ԱԶՆԻՒ ՄՆԱԿԵԱՆ

Ազնիւ Մնակեան.png

اَزنيف مناقيان خانم) الماس رولنده)

(Azniv Mınakyan Hanım) Elmas rolünde

Տիկին Ազնիւ Մնակեան՝ Էլմասի դերով

«Շէպապ» («Պատանեկութիւն»), գրական, ընկերային եւ իմաստասիրական շաբաթաթերթ,
հիմնադիրներ՝ Նէժատ Կալի-Իսմայիլ Ֆայիգ, հրատարակչութեան տնօրէն՝ Սալահէտտին Էնիս, Կ. Պոլիս, 24 Շուպաթ 1334 (24 Փետրուար 1918), թիւ 24։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՎԱՀՐԱՄ ՓԱՓԱԶԵԱՆ (1888-1968)

Դերասան, գրող

Վահրամ Փափազեան

Աղբիւր՝ «Թատրոն եւ երաժտութիւն», պատկերազարդ հանդէս թատերական, երաժշտական, գեղարուեստական. խմբագիր-հրատարակիչ՝ Անտօն Մայիլեան, Բագու, Ը. տարի, թիւ 4-5, Ապրիլ-Մայիս, 1917։

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

ԻՆՏՐԱ, ՏԻՐԱՆ ՉՐԱՔԵԱՆ (1875-1921)

Indra

Այս դիմանակարին հեղինակն է ՄԱՐԻԱ ՔԷՕՖԹԷԵԱՆ, որ Ազգային Յառաջ-Գալուստ Կիւլպէնկեան Վարժարանէն  շրջանաւարտ է (2016) եւ կը բնակի Այնճար, Լիբանան:

Շնորհակալութիւն կը յայտնենք Մարիային, որ մեր առաջարկին վրայ Ինտրայի դիմանկարը գեղեցկօրէն վերարտադրեց։

ՀԱՅԵՐԷՆ blog

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ՆՈՐ ԴԻՄԱՆԿԱՐՆԵՐ ԲԻՒԶԱՆԴ ԹՕՓԱԼԵԱՆԻ ՁԵՌՔԷՆ

Ստորեւ կը հրապարակենք դիմանկարներու նոր շարք մը ֆրանսահայ բանաստեղծ ու գեղանկարիչ Բիւզանդ Թօփալեանի հաւաքածոյէն։ Դարձեալ շնորհակալութիւն՝ յարգելի Անի Գամպուրեանին (Փարիզ), որ մեզի տրամադրելով իր մօրեղբօր սոյն գեղանկարները, անոր վաստակին հանդէպ իր վարակիչ նուիրումին արտայայտութիւն կու տայ անգամ մը եւս։

ՀԱՅԵՐԷՆ BLOG

Victor Gardon
Victor Gardon, Վահրամ Կաքաւեան (1903-1973)
Անտիպ

Արփիկ Միսաքեան.jpg
Արփիկ Միսաքեան (1926-2015)
Անտիպ

Կարօ Մեհեան

Կարօ Մեհեան, Ղազարոսեան (1898-1984)
Անտի՞պ

Նազարէթ Թօփալեան
Նազարէթ Թօփալեան (1933-2016)
Անտիպ

Նիկողոս Սարաֆեան
Նիկողոս Սարաֆեա՞ն (1902-1972)
1948, անտի՞պ

Սոնա Թօփալեան

Սոնա Թօփալեան (1908-1986)
Բ․ Թօփալեանի կինը։ Անտիպ

Վահրամ Մավեան բ

Վահրամ Մավեան (1926-1983)
Գէորգ Մարաշլեան, Վահրամ Մաւեան (Պուէնոս Այրէս, 1984)

Օհան Տուրեան ա
Օհան Տուրեան (1922-2011)
Անտիպ

Օհան Տուրեան2
Օհան Տուրեան (1922-2011)
Անտիպ

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԲԻՒԶԱՆԴ ԹՕՓԱԼԵԱՆԻ ՏՊԱԳՐԵԱԼ ԳԾԱՆԿԱՐՆԵՐԷՆ

%d5%a91
Կարօ Փօլատեան (1911-1986)
1949, Փարիզ
Կարօ Փօլատեան, Կը հրաժարիմ հայութենէ, Փարիզ, 1949:
«Ջահակիր» շաբաթաթերթ, Գահիրէ, թիւ 55, 15 Յունուար 1954:
“Armenia”, Marseille, n° 46, juillet-août 1979.
“France-Arménie”, Lyon, n° 50, octobre 1986.

%d5%a92
Զարեհ Որբունի (1902-1980)
«Աշխարհ» շաբաթաթերթ, Փարիզ, 27 Օգոստոս եւ 31Դեկտեմբեր 1960:

%d5%a93
Էդուարդ Թօփչեան (1911-1975)
1965
«Աշխարհ» շաբաթաթերթ, Փարիզ,11 Սեպտեմբեր 1965:

%d5%a94
Վաղարշակ Մելիքեան
«Զուարթնոց», ամսաթերթ, Փարիզ, նոր շրջան, Ա. Տարի, թիւ 4, 10 Փետրուար 1956:

Յարութիւն Ֆրէնկեան.jpg
Յարութիւն Ֆրէնկեան
14-7-1941 (?)
Արդի հայ գրականութիւն, Բ. հատոր, Փարիզ, 1941, էջ 217:

%d5%a3%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d5%b4
Գեղամ Քերէսթէճեան (1892-1981)
«Գրական» ամսաթերթ, Փարիզ, Օգոստոս-Դեկտեմբեր 1962:

%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%b6
Ահարոն Տատուրեան (1886-1965)
«Զուարթնոց» ամսաթերթ, Փարիզ,15 Յունիս 1957:

%d5%bd
Նիկողոս Սարաֆեան (1902-1972)
Krikor Beledian, Cinquante ans de littérature arménienne en France
Paris 2001, պատկեր թիւ 50:

%d5%af%d5%b8%d5%b4%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd
Կոմիտաս (1869-1935)
«Զուարթնոց» տարեգիրք, Փարիզ, Բ. հատոր, 1939:
«Զուարթնոց» ամսաթերթ, Փարիզ, նոր շրջան, Ա. տարի, թիւ 5-6, Մարտ-Ապրիլ 1956:
«Աշխարհ» շաբաթաթերթ, Փարիզ, ?, 1961:

%d5%a1%d5%b6%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%a1%d5%b6
Antoine Meillet (1866-1936)
«Յառաջ» օրաթերթ, Փարիզ,13 Նոյեմբեր 1966:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԲԻՒԶԱՆԴ ԹՕՓԱԼԵԱՆԻ ՏՊԱԳՐԵԱԼ ԳԾԱՆԿԱՐՆԵՐԷՆ

Նախորդ բաժինով ներկայացուցած էինք Բիւզանդ Թօփալեանի քանի մը անտիպ գծանկարները։ Այստեղ կը ներկայացնենք մամուլի էջերուն արդէն իսկ լոյս տեսած խումբ մը այլ դիմանկարներ։ Զանոնք մեզի տրամադրած ու մատենագիտական տուեալները նշած է յարգելի Անի Գամպուրեանը կրկին։ Դարձեալ շնորհակալութիւն իրեն։

ՀԱՅԵՐԷՆ BLOG

%d5%be%d5%ab%d5%af%d5%bf%d5%b8%d6%80-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a5%d5%a1%d5%b6
Վիկտոր Համբարձումեան (1908-1996)
1961, Բիւրական
«Անդաստան» պարբերական, Փարիզ, թիւ 16, 1965, էջ 138
«Աշխարհ» շաբաթաթերթ, Փարիզ, 13 Նոյեմբեր, 1965
«Արեգակ» ամսաթերթ, Լոնտոն, Գ. տարի, թիւ 23, Փետրուար, 1966
«Աշխարհ» շաբաթաթերթ, Փարիզ, 9 Հոկտեմբեր, 1968

 

%d5%b0%d5%ab%d6%82%d5%ba%d5%a7%d6%80-%d5%aa%d5%ab%d6%82%d5%a7%d5%b6
Հիւպէր Ժիւէն (1926-1987)
«Գրական ամսաթերթ», Փարիզ, Ա. տարի, թիւ 1, Դեկտեմբեր, 1961
Camille Lecrique, “Hubert Juin”, Paris 1962, p. 3

 

