ԳԷՈՐԳ ՊԵՏՐՈՍ ԹԷՄԻԶԵԱՆ (1944 – 1999)

Բժիշկ եւ Բանաստեղծ
ԳԷՈՐԳ ՊԵՏՐՈՍ ԹԷՄԻԶԵԱՆ
الطبيب الشاعر
كيفورك بيدروس تميزيان
1944 – 1999

Հալէպի Հայոց
Ազգային Գերեզմանատուն
Հալէպ – Սուրիա
6 Յունուար 2021
ՍՄՏԱ

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԲԱՐԹՈՂ ՇԱՀՐԻԿԵԱՆ (1872 – 1897)

ՇԱՀՐԻԿԵԱՆ ԳԵՐԴԱՍՏԱՆ

ԱՍՏ ՀԱՆԳՉԻ ԾՈՑՆ ՀՈՂԻ
ՇԱՀՐԻԿԵԱՆ ԲԱՐԹՈՂԻ ԳՐԱԳԷՏ
ՎԱՂԱՆՑԻԿ ԱԲԵՂԱՆ ԷՐ ԿՈՒՆԾԻԿ
ԹԱՄԶԱՐԱ ԻՐ ՕՐՐԱՆ ԳԱՀԻՐԷ ՔԸՆԱՐԱՆ
1872 – 1897

ՇԱՀՐԻԿԵԱՆ ՍԻՄՈՆ ՆԿԱՐԻՉ
1911 – 1989

Մար Մինա գերեզմանատուն
Գահիրէ, Եգիպտոս
Ժիրայր Շուշանեանի արխիւ

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: 

ՀԱՄՕ ՕՀԱՆՋԱՆԵԱՆ (1874 – 1947)

ՀԱՄԱԶԱՍՊ ՕՀԱՆՋԱՆԵԱՆ
(ՀԱՄՕ)
1874 – 1947

ՎԱՐՉԱՊԵՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ

ԱՊՐԵՑԱՒ ԻՆՉՊԷՍ ՔԱՐՈԶԵՑ

Մար Մինա գերեզմանատուն
Գահիրէ, Եգիպտոս
Ժիրար Շուշանեանի արխիւ

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԿԱՐԱՊԵՏ ԵՊՍ. ՏԷՐ ՄԿՐՏՉԵԱՆ (1866 – 1915)

ԿԱՐԱՊԵՏ
ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ
ՏԷՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
1866 – 1915

Հայոց Ս․ Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ [՞] բակը (հաւանաբար այժմ աւերուած, ստուգելի)
Պաքու, Ատրպէյճան

Աղբիւր՝ Սապինէ Շթեֆան, Կարապետ Եպս․ Տէր Մկրտչեան (1866 – 1915). Նիւթեր հայ-գերմանական գիտական համագործակցութեան շրջանի մը մասին, Մարթին Լուտեր Համալսարան, Հալլէ-Վիթթենպերկ, Հալլէ, 1983, անէջաթիւ (գերմ․):

ԱՐՏԱՒԱԶԴ ԱՐՔԵՊՍ․ ՍԻՒՐՄԷԵԱՆ (1889 – 1951)

ԴԱՄԲԱՐԱՆ
ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՑ
ԵՒՐՈՊԱՅԻ
ՀԱՅՈՑ

Mgr. VRAMCHABOUH KIBARIAN D’ARCHOUGUENTZ
Archevêque Arménien
1855 . 1940

Mgr. ARDAVAZD SURMEYAN
Archevêque Arménien
1889 . 1951

Mgr. SÉROBÉ MANOUKIAN
Archevêque Arménien
1908 . 1984

Փէր Լաշէզի գերեզմանատուն, Փարիզ
2017/2020
Սեւան Անէտեանի արխիւ

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԵՒՓԻՄԷ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ – ԱՆԱՅԻՍ (1872 – 1950)

Mme Épimé AVEDISSIAN
(ANAÏS)
1872 – 1950

Mme Astra THOROSSIAN
née AVEDISSIAN
1899 – 1973

Marguarite OUZOUNIAN
1895 – 1987

Փարիզեան Փանթէնի գերեզմանատուն, Փանթէն
16 Յուլիս 2018
Հրանդ Նորշէնի արխիւ

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԳՐԻԳՈՐ ՕՏԵԱՆ (1834 – 1887)

ԳՐԻԳՈՐ ՕՏԵԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ
և ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՉ

1834 – 1887

KRIKOR ODIAN
PATRIOTE ARMENIEN

Ազգային հանգանակութեամբ վերակառուցուած մայիս 1987ին

Փէր Լաշէզի գերեզմանատուն, Փարիզ
Նոյեմբեր 2009
ՍԱի արխիւ

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: