ԶԱՐԵՀ ՈՐԲՈՒՆԻ (1902-1980)

«Անի» գրականութեան եւ արուեստի ամսագիր, թիւ 5-6, Գ. տարի, Պէյրութ, Մարտ-Ապրիլ, 1949, էջ 18:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

ԱՐՇԱԿ ԱԼՊՕՅԱՃԵԱՆ (1879-1962)

Ալ․ Սարուխան, «Հայկական Սինեմա», պատկերազարդ երգիծաթերթ, շաբաթական, Եգիպտոս, 13 Փետրուար 1926:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԷՆ ԵՏՔԸ…

– Եւ քանինե՜ր կան որոնք տարին երեք հարիւր վաթսունըհինգ օր երբեք վար առած չունին իրենց դիմակները

Ալ․ Սարուխան, «Հայկական Սինեմա», պատկերազարդ երգիծաթերթ, շաբաթական, Եգիպտոս, 28 Փետրուար 1925:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: