանոն Աւագ Չորեքշաբթուայ
Շարական, «Մանկունք» եւ «Համբարձի» ԳՁ
Ս․ ՍԱՀԱԿ ՊԱՐԹԵՒ
Թրգմն. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
28 Մարտ 2018

«ԼՈՅՍԻ ԱՂԲԻՒՐ»
Կանոն Աւագ Հինգշաբթուայ
Շարական, «Օրհնութիւն» ԳՁ, բ․ պատկեր
Ս․ ՍԱՀԱԿ ՊԱՐԹԵՒ
Թրգմն. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
29 Մարտ 2018

ԿԱՆՈՆ ԱՒԱԳ ՈՒՐԲԱԹԻ
Հետեւակ շարական, ԴՁ, բ. պատկեր
Ս․ ՍԱՀԱԿ ՊԱՐԹԵՒ
Թրգմն. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
30 Մարտ 2018

ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՏԱՂ
Ս. ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ
Թրգմն. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
1 Ապրիլ 2018

ԵՐԲ ՍԿՍԱՅ ԻՆՔԶԻՆՔՍ ՍԻՐԵԼ
ՉԱՐԼԻ ՉԱՓԼԻՆ
Թրգմն. ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
6 Ապրիլ 2018

 

ԹԱՏԵՐԳՈՒԹԻՒՆ
ԲԱՐԵԿՈՆԾԱԿԱՆԻ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ
կամ Ի՞ՆՉ Կ’ԱՆՑՆԻ ԿԸ ԴԱՌՆԱՅ ԺՈՂՈՎԻՆ ՄԷՋ
ՎԱ(Գ)Ր
13 Մարտ 2018

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՊԱՐՏԷԶԻՆ ՄԷՋ ՄԻՆԱԿ
Թատերակ մէկ արարով
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
15 Մարտ 2018

ՆՍՏՈՒԿԸ ՍՆՏՈՒԿԻՆ ՎՐԱՅ
կամ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ԶՈՀՈՂՈՒԹԻՒՆԸ
Կատակախաղ
ՎԱ(Գ)Ր
25 Մարտ 2018

 

ԳԻՐՔԵՐ
ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆԻ «ՈՍՏԱՅՆ 8 – ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ» ՀԱՏՈՐԸ
20 Մարտ 2018

 

ԴԱՄԲԱՐԱՆ
ՍՄԲԱՏ ՓԱՆՈՍԵԱՆ (1911-1994)
Լաթաքիա, Սուրիա
17 Մարտ 2018

ՅԱԿՈԲ ԱԴԱՄԵԱՆ (1933-2016)
Լաթաքիա, Սուրիա
17 Մարտ 2018

 

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ԲԱԺԱՆՈՐԴԸ
27 Մարտ 2018

ԱՆԼՈՅՍ ՓԱՐՈՍԸ
27 Մարտ 2018

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆ
28 Մարտ 2018

ՀԱՅ ԱԶԳԻՆ ԱՒԱԳ ՇԱԲԱԹԸ
28 Մարտ 2018

ԱԶԳԻՆ ՀԱՒԿԻԹԸ
1 Ապրիլ 2018

ՅԱՐԵԱՒ Ի ՀԱՒԿԻԹԷ
1 Ապրիլ 2018

ԵՐԿՈՒ ՀԱՒԿԻԹՆԵՐ
1 Ապրիլ 2018

OՇԱԿԱՆ 1975ԻՆ
3 Ապրիլ 2018

ԶՈՀՈՂՈՒԹԵԱՆ ՈԳԻ
4 Ապրիլ 2018


ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ

ԳԵՂԵՑԻԿ ՀԱՅՈՒՀԻՆ
15 Մարտ 2018

ԲԱՐԹՈՂԻՄԷՈՍ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ
3 Ապրիլ 2018

ԳՐԻԳՈՐ ՄԵՀԹԵՐ
4 Ապրիլ 2018

ՅԱԿՈԲ Յ․ ԱՍԱՏՈՒՐԵԱՆԻ ԴԱՐԱԴԱՐՁԸ (1903-2003)
4 Ապրիլ 2018

 

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ԿԱՐՕՏ ԱՌ ՀԱՅՐԵՆԻՍ
ԵՐՈՒԱՆԴ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ
10 Մարտ 2018

ԻՄ ՍԻՐԱԾ ԱՂՋԻԿ
ԱՒԵՏԻՍ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ
12 Մարտ 2018

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Ա. ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԸ
ՍԱՐԻՆ ՕՀԱՆԵԱՆ
14 Մարտ 2018

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Ա. ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 100ԱՄԵԱԿ
ԲԱԼԻԿ ԳԱՀՈՒԷՃԵԱՆ
14 Մարտ 2018

ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԷՆ ԱՐՑԱԽ
ԱԼԵԱԿ ՄՈՄՃԵԱՆ
14 Մարտ 2018

ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԷՆ ԱՐՑԱԽ
ՄԱՐԻԱ ՉԱՄՍԱՐԵԱՆ
14 Մարտ 2018

ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԷՆ ԴԷՊԻ ԱՐՑԱԽ
ՔԱՐԷՆ ԹԱՇՃԵԱՆ
14 Մարտ 2018

ՓԱՌՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ
ԱՐԱ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
14 Մարտ 2018

ՄԵՐ ԴԱՍԱՐԱՆԸ
ՄԱԼՎԻՆԱ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ
15 Մարտ 2018

ԸՆԿԵՐՆԵՐՍ
ԱՆՈՅՇ ԱՊՕԺԵԱՆ
18 Մարտ 2018

ՊՏՈՅՏ ԴԷՊԻ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ
ՍԵՍԻԼ ՅԱԿՈԲՃԵԱՆ
21 Մարտ 2018

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ
ԱՐԱ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆ
21 Մարտ 2018

«ՀԱՄԲԵՐԷ, ՈՐ ԱՌՆԵՄ»
ՌՈՆԻ ՊԱԼԹԱՃԸ
23 Մարտ 2018

ՀԱՄԲԵՐՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱՄ ԲԵՐԷ
ՃԱՆ ՊԱՐԸՇ
23 Մարտ 2018

ԲԱՆԱԿՈՒՄ
ՆՈՐԱՅՐ ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ
29 Մարտ 2018

ՏԻՐԱՊԵՏԵԼ ԵՒ ՊԱՀԵԼ
ՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՊԻՊ
30 Մարտ 2018

ԳՈՅԱՏԵՒԵԼ ԵՒ ԱՊՐԻԼ
ԱԼԵՆ ԱՊԵՏՆԱԿԵԱՆ
ԼԵՒՈՆ ԷՔՄԷՔՃԵԱՆ
ԹԱԼԻՆ ՏԷՏԷԵԱՆ
6 Ապրիլ 2018

 

ԽԱՉԲԱՌ
ԱՐՇԱԿ Բ.
ՃԻՆԱ ԿԱՐՏԻՆԻ
10 Մարտ 2018

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԲԱՌԱՇԽԱՐՀԷՆ
ԷԼԵՆ ՄԵԼՔՈՒՄԵԱՆ
11 Մարտ 2018

 

ԲԱՆ ԲԱՌ ՏԱՌ
ԲԱՌՈՐՈՆՈՒՄ
ԱՐԱ ԳԵՂԵՑԻԿ ԵՒ ՇԱՄԻՐԱՄ
ՄԱԿԱԼԻ ՏԷԿԻՐՄԷՆՃԻ
2 Ապրիլ 2018

ԲԱՌՈՐՈՆՈՒՄ (2)
ԱԹԵՆԱ ՎԱՐԴԱԶԱՐԵԱՆ
4 Ապրիլ 2018

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Փետրուար 2018 – 8 Մարտ 2018

 

ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ՄԱՔՈՒՇՆ ՈՒ ԱՐՏՕՆ
ԱՐԱ ՄԽՍԵԱՆ
7 Մարտ 2018

 

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
«ՄԵՆՔ ԱԶՆՈՒԱԿԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԷՆ ԵՆՔ»
ՍԻԼՎԻ ՊԱԼԵԱՆ
11 Փետրուար 2018

ՆՈՍՏԱԼԺԻՔ ԺԱՄԱՑՈՅՑԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
11 Փետրուար 2018

ԼԵՒՈՆԻՆ ԽՆԴՐԱՆՔԸ
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
11 Փետրուար 2018

ԹԱՆԻՈՍԸ
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
12 Փետրուար 2018

ԼՎՈՎ-ԼՎԻՎ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
15 Փետրուար 2018

ԹՈՎՄԱՍԻՆ ՀՆԱՐԱՄՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
15 Փետրուար 2018

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԻ ՁՈՒԱԾԵՂ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
16 Փետրուար 2018

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԱՂՕԹՔ
ՄՈՆԱՔՈՅԻ 42ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԿԷՍԻՆ ՄԷՋ
ԽԱՉԱՏՈՒՐ Ա. ՔՀՆՅ. ՊՕՂՈՍԵԱՆ
16 Փետրուար 2018

ՕՐԻԷՆԹ ԷՔՍՓՐԵՍ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
19 Փետրուար 2018

ՁԱԽՈՂ ՈՐՍՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀԱՆՐԱԿԱՌՔԻՆ ՄԷՋ
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
19 Փետրուար 2018

ԹԱԳՒՈՐԻԿԸ, ԹԱԳՒՈՐԸ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
22 Փետրուար 2018

 

ԱԿՆԱՐԿ
Ս. ՎԱԼԸՆԹԱՅՆ
ՅԱՐՈՒԹ Գ.
9 Փետրուար 2018

ՊՈԼԻՍ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
15 Փետրուար 2018

ԱՐԵՒԸ ԾՆԱՒ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
18 Փետրուար 2018

ՔԻՉ ՄԸ ԵՒՍ ԽՆԴԱՆՔ
ՅԱՐՈՒԹ Գ.
23 Փետրուար 2018

ԵՐԱՆԻ՜
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
25 Փետրուար 2018

ԱՐԴԵՕՔ ԱՅՆ Ե՞Ս ԵՄ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
28 Փետրուար 2018

Ո՞ՒՐ ԳԱՑԻՆ, ԵԹԷ ԿԱՅԻՆ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
28 Փետրուար 2018

ԿԻՆԸ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
5 Մարտ 2018

ՏԻՊԱՐ ՀԱՅՈՒՀԻԻ ՄԸ ԿԵՐՊԱՐԸ
Կանանց Միջազգային Օրուան առթիւ
ԶԱՐՄԻՆԷ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
8 Մարտ 2018

ՄԱՐՏ 8
Կիներու Օրուան առթիւ
ՅԱՐՈՒԹ Գ․
8 Մարտ 2018

 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՄԷԿ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
9 Փետրուար 2018

ՍԿԻԶԲ ԵՒ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
11 Փետրուար 2018

ՎԱՐՁՈՒ
ՍԵՒԱՆ ԼԱԼԻՔՕՂԼՈՒ
11 Փետրուար 2018

ՍԻՐԱՐԿԱԾ ՏԱՍՆՉՈՐՐՈՐԴ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
11 Փետրուար 2018

ԳԱՐՈՒՆ
ՅԱՍ
11 Փետրուար 2018

ԱՐՏԱ ԵՒ ՏՊՈՒՄ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
12 Փետրուար 2018

ՎԱՐԴԱՆԻ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԻՆՔ ԵՂԵՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
12 Փետրուար 2018

ՍՐՏԻ ԱԾՈՒՆ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
13 Փետրուար 2018

ԿՆԻԿ ԾԵԾՈՂ ՏՂԱՄԱՐԴԻԿ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
13 Փետրուար 2018

ՊԵՐՃԱՆՔ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
15 Փետրուար 2018

ԱՐՏԱ ԵՒ ԳԱՂԹ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
15 Փետրուար 2018

ՄԻԱՅՆ ԱՅԴՔԱՆ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
15 Փետրուար 2018

ՆՈՐ ՕՏԱՐԱՄՈԼՈՒԹԻՒՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
15 Փետրուար 2018

ՏՈՂԵՐ
ՅԱՍ
15 Փետրուար 2018

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆ ՄԸ Ի ԾԱՊԼՎԱՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
15 Փետրուար 2018

ԹՈՇԱԿԱՌՈՒ ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁՆԵՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
16 Փետրուար 2018

«ԻՆՉՊԻՍԻ՞ ԱՐԳԱՆԴ»
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
18 Փետրուար 2018

ԲԱՌԵՐՈՒԴ ՄԷՋԷՆ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
18 Փետրուար 2018

ՏԻՏՂՈՍԱՒՈՐ ՏԱՐԻՆԵՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
18 Փետրուար 2018

ԱՆԿԱԽ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԻ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
19 Փետրուար 2018

ԱՆՓՈՅԹ ԼՌՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՍ
19 Փետրուար 2018

ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ․
ՈՒՂԻՆԵՐ ՈՒ ԽԱՂԵՐ
ԿՈՒՍԱԿԱՆ ՓՇՈՒՐՆԵՐ
ՕՏԱՐԱՑՈՒՄ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
20 Փետրուար 2018

ԻՄ ԹԵՐԹԵՐ, ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
21 Փետրուար 2018

ՄԱՅՐԷՆԻ ԼԷԶՈՒ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
21 Փետրուար 2018

ՄԱՅՐԵՆԻ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
21 Փետրուար 2018

ՈՏՔԻ՛
ԶԱՐՄԻՆԷ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
21 Փետրուար 2018

ՀԱՅ ԼԵԶՈՒՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
22 Փետրուար 2018

ՍՐԲՈՒՀԻ ԿԱՐԴԱՑՈՂԵԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
23 Փետրուար 2018

***
ՅԱՍ
24 Փետրուար 2018

ԿԵԱՆՔԻ ԵՌՈՒԶԵՌԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
24 Փետրուար 2018

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
25 Փետրուար 2018

ՍԷՐԸ ՁԻՒՆՈՏ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
25 Փետրուար 2018

ՉԿԱՅԻՆ ՀԵՏ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
26 Փետրուար 2018

ԱՐՏԱ ԵՒ ՔՍՈՒՄ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
28 Փետրուար 2018

Ի՞ՆՋ ԿԱՐԷՎՕՐ Է
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
1 Մարտ 2018

***
ՅԱՍ
1 Մարտ 2018

ԻՆՔ ԵՒ ԱՆ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
2 Մարտ 2018

ԻՆՉՈ՞Ւ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
3 Մարտ 2018

ՊԱՏ ԳԱՄ ՆԷՐ
ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
4 Մարտ 2018

ՈՐՈՄ ՑԱՆԵՑԷՔ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
5 Մարտ 2018

ՄԱՐԴ ԾԵԾԵՐ ԵՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
5 Մարտ 2018

ԱՐՏԱ ԵՒ ՀԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
5 Մարտ 2018

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ԲՈՅՐԸ ԾԱՂԻԿՆԵՐՈՒՆ
ՎԵՐԱԾՆԻԼ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
6 Մարտ 2018

ԼԵԶՈՒՆ ՔԱՅՔԱՅԵԼՈՒ ԾՐԱԳԻՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
7 Մարտ 2018

***
ՅԱՍ
7 Մարտ 2018

 

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ 364-373
ՈՅԺ
13 Փետրուար 2018

ԿԱՐՃ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԽՈՀԵՐ (3)
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
17 Փետրուար 2018

ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ 374-383
ՈՅԺ
18 Փետրուար 2018

ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ 384-393
ՈՅԺ
26 Փետրուար 2018

ԿԱՐՃ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԽՈՀԵՐ (4)
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
27 Փետրուար 2018

ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ 394-403
ՈՅԺ
6 Մարտ 2018

 

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
Կ’ԱՊՐԻՄ ԼՈՅՍԻՆ ՀԵՏ
ՏԵՍԻԼՔ
ԱՏՈՆԻՍ
Թրգմն. ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ
15 Փետրուար 2018

ՇՈՒՐՋՊԱՐ
ԻՆԿԸՊՕՐԿ ՊԱԽՄԱՆ
Թրգմն. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
17 Փետրուար 2018

ՄԱՐԴ ՄԸ ԵՐԿԻՆՔԸ ՈՍԿԵԱՅ ԳՆԴԱԿ ՏԵՍԱՒ
ՍԹԻՎԸՆ ՔՐԷՅՆ
Թրգմն. ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
23 Փետրուար 2018

ՆԵՐՈՂՈՒԹԻՒՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՄ
ՆԻԶԱՐ ՔԱՊՊԱՆԻ
Թրգմն. ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ
24 Փետրուար 2018

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԵԱՆ ՈՒՂԵՑՈՅՑԸ ԻՄԱՍՏԻ ԱՆՏԱՌՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ
ԱՄՊԻ ՄԸ ՎԻՃԱԿԸ
ԱՏՈՆԻՍ
Թրգմն. ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ
6 Մարտ 2018

 

ԹԱՏԵՐԳՈՒԹԻՒՆ
ԱՏԱՄՆԱԲՈՅԺՆ ԵԳԻՊՏԱՀԱՅ
կամ ԱՏԱՄՆԱՇԱՐԻՆ ՀՐԱՇՔԸ
Կատակ
ՎԱ(Գ)Ր
13 Փետրուար 2018

ԳԻՇԵՐ ՄԸ ՍԱՐՍԱՓԵԼԻ ԿՆՈՋ ՄԸ ՀԵՏ
Թատերակ մէկ արարով
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
15 Փետրուար 2018

ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆ
կամ ԱՐԱԳ ԱՅԼԱԿԵՐՊՈՒՄ ՄԸ
Կատակ
ՎԱ(Գ)Ր
18 Փետրուար 2018

ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ ԵՐԿԻՆՔ
Թատերակ մէկ պատկերով
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
21 Փետրուար 2018

ԴԱՒԻԹ ԵՒ ԽԱՒԱՐԻ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ
Կատակերգութիւն՝ երեք արար
ՎԱ(Գ)Ր
25 Փետրուար 2018

ՎՐԷԺ ՊԱՏՈՒԻ ՀԱՄԱՐ
Թատերակ մէկ արարով
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
28 Փետրուար 2018

 

ԱՌԱԿ
ԴՐԱԽՏՆ ՈՒ ԴԺՈԽՔԸ
ՍԻԼՎԻ ՊԱԼԵԱՆ
13 Փետրուար 2018

ԻՆՉՈ՞Ւ ԴԵՂՁԱՆԻԿԸ ԹՌՉԵԼՈՎ Կ’ԵՐԳԷ
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
7 Մարտ 2018

 

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ՉԱՓԱՆԻՇԸ
9 Փետրուար 2018

ԼԱՐՈՒԱԾ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
10 Փետրուար 2018

ԱՆԽԻՂՃՆԵՐԸ
13 Փետրուար 2018

ՍԱՀԱԿ-ՄԵՍՐՈՊԻ ԹԱՓՕՐԸ (ՈՐ ՅԵՏԱՁԳՈՒԵՑԱՒ)
20 Փետրուար 2018

Բ. ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ
22 Փետրուար 2018

ԱՆԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆ
24 Փետրուար 2018

ՕՏԱՐԻՆ ՍԽԱԼՆ ԻՍԿ ՀԱՇԻՒՈՎ Է
27 Փետրուար 2018

ԼԷՈՅԻ ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆԸ
27 Փետրուար 2018

ԳՐՉԱԿՌԻՒ
27 Փետրուար 2018

 

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ՄԻՐԳԵՐՈՒ ԱՅԳԻ
ՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՊԻՊ
10 Փետրուար 2018

ԵՐԱԶ
ՄԵԼԻՆԷ ՄԱԶԷՃԵԱՆ
12 Փետրուար 2018

ԿԱՐԵԼԻ՞ Է
ԼՈՌԻ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
12 Փետրուար 2018

«ՈՒՍԱՆԻԼ Կ’ՈՒԶԵՄ»
ՆԱՐՕՏ ՊՕՅԱՃԸ
14 Փետրուար 2018

ՊԶՏԻԿ ՀԱՐՍԵՐԸ
ՄԻՐԷՅ ԻՆԹԻՊԱ
14 Փետրուար 2018

ՆՈՅՆ ԿԵԱՆՔԸ
ԼԱՐԱ ԳԸՐ
14 Փետրուար 2018

Ո՞Վ ԵՍ ԴՈՒՆ
ՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՊԻՊ
15 Փետրուար 2018

ՍԽԱԼ ՄԸ, ՈՐՈՒՆ Ո՜ՒՇ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԱՅ
ՄԱՐԻԱ ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
5 Մարտ 2018

ՀԱՐԻՒՐ ՏԱՐԻ ԵՏՔ․
ԻՆՔՆԱՇԱՐԺԸ
ՎԱՀԷ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

ՀԵԾԱՆԻՒԸ
ՄԵԼԻՆԷ ՍԵՐՈԲԵԱՆ

ԳՐԻՉԸ
ՀԵՐԱ ԱԲԱՐԴԵԱՆ

ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԸ
ՓԱԹԻԼ ՊԱՐՂՈՒՏԵԱՆ

«ԽԱՂԱԼԻՔԸ»
ԱՆԺԵԼԱ ԱՒԱԳԵԱՆ
5 Մարտ 2018

ՃԱՄԲԱՆԵՐ, ՓՈՂՈՑՆԵՐ, ՎԱՅՐԵՐ․
Հետեւողութեամբ Մկրտիչ Մարկոսեանի «Մեծ Քաղաքը»ին
ՓՈՂՈՑԻ ԿԵԱՆՔԸ
ՎԱՆԱ ՄԱՏԷՆԵԱՆ
ԴՊՐՈՑԻ ՃԱՄԲԱՆ
ԷՄԻԼ ՓԻՐԱԼԻ
ՄԱՐԴՆ ՈՒ ՓՈՂՈՑԸ
ՔԷԼԻ ԱՅՏԻՆԵԱՆ
ԳԵՏՆՈՒՂԻԻ ՔԱՐԱՓԻՆ
ՓԱԹԻԼ ԱՊՕԺԵԱՆ
ՈՒՇԱՑՈՒՄ
ՆԱՐԵԿ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ
ՀԱՆՐԱԿԱՌՔԻ ՃԱՄԲԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՉՈԼԱՔԵԱՆ
ՔԱՂԱՔՆ ՈՒ ԴՊՐՈՑԸ
ՎԱՀԷ ՏՈՍԻՔԵԱՆ
ԱՂՋԿԱՆ ՃԱՄԲԱՆ
ԸՆԾԱՅ ՊԱՌԱՒԵԱՆ
ՄԵՐ ԳԻՒՂԸ
ԱՆԺԵԼԻՔ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ
ՄԻԱՑՈՒՄ
ՔԼՈՅԷ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ
«ԳԵՂԵՑԻԿ Է ԵՐԵՒԱՆԸ»
ՎԱՀԷ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
6 Մարտ 2018

ՆԱՄԱԿՆԵՐ ՊՐՆ․ ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆԻՆ
ԷՍԱԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ 8ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԷՆ, ԻՍԹԱՆՊՈՒԼ
ԼԱՐԱ ԳԸՐ
ԱԼԷՆ ՆՇԱՆ
ԴԱԼԻԱ ՊԱՐԸՇ
ՆԱՐՕՏ ՊՕՅԱՃԸ
ՐՕՆԻ ՉԻԼ
ՍԱՅԱԹ ՉԱՂԼԱ
ԴԱԼԻԱ ԿԷԶԷՐՕՂԼՈՒ
ԳԱՐԻՆ ՏԷՄԻՐՃԻ
ՆԱԻՐԱ ԿԷՆՉ
ՄԻՐԷՅ ԻՆԹԻՊԱ
ՎԱՆԵՍՍԱ ՈՒՍԱՆՄԱԶ
ԱՐԹԻՆ ՏԷՄԻՐՃԻ
ՏՕՏՕ ՏԷՄԻՐՃԻ
7 Մարտ 2018

 

ԽԱՉԲԱՌ
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
ԼԵՒՈՆ ԷՔՄԷՔՃԵԱՆ
9 Փետրուար 2018

ԱՐՇԱԿ Բ.
ՄԱՐԻԱՄ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Յունուար 2018- 8 Փետրուար 2018

 

ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ՄԵՐ ՏՈՒՆԸ
ՓԱԹԻԼ ՔԷՇԻՇԵԱՆ
9 Յունուար 2018

ՄԵՐ ՏՈՒՆԸ
ՄԱՆԷ ԱՆԴՐԷԱՍԵԱՆ
9 Յունուար 2018

ԱԶԱՏ ՈՒ ԽԱՂԱՂ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
21 Յունուար 2018

ՎԵՐՋԻՆ ԿԱՅԱՆԻՆ ԿԱՅԾԵՐԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
25 Յունուար 2018

 

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ԴԷՊԻ ՇԻՇՀԱՆԷ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
9 Յունուար 2018

ՄԵՐ ԹԱՂԻ ՄԱՄԻԿԸ
ՍԻԼՎԻ ՊԱԼԵԱՆ
10 Յունուար 2018

ՄԵՐ ԹԱՂԷՆ.
ՀՄԱՅԵԱԿԸ
ԱՊՐԻՄ-ՄԵՌՆԻՄ
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
18 Յունուար 2018

ՄԱՆԹԸՆ ՇԱՏ ԿԸ ՍԻՐԵՄ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
19 Յունուար 2018

ՍԿԻՒՏԱՐԷՆ ՆԿԱՐ ՄԸ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
27 Յունուար 2018

ՄԱՐՍ ԹՈՒՐՇՈՒ Կ’ԸԼԼԱՐ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
29 Յունուար 2018

«ՊԱՐԱՊՆ ՏԱԿԱՌ ՀԱՆԷ ԲԱԶՈՒՄ
ԱՂՄՈՒԿ ՅՈՅԺ»
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
30 Յունուար 2018

ՎԱՄՓԻՐՆԵՐԸ ԿՐՆԱՆ ՊՏՏԻԼ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
1 Փետրուար 2018

ՄԱՀՈՒԱՆ ԵՒ ԿՈՐՈՒՍՏԻ ՄԱՍԻՆ
ԹԷ ԻՆՉՊԷՍ ՎԱՐԴԱՆԸ ՎԱՐԴԵՆԻՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆԵՑԻՆՔ
Թոռնիկիս հետ օրագրի էջ մը
ԶԱՐՄԻՆԷ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
2 Փետրուար 2018

ՏԻՊԱՐՆԵՐ․
ՄԸԹԸՐԻՆ ՓԱՓԱՔԸ
ՁՄՐԱՆ ՄՈՒԹ ԳԻՇԵՐ
ԱՐԵՒՈՒՆ ԽԱՂԸ
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
3 Փետրուար 2018

ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԵՌԵԼՈՑ ԵՒ ՄԵՐ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼԸ
ՄԱՐԱԼ ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ
6 Փետրուար 2018

ՄԵՐ ԹԱՂԻ ՄԸԹԸՐԸ․
ՔԱԲԵԼԻՆԱ ՍԻՍԹԻՆԱ
ՄԸԹԸՐԸ՝ ԿԱՂԱՆԴ ՊԱՊԱ
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
8 Փետրուար 2018

 

ԱԿՆԱՐԿ
ՊՈՒՏ ՄԸ ԽԱԲԿԱՆՔ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
12 Յունուար 2018

«ՀԱՐՑԸ ՍԻՐԵԼՆ Է»
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
20 Յունուար 2018

«ԶԻՍ ՍԻՐԵԼ ՉՄՈՌՆԱՔ»
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
28 Յունուար 2018

ԿԱՐՃ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԽՈՀԵՐ
ԴԱՒԱՃԱՆՈՒԹԻՒՆ
ԲԱԺԱՆՈՒՄ
ՄԱՐՄԻՆԻ ԼԵԶՈՒՆ
ԿԵՆԱՑ ԾԱՌ
ԱՊՐԻԼ
ԱՆՔՆՈՒԹԻՒՆ
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
2 Փետրուար 2018

 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՆՈՐ ՏԱՐԻ Է ՎԵՐՋԱՊԷՍ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
9 Յունուար 2018

ՍՐԲԱԳՐԻՉ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
9 Յունուար 2018

ՍՏԵՓԱՆԸ ԲԵՐԱՆԸ Կ’ԱՒՐԷ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
12 Յունուար 2018

«HADJIS ԽԱՌՆԷ՛ ԼԵԶՈՒՆ»
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
12 Յունուար 2018

ՕՏԱՐԱԿԱՆ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
13 Յունուար 2018

ՉՈՐ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
14 Յունուար 2018

ԵՐԵՔ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
***
ԵՐԱԶԻ ՄԷՋ
***
ՅԱՍ
15 Յունուար 2018

ԵՐԵՔ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ԹԱՆԳԱՐԱՆԸ
ՀԱՐԱԶԱՏ ԳԻՐԿ ՄԸ
ԱՂԲԱԿՈՅՏԵՐԸ
ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ
15 Յունուար 2018

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ՍՈՒՐՃԻ ԳԱՒԱԹԸ
ՀՐԱԿԱՐՄԻՐ ԼԱՒԱՆԵՐ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
16 Յունուար 2018

ԵԶԻՏԻ ԵՂԲԱՅՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
18 Յունուար 2018

ԻՆԾԻ ԿԸ ԹՈՒԻ
ՅԱՍ
22 Յունուար 2018

ԱՆԳԼԻԱԽՕՍ ՀԱՅԵՐԷՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
23 Յունուար 2018

ՉԻՆ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
24 Յունուար 2018

ԺՊԻՏ
ՅԱՍ
25 Յունուար 2018

ՍՓԻՒՌՔԻ ՏԻԿԻՆԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
26 Յունուար 2018

ՏԵՂԱ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
26 Յունուար 2018

ԱՐԵՒ
ՅԱՍ
27 Յունուար 2018

ՀԱՅԱՍՏԱՆԱԽԵՒԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
27 Յունուար 2018

ՍԱՐԳԻՍ ՀԱՑՊԱՆԵԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
30 Յունուար 2018

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ
***
***
ՅԱՍ
30 Յունուար 2018

ԹՈՒԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
31 Յունուար 2018

ՉԵՄ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
31 Յունուար 2018

ԱՂՏՈՏԻՆ ԴԵՍՊԱՆԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
31 Յունուար 2018

ՄԵՐՕՐԵԱՅ ՀԵՔԻԱԹ
ԱՍՈՒՆ
31 Յունուար 2018

***
ՅԱՍ
6 Փետրուար 2018

ԹԱՆԿՕ (Sway with me!)
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
1 Փետրուար 2018

ՓԱՅԼԱՆ ՓԱՐԻԶ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
2 Փետրուար 2018

ԷՐՏՈՂԱՆԻՆ ՀԱՅ ՀԱՍՏ ՊՈՉԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
3 Փետրուար 2018

ԵՐԵՔ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ԹԱՒԱԼԳԼՈՐ
ՆԿԱՐ ՄԸ
ՃՐԱԳԸ ԿԸ ՀԵՒԱՅ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
5 Փետրուար 2018

ՄԱՀՈՒԱՆ ՀՈՏԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
6 Փետրուար 2018

ԶԱՐՏՈՒՂԻ ՈՒՂԻՆ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
8 Փետրուար 2018

 

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ 314-323
ՈՅԺ
10 Յունուար 2018

ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ 324-333
ՈՅԺ
16 Յունուար 2018

ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ 334-343
ՈՅԺ
22 Յունուար 2018

ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ 344-353
ՈՅԺ
27 Յունուար 2018

ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ 354-363
ՈՅԺ
6 Փետրուար 2018

 

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ԵՐԲ ԿԸ ՅՈՒՍԱՍ, ԿԸ ՓԱՓԱՔԻՍ, ԱՅԼ ՉԵՍ ՍՊԱՍԵՐ ԲՆԱՒ
ԿԱՅԻՈՒՍՎԱԼԵՐԻՈՒՍԿԱՏՈՒԼՈՒՍ
Թրգմն. ՈՅԺ
13 Յունուար 2018

ԱՆԱՊԱՏԻՆ ՄԷՋ
ՍԹԻՎԸՆ ՔՐԷՅՆ
Թրգմն. ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
ԱՅԳԵՍՏԱՆԻՆ ՄԷՋ
ՀԵՏԵՒՈՂՈՒԹԵԱՄԲ Ս․Ք․ի
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
25 Յունուար 2018

ԿԱՂ ՍԱՏԱՆԱՆ՝ ԴԱՏԱՒՈՐ
Թրգմն. ԳԱՅԻԱՆԷ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ
26 Յունուար 2018

ԱՅՐՆ ԱՅԴ ԱՍՏՈՒԱԾ ՄԸՆ Է ԿԱՐԾԵՍ
ԿԱՅԻՈՒՍՎԱԼԵՐԻՈՒՍԿԱՏՈՒԼՈՒՍ
Թրգմն. ՈՅԺ
3 Փետրուար 2018

 

ԹԱՏԵՐԳՈՒԹԻՒՆ
ՏԻՈԺԷՆ ՏԷՄԻՃԵԱՆ կամ ԱՄՕԹԸ ՎԱՐՏԻՔԻՆ ՄԷՋՆ Է
ՎԱ(Գ)Ր
11 Յունուար 2018

ՆԵՐՔՆԱԶԳԵՍՏՈՎ ԿԻՆԸ կամ ԻԳԱՊԱՇՏ ԿԱՅ, ԻԳԱՊԱՇՏ ԱԼ ԿԱՅ
ՎԱ(Գ)Ր
22 Յունուար 2018

ԲԱՐՈՅԱԿԱՆԻ ԴԱՍԸ կամ ԱՅՈ, ՊԱՐՈՆ
ՎԱ(Գ)Ր
26 Յունուար 2018

ԲԱՆ ՄԸ ՉՈՒՆԻՍ, ԲԱՅՑ ԿՐՆԱՍ ՈՒՆԵՆԱԼ կամ ԹԷ ԻՆՉՊԷ՞Ս ԿԸ ՇԱՏՆԱՆ ԱԶԳԻՆ ԲԱՐԵՐԱՐՆԵՐԸ
ՎԱ(Գ)Ր
4 Փետրուար 2018

 

ԲԱՐԲԱՌ
«ՁԻՐ ՔԱՌՈՒՆՑ ՓԻՍԱՆ ՉՈ՞ՑԻ» (Քեսապի բարբառ)
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ
17 Յունուար 2018

 

ԱՌԱԿ
ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐՈՒՆ ԱՌԱՒԵԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
10 Յունուար 2018

ԱՂՈՒԷՍՆ ՈՒ ՈՉԽԱՐԸ
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
24 Յունուար 2018

«ՅՈՐԺԱՄ ԳԻՏԱՆԻՑԵՍ ՉԱՓՈՎ ԿԵՐԻՑԵՍ»
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
26 Յունուար 2018

 

ԲԱՌ ՈՒ ԲԱՆ
2018՝ ՇԱՆ ՏԱՐԻ
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
14 Յունուար 2018

 

ԴԱՄԲԱՐԱՆ
ԲԱՐՍԵՂ ԿԱՆԱՉԵԱՆ (1885-1967)
Ֆըրն էլ Շըպպէք, Լիբանան
10 Յունուար 2018

ԱՐԱՄ ՍԱՀԱԿԵԱՆ (1897-1962)
Ֆըրն էլ Շըպպէք, Լիբանան
10 Յունուար 2018

ՄՈՒՐԱՑԱՆ (1854-1908)
Թիֆլիս, Վրաստան
11 Յունուար 2018

ԵԴՈՒԱՐԴ ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ (1900-1974)
Ֆըրն էլ Շըպպէք, Լիբանան
12 Յունուար 2018

ՀՐԱՉ ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ (1928-2001)
Պուրճ-Համմուտ, Պէյրութ, Լիբանան
12 Յունուար 2018

ՎԱՀԷ ՎԱՀԵԱՆ (1908-1998)
Ֆըրն էլ Շըպպէք, Լիբանան
13 Յունուար 2018

ՂԱԶԱՐՈՍ ԱՂԱՅԵԱՆ (1840-1911)
Թիֆլիս, Վրաստան
14 Յունուար 2018

ԲԱԲԳԷՆ ՓԱՓԱԶԵԱՆ (1914-1990)
Պուրճ-Համմուտ, Պէյրութ, Լիբանան
16 Յունուար 2018

ԿԻՐԱԿՈՍ ՏՕՆԻԿԵԱՆ (1900-1972)
Ֆըրն էլ Շըպպէք, Լիբանան
17 Յունուար 2018

ՀՐԱՉ ՓԱՓԱԶԵԱՆ (1892-1960)
Ֆըրն էլ Շըպպէք, Լիբանան
18 Յունուար 2018

ԺՈՐԺ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ (1915-1982)
Ֆըրն էլ Շըպպէք, Լիբանան
18 Յունուար 2018

ՄԱԿԱՐ ԵԿՄԱԼԵԱՆ (1856-1905)
Թիֆլիս, Վրաստան
20 Յունուար 2018

ՅԱԿՈԲ ԹՕՓՃԵԱՆ (1875-1950)
Ֆըրն էլ Շըպպէք, Լիբանան
27 Յունուար 2018

ԿՈՄՍ (ՎԱՀԱՆ ՓԱՓԱԶԵԱՆ) 1876-1973
Պուրճ-Համմուտ, Պէյրութ, Լիբանան
28 Յունուար 2018

ՄԱԼԽԱՍ – ԱՐՏԱՇԷՍ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ (1877-1962)
Պուրճ-Համմուտ, Պէյրութ, Լիբանան
28 Յունուար 2018

ԼԵՒՈՆ ՇԱՆԹ (1869-1951)
Ֆըրն էլ Շըպպէք, Լիբանան
30 Յունուար 2018

ՆԻԿՈԼ ԱՂԲԱԼԵԱՆ (1874-1947)
Ֆըրն էլ Շըպպէք, Լիբանան
30 Յունուար 2018

 

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ՊՕՅԱՃԵԱՆ (ՄՈՒՐԱՏ)
19 Յունուար 2018

ՕՆՆԻԿ ՉԻՖԹԷ-ՍԱՐԱՖ
19 Յունուար 2018

ԺԱԳ ՍԱՅԱՊԱԼԵԱՆ
19 Յունուար 2018

ԵՂԻՇԷ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԴՈՒՐԵԱՆ
19 Յունուար 2018

ԳԱԲՐԻԷԼ ՆՈՐԱՏՈՒՆԿԵԱՆ
19 Յունուար 2018

ԳՈՎԱՍԱՆՔԻ ՇՌԱՅԼՈՒԹԻՒՆ
19 Յունուար 2018

ԺՈՂՈՎԱԿԱՆԻ ԽՂՃՄՏՈՒԹԻՒՆ
19 Յունուար 2018

ԱՐՇԱԿ ԱԼՊՕՅԱՃԵԱՆ
20 Յունուար 2018

ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ
20 Յունուար 2018

Վ. ՎՌԱՄԵԱՆ
20 Յունուար 2018

ԵԴՈՒԱՐԴ ՇԻՐԻՆԵԱՆ
20 Յունուար 2018

ԵԹԷ ԱՅՍ Է ԳՈՎԱԾՆԻՆ…
22 Յունուար 2018

ՀԱՄԵՍՏՈՒԹԵԱՆ ԴԱՍ
22 Յունուար 2018

ՄԷԿ ԾԱՅՐԱՅԵՂՈՒԹԵՆԷՆ՝ ՄԻՒՍԸ
24 Յունուար 2018

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ
28 Յունուար 2018

ԱԶԱՐԵԱՆ ԷՖԷՆՏԻ
30 Յունուար 2018

 

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ
ԱՐՇԱՐՈՒՆԻ
9 Յունուար 2018

ԵՐՈՒԱՆԴ ԹՕԼԱՅԵԱՆ
24 Յունուար 2018

ԵՐՈՒԱՆԴ ԹՕՓԱԼԵԱՆ (Բ.)
28 Յունուար 2018

ԱԶԱՐԵԱՆ ԷՖԷՆՏԻ
30 Յունուար 2018

ԵՂԻՇԷ ԵՊՍ. ԴՈՒՐԵԱՆ
8 Փետրուար 2018

 

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ՓՈՔՐ ՏՕՆԱԾԱՌԸ
ՄԵԼԻՆԷ ՄԱԶԷՃԵԱՆ
ԼՈՌԻ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
9 Յունուար 2018

ԶԳԱԼ ՈՒ ՓՈԽՈՒԻԼ
ՆԱՐՕՏ ՊՕՅԱՃԸ
17 Յունուար 2018

ՀԵՏԱՔՐՔՐԱԿԱՆ ՁԱՅՆ ՄԸ
ԱՐԹԻՆ ՏԷՄԻՐՃԻ
17 Յունուար 2018

ՄԱՀ
ԱԼԷՆ ՆՇԱՆ
17 Յունուար 2018

ՆԿԱՐԸ
ԼԱՐԱ ԳԸՐ
17 Յունուար 2018

ՎԵՐՋԻՆ ՎԱՅՐԿԵԱՆ
ԻՆԵՍԱ ՀԱԽՆԱԶԱՐԵԱՆ
19 Յունուար 2018

ՀԱՅԵՐՈՒՆ ՁՈՒԼՈՒՄԸ
ԳԷՈՐԳ ՆԺԴԵՀ ԲՐԴՈՅԵԱՆ
24 Յունուար 2018

ԹԷ ԻՆՉՈ՛Ւ ՄԵՐ ԴԱՍԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ՄԻՇՏ ԿԱՒԻՃ ՉԿԱՅ
ՌՈՒԲԷՆ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
28 Յունուար 2018

ԴԷՊՔ ՄԸ
ՄԻՍԱՔ ԵԱԿԱՆ
31 Յունուար 2018

ԴԷՊՔ ՄԸ
ԼՈՌԻ ՊԱՏԱԼԵԱՆ
31 Յունուար 2018

ՀԻՄԱ ԵՒ ԱՆՑԵԱԼԸ
ԳԱՐԻՆ ՏԷՄԻՐՃԻ
5 Փետրուար 2018

ՇՆՉՈՂ ԱՐՁԱՆՆԵՐ
ՄԻՐԷՅ ԻՆԹԻՊԱ
5 Փետրուար 2018

ՔԱՂԱՔՆԵՐ
ԴԱԼԻԱ ԿԷԶԷՐՕՂԼՈՒ
5 Փետրուար 2018

ԱՒԵԼՈՐԴԸ
ՌՈՒԲԷՆ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
6 Փետրուար 2018

 

ԽԱՉԲԱՌ
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
ԼՈՒՍԻՆ ՊԱՍ
9 Յունուար 2018

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
ՄԱՐԻԱՄ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ
17 Յունուար 2018

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
ԱՆՈՒՇ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ
17 Յունուար 2018

ԱՐՇԱԿ Բ.
ԱՌՆՕ ՍԱՀԱԹ
19 Յունուար 2018

ԱՐՇԱԿ Բ.
ԱՆԱՅԻՍ ԵՕԼՏԱՇ
21 Յունուար 2018

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
ԱԼԷՆ ԱՊԵՏՆԱԿԵԱՆ
24 Յունուար 2018

ԵՐԿԻՐ
ԲԻԱՅՆԱ ԱՆԴՐԷԱՍԵԱՆ
27 Յունուար 2018

ՏՐԴԱՏ Գ.
ՇԱՄԻՐԱՄ ԻՍՐԱՅԷԼԵԱՆ
5 Փետրուար 2018

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆՆԵՐ
ԺԻՆԱ ԿԱՐՏԻՆԻ
5 Փետրուար 2018

ԱՐՇԱԿ Բ.
ԼՈՒՍԻՆ ՊԱՍ
7 Փետրուար 2018

ՏՐԴԱՏ Գ.
ԱՌՆՕ ՍԱՀԱԹ
7 Փետրուար 2018

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Դեկտեմբեր 2017– 8 Յունուար 2018

 

ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ԱՐԱՔՍԻ ԵՒ ԵՂԻՇԷ
ՍԻԼՎԻ ՊԱԼԵԱՆ
18 Դեկտեմբեր 2017

ԿՈՂՈՎՆԵՐ
ՍԵՒԱՆ ԼԱԼԻՔՕՂԼՈՒ
1 Յունուար 2018

 

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ԹԻՒՐԻՄԱՑՈՒԹԻՒՆ
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
15 Դեկտեմբեր 2017

ՄԵՐ ՏԱՏԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԸ (Դ.)
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
19 Դեկտեմբեր 2017

ՄԵՐ ԹԱՂԻՆ ԳԵՂԵՑԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
22 Դեկտեմբեր 2017

ԶԻՄԶԻՄՕՆ ԱԼԱՖՐԱՆԿԱ ՏԱՐԱԶՈՎ
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
25 Դեկտեմբեր 2017

ԿԱՂԱՆԴ-ՍԻՆԵՄԱ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
25 Դեկտեմբեր 2017

ՏԱՐԵԼԻՑ ՅԻՍՈՒՍԵԱՆ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐ ՀԱՅՐ ՓԻԹԸՐ ՀԱՆՍ ՔՈԼՎԵՆՊԱԽԻ (1928-2016) ՄԱՀՈՒԱՆ
ԽԱՉԱՏՈՒՐ Ա. ՔՀՆՅ. ՊՕՂՈՍԵԱՆ
1 Յունուար 2018

 

ԱԿՆԱՐԿ
ԱԽՏԱՃԱՆԱՉՈ՞ՒՄ, ԹԷ ՁԱՅՆ ԲԱՐԲԱՌՈՅ ՅԱՆԱՊԱՏԻ
ԽԱՉԻԿ ԽԱՉԵՐԵԱՆ
9 Դեկտեմբեր 2017

ՓԱՅԼՈՒՆ ԱՍՏՂԸ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
11 Դեկտեմբեր 2017

ՆՈՐ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹԻՒՆ ԿԱՂԱՆԴ ՊԱՊԱՅԻՆ
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
14 Դեկտեմբեր 2017

ՔԻՉ ՄԸ ԽՆԴԱՆՔ
ՅԱՐՈՒԹ Գ.
18 Դեկտեմբեր 2017

«ԿՈՏՐԵԼԷՆ ԵՏՔ» կամ Գնա՛ մեռիր – եկուր սիրեմ… Էջ մը օրագրութեան տետրակէս
ԶԱՐՄԻՆԷ Գ. ՊՕՂՈՍԵԱՆ
20 Դեկտեմբեր 2017

ՄԵԾ ՄՕՐՍ ԳԵՂԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՏԵՏՐԱԿԸ
ՏԱԼԻԱ ԱԼ-ՍԱՅԻՏ
24 Դեկտեմբեր 2017

ԱՆՇՈՒՇՉ ՍԷՐ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
25 Դեկտեմբեր 2017

ՍԽԱԼԸ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
30 Դեկտեմբեր 2017

ՅԱՒԻՏԵՆԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
4 Յունուար 2018

 

ՓՈՐՁԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ԼԵԶՈՒ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
20 Դեկտեմբեր 2017

 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԴՈՒՌԸ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
9 Դեկտեմբեր 2017

ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
10 Դեկտեմբեր 2017

ՄՇՏԱՆՇԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
12 Դեկտեմբեր 2017

ԵՂԵՒԻՆԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
20 Դեկտեմբեր 2017

ԱՅՍ ԳՐԱԾՍ ՉԿԱՐԴԱՔ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
20 Դեկտեմբեր 2017

ԵՍ ԱՅԴ ՄԷԿԸ Կ’ՈՒԶԵՄ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
21 Դեկտեմբեր 2017

ԳՈՐԾ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
21 Դեկտեմբեր 2017

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ԾԱՆՐՈՒԹԻՒՆ
ՄՇՈՒՇԱՊԱՏ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
22 Դեկտեմբեր 2017

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐՆԵՐՈՒՆ
ՆՈՐ ՏԱՐԻՆԵՐՈՒՆ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
23 Դեկտեմբեր 2017

ՀՐԵՇՏԱԿԸ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
24 Դեկտեմբեր 2017

ԿԱՂԱՆԴ ՊԱՊԱ
ՍԵՒԱՆ ԼԱԼԻՔՕՂԼՈՒ
26 Դեկտեմբեր 2017

ԵՐԵՔ ՔԵՐԹՈՒԱԾ․
ՄՐՄՈՒՆՋ
***
***
ՅԱՍ
26 Դեկտեմբեր 2017

ԼՈՅՍԵՐՍ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
30 Դեկտեմբեր 2017

ԿՈՒ ԳԱՍ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
30 Դեկտեմբեր 2017

ՏԱՐՈՒԱՆ ՎԵՐՋԸՆԹԵՐ ՕՐՆ Է ԱՐԴԷՆ
ԶԱՐՄԻՆԷ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
31 Դեկտեմբեր 2017

ՎԱՍՆ ՄԵՐ ՄԱՐՄՆԱՑԱՒ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
5 Յունուար 2018

ՀՐԱԲԽԱՅԻՆ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
6 Յունուար 2018

ԵՐԵՔ ՔԵՐԹՈՒԱԾ
***
***
***
ՅԱՍ
7 Յունուար 2018

ԳԵՏԸ
ԿԱՐՕ ՄԱՐՏՈՒՆԻ
7 Յունուար 2018

 

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՀԱԶԱՐՈՒՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԵՐԱԶՆԵՐ (304-313)
ՈՅԺ
4 Յունուար 2018

 

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ԼԵՍԲԻԱՆ ԿԸ ՊԱՐՍԱՒԷ ԶԻՍ ԻՐ ԱՄՈՒՍՆՈՅՆ
ԿԱՅԻՈՒՍՎԱԼԵՐԻՈՒՍԿԱՏՈՒԼՈՒՍ
Թրգմն․ ՈՅԺ
11 Դեկտեմբեր 2017

ԱՒՖԻԼԵՆԱ՜
ԿԱՅԻՈՒՍՎԱԼԵՐԻՈՒՍԿԱՏՈՒԼՈՒՍ
Թրգմն․ ՈՅԺ
20 Դեկտեմբեր 2017

ՄԻՏՔԸՍ ՔԱՇԿՌՏՈՒԱԾ Է ՎԱՐ, ԼԵՍԲԻ՛Ա, ՔՈՒ ՄԵՂՔՈՎ
ԿԱՅԻՈՒՍՎԱԼԵՐԻՈՒՍԿԱՏՈՒԼՈՒՍ
Թրգմն․ ՈՅԺ
23 Դեկտեմբեր 2017

ԿԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿ Կ’ԸՍԷԻՐ ՍԷՐԸԴ ԷԻ ՄԻԱԿ
ԿԱՅԻՈՒՍՎԱԼԵՐԻՈՒՍԿԱՏՈՒԼՈՒՍ
Թրգմն․ ՈՅԺ
8 Յունուար 2018

 

ԹԱՏԵՐԳՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՍՏԱԿԱՇԱՏ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉՈՒՀԻՆ կամ ՁՈՒԿ ՊԻՏԻ ՏԱՆԻՄ ՍՐԲԱԶԱՆԻՆ
ՎԱ(Գ)Ր
21 Դեկտեմբեր 2017

ԱՂԱՊԱՊԵԱՆԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ կամ ԱՏ ԱԼ ԿԱՐԵՒՈՐ ՉԷ
ՎԱ(Գ)Ր
3 Յունուար 2018

 

ԲԱՌ ՈՒ ԲԱՆ
ԿՈՃ-ԿՈՃՂ-ԿՈՃԱԿ
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
19 Դեկտեմբեր 2017

 

ԳԻՐՔԵՐ
ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆԻ «ՈՍՏԱՅՆ 7 – ՀԱՄԱՍՏԵՂՈՒԹԻՒՆ» ՀԱՏՈՐԸ
6 Յունուար 2018

 

ԴԱՄԲԱՐԱՆ
ԲԱԲԳԷՆ Ա․ ԱԹՈՌԱԿԻՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԿԻՒԼԷՍԷՐԵԱՆ (1868-1936)
Անթիլիաս, Լիբանան
19 Դեկտեմբեր 2017

ՓՕԼ ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ (1926-1993)
Պուրճ Համմուտ, Պէյրութ, Լիբանան
19 Դեկտեմբեր 2017

ԿԱՐՕ ՍԱՍՈՒՆԻ (1889-1977)
Պուրճ Համմուտ, Պէյրութ, Լիբանան
20 Դեկտեմբեր 2017

ՄՈՒՇԵՂ ԻՇԽԱՆ (1913-1990)
Պուրճ Համմուտ, Պէյրութ, Լիբանան
21 Դեկտեմբեր 2017

ՎԱԶԳԷՆ ԹԻՒԹԻՒՆՃԵԱՆ
Պուրճ Համմուտ, Պէյրութ, Լիբանան
22 Դեկտեմբեր 2017

ԳԱՐԵԳԻՆ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ (1867-1952)
Անթիլիաս, Լիբանան
1 Յունուար 2018

ՂԱԶԱՐ ՉԱՐԸԳ (1890-1966)
Պուրճ-Համմուտ, Պէյրութ, Լիբանան
2 Յունուար 2018

ՍԻՐԱՆ ՍԵԶԱ (1903-1973)
Ֆըրըն Շըպպէք, Լիբանան
7 Յունուար 2018

ՏԱՃԱՏ ԵՒ ՀՌԻՓՍԻՄԷ ԶԱՐԻՖԵԱՆՆԵՐ
Ֆըրըն Շըպպէք, Լիբանան
8 Յունուար 2018

 

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ԵՐՈՒԱՆԴ ՕՏԵԱՆ ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՌՋԵՒ
20 Դեկտեմբեր 2017

ԳՆԱՆՔ ԵՐԵՒԱՆ
21 Դեկտեմբեր 2017

 

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ
ԾՈՎԱՆԿԱՐԻՉ ՎԱՐԴԱՆ ՄԱԽՈԽԵԱՆ (1869-1937)
24 Դեկտեմբեր 2017

ՀԱՅ ԳԻՐԵՐՈՒ ԳԻՒՏԻ ՅՈԲԵԼԵԱՆ
24 Դեկտեմբեր 2017

 

YOUTUBE
ԱՄԱՆՈՐԻ ՀԱՆԴԷՍ
29 Դեկտեմբեր 2017

 

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ՆԱՄԱԿ ԿԱՂԱՆԴ ՊԱՊԱՅԻՆ
ԺԱԳԼԻՆ ԱԳՊԱՇ
ՄԻՐԱՆՏԱ ՄԻՍՆԱՐ
ԱԼԷՔՍ ԷՇՄԷԶՕՂԼՈՒ
ՎԱՐԴԱՆ ՄՈՒՐԱՏՃԸՕՂԼՈՒ
ՃԱՆ ՊԱՐԸՇ
ՐՕՆԻ ՊԱԼԹԱՃԸ
ԱՅԳ ԿԷՕՐԱԼ
ՍԵՍԻԼԻԱ ԿԻՒՆՏԻՒԶ
9 Դեկտեմբեր 2017

ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՃՇՄԱՐԻՏ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
ԼՈՒՍԻՆ ՊԱՍ
ԱՆՈՒՇ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ
ԱՆԱՅԻՍ ԵՕԼՏԱՇ
ՍԻՒԶԻ ՆԱՀԱՊԵՏԵԱՆ
ԱՌՆՕ ՍԱՀԱԹ
ՃԻՆԱ ԿԱՐՏԻՆԻ
ՄԱՐԻԱՄ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ
ՆԱՐԵԿ ՍԵԹ
ԷԼԷՆ ՄԵԼՔՈՒՄԵԱՆ
11 Դեկտեմբեր 2017

ՄԵԾ ՄԱՅՐՍ ԵՒ ՄԻՄԻՆ
ՄԱՐԻԱ ՏՐԴԱՏԵԱՆ
13 Դեկտեմբեր 2017

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ
ՐՕՆԻ ՉԻԼ
14 Դեկտեմբեր 2017

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐՆ ԱԼ ԿԵԱՆՔ ՈՒՆԻՆ
ՄԻՐԷՅ ԻՆԹԻՊԱ
14 Դեկտեմբեր 2017

ՄԵՐ ԲՆՈՒԹԻՒՆԸ
ԴԱԼԻԱ ԿԷԶԷՐՕՂԼՈՒ
14 Դեկտեմբեր 2017

ԲՆՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՄԱՐԴԻԿ
ԳԱՐԻՆ ՏԷՄԻՐՃԻ
14 Դեկտեմբեր 2017

ԿԱՂԱՆԴԻ ԾԱՌ (ԶԱՀՐԱՏ)
ԼԵՒՈՆ ԷՔՄԷՔՃԵԱՆ
ԱԼԷՆ ԱՊԵՏՆԱԿԵԱՆ
18 Դեկտեմբեր 2017

ՀԱՄՆ ՈՒ ՀՈՏԸ
ՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՊԻՊ
26 Դեկտեմբեր 2017

ԿԱՊԻԿՆ ՈՒ ԹՈՒԹԱԿԸ
ԼԻԱՆԱ ՓՈՀԱՆԵԱՆ, ԱՆԻ ՍՈՄՈՆԵԱՆ
28 Դեկտեմբեր 2017

ԵՐԿՈՒ ՔՈՅՐԵՐ
ՄԱՆԷ ՄԱՐՏԻՐԵԱՆ, ԹԻԱ ԽԱՉԵՐԵԱՆ
28 Դեկտեմբեր 2017

ԱՆՀՆԱԶԱՆԴ ՏՂԱՆ
ՍԵԼԻՆ ԳՐԱՄԱՆԼԵԱՆ
28 Դեկտեմբեր 2017

ԳԱՅԼՆ ՈՒ ՄՈՒԿԸ
ԱՄԷՆ ՏԷՄԻՐ, ԿՐԷԿՈՐԻ ԹԻՐ
28 Դեկտեմբեր 2017

ԱՂՈՒԷՍՆ ՈՒ ՄՈՒԿԸ
ՌՈՒԲԷՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
28 Դեկտեմբեր 2017

ԽԱԲԵԲԱՅ ՈՍԿԵՐԻՉԻՆ ՎԵՐՋԸ
ԱՐԹՈՒՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
28 Դեկտեմբեր 2017

ՀԵՐՈՍԸ
ՄԵՂՐԻ ՀԱՊԻՊ
2 Յունուար 2018
ԽԱՉԲԱՌ
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
ՍԵՒԱՆ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
10 Դեկտեմբեր 2017

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
ԳԱՐԻՆ ԵԻԿԻԹՔԻՒՐԹ
11 Դեկտեմբեր 2017

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
ՏԻԱՆԱ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ
12 Դեկտեմբեր 2017

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
ԼԵՒՈՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏԵԱՆ
5 Յունուար 2018

ԱՊՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
ԿԱՐԻ ԷՐԵԱՆ
5 Յունուար 2018

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
ԴԱՒԻԹ ՍԱՅԻՐ
7 Յունուար 2018

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
ԷՐԻԿ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ
7 Յունուար 2018

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Նոյեմբեր – 8 Դեկտեմբեր 2017

 

ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ԹԱՑԱՆԻՆ ՀԱՄՆ ՈՒ ՀՈՏԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
15 Նոյեմբեր 2017

ՇԱՐԺԱՊԱՏԿԵ՞Ր ԹԷ ԹԱՏՐՈՆ
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
18 Նոյեմբեր 2017

ԱՌԱՋԻՆ ՍԷՐԸ ՀԵՐՈՍ ԷՐ
ՄԱՐԱԼ ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ
23 Նոյեմբեր 2017

ՏԻԱՆԱ ՈՒ ՊԻԼԱԼ
ՍԻԼՎԻ ՊԱԼԵԱՆ
5 Դեկտեմբեր 2017

 

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ԱՆՁՐԵՒԻ ՏԱԿ
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
9 Նոյեմբեր 2017

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ (Գ.)
ՍԵՒԱՆ ԼԱԼԻՔՕՂԼՈՒ
12 Նոյեմբեր 2017

ՄԵԾ ՀԱՅՐԻԿԷՆ ԹՈՌԱՆԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
1 Դեկտեմբեր 2017

ՄԸԹԸՐԻՆ ՊԱՏՄԱԾ ԱՐՀԱՒԻՐՔԸ
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
2 Դեկտեմբեր 2017

ՓԻՔՆԻՔԸ
Յ. ՀԵԼՎԱՃԵԱՆ
6 Դեկտեմբեր 2017

 

ԱԿՆԱՐԿ
ՈՒՍՈՒՑԻՉԻՆ ԱԿԱՆՋԸ (Դ.)
ԱՍՈՒՆ
12 Նոյեմբեր 2017

ԿԱՊՈՅՏ ԱՉՔԵՐԸ
ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ
17 Նոյեմբեր 2017

ՀԱՅԵՐԷՆ ՊԼՕԿԻ ԱՇԱԿԵՐՏ ԳՐԻՉՆԵՐԸ
ՀԱՅԵՐԷՆ ՊԼՕԿ
26 Նոյեմբեր 2017

ՄԵՐ ԱԿՆՈՑՆԵՐԸ
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
4 Դեկտեմբեր 2017

 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՕԳՏԱԿԱՐ ԲՈԶԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
9 Նոյեմբեր 2017

ԿԱՓԱՐԻՉ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
9 Նոյեմբեր 2017

ԱՆԱՆՈՒՆ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
12 Նոյեմբեր 2017

ԵՍ ԽԱՒԱՐԸ Կ’ԱՆԻԾԵՄ
ԿԱՐՕ ՄԱՐՏՈՒՆԻ
16 Նոյեմբեր 2017

ԱՐՁԱԿՈՒՈՂ ՃԻՉԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
17 Նոյեմբեր 2017

ՎԱՐՉԱՊԵՏԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
17 Նոյեմբեր 2017

ԻՐՆ ԵՆՔ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
18 Նոյեմբեր 2017

ՃԵՐՄԱԿ-ԿԱՐՄԻՐ-ՍԵՒ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
19 Նոյեմբեր 2017

ՆԱԽԿԻՆԸ
ԶԱՐՄԻՆԷ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
19 Նոյեմբեր 2017

ՄՈՒԽ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
20 Նոյեմբեր 2017

ԹԱՏՐՈՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
25 Նոյեմբեր 2017

ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
25 Նոյեմբեր 2017

ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ
ԹԱՐՄԱՑԱԾ ՏԱՐԻ
ՀԱՄՈՎ ԲԱՐԵՒ ՄԸ
ԾՈՎԸ
ՅԱՊԱՂԱԾ ԼՔՈՒՄԸ
ՏԱԿՆ ՈՒ ՎՐԱՅ
ԲԱՄԲԱՍԱՆՔ
ՍՐԲԵԼ ԱՆԿԱՐԵԼԻ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
26 Նոյեմբեր 2017

ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵ՞Ր
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
26 Նոյեմբեր 2017

ՊԱՏՈՒՀԱՆԻՍ ՏԱԿԷՆ ԵՐԲ ԱՆՑԱՐ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
27 Նոյեմբեր 2017

ԱՍՏՂԱՇԱՐ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
29 Նոյեմբեր 2017

ԲԱՐԵՒ ՄԸ ՏՈՒՐ ՈՒ ԱՆՑԻՐ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
29 Նոյեմբեր 2017

ՈՉԸ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
6 Դեկտեմբեր 2017

ԵՐԵՔ ՔԵՐԹՈՒԱԾ
ԳԻԾԵՐ
ԱՆ Է ՈՐ ԿԱՅ
ՇԻՋԵՐ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
6 Դեկտեմբեր 2017

ԳԻՏՑԱԾ ԲԱՆԵՐԴ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
6 Դեկտեմբեր 2017

 

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ՔՈՒՆԵՄ ԵՐԿՈՒՔԴ ԱԼ՝ ՎԱՐԷՆ ՈՒ ՎԵՐԷՆ
ԿԱՅԻՈՒՍ ՎԱԼԵՐԻՈՒՍ ԿԱՏՈՒԼՈՒՍ
Թրգմն. ՈՅԺ
10 Նոյեմբեր 2017

ԱՅԳԸ
ԵՈԶԷՖ ՖՕՆ ԱՅԽԸՆՏՈՐՖ
Թրգմն. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
13 Նոյեմբեր 2017

ԿԷՅԼԻՈՒՍ, ՄԵՐ ԼԵՍԲԻԱՆ, Ա՛ՅԴ ԼԵՍԲԻԱՆ
ԿԱՅԻՈՒՍ ՎԱԼԵՐԻՈՒՍ ԿԱՏՈՒԼՈՒՍ
Թրգմն. ՈՅԺ
14 Նոյեմբեր 2017

ԲԱՐԵՒ, ԱՂՋԻԿ, Ո՛Չ ՔԻԹԴ Է ՊԶՏԻԿ
ԿԱՅԻՈՒՍ ՎԱԼԵՐԻՈՒՍ ԿԱՏՈՒԼՈՒՍ
Թրգմն. ՈՅԺ
18 Նոյեմբեր 2017

ԴՈՒՆ ԿԸ ՅԱՅՏՆԵՍ, MEA VITA, ՈՐ ԱՅՍ ՍԷՐԸ ՄԵՐ ՄԻՋԵՒ
ԿԱՅԻՈՒՍ ՎԱԼԵՐԻՈՒՍ ԿԱՏՈՒԼՈՒՍ
Թրգմն. ՈՅԺ
28 Նոյեմբեր 2017

 

ԹԱՏԵՐԳՈՒԹԻՒՆ
ՄԱՅԵՍԹՐՕ՜ կամ ԿԱՏԱԿ ԲԱՆ ՉԿԱՐԾԵՍ
ՎԱ(Գ)Ր
25 Նոյեմբեր 2017

ՀԱՅՈՒ ՀՈԳԻՆ կամ ՆՈ՛Ր ՄԱՅՐ, ՆՈ՛Ր ՀԱՅՐ
ՎԱ(Գ)Ր
4 Դեկտեմբեր 2017

ՈՒԽՏ ԵՒ ԱՊՈՒԽՏ
Կամ Յեղափոխական Ռամկավարը
ՎԱ(Գ)Ր
6 Դեկտեմբեր 2017

 

ԲԱՐԲԱՌ
ԹԱՐՍ ԱՇԽԱՐ (Համշէնի բարբառ)
ՌՈԶԱ ԽԱՍՏԵԱՆ
12 Նոյեմբեր 2017

ԿԱՐՄԷՐ ՖՍՏԱՆ ՀԱԳԷՈՒԾԻ (Մուսա Տաղի բարբառ)
ՍԻՐՎԱՐԴ ԱՍԱՏՈՒՐ
14 Նոյեմբեր 2017

ՀԱԶՈՒՐ ՕՅՆԸ ՀԱՐԷՐ ՏԸՍՆԸ ՀԱՆԿԸ ՔԱՌՍԱՈՒՆ ՈՒՐ ՄՈՒՍԱ ԼՕՅՌ (Մուսա Տաղի բարբառ)
ՍԻՐՎԱՐԴ ԱՍԱՏՈՒՐ
14 Նոյեմբեր 2017

ՀԱԶՈՒՐ ՕՅՆԸ ՀԱՐԷՐ ԵԸՐՍՕՆԸ ՕՅՆԸ (Մուսա Տաղի բարբառ)
ՍԻՐՎԱՐԴ ԱՍԱՏՈՒՐ
14 Նոյեմբեր 2017

ԳԱՐՕԴԻԾԱ (Համշէնի բարբառ)
ՌՈԶԱ ԽԱՍՏԵԱՆ
16 Նոյեմբեր 2017

ԽՕՐԱՏԱ (Համշէնի բարբառ)
ՌՈԶԱ ԽԱՍՏԵԱՆ
2 Դեկտեմբեր 2017

 

ԱՆՏԻՊ
ՆԱՄԱԿ ՄԸ Գ. ՇԱՀԻՆԵԱՆԷՆ ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆԻՆ
20 Նոյեմբեր 2017

 

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ԻՍԼԱՄԱՑԱԾ ՀԱՅՈՒՀԻՆ
11 Նոյեմբեր 2017

ԱԶԳԱՍԻՐԱԿԱՆ ԵՌԱՆԴԸ ՄԵՐ ՀԱՅԼԱՅՖԻՆ ՄԷՋ
11 Նոյեմբեր 2017

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԸ
30 Նոյեմբեր 2017

ԶԱՒԷՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԸ
30 Նոյեմբեր 2017

ԵՐԵՍՓՈԽԱՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
30 Նոյեմբեր 2017

 

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ
ՊՕՂՈՍ ՊԵՏՐՈՍ ԺԲ. ՍԱՊՊԱՂԵԱՆ (1904-1909)
14 Նոյեմբեր 2017

 

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ՔԱՂԻ ՓԱՌԱՏՕՆ
ԻԶԱՊԷԼ ՄԱԶԱՔԵԱՆ
10 Նոյեմբեր 2017

ՊԶՏԻԿ ԱՂՋԻԿԸ (ՀԵՔԻԱԹ)
ԼԱՐԱ ԵՂԻԱՅԵԱՆ
10 Նոյեմբեր 2017

Ո՞Վ ԵՄ ԵՍ
ՍԱՐՕ ՄԱԹՈՍԵԱՆ
10 Նոյեմբեր 2017

ՈՐՈՇՈՒՄ
ՏԱՆԻԷԼ ՔԷՃԷՃԵԱՆ
10 Նոյեմբեր 2017

ԱՆՏՈՒՆ ՏՂԱՆ
ՄԱԹԻՈՒ ՄԱԼԽԱՍԵԱՆ
10 Նոյեմբեր 2017

ՓՈՔՐԻԿ ՏՂԱՆ (ՀԵՔԻԱԹ)
ԱԼՖՐԷՏ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ
10 Նոյեմբեր 2017

ՏՂԱՆ ՈՒ ԱՂՋԻԿԸ (ՀԵՔԻԱԹ)
ՔԱԹՐԻՆ ԽԱԼԻԼ
10 Նոյեմբեր 2017

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ
ԴԱԼԻԱ ՊԱՐԸՇ
10 Նոյեմբեր 2017

ԼՐԱԳԻՐԸ
ԼԱՐԱ ԳԸՐ
10 Նոյեմբեր 2017

ԾՈՎՈՒՆ ԱՓԻՆ ՕՐ ՄԸ
ԳԱՐԻՆ ՏԷՄԻՐՃԻ
10 Նոյեմբեր 2017

ՓԱՐԻԶԻ ՊՏՈՅՏԸ
ԱԼԷՆ ՆՇԱՆ
10 Նոյեմբեր 2017

ՏԱՐՕՐԻՆԱԿ
ՃԷՍԻՔԱ ԳՈՒՄՐՈՒԵԱՆ
16 Նոյեմբեր 2017

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՐ
ՆԱԻՐԱ ԿԷՆՉ
17 Նոյեմբեր 2017

ՄԱՅՐԻԿԻՍ ՀԵՏ ՕՐ ՄԸ
ՄԻՐԷՅ ԻՆԹԻՊԱ
17 Նոյեմբեր 2017

ՄՈՆՈՓՈԼԻ
ԱՐԹԻՆ ՏԷՄԻՐՃԻ
17 Նոյեմբեր 2017

ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՍՆՈՒՆԴՆԵՐ
ԱԼԷՆ ՆՇԱՆ
17 Նոյեմբեր 2017

«ԱՉՔԵՐՈՒՍ ՆԱՅԻՐ»
ՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՊԻՊ
23 Նոյեմբեր 2017

ՓՈԼԻՍ ՊԵՏՐՈՍԻՆ ՓԱՄՓՈՒՇՏԸ
ՄԱՐԻԱ ՏՐԴԱՏԵԱՆ
28 Նոյեմբեր 2017

ԱՆԱՍՆԱՊԱՀՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՀՈՂԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ
ՍԱՅԱԹ ՉԱՂԼԱ
30 Նոյեմբեր 2017

ԲՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍ ՄԸ
ԼԱՐԱ ԳԸՐ
30 Նոյեմբեր 2017

ՁԱՅՆԴ ՀԱՆԷ՛
ՆԱՐՕՏ ՊՕՅԱՃԸ
30 Նոյեմբեր 2017

ԻՄ ՄԷԿ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹԻՒՆՍ
ՄԻՍԱՔ ԵԱԿԱՆ
ՌԻԹԱ ԹԱՔԻՍԻ
ԼՈՌԻ ՊԱԼԱՏԵԱՆ
ՆԱՐԵԿ ՍՎԱՃԵԱՆ
3 Դեկտեմբեր 2017

 

ԽԱՉԲԱՌ
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
ՄԱԿԱԼԻ ՏԷԿԻՐՄԵՆՃԵԱՆ
4 Դեկտեմբեր 2017

ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
ՆԱԹԱԼԻ ԱԼԻՍ
4 Դեկտեմբեր 2017

ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
ԹԱԼԻՆ ՏԷՏԷԵԱՆ
6 Դեկտեմբեր 2017

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
ՇՈՒՇԱՆ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
8 Դեկտեմբեր 2017

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
ՄԵԼԻՆԱ ԿԻՅՈՆ
8 Դեկտեմբեր 2017

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: