ԱՄՕԹԽԱԾՈՒԹԻՒՆ

— Ա՜խ, Օրիորդ…

— Կ՚աղաչեմ, պարոն, այն տեսակ խօսքեր կ՚ըսէք որ ամօթէ կը կարմրիմ. քեզ չլսելու համար աչքերս պիտի գոցեմ…։

«Խարտոց», Երգիծաթերթ Ամենայն Հայոց, կը հրատարակուի տասնըհինգ օրը մէկ անգամ, խմբագիրներ՝ Մ. Երիցանց եւ Կ. Պետուշ, 31 Օգոստոս 1927, Փարիզ, Ա. տարի, , էջ 10։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ:

ԵՍԱՍԷՐ ԱՄՈՒՍԻՆԸ ԿԱՄ ՏՕԼՄԱՃԻ ԷՐԻԿԸ

Ա՛խ… ի՞նչպէս չմեղքնամ իմ խեղճ կնիկս, ան ի՞նչ համով տօլմա մը կը դնէր մեղք[,] հազար մեղք[,] մէյ մընալ ուր պիտի գտնամ անոր պէս կնիկ։ Հիմակուանները կը տեսնանք կոր, ֆասուլեա մը անգամ խաշել չեն գիտեր։

«Խարտոց», Երգիծաթերթ Ամենայն Հայոց, կը հրատարակուի տասնըհինգ օրը մէկ անգամ, խմբագիրներ՝ Մ. Երիցանց եւ Կ. Պետուշ, 31 Օգոստոս 1927, Փարիզ, Ա. տարի, , էջ 7։


Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ:

Ա՛Խ ՍԱ ԿՆԻԿՆԵՐԸ…

— Օդը անձրեւոտ է, ի՞նչ կ՚ըսես, առնե՞մ հովանոցս։

— Եթէ կ՚ուզես ա՛ռ։

— Բայց եթէ չանձրեւէ, յոգնութիւն է։

— Իրաւ ես, մի առներ։

Ա՛խ սա կնիկները. ա՛ռ, մի առներ, ի՛նչ կ՚ըսեն իրենք ալ չեն գիտեր։

«Խարտոց», Երգիծաթերթ Ամենայն Հայոց, կը հրատարակուի տասնըհինգ օրը մէկ անգամ, խմբագիրներ՝ Մ. Երիցանց եւ Կ. Պետուշ, 27 Նոյեմբեր 1926, Փարիզ, Ա. տարի, , էջ 5։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՊԻՏԻ ԵՐԹԱՄ

— Այո՛, օրիրոդ, այս միջոցիս կը սորվիմ ռուսերէն, վրացերէն, թաթարերէն, գերմաներէն, թրքերէն արդէն գիտեմ։

— Բայց ինչո՞ւ համար. այդ երկիրնե՞րը պիտի ճամբորդէք։

— Ո՛չ, Հայաստան պիտի երթամ։

«Խարտոց», Երգիծաթերթ Ամենայն Հայոց, կը հրատարակուի տասնըհինգ օրը մէկ անգամ, խմբագիրներ՝ Մ. Երիցանց եւ Կ. Պետուշ, 22 Յունուար 1927, Փարիզ, Ա. տարի, , էջ 10։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ:

Ս. ԾՆՈՒՆԴԻ ՎԷՃԵՐԷՆ

Ամուսինը.- Ամէն ծնունդի, ծնելուս փիւշման կ՚ընես զիս, եկուր հոգիս ալ առ տէ, պէլքի Զատկին յարութիւն կ՚առնեմ…

«Անուշապուր», խմբագրապետ՝ Բագարատ Թեւեան, թիւ 4, Բ. տարի, Յունուար 1927, Պոլիս, էջ 6։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԴԺԲԱԽՏ ԿԻՆԸ

– Այլեւս զիս չէք սիրեր՝ վեց օրուան ամուսնութենէ մը վերջ, ամէնէն դժբաղդն եմ կիներուն…

– Բայց անուշս, Աստուած անգամ հանգստացաւ եօթներորդ օրը…

«Խարազան», երգիծական օրաթերթ պատկերազարդ, խմբագիր Արամ Անտոնեան, Ա. տարի, թիւ 7, 20 Մարտ 1909, Պոլիս, էջ 50։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ:

ՁԱԽԱՒԵԼԸ

– Մարեէնէ խաթուն, Ի՛նչ է ատ, տիւզ աւելին տեղ ձախաւե՞լ կը գործածես։

– Ի՞նչ ընեմ, Կատարինէ խաթուն, տղաս ձախակողմի երես[փ]ո[խ]ան է, կ՚ուզէ որ ամէն բան ձախով սկսի…

«Խարազան», երգիծական օրաթերթ պատկերազարդ, խմբագիր Արամ Անտոնեան, Ա. տարի, թիւ 6, 20 Մարտ 1909, Պոլիս, էջ 45։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն blog-ի վարչութեան հետ: