ՄԱՐԴԸ ԸՆԴԴԷՄ ՄԱՐԴՈՒ

ՄԱՀԱՓՈՐՁԵՐ ԵՒ ՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ
(1890-1908)

Հրատարակիչ՝ Հայկ Աւագեան
Խորագիր՝ Մարդը ընդդէմ մարդու․ մահափորձեր եւ սպանութիւններ հայկական օրինակով (1890-1908)
Արփիար Արփիարեանի սպանութեան 110-ամեակին առիթով, Գ․
«Ջահակիր» շաբաթաթերթի Յաւելուած ԺԴ․
Գահիրէ
2018
Էջ՝ 169
Հատորը ամբողջութեամբ այստեղ՝

https://archive.org/details/TchahagirSupplementNo.14

Advertisements

ԱՐՓԻԱՐ ԱՐՓԻԱՐԵԱՆԻ ԼՈՆՏՈՆԵԱՆ ԹՂԹԱԾՐԱՐԸ ԳԱՀԻՐԷԻ ՄԷՋ

Հրատարակիչ՝ Հայկ Աւագեան
Խորագիր՝ Արփիար Արփիարեանի լոնտոնեան թղթածրարը Գահիրէի մէջ
Արփիար Արփիարեանի սպանութեան 110-ամեակին առիթով, Բ․
«Ջահակիր» շաբաթաթերթի Յաւելուած ԺԳ․
Արխիւային վաւերագրեր
Գահիրէ
2018
Էջ՝ 494

Հատորը ամբողջութեամբ այստեղ՝

https://archive.org/details/TchahagirSupplementNo.13

ԱՐՓԻԱՐ ԱՐՓԻԱՐԵԱՆԻ ՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

Հեղինակ՝ Հայկ Աւագեան
Խորագիր՝ Արփիար Արփիարեանի սպանութիւնը
Արփիար Արփիարեանի սպանութեան 110-ամեակին առիթով, Ա․
«Ջահակիր» շաբաթաթերթի Յաւելուած ԺԲ․
Ուսումնասիրութիւն
Գահիրէ
2018
Էջ՝ 155

Հատորը ամբողջութեամբ այստեղ՝

https://archive.org/details/TchahagirSupplementNo.12

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆԻ «ՈՍՏԱՅՆ 12 – ՀԱՆԳՈՅՑՆԵՐ» ՀԱՏՈՐԸ

Լոյս տեսաւ Վրէժ-Արմէնի «ՈՍՏԱՅՆ 12 Հանգոյցներ» առցանց հատորը, որ կը բաղկանայ չորս մասէ՝ «Խրախճանք», «Գարուն ա, ձուն ա արել…», «Զարտուղի պատմուածքներ» եւ «Հայեր»՝ 27 գրութիւններով, 72 էջ։

Իր ներածական «Երկու խօսք»ին մէջ հեղինակը կը գրէ.

«Առաջին մասը կը պարունակէ զանազան խրախճանքներու կամ տօնակատարութիւններու առթիւ ապրուած պահեր, մտորումներ։

«Երկրորդին յօդուածները կապուած են բնութեան, յատկապէս ձմռան, ձիւնին ու սառանձրեւին, որոնք մեր կեանքին անբաժան մասը կը կազմեն այս քաղաքին մէջ։

«Երրորդ մասը զարտուղի պատմուածքներ են, թէեւ առնչուած մեր առօրեային, սակայն տարօրինակ դարձուածքներով, որոնք ոչ միայն հաճելի պատում մը կրնան հանդիսանալ, այլեւ մտածելու նիւթ հայթայթել։

«Վերջապէս չորրորդ մասին մէջ պիտի հանդիպինք հայերու, որոնց գոյութիւնը, կեանքն ու մտածումները աննկատ չեն անցած գրողին աչքէն»։

Վրէժ-Արմէն դիտել կու տայ, թէ բոլոր գրութիւններն ալ կը հանդիսանան շարունակութիւնը իր նախորդ հատորներուն, յատկապէս «Ոստայն 4 – Իմ ուղեպատումը» հատորին, «քանի որ բոլորը իրարու միացնող ընդհանուր յայտարարը մեր ապրած առօրեան է։ Օրատետրային, յուշագրական եւ ուղեգրական բնոյթ կը կրեն անոնք ու պատումի մը ոճով ընթերցողը հաղորդ կը դարձնեն զիս յուզող, մտահոգող, խանդավառող կամ անհանգստացնող ու զայրացնող հարցերուն։ Այդ հարցերը կ՚արծարծուին տարբեր ձեւերով՝ մնալով միշտ հեղինակին կիզակէտին վրայ», կ՚աւելցնէ ան։

Այս հատորը հարստացած է Գրիգոր Ակոբեանի կտաւներով, որոնք կը զարդարեն շապիկի առաջին էջը, ինչպէս նաեւ չորս մասերը իրարմէ բաժնող էջերը։

Հեղինակին վերջին ինը հատորները՝ սկսեալ «Ոստայն 4»էն, մատչելի են ընթերցողին Հայերէնblog կայքէջի «Գիրքեր» բաժնին մէջ (https://hayerenblog.wordpress.com/ Գիրքեր)։ Այնտեղ կարելի է կարդալ նաեւ հեղինակի ոչ-անձնական բնոյթի նամականին, որ հետզհետէ պիտի ամբողջանայ։

12 Յունիս 2019

Գիրքը ամբողջութեամբ կարդալու համար սեղմել այս կապը`

ՈՍՏԱՅՆ 12 – ՀԱՆԳՈՅՑՆԵՐ

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ԽԱՉԲԱՌԵՐ, ՓԱՐԻԶ, 2019

Դպրոցասէր Վարժարան, Լը Ռէնսի, Ֆրանսա
կազմեցին՝ 6րդ եւ 7րդ դասարաններու աշակերտները
(Ապրիլ 2017 – Մարտ 2018)
պատրաստեցին՝ Նորա Պարութճեան, Անի Բրդոյեան-Ղազարեան

ԱՆԿԵՂԾՕՐԷՆ՝ ԵՍ ԳՈՀ ԵՄ

Այս տետրակը կ’ամփոփէ խաչբառերու տարուան մը աշխատանք՝  Ապրիլ 2017էն Մարտ 2018։ Հեղինակները՝ Դպրոցասէր Տիկնանց Վարժարանի 7րդ եւ 8րդ դասարանի աշակերտներս։ Քառասունհինգն ալ օրը օրին լոյս տեսան ՀԱՅԵՐԷՆ ՊԼՕԿ  կայքէջին մէջ.

https://hayerenblog.wordpress.com/

Պէտք է ըսել որ այդ օրերուն պատանիներուն մէջ մեծ խանդավառութիւն տիրեց, խաչբառային հով կը փչէր դասարանին մէջ. բառարաններ սկսան բնականաբար բացուիլ,  թուղթեր սկսան բնականաբար գրասեղանս դիզուիլ, բառեր սկսան բնականաբար գործածուիլ եւ, ինծի համար ամենակարեւորը, աշակերտներէս ոմանք նորածանօթ բառերուն իմ տուած բացատրութենէս անդին անցնելով անոնց տուին ինքնուրոյն սահմանում։ Խաչբառեր կազմելու ճամբով դասանիւթը իւրացուեցաւ եւ չմնաց դաս։ 
Հիմա, որ այս փուլը գլորեցինք ու անցանք, փորձառութիւնը կը մնայ խանդավառիչ, կրկնելի եւ յանձնարարելի։

Քաղուած պտուղը ձեռքիս, շնորհակալութեան խօսք ունիմ ոմանց.

Նախ՝ ՀԱՅԵՐԷՆ ՊԼՕԿի տնօրէն՝ պարոն Իշխան Չիֆթճեանին, որ

կայքէջին էջերը տրամադրեց աշակերտներուս խաղերուն։ Ամէն հրատարակութեան, ամբողջ դասարանով կը բարձրանայինք համակարգիչներու սրահ, միասնաբար վայելելու կայքէջին մէջ երեւցող անունները։ Յաջորդ դասապահին կրկնապատկուած թիւով խաղեր կը հասնէին ինծի։ 

Ապա, ՀԱՅԵՐԷՆ ՊԼՕԿի խմբագրուհի՝ տիկին Անի Բրդոյեան-Ղազարեանին. շնորհակալութիւնը քիչ է անոր։ Ան աշակերտներուս հեռակայ ուսուցչուհին եղաւ եւ իմ թանկագին գործակիցս։ Կազմեց խաչբառերը, պատրաստեց հրատարակութեան եւ իր խորհուրդներով ինծի նեցուկ կանգնեցաւ։ Իրեն կը պարտիմ նաեւ այս տետրակին պատրաստութիւնը, որովհետեւ ծրագրին հազիւ տեղեկացած, յանձն առաւ կատարուած աշխատանքին վերանայումը, խմբագրութիւնը, էջադրութիւնը, բազմաթիւ սրբագրութիւնները։ Ուսուցչուհիէ աւելի ուսուցչուհի։ 

Շնորհակալութիւն քրոջս՝ Սալբիին, որ դրսեցիի նկատողութիւններով մեր ուշադրութեան յանձնեց սրբագրելի կէտեր։

Իսկ սլաքը աղեղէն արձակողը եղաւ մեր տնօրէն Հայկ Սարգիսեանին ինքնատիպ ԱՅՈն՝ երբ տետրակի միտքս իրեն ներկայացուցի։ 

Իմ առաջին, վերջին, մնայուն, անսասան երախտագիտութիւնս կը յայտնեմ աշակերտներուս, որոնք նմաններուս կրակը վառ կը պահեն։ 

Ապրիք դուք, շատ ապրիք, լաւ ապրիք։ Կը հաւատամ ձեզի։ 

ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ 

25 Մարտ 2019        

Ստորեւ կապը՝

ԽԱՉԲԱՌԵՐ                                                                                     

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆԻ «ՈՍՏԱՅՆ 11 – ԴԵԳԵՐՈՒՄՆԵՐ» ՀԱՏՈՐԸ

Լոյս տեսաւ Վրէժ-Արմէնի «ՈՍՏԱՅՆ 11 – Դեգերումներ» առցանց հատորը, որ կը բովանդակէ 31 յօդուածներ՝ բաժնուած չորս գլուխներու՝ «Երթուդարձ», «Հեքիաթներ», «Ժամանակին հետ» եւ «Մուսայիս հետ», տարածուած 100 էջերու վրայ։

«Մտնելով այս «Ոստայն»ին մէջ…», իր ներածութեան մէջ, Վրէժ-Արմէն կը գրէ. «Ընթերցողը պիտի անդրադառնայ, թէ ինչո՛ւ իրերայաջորդ հատորներս միշտ կը կրեն «Ոստայն» վերտառութիւնը։ Այո՛, պիտի անդրադառնայ, թէ անոնք իրարու շաղկապուած են կարմիր թելով մը, որ, հակառակ նիւթերու այլազանութեան, կ՚անցնի անոնց բոլորին մէջէն։

«Այդ թելը գրողին ապրումներն են, մտորումներն ու զգացումները, որոնք կը դրսեւորուին տարբեր իրավիճակներու, տարբեր կացութիւններու կամ պատահարներու միջոցով»։

Ապա հեղինակը հետեւեալը կ՚աւելցնէ. «Ընթերցողը պիտի անդրադառնայ նաեւ, թէ միեւնոյն հարցերը, որոնք զիս կը հետաքրքրեն, կը մտատանջեն, գրելո՛ւ կը մղեն եւ որոնք կ՚արծարծուին նաեւ «Հորիզոն»ի մէջ շաբաթական «Այս անկիւնէն» կամ այլ վերտառութիւններու ներքեւ լոյս տեսնող սիւնակներուս մէջ, «Ոստայն» շարքին մէջ կը դրուին նուազ հրապարակագրական եւ աւելի գրական պարունակի մը մէջ, ունենալով օրագրական կամ յուշագրական բնոյթ։ Այդ պատճառաւ ալ, այնտեղ նկարագրուող իրավիճակները պէտք է նկատի առնուին իրենց ժամանակին մէջ։ Այս գրութիւններուն ընդմէջէն կ՚երեւին այդ իրավիճակներու թէ՛ փոփոխութիւնները եւ թէ՛ մնայուն տարրերը։

«Այս շարքին չորրորդ հատորը իբր տիտղոս կը կրէր «Իմ ուղեպատումը» վերնագիրը։ Ինծի այնպէս կը թուի, որ միշտ այդ ուղեպատումն է, որ կը պատմուի հատորէ հատոր…»։    

Հատորին շապիկի նկարը գործն է Տեմսի Արզումանեանի։  

Հեղինակին վերջին ութ հատորները՝ սկսեալ «Ոստայն 4»էն, մատչելի են ընթերցողին Հայերէն blog կայքէջի «Գիրքեր» բաժնին մէջ (https://hayerenblog.wordpress.com/ Գիրքեր)։ Այնտեղ կարելի է կարդալ նաեւ հեղինակի ոչ-անձնական բնոյթի նամականին, որ հետզհետէ պիտի ամբողջանայ։

10 Մարտ 2019

Գիրքը ամբողջութեամբ կարդալու համար սեղմել այս կապը`

ՈՍՏԱՅՆ 11 – ԴԵԳԵՐՈՒՄՆԵՐ