ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆԻ «ՈՍՏԱՅՆ 15 – ԶՐՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄ» ՀԱՏՈՐԸ

Վրէժ-Արմէն առցանց հրապարակեց իր նոր հատորը՝ «Ոստայն 15 – Զրուցապատում», որ կը բաղկանայ աւելի քան կէս դարու ընթացքին իր ունեցած բազմաթիւ հարցազրոյցներէն ընտրուած փունջէ մը, թիւով 72, օրին հրատարակուած «Յուսաբեր»ի, «Հայրենիք»ի, «Բագին»ի, «Դրօշակ»ի ու մանաւանդ «Հորիզոն»ի մէջ։ Հատորը ձօնուած է հարցազրոյցներու մեծ վարպետին՝ Կարօ Փօլատեանի յիշատակին։

Իր ներածականին մէջ հեղինակը կը նշէ, թէ «Ի տարբերութիւն այլ նման հաւաքածոներու, այստեղ չեն տրուած հարցազրոյցները ամբողջութեամբ, ոչ ալ յաջորդաբար զետեղուած են զրուցակիցի մը ընտրուած բոլոր պատասխանները, այլ զանազան անձերու ըսածները համախմբուած են տուեալ հարցադրումի մը շուրջ։ Այսպէս գոյացած են 17 գլուխներ՝ բաժնուած 6 “սեղաններու”։ Անշուշտ նոյն զրուցակիցները կ՚երեւին մէկէ աւելի գլուխներու մէջ, մէկէ աւելի սեղաններու շուրջ»։

Զրուցակիցներուն մէջ կը հանդիպինք Արամ Հայկազի, Մինաս Թէօլէօլեանի, Վահէ Օշականի, Վահագն Տատրեանի, Սիլվա Կապուտիկեանի, Աշոտ Զօրեանի, Բիւզանդ Կոճամանեանի, ինչպէս նաեւ աւելի ժամանակակից Ռուբէն Յովսէփեանի, Ռազմիկ Դաւոյեանի, Րաֆֆի Արմէնեանի, Թովմաս Պօղոսեանի, Գրիգոր Ակոբեանի, Արծուի Բախչինեանի կամ Իշխան Չիֆթճեանի նման 61 դէմքերու։

Ահա մի քանի օրինակ անոնց ըսածներէն.

Արամ Հայկազ. «Իրաւ քննադատութեան պակաս կայ, հրապարակ հանուած ամեն գիրք գովուած է մամուլին մէջ… ամեն գրող յաջողած է ձեւով մը գրիչ բռնող բարեկամ մը ճարել, որ գովեստով գրախօսած է իր գիրքը… եւ ընթերցողը, գիրքը գնելէ ետք, տեսած է, որ այդ բոլորը սուտ կամ չափազանցուած են»:

Յարութիւն Քիւրտեան. «Յոյս ալ չկայ, որ մօտ ապագային եկեղեցի շինելէ կամ բարեգործութիւն ընելէ ձեռք քաշուի նման [մշակութային] բաներու ալ գոնէ փոքր յատկացում մը ընելու համար: Քա՛ւ լիցի, երբեք յուսացողներէն չեմ, որ նման հրաշք մը կրնայ պատահիլ»:

Վահագն Տատրեան. «Այսօր հայկական ցեղասպանութեան մասին շատ մը նիւթեր աւելի քարոզչական բնոյթ ունին քան թէ լուրջ ակադեմական: Լուրջ գործերու գնահատումի վհատեցուցիչ պակաս մը կայ»։

Մինաս Թէօլէօլեան. «Հայ թերթը հայերէնի կը կարօտի, հայագիր խմբագիրներու եւ գրաշարներու պէտք ունի, հայերէնին ընտանի ընթերցողներով կրնայ շնչել,– չենք ուզեր խօսիլ խմբագրական կոչումի, հանրային ճանաչումի, հրապարակագրային վարուցանի մասնայատուկ կարողութեանց ու տակաւին տարբեր տուեալներու մասին»:

Ըստ հեղինակին, կարդալով այս հարցազրոյցները, մենք կրնանք նկատել, թէ որքան ալ որ այնտեղ արտայայտուած մտքերը «գունաւորուած են օրուան պայմաններէն ու իրավիճակներէն», նաեւ չենք կրնար չնկատել, որ անոնք յաճախ ի զօրու մնացած են մինչեւ օրս։

Վրէժ-Արմէն դիտել կու տայ, որ «երբ կը վերադառնամ հարցազրոյցներուս, կ՚անդրադառնամ, թէ ինչպէս տարիներու հեռաւորութեան վրայ նոյն հարցումներուն յաճախ նոյն պատասխանները ստացած եմ բոլորովին տարբեր անձերէ, տարբե՛ր սերունդներու պատկանող անձերէ։ Եւ երբեմն կը ստիպուիմ ես ինծի հարց տալու, թէ արդեօք ի զո՞ւր էին ջանքերս ընթերցողին, եւ անշուշտ՝ ընթերցողին ճամբով ալ հաւաքականութեա՛ն սեփականութիւնը դարձնելու այդ մտքի մարդոց, արուեստի մարդոց մտածումները, իմաստուն խօսքերը, հեռատե՛ս մօտեցումները մեր ազգին, մեր հայրենիքին, մեր Դատին, մեր լեզուին ու մշակոյթին մասին։ Զրուցակիցներս ազդարարած են, բայց կարծես չեն լսուած…։ Որքա՜ն դասեր կրնայինք սորված ըլլալ ու չենք սորված տակաւին…»։ Ապա կ՚աւելցնէ. «Այս հաւաքածոն թող ըլլայ վերջին փորձ մը այդ ուղղութեամբ»։

Մոնթրէալաբնակ գեղանկարիչ Պերճ Չաքըճեանի գործերը յատուկ փայլք մը կու տան այս հրատարակութեան։

Հեղինակին այս ու անոր նախորդող 11 հատորները մատչելի են ընթերցողին այստեղ՝ https://hayerenblog.wordpress.com/ Գիրքեր։ Հոն կարելի է կարդալ նաեւ հեղինակի նամականիէն մաս մը Անտիպ բաժինին մէջ։

Գիրքը կարդալու համար սեղմեցէ՛ք այս կապը.
ՈՍՏԱՅՆ 15 – ԶՐՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄ

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ:

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆԻ «ՈՍՏԱՅՆ 14 – ԲԱՐԵ՛Ւ, ԸՆԿԵՐ» ՀԱՏՈՐԸ

Լոյս տեսաւ Վրէժ-Արմէնի այս նոր առցանց հատորը, որ կը բաղկանայ 60 յօդուածներէ, 131 էջ՝ ընդգրկելով աւելի քան երեսուն տարիներու վրայ տարածուած գրութիւններ, որոնք լոյս տեսած են «Դրօշակ»ի ու «Հորիզոն»ի մէջ։

Նիկոլ Աղբալեանի յիշատակին նուիրուած է այս գիրքը, որուն «Ինչու ա՛յս հատորը» ներածականին մէջ կը կարդանք.

Ես Աղբալեանը ճանչցած եմ իր երկու գործերով, զորս կարդացած եմ շատ կանուխ. մէկը՝ «Մտածումներ Հ. Յ. Դաշնակցութեան մասին» (որ հեղինակած է Ն. Հանգոյց ծածկանունով), միւսը՝ «Բանասէրի յուշագիրը», որ լոյս տեսած է պրակ առ պրակ։ Առաջինը կազմաւորած է դաշնակցականի իմ ըմբռնումը, երկրորդը խորացուցած է մեր լեզուին հանդէպ հետաքրքրութիւնս։ 

Վրէժ-Արմէն կ՚աւելցնէ. 

Միայն կարելի է ներշնչուիլ Աղբալեանի համեստութենէն, իր գործին հանդէպ ունեցած կիրքէն ու բացարձակ անշահախնդրութենէն։ Այդ սեփական յատկանիշերը, աւելիով, հիմնաւորուած են իր վերոյիշեալ «Մտածումներ»ուն մէջ, եւ այդ մտածումներն ալ յաճախ հիմքը կազմած են ընդհանրապէս «Ընկերական մտորումներ» վերտառութեամբ լոյս տեսած յօդուածներուս, որոնք համախմբուած են այստեղ։  

Գրածներուս մէկ մասը արդիւնք է տագնապանքի՝ ի տես թերացումներու, տկարացումներու, սայթաքումներու, միւս մասը կը բխի հրճուանքէ՝ ի տես այն նուիրումին, աներեր հաւատքին եւ անյողդողդ կամքին, զորս ցուցաբերած են ու կը ցուցաբերեն շատեր՝ կուսակցականներ թէ անկուսակցականներ։ 

Հեղինակը կը ներկայացնէ ոչ միայն այն զոհողութիւններն ու դժուարութիւնները, նոյնիսկ հիասթափութիւնները, որոնք բաժին կ՚իյնան հասարակական կեանքի մասնակիցներուն, այլեւ այն հոգեկան բաւարարութիւնն ու հաճոյքը, որ անոնք կը վայելեն երբ կը յաջողին հաւաքաբար գործ մը իրականացնել։

Այս հատորս թող հրաւէր մը նկատուի բոլորին՝ իրենց գործուն մասնակցութիւնը բերելու մեր կուսակցութիւններուն ու միութիւններուն աշխատանքներուն, մէկդի դնելով անձնական դառնութիւններն ու նկատողութիւնները՝ ի սպաս Հայ դատին ու հայութեան գոյամարտին,– դիտել կու տայ Վրէժ-Արմէն։

Հատորը ճոխացած է Պետրոս Ասլանեանի կտաւներով։

Հեղինակին վերջին տասնմէկ հատորները՝ սկսեալ «Ոստայն 4»էն, մատչելի են ընթերցողին այստեղ՝ https://hayerenblog.wordpress.com/ Գիրքեր։ Հոն կարելի է կարդալ նաեւ հեղինակի նամականին, որ հետզհետէ կ՚ամբողջանայ։

21 մարտ 2020

Գիրքը կարդալու համար սեղմեցէ՛ք այս կապը.
«ՈՍՏԱՅՆ 14 – ԲԱՐԵ՛Ւ, ԸՆԿԵՐ»

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ:

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆԻ «ՈՍՏԱՅՆ 13 – ԹԵԼԵՐ, ԹԵՒԱԾՈՒՄՆԵՐ» ՀԱՏՈՐԸ

Լոյս տեսաւ Վրէժ-Արմէնի «ՈՍՏԱՅՆ 13 – Թելեր, թեւածումներ» առցանց հատորը, որ կը բաղկանայ չորս մասէ․ «Այս անհամար թելերը», «Մենք մեզի», «Պաստառին առջեւ» եւ «Ասկէ անկէ»՝ 47 գրութիւններով, 105 էջ։ 

Հատորին «Երկու խօսք» ներածականին մէջ կը կարդանք. 

Առաջին մասը ձեւով մը շարունակութիւնը կը հանդիսանայ առաջին երկու գրքերուս՝ «Ոստայն 1» եւ «Ոստայն 2», ուր կը գրէի հարազատներուս, ընկերներուս-բարեկամներուս եւ ծանօթներուս հետ ունեցած կապերուս մասին, որոնք ատենին կը պահուէին նամակագրութեամբ, իսկ հիմա արդէն տարբեր թելերով։  

Երկրորդ մասին մէջ անձնական ապրումներ են՝ ուրախութիւններ ու վիշտեր՝ ծնողքի կորուստին կամ զաւակներու եւ թոռնիկներու ծնունդին, հասակ առնելուն եւ ձեռքբերումներուն առնչուած։ Այդ ապրումները, վստահ եմ, միայն իմս չեն, այդ պատճառաւ ալ կը բաժնեմ ընթերցողներուս հետ։  

Երրորդ մասը նորութիւն մըն է բաղդատաբար միւս հատորներուս։ Հոն տեղ գտած են գրելու գործընթացին, բառերու որոնումին, նիւթերո՛ւ որոնումին եւ յարակից հարցերու մասին գրած յօդուածներս։ 

Գալով չորրորդ մասին, այնտեղ պիտի գտնէք տարբեր բնոյթի յօդուածներ՝ զանազան պահեր ու փորձառութիւններ ի մի բերող։ Կարելի է այս մասն ալ շարունակութիւնը համարել «Ոստայն 9 – Մանրանկար» եւ «Ոստայն 12 – Հանգոյցներ» հատորներուս։  

Ինչպէս այդ վերջինի պարագային, այստեղ եւս Վրէժ-Արմէն դիտել կու տայ, թէ կարծէք միշտ «Ոստայն 4 – Իմ ուղեպատումը» հատորն է, որ կը շարունակուի, որովհետեւ բոլոր գրութիւններն ալ կ՚առընչուին մեր կեանքին։ 

Այս հատորը բարեզարդուած է Արեգ Էլիբեկեանի կտաւներով։

Հեղինակին վերջին տասը հատորները՝ սկսեալ «Ոստայն 4»էն, մատչելի են ընթերցողին Հայերէն blog կայքէջի «Գիրքեր» բաժնին մէջ (https://hayerenblog.wordpress.com/ Գիրքեր)։ Այնտեղ կարելի է կարդալ նաեւ հեղինակի ոչ-անձնական բնոյթի նամականին, որ հետզհետէ պիտի ամբողջանայ։ 

10 Նոյեմբեր 2019

Հատորը ամբողջութեամբ կարդալու համար սեղմել՝

ՈՍՏԱՅՆ 13 – ԹԵԼԵՐ, ԹԵՒԱԾՈՒՄՆԵՐ

ՄԱՐԴԸ ԸՆԴԴԷՄ ՄԱՐԴՈՒ

ՄԱՀԱՓՈՐՁԵՐ ԵՒ ՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ
(1890-1908)

Հրատարակիչ՝ Հայկ Աւագեան
Խորագիր՝ Մարդը ընդդէմ մարդու․ մահափորձեր եւ սպանութիւններ հայկական օրինակով (1890-1908)
Արփիար Արփիարեանի սպանութեան 110-ամեակին առիթով, Գ․
«Ջահակիր» շաբաթաթերթի Յաւելուած ԺԴ․
Գահիրէ
2018
Էջ՝ 169
Հատորը ամբողջութեամբ այստեղ՝

https://archive.org/details/TchahagirSupplementNo.14

ԱՐՓԻԱՐ ԱՐՓԻԱՐԵԱՆԻ ԼՈՆՏՈՆԵԱՆ ԹՂԹԱԾՐԱՐԸ ԳԱՀԻՐԷԻ ՄԷՋ

Հրատարակիչ՝ Հայկ Աւագեան
Խորագիր՝ Արփիար Արփիարեանի լոնտոնեան թղթածրարը Գահիրէի մէջ
Արփիար Արփիարեանի սպանութեան 110-ամեակին առիթով, Բ․
«Ջահակիր» շաբաթաթերթի Յաւելուած ԺԳ․
Արխիւային վաւերագրեր
Գահիրէ
2018
Էջ՝ 494

Հատորը ամբողջութեամբ այստեղ՝

https://archive.org/details/TchahagirSupplementNo.13

ԱՐՓԻԱՐ ԱՐՓԻԱՐԵԱՆԻ ՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

Հեղինակ՝ Հայկ Աւագեան
Խորագիր՝ Արփիար Արփիարեանի սպանութիւնը
Արփիար Արփիարեանի սպանութեան 110-ամեակին առիթով, Ա․
«Ջահակիր» շաբաթաթերթի Յաւելուած ԺԲ․
Ուսումնասիրութիւն
Գահիրէ
2018
Էջ՝ 155

Հատորը ամբողջութեամբ այստեղ՝

https://archive.org/details/TchahagirSupplementNo.12

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆԻ «ՈՍՏԱՅՆ 12 – ՀԱՆԳՈՅՑՆԵՐ» ՀԱՏՈՐԸ

Լոյս տեսաւ Վրէժ-Արմէնի «ՈՍՏԱՅՆ 12 Հանգոյցներ» առցանց հատորը, որ կը բաղկանայ չորս մասէ՝ «Խրախճանք», «Գարուն ա, ձուն ա արել…», «Զարտուղի պատմուածքներ» եւ «Հայեր»՝ 27 գրութիւններով, 72 էջ։

Իր ներածական «Երկու խօսք»ին մէջ հեղինակը կը գրէ.

«Առաջին մասը կը պարունակէ զանազան խրախճանքներու կամ տօնակատարութիւններու առթիւ ապրուած պահեր, մտորումներ։

«Երկրորդին յօդուածները կապուած են բնութեան, յատկապէս ձմռան, ձիւնին ու սառանձրեւին, որոնք մեր կեանքին անբաժան մասը կը կազմեն այս քաղաքին մէջ։

«Երրորդ մասը զարտուղի պատմուածքներ են, թէեւ առնչուած մեր առօրեային, սակայն տարօրինակ դարձուածքներով, որոնք ոչ միայն հաճելի պատում մը կրնան հանդիսանալ, այլեւ մտածելու նիւթ հայթայթել։

«Վերջապէս չորրորդ մասին մէջ պիտի հանդիպինք հայերու, որոնց գոյութիւնը, կեանքն ու մտածումները աննկատ չեն անցած գրողին աչքէն»։

Վրէժ-Արմէն դիտել կու տայ, թէ բոլոր գրութիւններն ալ կը հանդիսանան շարունակութիւնը իր նախորդ հատորներուն, յատկապէս «Ոստայն 4 – Իմ ուղեպատումը» հատորին, «քանի որ բոլորը իրարու միացնող ընդհանուր յայտարարը մեր ապրած առօրեան է։ Օրատետրային, յուշագրական եւ ուղեգրական բնոյթ կը կրեն անոնք ու պատումի մը ոճով ընթերցողը հաղորդ կը դարձնեն զիս յուզող, մտահոգող, խանդավառող կամ անհանգստացնող ու զայրացնող հարցերուն։ Այդ հարցերը կ՚արծարծուին տարբեր ձեւերով՝ մնալով միշտ հեղինակին կիզակէտին վրայ», կ՚աւելցնէ ան։

Այս հատորը հարստացած է Գրիգոր Ակոբեանի կտաւներով, որոնք կը զարդարեն շապիկի առաջին էջը, ինչպէս նաեւ չորս մասերը իրարմէ բաժնող էջերը։

Հեղինակին վերջին ինը հատորները՝ սկսեալ «Ոստայն 4»էն, մատչելի են ընթերցողին Հայերէնblog կայքէջի «Գիրքեր» բաժնին մէջ (https://hayerenblog.wordpress.com/ Գիրքեր)։ Այնտեղ կարելի է կարդալ նաեւ հեղինակի ոչ-անձնական բնոյթի նամականին, որ հետզհետէ պիտի ամբողջանայ։

12 Յունիս 2019

Գիրքը ամբողջութեամբ կարդալու համար սեղմել այս կապը`

ՈՍՏԱՅՆ 12 – ՀԱՆԳՈՅՑՆԵՐ

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ԽԱՉԲԱՌԵՐ, ՓԱՐԻԶ, 2019

Դպրոցասէր Վարժարան, Լը Ռէնսի, Ֆրանսա
կազմեցին՝ 6րդ եւ 7րդ դասարաններու աշակերտները
(Ապրիլ 2017 – Մարտ 2018)
պատրաստեցին՝ Նորա Պարութճեան, Անի Բրդոյեան-Ղազարեան

ԱՆԿԵՂԾՕՐԷՆ՝ ԵՍ ԳՈՀ ԵՄ

Այս տետրակը կ’ամփոփէ խաչբառերու տարուան մը աշխատանք՝  Ապրիլ 2017էն Մարտ 2018։ Հեղինակները՝ Դպրոցասէր Տիկնանց Վարժարանի 7րդ եւ 8րդ դասարանի աշակերտներս։ Քառասունհինգն ալ օրը օրին լոյս տեսան ՀԱՅԵՐԷՆ ՊԼՕԿ  կայքէջին մէջ.

https://hayerenblog.wordpress.com/

Պէտք է ըսել որ այդ օրերուն պատանիներուն մէջ մեծ խանդավառութիւն տիրեց, խաչբառային հով կը փչէր դասարանին մէջ. բառարաններ սկսան բնականաբար բացուիլ,  թուղթեր սկսան բնականաբար գրասեղանս դիզուիլ, բառեր սկսան բնականաբար գործածուիլ եւ, ինծի համար ամենակարեւորը, աշակերտներէս ոմանք նորածանօթ բառերուն իմ տուած բացատրութենէս անդին անցնելով անոնց տուին ինքնուրոյն սահմանում։ Խաչբառեր կազմելու ճամբով դասանիւթը իւրացուեցաւ եւ չմնաց դաս։ 
Հիմա, որ այս փուլը գլորեցինք ու անցանք, փորձառութիւնը կը մնայ խանդավառիչ, կրկնելի եւ յանձնարարելի։

Քաղուած պտուղը ձեռքիս, շնորհակալութեան խօսք ունիմ ոմանց.

Նախ՝ ՀԱՅԵՐԷՆ ՊԼՕԿի տնօրէն՝ պարոն Իշխան Չիֆթճեանին, որ

կայքէջին էջերը տրամադրեց աշակերտներուս խաղերուն։ Ամէն հրատարակութեան, ամբողջ դասարանով կը բարձրանայինք համակարգիչներու սրահ, միասնաբար վայելելու կայքէջին մէջ երեւցող անունները։ Յաջորդ դասապահին կրկնապատկուած թիւով խաղեր կը հասնէին ինծի։ 

Ապա, ՀԱՅԵՐԷՆ ՊԼՕԿի խմբագրուհի՝ տիկին Անի Բրդոյեան-Ղազարեանին. շնորհակալութիւնը քիչ է անոր։ Ան աշակերտներուս հեռակայ ուսուցչուհին եղաւ եւ իմ թանկագին գործակիցս։ Կազմեց խաչբառերը, պատրաստեց հրատարակութեան եւ իր խորհուրդներով ինծի նեցուկ կանգնեցաւ։ Իրեն կը պարտիմ նաեւ այս տետրակին պատրաստութիւնը, որովհետեւ ծրագրին հազիւ տեղեկացած, յանձն առաւ կատարուած աշխատանքին վերանայումը, խմբագրութիւնը, էջադրութիւնը, բազմաթիւ սրբագրութիւնները։ Ուսուցչուհիէ աւելի ուսուցչուհի։ 

Շնորհակալութիւն քրոջս՝ Սալբիին, որ դրսեցիի նկատողութիւններով մեր ուշադրութեան յանձնեց սրբագրելի կէտեր։

Իսկ սլաքը աղեղէն արձակողը եղաւ մեր տնօրէն Հայկ Սարգիսեանին ինքնատիպ ԱՅՈն՝ երբ տետրակի միտքս իրեն ներկայացուցի։ 

Իմ առաջին, վերջին, մնայուն, անսասան երախտագիտութիւնս կը յայտնեմ աշակերտներուս, որոնք նմաններուս կրակը վառ կը պահեն։ 

Ապրիք դուք, շատ ապրիք, լաւ ապրիք։ Կը հաւատամ ձեզի։ 

ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ 

25 Մարտ 2019        

Ստորեւ կապը՝

ԽԱՉԲԱՌԵՐ          

                                                                           

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆԻ «ՈՍՏԱՅՆ 11 – ԴԵԳԵՐՈՒՄՆԵՐ» ՀԱՏՈՐԸ

Լոյս տեսաւ Վրէժ-Արմէնի «ՈՍՏԱՅՆ 11 – Դեգերումներ» առցանց հատորը, որ կը բովանդակէ 31 յօդուածներ՝ բաժնուած չորս գլուխներու՝ «Երթուդարձ», «Հեքիաթներ», «Ժամանակին հետ» եւ «Մուսայիս հետ», տարածուած 100 էջերու վրայ։

«Մտնելով այս «Ոստայն»ին մէջ…», իր ներածութեան մէջ, Վրէժ-Արմէն կը գրէ. «Ընթերցողը պիտի անդրադառնայ, թէ ինչո՛ւ իրերայաջորդ հատորներս միշտ կը կրեն «Ոստայն» վերտառութիւնը։ Այո՛, պիտի անդրադառնայ, թէ անոնք իրարու շաղկապուած են կարմիր թելով մը, որ, հակառակ նիւթերու այլազանութեան, կ՚անցնի անոնց բոլորին մէջէն։

«Այդ թելը գրողին ապրումներն են, մտորումներն ու զգացումները, որոնք կը դրսեւորուին տարբեր իրավիճակներու, տարբեր կացութիւններու կամ պատահարներու միջոցով»։

Ապա հեղինակը հետեւեալը կ՚աւելցնէ. «Ընթերցողը պիտի անդրադառնայ նաեւ, թէ միեւնոյն հարցերը, որոնք զիս կը հետաքրքրեն, կը մտատանջեն, գրելո՛ւ կը մղեն եւ որոնք կ՚արծարծուին նաեւ «Հորիզոն»ի մէջ շաբաթական «Այս անկիւնէն» կամ այլ վերտառութիւններու ներքեւ լոյս տեսնող սիւնակներուս մէջ, «Ոստայն» շարքին մէջ կը դրուին նուազ հրապարակագրական եւ աւելի գրական պարունակի մը մէջ, ունենալով օրագրական կամ յուշագրական բնոյթ։ Այդ պատճառաւ ալ, այնտեղ նկարագրուող իրավիճակները պէտք է նկատի առնուին իրենց ժամանակին մէջ։ Այս գրութիւններուն ընդմէջէն կ՚երեւին այդ իրավիճակներու թէ՛ փոփոխութիւնները եւ թէ՛ մնայուն տարրերը։

«Այս շարքին չորրորդ հատորը իբր տիտղոս կը կրէր «Իմ ուղեպատումը» վերնագիրը։ Ինծի այնպէս կը թուի, որ միշտ այդ ուղեպատումն է, որ կը պատմուի հատորէ հատոր…»։    

Հատորին շապիկի նկարը գործն է Տեմսի Արզումանեանի։  

Հեղինակին վերջին ութ հատորները՝ սկսեալ «Ոստայն 4»էն, մատչելի են ընթերցողին Հայերէն blog կայքէջի «Գիրքեր» բաժնին մէջ (https://hayerenblog.wordpress.com/ Գիրքեր)։ Այնտեղ կարելի է կարդալ նաեւ հեղինակի ոչ-անձնական բնոյթի նամականին, որ հետզհետէ պիտի ամբողջանայ։

10 Մարտ 2019

Գիրքը ամբողջութեամբ կարդալու համար սեղմել այս կապը`

ՈՍՏԱՅՆ 11 – ԴԵԳԵՐՈՒՄՆԵՐ