%d5%a5%d5%a6%d6%80%d5%a1%d5%bd-%d5%b0%d5%a1%d5%bd%d6%80%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%a1%d5%b6
Եզրաս Հասրաթեան (1903-1981)
«Աշխարհ» շաբաթաթերթ, Փարիզ, 25 Նոյեմբեր, 1961

 

%d5%be%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b6-%d5%a9%d5%a7%d6%84%d5%a7%d5%a5%d5%a1%d5%b6
Վահան Թէքէեան (1878-1945)
«Արեւմուտք» շաբաթաթերթ, Փարիզ, 22 Ապրիլ, 1945
Վահան Թէքէեան, «Նամակներ Լեւոն Զաւէն Սիւրմէլեանին»
բ. տպ., Նիւ Եորք, 1950, ճակատապատկեր

 

%d6%85%d5%b0%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a5%d5%a1%d5%b6
Օհան Տուրեան (1922-2011)
«Անդաստան» պարբերական, թիւ 8/9, Փարիզ, 1958, էջ 192
Puzant Topalian, “Le Jour du Monde”, 2e éd., 1966, h.-t.

 

%d5%a1%d6%80%d5%a9%d5%ab%d6%82%d6%80-%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d5%b4%d5%b8%d5%be
Արթիւր Ադամով (1908-1970)
«Սովետական Արուեստ» ամսագիր, Երեւան, թիւ 10, Հոկտեմբեր, 1965

 

%d5%b6%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab
Շաւարշ Նարդունի (1898-1968)
«Զուարթնոց» տարեգիրք, Ա. տարի, 1937, էջ 80
«Արեւմուտք» շաբաթաթերթ, 16 Յունուար, 1949

 

%d5%be%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%a7%d5%b6-%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b7%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%a1%d5%b6
Վազգէն Շուշանեան (1902-1941)
8 Ապրիլ 939 (?)
«Յառաջ գրական», Պէյրութ, Մարտ-Ապրիլ, 1962
Գառնիկ Ադդարեան, «Վազգէն Շուշանեան», Պէյրութ, 1966, էջ 8

 

%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d6%80%d5%b8%d5%bd-%d5%a6%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%b5%d5%a5%d5%a1%d5%b6
Պետրոս Զարոյեան (1903-1986) 1941
Պետրոս Զարոյեան, «Սեւ ու ճերմակ», Փարիզ, 1941, ճակատապատկեր

 

%d5%a1%d6%80%d5%b7%d5%a1%d5%af-%d5%b9%d6%85%d5%ba%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%a1%d5%b6
Արշակ Չօպանեան (1872-1954)
«Զուարթնոց» ամսագիր, Փարիզ, 15 Օգոստոս, 1938
Արշակ Չօպանեան, «Բանաստեղծութիւններ», Փարիզ, 1949
«Աշխարհ» շաբաթաթերթ, 28 Մայիս, 1960
Edmond Khayadjian, “Archag Tchobanian et le mouvement arménophile en France”
Marseille  1986

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԳԾԱՆԿԱՐՆԵՐ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ ԲԻՒԶԱՆԴ ԹՕՓԱԼԵԱՆԻ ԱՐԽԻՒԷՆ

Կարգ մը հայ գրողներ եղած են բազմատաղանդ։ Նկարչութիւնը, երաժշտութիւնը եւ այլ արուեստներ ունեցած են եւ ունին՝ գրականութիւնը ամբողջացնողի կամ անոր հետեւողի, ընկերակցողի դեր եւ իմաստ։ Տիրան Չրաքեան՝ Ինտրա (1875-1921) նման հետաքրքրական օրինակ մըն է իբրեւ բանաստեղծ, արձակագիր, նկարիչ, ջութակահար, բուսաբան եւ այլն։

Անոնցմէ է նաեւ ֆրանսահայ բանաստեղծ եւ նկարիչ՝ Բիւզանդ Թօփալեան (1902-1970): Ան գեղարուստի կրթութեան հետեւած է Ժիւլիան  (Académie Julian) եւ Կրանտ Շոմիէր (Académie de la Grande Chaumière) ակադեմիաներուն մէջ, 1930ական թուակններուն, Փարիզ։ Հալէպի ու Փարիզի մէջ հիմնած է Արաքս տպարանները։ Իբրեւ տպարանատէր հաւանաբար շատ աւելի հանգիստ կրնար ձեռնամուխ ըլլալ իր հրատարակած գիրքերուն ու հանդէսներուն նկարազարդումներն ու ձեւաւորումները կատարելու, այսպէս բանաստեղծ-գրող-խմբագիր ըլլալու իր հանգամանքին կողքին նաեւ զարգացնելով գեղագէտի, գեղարուեստասէրի ու գեղանկարիչի իր շնորհքը։ Իր գործերէն նմոյշներ կը գտնուին նաեւ Հայաստանի Ազգային Պատկերասրահը։

Իր ստեղծագործական ու գրական ժառանգութեան հանդէպ յատուկ գուրգուրանք ցուցաբերած է ու ցարդ կը ցուցաբերէ իր քրոջ աղջիկը՝ Անի Գամպուրեան (Փարիզ), որ հեղինակն է Վիքիփետիայի վրայ «Բիւզանդ Թօփալեան» ֆրանսերէն յօդուածին (https://fr.wikipedia.org/wiki/Puzant_Topalian), ինչպէս նաեւ կազմած է Թօփալեանի հիմնադրած ու խմբագրած «Անդաստան» Գրականութեան եւ Արուեստի պարբերականին ալ մատենագիտութիւնը («Մատենագիտական ցուցակ Անդաստան Գրականութեան եւ Արուեստի պարբերականի (խմբագիր՝ Բիւզանդ Թօփալեան, Փարիզ․1952-1969)», («Հասկ» հայագիտական տարեգիրք, Անթիլիաս, Զ. տարի, 1994, էջ 195-220):

Անի Գամպուրեան մեր տրամադրութեան տակ դրած է Թօփալեանի արխիւէն հետեւեալ գծանկարները, որոնք հաւանաբար աւարտուն կամ կիսաւարտ սերտողութիւններ են։ Իրեն կը յայտնենք մեր խորին շնորհակալութիւնն ու երախտագիտութիւնը։

ՀԱՅԵՐԷՆ BLOG

%d5%a2-%d5%a9-%d5%b7%d5%a1%d5%b0%d5%b6%d5%a1%d5%a6%d5%a1%d6%80
Բիւզանդ Թօփալեան, գործ՝ Գույումճեան Շահնազարի (1897-1978)

%d5%bd%d5%b8%d5%b6%d5%a1-%d5%a9%d6%85%d6%83%d5%a1%d5%ac%d5%a5%d5%a1%d5%b6
Բիւզանդ Թօփալեան, գործ՝ Բ․ Թ․ի կնոջ՝ Սոնա Թօփալեանի (1908-1986)

%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%ad%d5%a1%d5%b6-%d5%a1
Բիւզանդ Թօփալեան, գործ՝ Ալեքսանդր Սարուխանի (1898-1977)
Փարիզ, 16-11-59

%d5%af%d5%b8%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6-%d5%a6%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%a1%d5%b6
Կոստան Զարեան (1885-1969), գործ՝ Բիւզանդ Թօփալեանի

%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%b9-%d5%a6%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%a1%d5%b6
Հրաչ Զարդարեան (1892-1986), գործ՝ Բիւզանդ Թօփալեանի

%d5%b6%d5%ab%d5%af%d5%b8%d5%b2%d5%b8%d5%bd-%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%86%d5%a5%d5%a1%d5%b6
Նիկողոս Սարաֆեան (1902-1972), գործ՝ Բիւզանդ Թօփալեանի

%d5%b7%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b6-%d5%b7%d5%a1%d5%b0%d5%b6%d5%b8%d6%82%d6%80
Շահան Շահնուր (1903-1973), գործ՝ Բիւզանդ Թօփալեանի

%d5%b7%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b6-%d5%ba%d5%a7%d6%80%d5%ba%d5%a7%d6%80%d5%a5%d5%a1%d5%b6
Շահան Պէրպէրեան (1891-1956), գործ՝ Բիւզանդ Թօփալեանի
21-9-1938

%d6%85%d5%b0%d5%a1%d5%b6-1
Օհան Կարօ՝ Յովհաննէս Կարապետեան (1890-1933)
գործ՝ Բիւզանդ Թօփալեանի

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: